Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investicinio gyvybės draudimo palyginamoji analizė: UAB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas" ir UAB "Swedbank gyvybės draudimas"

  Įvadas. Tikslas – susipažinti su UAB "Ergo Lietuva gyvybės draudimas" ir UAB "Hansa gyvybės draudimas" investiciniu gyvybės draudimu ir palyginti šį draudimą. Draudimo bendrovių istorija ir vykdoma veikla. Draudimo rūšies apibūdinimas: investicinis gyvybės draudimas. Draudimo objektai. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo įmokos, jų skaičiavimas ir mokėjimo periodiškumas. Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka. Sankcijos už draudimo sutarties sąlygų pažeidimus. Išvados ir rekomendacijos dėl draudimo bendrovės pasirinkimo.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2008-11-19
 • Investicinio klimato įvertinimas Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra investicijų klimato įvertinimas? Veiksniai, lemiantys Lietuvos patrauklumą investicijoms. Investicinio klimato įvertinimas. Rekomendacijos investiciniam klimatui Lietuvoje gerinti. Remtasi 2004 metų duomenimis.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-03-27
 • Investicinio portfelio analizė

  Įvadas. Įmonių apibūdinimas ir būklės įvertinimas. AB "Vilkyškių pieninė". AB "Vilkyškių pieninės" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Vilkyškių pieninės" svarbiausi veiklos įvykiai. AB "Rokiškio sūris". AB "Rokiškio sūris" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Rokiškio sūris" svarbiausi veiklos įvykiai. AB "Gubernija". AB "Gubernija" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Gubernijos" svarbiausi veiklos įvykiai. Prekyba VVPB įmonės akcijomis 2007 10 01 - 2007 11 30 laikotarpiu. Akcijų kurso kitimo grafikai. Investicinio portfelio sudarymas 2007 10 01-2007 11 30 laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2008-02-22
 • Investicinio portfelio formavimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėjus investavimo į akcijas ir investicijų portfelio formavimo teorinius aspektus bei suformuoti akcijų portfelį, atitinkantį investuotojo tikslus rizikos ir pelno atžvilgiu. Vertybinių popierių portfelio formavimo teoriniai aspektai. Investavimo būdai ir tikslai. Investavimo ciklo apibūdinimas. Akcijos kaip investicijų objektas. Akcijų rūšys. Fundamentinė akcijų analizė. Vienos akcijos pelnas. Akcijų rūšių privalumai ir trūkumai. Vertybinių popierių portfelio pelningumas ir rizika. Vertybinių popierių portfelio formavimo etapai. Investicijų portfelio valdymas. Efektyvumo įvertinimas. Portfelio sudarymas ir valdymo strategijos. Akcijų portfelio valdymas. Investicinio portfelio valdymas. Instrumento ir portfelio rizikos struktūra. Aktyvų paskirstymas. Aktyvų valdymo metodai. Strateginis aktyvų paskirstymas. Pastovių proporcijų aktyvų paskirstymas. Akcijų investicinio portfelio suformavimas ir aprašymas. Įmonių pasirinkimo kriterijai. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2011-03-31
 • Investicinio portfelio pasirinkimo problema

  Investicinio portfelio pasirinkimo problema. Pradinis ir galutinis kapitalas (gerbūvis). Portfelio pelningumo lygio nustatymas. Pavyzdys. Abejingumo kreivės. Nepasotinamumas (godumas) ir rizikos išvengimas. Nepasotinamumas (godumas). Rizikos vengimas. Portfelio laukiamo pelno ir standartinio nuokrypio išskaičiavimas. Laukiamas pelnas. Verčių panaudojimas laikotarpio pabaigoje. Vertybinių popierių laukiamo pelno nustatymas. Standartinis nuokrypis. Standartinio nukrypimo paskaičiavimo formulė. Kovariacija. Koreliacija. Dvigubas sumavimas. Kovariacinė matrica. Trumpos išvados. Priedas. Rizikuojantys ir nekreipiantys dėmesio į riziką investuotojai. Pastabos.
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-06-12
 • Investicinio portfelio sudarymas

  AB "Mažeikių nafta". AB "Mažeikų nafta" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Mažeikių nafta" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Mažeikių nafta" VP kainos istorija 2005 11 21- 2005 12 05 laikotarpiu. AB "Lifosa". AB "Lifosa" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lifosa" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Lifosa" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Lietuvos telekomas". AB "Lietuvos telekomas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lietuvos telekomas" rinkos rodikliai. AB "Lietuvos telekomas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Šiaulių bankas". AB "Šiaulių bankas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Šiaulių bankas" finansiniai ir rinkos rodikliai. AB "Šiaulių bankas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB bankas "Snoras". AB bankas "Snoras" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB bankas "Snoras" rinkos rodikliai. AB bankas "Snoras" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Ūkio bankas". AB "Ūkio bankas" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Ūkio bankas" rinkos rodikliai. AB "Ūkio bankas" VP kainos istorija 2004 12 11- 2005 12 11 laikotarpiu. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė". AB "Lietuvos jūrų laivininkyste" paskutinių devynių mėnesių veikla. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" rinkos rodikliai. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" VP kainos istorija 2004 12 11 - 2005 12 11 laikotarpiu. Investicinio portfelio sudarymas 2005 11 21 -2005 12 05 laikotarpiu . Investicinio portfelio istorija 2005 11 21-2005 12 05 laikotarpiu. Vertybinio portfelio akcijų kainos kitimas investavimo laikotarpiu. Portfelio vertė 2005 metai gruodžio 5 dieną. Investicinio portfelio ir indekso OMXV palyginimas.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-11-20
 • Investicinio projekto parengimas: keramikinių indų gamyba UAB "Raudonoji keramika"

  Užduotis: Investicinio projekto parengimas įmonės UAB "Raudonoji keramika". Įmonė gamina rankų darbo keramikinius indus iš baltojo, raudonojo bei gelsvojo molio ir dekoratyvinius suvenyrus. Sprendimas. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas, bei įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir Lt. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Pinigų srautų ataskaita. Investicinio projekto diskonto norma. Investicinio projekto efektyvumo rodikliai. Investicinio projekto rizikos vertinimas, naudojant jautrumo analizę.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2009-01-27
 • Investicinio projekto parengimas: patalynės komplektų, pagalvių, lovatiesių ir antklodžių gamyba UAB "Saldus miegas"

  Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrenginių ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagalbinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Tiesioginiai priskiriamo darbininkų atlyginimo ir įmokų SODRA'i, tenkančių vienam gaminiui ir visiems gaminiams apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio fondo. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir litais. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir litais. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginės gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Sudaryta pelno (nuostolių) ataskaita. Pagrindinio ir apyvartinio kapitalo poreikis. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Investicinio projekto 8-rių metų pinigų srautų ataskaita. Diskonto normos apskaičiavimas. Investicinio projekto efektyvumo rodiklių apskaičiavimas. Investicinio projekto rizikos vertinimas naudojant jautrumo analizę.
  Finansai, namų darbas(23 puslapiai)
  2010-11-04
 • Investicinio projekto priimtinumo įvertinimas

  Yra du projektai A ir B. Į abu projektus investuota išviso 6000 Lt. Į kiekvieną po lygiai (t.y. po 3000 Lt.). Projektai sudaryti iš dviejų automobilių derinių, nes visada du žmonės važiuoja skirtingais automobiliais tuo pačiu metu. A projektas: Automobilis, važiuojantis su benzinu, šimtui kilometrų sunaudoja 8 l., kurio kaina 2,57 Lt. Ir automobilis, kuris važiuoja su suskystintomis dujomis, šimtui kilometrų sunaudoja 12 l. ir jų kaina 1,15 Lt. B projektas: Automobilis, važiuojantis su benzinu, šimtui kilometrų sunaudoja 8 l., kurio kaina 2,57 Lt. Ir automobilis, kuris važiuoja su dyzelinu, šimtui kilometrų sunaudoja 5 l. ir jo kaina, kaip ir benzino 2,57 Lt. Užduoties tikslas yra įvertinti kurio projekto derinys priimtiniausias, leidžiantis daugiau sutaupyti ir mažiau rizikuoti. Sprendimas.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-11-19
 • Investicinio projekto rengimas ir vertinimas

  Įvadas, Investicinio projekto samprata. Investicinio projekto rengimas. Investicinio projekto rengimo eiga. Investicinio projekto rengimo uždaviniai. Investicinio projekto turinio planavimas ir struktūrizavimas. Kalendorinis planavimas. Atsakomybės paskirstymas. Investicinio projekto vertės planavimas. Investicinio projekto bendras galutinis planas. Investicinio projekto vertinimas. Investicinio projekto efektyvumo vertinimo metodas. Projekto pinigų srautų nustatymas. Investicijų atsipirkimo laikas. Investuoto kapitalo grąža. Modifikuotas investicijų atsipirkimo laikas. Grynoji esamoji vertė. Investicijų pelningumo indeksas. Vidinė grąžos norma. Modifikuota vidinė grąžos norma. Investicinio projekto rizikos vertinimas. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-13
 • Investicinio žaidimo ataskaita

  Lietuvos Vertybinių Popierių (VP) rinka. Įmonių analizė. Priedai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-25
 • Investicinis gyvybės draudimas (3)

  Įvadas. Investicinis gyvybės draudimas. Draudimo sąlygos. Įmokų dydis. Draudimo išmoka. Investavimo kryptys. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2011-11-21
 • Investicinis portfelis

  Įvadas. Įmonių charakteristikos. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. AB "Žemaitijos pienas" charakteristika. AB "Stumbras" charakteristika. Svarbiausi įmonių įvykiai per 2007.10.01 – 11.30 laikotarpį. AB "Pieno žvaigždės" įvykiai ir naujienos. AB "Žemaitijos pienas" įvykiai ir naujienos. AB "Stumbras" įvykiai ir naujienos. Prekyba VVPPB įmonės akcijomis. AB "Pieno žvaigždės". AB "Žemaitijos pienas". AB "Stumbras". Virtualaus VP portfelio struktūra. Išvados.
  Finansai, analizė(23 puslapiai)
  2008-03-18
 • Investicinis portfelis (2)

  Įvadas. Įmonių veiklos charakteristikos. AB "Žemaitijos pienas" charakteristika. AB "Anykščių vynas" charakteristika. AB "Snaigė" charakteristika. Svarbiausi bendrovių įvykiai 2007 10 01-2007 11 30 laikotarpiu. AB "Žemaitijos pienas" įvykiai ir naujienos. AB "Anykščių vynas" įvykiai ir naujienos. AB "Snaigė" įvykiai ir naujienos. Prekyba VVPB įmonės akcijomis. AB "Žemaitijos pienas" finansinė būklė. AB "Anykščių vynas" finansinė būklė. AB "Snaigė" finansinė būklė. Investicinio portfelio dinamika. Išvados.
  Finansai, analizė(17 puslapių)
  2008-03-18
 • Investicinis portfelis (3)

  Įvadas. AB "Lietuvos energija". UAB "Lietuvos energija" apibūdinimas. UAB "Lietuvos energija" finansinė būklė. AB "Kauno energija". AB "Kauno energija" apibūdinimas. AB "Kauno energija" finansinė būklė. AB "Anykščių vynas". AB "Anykščių vynas" apibūdinimas. UAB "Anykščių vynas" finansinė būklė. Investicinio portfelio dinamika. Išvados.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2008-03-18
 • Investicinis projektas: batų siuvimas

  Investicijų ekonomikos savarankiškas darbas. Atskirų gaminių gamybos mastas vienetais per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų įrenginių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikio apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamo darbininkų atlyginimo ir įmokų Sodrai (Sodra), tenkančių vienam gaminiui ir visiems gaminiams apskaičiavimas. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo apmokėjimas bei įmokos socialiniam draudimui. Įmokos į garantinį fondą nuo viso darbo užmokesčio fondo. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Einamosios atsargos natūriniais vienetais ir lt. Draustinės (apsaugos) medžiagų atsargos natūriniais vienetais ir lt. Gamybinių patalpų bei sandėlių plotas m2. Reikalingas pastatų plotas buitinėms bei administracinėms reikmėms. Bendras pastatų plotas ir vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos, apskaičiuotos naudojant tiesiogiai proporcingą ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodą. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos sąnaudos. Gamybinė savikaina vienam vienetui. Vieno gaminio kaina. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Finansinio sverto įtaka nuosavo kapitalo pelningumui. Investicinio projekto pinigų srautų ataskaita už 7 metus. Investicinio projekto diskonto norma. Investicinio projekto efektyvumo rodikliai. Investicinio projekto rizikos įvertinimas naudojant jautrumo analizę. Išvados.
  Finansai, namų darbas(31 puslapis)
  2009-05-11
 • Investicinis projektas: Vilniaus miesto lopšelio - darželio "Giraitė" renovacija

  Įvadas. Santrauka. Projekto poreikio pagrindimas. Projekto rizikos. Rizikos mažinimo priemonės, jei įmanoma numatyti. Projekto atitiktis BPD priemonei. Projekto įgyvendinimas. Numatomos projekto veiklos. Projekto biudžetas. Projekto finansavimo šaltiniai. Veiklos trukmė ir vykdymo grafikas. Galimi projekto rezultatai. Loginė matrica.
  Finansai, analizė(15 puslapių)
  2008-01-03
 • Investicinių bendrovių raida ir perspektyvos Lietuvoje

  Įvadas. Trumpa investicinių bendrovių raida. Investicinių bendrovių tipai ir jų veikla. Investiciniai fondai. Valdymo įmonės apibrėžimas. Investicinių fondų veikla bei rūšys. Investicinių fondų padėtis Lietuvoje. Investicinių fondų perspektyvos. Pensijų fondai. Pensijų fondų riziką ribojantys normatyvai. Pensijų fondų investavimo apribojimai. Lietuvos pensijų fondų apžvalga. Pensijų fondų ateities perspektyvos. Rizikos kapitalo fondai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Investicinių bendrovių veiklos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Investicinių bendrovių samprata. Investicinių bendrovių rūšys. Investicinių fondų struktūros. Fondo išlaidos ir mokesčiai. Investicinių fondų tipai. Investicinių bendrovių steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Investicinių fondų reikšmė šalies ekonomikai. Investicinių fondų veiklą bei rezultatus įtakojančių veiksnių apžvalga.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-11
 • Investicinių fondų ir terminuotų bankinių indelių kaip investavimo alternatyvų palyginimas

  Įvadas. Investicinių fondų samprata. Terminuotų bankinių indelių samprata. Investicinių fondų veikla Lietuvoje. Akcijų fondai. Obligacijų fondai. Pinigų rinkos priemonių fondai. Terminuoti bankiniai indėliai Lietuvoje. Bankas SNORAS. Sampo bankas. Akademinė kredito unija. Investicinių fondų ir terminuotų bankinių indėlių SWOT analizė.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-03-30
Puslapyje rodyti po