Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kapitalas

  Projekto įvertinimas kapitalinės statybos plane. Finansinių investicijų analizė. Esamos ir būsimos pinigų vertės analizė. Paprastų ir sudėtingų palūkanų skaičiavimas. Esamos (sąlyginės) pinigų vertės nustatymas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Kapitalas ir jo rūšys

  Įvadas. Kapitalo samprata. Kapitalo formos, rūšys ir jų ypatybės. Žmogiškasis kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Kapitalo investicijos. Įmonės finansavimo šaltiniai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-02-09
 • Kapitalas ir jo rūšys (2)

  Įvadas. Kapitalo reikšmė. Kapitalo rūšys. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Kapitalo formavimas. Kapitalo perteklius. Kapitalo stygius. Įmonės kapitalo finansavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-02
 • Kapitalas. Kapitalo kaštai

  Įvadas. Kapitalo samprata. Kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros ypatumai kitose šalyse. Kapitalo struktūros įtaka jo kainai. Finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimas. Finansavimas ir rizika. Kapitalo kaštai. Kapitalo kaštų sudėtis. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis (WACC). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-09-30
 • Kapitalas. Samprata ir reikšmė

  Kapitalo terminas. Kapitalo gamybos ir kaupimo procesas. Investavimas. Netiesioginė gamyba. Kapitalinės prekės. Kapitalo fondai. Turtas. Realusis kapitalas. Finansinis kapitalas. Skolinamasis kapitalas arba fondas. Palūkanos. Žmogiškasis (arba intelektualusis) kapitalas. Pagrindinis kapitalas. Pagrindiniai fondai. Nusidėvėjimas. Fiziškas nusidėvėjimas. Funkcinis nusidėvėjimas. Ekologinis nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinis gamybinis kapitalas. Gamybinių atsargų norma. Cirkuliaciniai fondai. Apyvartinės lėšos. Apyvartos ciklas. Kapitalo formavimas. Kapitalo perteklius. Kapitalo stygius. Trumpalaikis finansavimas. finansavimo politikos. Trumpalaikio finansavimo šaltiniai. Ilgalaikės paskolos. Vertybiniai popieriai. Lizingas. Savininkų nuosavybė. Kapitalo akcijos. Kapitalo investicijos.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-10-06
 • Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo kaina

  Inovacinių projektų finansavimas – rizikos kapitalas. 1 etapas. Finansinių poreikių nustatymas. Finansinės situacijos analizė. Finansinių prognozių sudarymas. 2 etapas. Finansavimo galimybių įvertinimas. Įmonės interesus apsprendžia. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo kaina. Skolintas kapitalas. Lizingas, forfeitingas, faktoringas. Lizingas. Forfeitingas. Faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Būsto kreditavimo fondas. Eksperimentinis energijos taupymo projektas. Lietuvos aplinkos investicijų fondas.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2006-03-27
 • Kapitalo investicijos

  Investicijų apibrėžimas ir ekonominė esmė. Investicijų rūšys ir klasifikacija. Faktoriai, nulemiantys investicijas. Užsienio investuotojų vaidmuo.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-17
 • Kapitalo kaštai

  PowerPoint pristatymas. Kapitalo kaštų samprata. Kapitalo kaštų sudėtis. Pagrindinės kapitalo struktūros. Kapitalo kaštų skaičiavimas. Kapitalo struktūra, svertai. Skolintas kapitalas. Įmonės pavyzdys. Pavyzdys. Finansavimas. Trumpalaikio turto finansavimas. Turto "apsaugos" metodas. Finansavimo rizika. Finansavimas ir rizika (2). Problema - palūkanų kaštai. Kapitalo ypatumai kitose šalyse. Skolinto ir nuosavo kapitalo santykis. Išvados.
  Finansai, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-03-03
 • Kapitalo kaštų koeficientas

  PowerPoint pristatymas. Kapitalo kaštų koeficientas (svertas). Tradicinis požiūris. Modigliani ir Miller požiūris. Kapitalo sverto efektas.
  Finansai, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-01-20
 • Kapitalo pelningumo analizė ir jos taikymas

  Pelningumo ir kapitalo sampratos. Kapitalo pelningumo rodiklių skaičiavimas ir jų analizė. Kapitalo pelningumo rodikliai. Veiksnių įtakos kapitalo pelningumo rodiklio pasikeitimui skaičiavimas. Du Pont modelis. Kapitalo pelningumo analizės taikymas pagal AB "Kauno grūdai" ataskaitinius duomenis.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2005-12-28
 • Kapitalo rinka

  Kapitalo rinkos apžvalga. Vietinės, užsienio ir euroobligacijos. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Svarbios užsienio vyriausybių vertybinių popierių rinkos. Savivaldybių vertybiniai popieriai. Verslo bendrovių obligacijos. Verslo bendrovių obligacijų rūšys. Obligacijų charakteristika. Obligacijos išpirkimo terminas ir atkarpos palūkanos. Obligacijos atšaukimo galimybės. Mokesčių pobūdis. Likvidumas. Reitingų agentūros. Reitingų nustatymo kriterijai. Kaip įvertinti reitingų agentūras? Reitingai ir neįvykdytų įsipareigojimų analizė. Reitingų stabilumas. Reitingų palyginamumas su rinkos prognozėmis. Reitingų ir palūkanų skirtumų tendencijos. Krizės ištiktų šalių rinkos reitingai. Reitingų ir bazinių palūkanų sąryšis: Rusijos finansų krizės atvejis. Kredito reitingai ir finansų sektoriaus priežiūros institucijos. Obligacijų analitikų požiūris į reitingus: lenktynės su reitingų agentūromis. Obligacijų klasės.
  Finansai, konspektas(21 puslapis)
  2005-11-06
 • Kapitalo rinkos apžvalga

  Trumpalaikiai vertybiniai popieriai. Vietinės, užsienio ir euroobligacijos. Valstybės skolos vertybiniai popieriai. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Svarbios užsienio vyriausybių vertybinių popierių rinkos. Savivaldybių vertybiniai popieriai. Verslo bendrovių obligacijos. Verslo bendrovių obligacijų rūšys. Hipotekinės obligacijos. Obligacijos su vertybinių popierių užstatu. Obligacijos su įrenginių užstatu. Neapdraustosios obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Obligacijų charakteristika. Reitingų agentūros. Reitingų nustatymo kriterijai. Reitingai ir neįvykdytų įsipareigojimų analizė. Reitingų stabilumas. Reitingų palyginamumas su rinkos prognozėmis. Kredito reitingai ir finansų sektoriaus priežiūros institucijos.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Kapitalo rinkos finansinių instrumentų analizė

  Įvadas. Rinka. Finansų rinka. Kapitalo rinka. Vertybiniai popieriai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-11-30
 • Kapitalo rinkos vertė. Kapitalo struktūros ir svertų analizė

  Kapitalo rinkos vertė. Kapitalo struktūros ir svertų analizė. Svarbiausi turto finansavimo šaltinių skirtumai. Svertų reikšmė valdant finansus. Finansinis svertas. Finansinė rizika. Finansinės analizės reikšmė prognozavimui. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Prognozinių ataskaitų parengimo tikslai ir būdai.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo formavimas

  Įvadas. Dėstymas. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo formavimas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Kapitalo srautų reguliavimas

  Kapitalo judėjimas. Srautų reguliavimo tikslai. Mokėjimų balanso krizės. Realusis valiutos kurso pabrangimas. Iškraipymai finansų sektoriuje. Reguliavimo būdai. Kapitalo srautų apribojimo efektyvumas. Įvertinimo metodai ir problemos. Pažeidinėjimai. Kapitalo judėjimo reguliavimo sąnaudos. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Kapitalo struktūros analizė

  Darbo tema. Darbo tikslas. Darbo priemonės. AB "Statyba". Vertikali analizė.
  Finansai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-01-16
 • Kapitalo struktūros analizė: AB "Ekranas"

  Kapitalo struktūros analizė. Balansai. Pelno-nuostolio ataskaitos. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Kapitalo dalių bendrasis lyginamasis svoris. Kapitalo dalies balanso straipsnių bendrasis lyginamasis svoris. Kapitalo ir rezervų dalinio lyginamojo svorio pokytis. Trumpalaikių įsipareigojimų dalinis lyginamasis svoris. Skolų koeficientų dinamika. Kapitalo apyvartumo dinamika.
  Finansai, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-23
 • Kapitalo struktūros sprendimai

  Kapitalo struktūrų įtaka įmonių veiklos finansavimui. Svarbiausi turto finansavimo šaltinių skirtumai. Pelningumo analizė. LT-analizė. Ekonominių svertų įvertinimas. Kapitalo struktūros valdymo instrumentai.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Kapitalo sudėtis, vertė ir dividendai

  Įvadas. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių kapitalo sudėtis. Kapitalo sudėtis valstybės, savivaldybės įmonėse. Dividendai teoriškai ir praktiškai. Dividendai Lietuvoje. Kapitalo vertė. Akcijos. Akcijų vertės nustatymas. Obligacijos ir jų vertės nustatymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-05-02
Puslapyje rodyti po