Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kredito unijų teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje (LR)

  Įžanga. Darbo tikslas - išnagrinėti kredito unijų teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Nustatyti, kaip praktikoje įgyvendinamos įstatymuose įtvirtintos kredito unijų veiklą reglamentuojančios teisės normos. Kredito unijų istorinė raida. Kredito unijų atsiradimas. Kredito unijų atsiradimo prielaidos tarpukario Lietuvoje. Tarpukario kredito unijų veikla, teisinis reglamentavimas. Kredito unijų teisinis reglamentavimas. Atsiradimo prielaidos, vystymosi eiga. Kredito unijų veikla. Kredito unijų valdymas, kapitalas, pelno paskirstymas. Narystė, teikiamos paslaugos. Veiklos riziką ribojantys veiksniai. Centrinė kredito unija. Kredito unijų įstatymo projektas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (7 psl.).
  Finansai, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2008-10-27
 • Kredito unijų veikla Lietuvoje

  Įvadas. Kas yra kredito unija. Kaip tapti kredito unijos nariu? Kredito unijų steigimosi dinamika iki 2003 m. Kuo kredito unija skiriasi nuo banko. Kredito unijų istorija. Lietuvos kredito unijų judėjimas po nepriklausomybės atgavimo. Spalio 21-oji tarptautinė kredito unijų diena. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Centrinė kredito unija. Utenos kredito unija. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-04-13
 • Kredito unijų veikla Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti Lietuvos kredito unijų veiklos aspektus. Kredito unijų samprata. Kredito unijų teikiamos paslaugos. Indėlių priėmimas. Paskolų teikimas Mokėjimo kortelės. Mokėjimo pervedimai ir įmokos. Teisinis kredito unijų veiklos reglamentavimas. Kredito unijų ir bankų skirtumai. Kredito unijų pranašumai, lyginant su bankais. Kredito unijos. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijos Lietuvoje. Lietuvos kredito unijų veikla 2008 metais. Lietuvos kredito unijų SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2009-09-29
 • Kreditų sistema

  Įvadas. Kreditas, jo rūšys, kaina ir apdraudimas. Hipotekos įstatymas. Kreditavimo programos. Valstybės kredito reitingai. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-06-30
 • Kreditų valdymas: UAB "Audėjas" ir UAB "Magda"

  Uždaroji akcinė bendrovė "Audėjas". UAB "Audėjas" finansinės ataskaitos. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. UAB "Audėjas" finansinės analizės rodiklių skaičiavimas. Pagrindinių apyvartinių pasyvų struktūra. Pagrindinių apyvartinių aktyvų struktūra. Pastovių aktyvų struktūra. Įsiskolinimo rodiklių analizė. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto rodikliai. Analizės rezultatų aiškinimas ir vertinimas. Finansinių rodiklių įvertinimas. Uždaroji akcinė bendrovė "Magda". Vyriškų marškinių ir moteriškų palaidinių siuvimas UAB "Magda". UAB "Magda" finansinės ataskaitos. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. UAB "Magda" finansinės analizės rodiklių skaičiavimas. Balansinės ataskaitos vertikalioji analizė. Balansinės ataskaitos straipsnių lyginamojo svorio pokytis. Balansinės ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė ir lyginamojo svorio pokytis. Pelno (nuostolių) horizontalioji analizė.Turto ir nuosavybės struktūra. Apyvartumo rodiklių analizė. Paskolos grąžinimo grafikas (anuiteto metodu). Paskolos grąžinimo grafikas (linijiniu metodu). Analizės rezultatų aiškinimas ir vertinimas. Pardavimų ir investicijų pelningumas. Grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo koeficientai. Pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo rodikliai.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2009-03-30
 • Laiškas sėkmės treneriui krizės įveikimo klausimu

  Samprotaujamojo tipo laiškas lietuvių kalba. Finansinės krizės įveikimas. Šeimos ataskaita "Krizės įveikimas".
  Finansai, laiškas(1 puslapis)
  2010-05-24
 • Lankstusis valiutos kursas

  Valiutos kursas ir jo rūšys. Užsienio valiutos rinka. Valiutos arbitražas. Lankstaus valiutos kurso mechanizmas. Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso kitimas. Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-25
 • Lehman Brothers case study

  PowerPoint pristatymas. Darbas anglų kalba. Lehman Brothers analizė. Lehman Brothers case. Why Uncle Sam didn't help us? Basic data of Lehman Brothers. Some statistics. Subprime mortgage and mortgage backed securities market situation. Interest rate change (2002 – present). US (United States) House price change (1988 – 2008). Refinancing. Other important issues. Lehman Brother situation. Government actions. Bailouts. Why no Bailout for Lehman Brothers (LB)? Looking for investors. Bankruptcy. The aftermath. Conclusions. Recommendations.
  Finansai, pristatymas(22 skaidrės)
  2009-03-24
 • Leidinys "Invest in Lithuania"

  Kursinis projektas. Įvadas. Kam ir kodėl yra reikalingas leidinys "Invest in Lithuania"? Situacinė analizė. Ekonominiai faktoriai. Kultūriniai-socialiniai faktoriai. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Produkto įgyvendinimo ir įvedimo į rinką planas. Marketingo kompleksas. Prekė. Skatinimas. Kaina. Platinimas. Marketingo tyrimai. Marketingo plano įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-03-16
 • Lėšos

  Finansų tvarkymas. Kapitalo įdėjimų (investicijų) sritys. Įvertinimo būdų skirstymas. Praktinis sąnaudų palyginimo būdas. Finansų matematikos būdai. Įplaukos ir išmokos. Finansavimo taisyklės. Įnašai. Akcijos. Paskolos. Obligacijos. Tiekėjų kreditai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-24
 • Lietuva — NATO narė, finansavimo ir investicijų panaudojimo problemos

  Įvadas. NATO veikla ir finansiniai ištekliai. Lietuva ir NATO. NATO narystės kainos klausimai. NATO plėtros kainos analizė. Lietuvos narystės NATO kaina. Krašto apsaugos finansavimas. Krašto apsaugos išteklių valdymo sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-15
 • Lietuva ir tarptautinis valiutos fondas

  PowerPoint pristatymas. Tarptautinis valiutos fondas ir jo tikslai; Tarptautinio valiutos fondo organizacinė struktūra bei narystė jame; Lietuvos narystė Tarptautiniame valiutos fonde; Tarptautinio valiutos fondo teikiama techninė pagalba Lietuvai; Lietuvos bendradarbiavimo su Tarptautiniu valiutos fondu privalumai ir perspektyvos.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-04-03
 • Lietuvių kino finansavimas ir sklaida

  Įvadas. Darbo tikslas: Pristatyti lietuvių kino finansavimo ir sklaidos ypatumus. Lietuvių kino finansavimas ir sklaida iki 1990 metų. Lietuvių kino paveldas. Lietuvių kino finansavimas ir sklaida 1990-2007 metais. Lietuvių kino finansavimas 1990-2007 metais. Lietuvių kino sklaida Lietuvoje ir pasaulyje 1990-2007 metais. Kino edukacija. Nacionalinis kino centras. Apibendrinimas.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-11-11
 • Lietuvos akcijų rinka

  Įvadas. Biržos apžvalga. Lietuvos akcijų rinkos istorija. Indeksai. Prekybos sąrašai. Pagrindiniai vertybinių popierių rinkos dalyviai. Didžiausią akcijų apyvartą VVPB 2000-2006 m. pasiekusios įmonės. "Teo LT". "Rokiškio sūris". "Mažeikių Nafta". "Lifosa". "Snaigė". Didžiausią akcijų apyvartą šiemet pasiekusios bendrovės. Mažeikių nafta. "Ūkio bankas". "Teo". "Panevėžio statybos trestas". "Snaigė". Akcijų rinkos pokyčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-05-14
 • Lietuvos bankai

  Nacionalinės bankininkystės pradžia ir kredito sistemos sukūrimas. Lietuvos prekybos ir pramonės bankas. Ūkio bankas. Lietuvos komercinis bankas. Centrinis žydų bankas. Tarptautinis bankas. Kredito bankas. Kooperacijos bankas. Žemės bankas. Taupomosios valstybinės kasos. Smulkios kredito ir savitarpio kredito draugijos. Tarnautojų taupomosios skolinamosios kasos. Pirmasis Lietuvoje įkurtas Inovacinis bankas. Pirmieji žingsniai. Funkcijos. Lietuvos bankas 1922 –1943 metais.
  Finansai, konspektas(11 puslapių)
  2007-11-30
 • Lietuvos bankai ir kredito unijos

  Įvadas. Bankai ir kredito unijos: sąvokos ir terminai. Kas yra bankas. Kas yra kredito unija. Kredito unijų kooperatiniai principai. Komerciniai bankai Lietuvoje: veikla ir funkcijos. Komercinių bankų funkcijos. Bankų veiklos apžvalga. Pelningumas ir efektyvumas. Bankų pasiskirstymas pagal užimamą rinkos dalį. Kredito unijų veikla Lietuvoje. Indėliai ir taupomosios sąskaitos. Paskolos. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijų vystymasis Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-04-23
 • Lietuvos bankas

  Terminas "bankas". Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Banko pobūdis, uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos bankas. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos banko vykdomos funkcijos bei teisės. Banko akcininkai ir valdymas. Operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Inspektavimas. Banko vidaus priežiūros organizavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-10-28
 • Lietuvos Bankas (3)

  Įvadas. Lietuvos Banko įsteigimas. Tarptautiniai ryšiai. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-08
 • Lietuvos bankinės sistemos raida

  Įvadas. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Perėjimas nuo SSRS bankų sistemos prie nepriklausomos Lietuvos bankų sistemos. Bankų bankrotų banga. Bankų tvirtėjimas ir lygiavimasis į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2008-08-20
 • Lietuvos bankininkystės raida

  Įvadas. Šiuolaikinės Lietuvos bankininkystės pradžia 1988 – 1990 m. Komercinių bankų vystymasis 1990 m. ir raida iki 1994 m. Komercinių bankų griūtis 1994 – 1996 m. Tolesnė bankų raida. Lietuvos bankų integracija į Europos Sąjungą. Šiandieninė bankų situacija. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
Puslapyje rodyti po