Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2007 -2010 metais)

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizę. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė 2007–2010 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė 2007–2010 metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto subalansavimas 2000–2010 metais ir palyginimas su BVP. 2010 metų devynių mėnesių biudžeto įvykdymas ir problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2011-03-09
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė 2008-2011 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2008–2011 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. 2008–2011 metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas 2000–2011 metais ir palyginimas su BVP. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos 2011 metų I pusmetį. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-11-23
 • Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais

  2 laboratorinis darbas. Išanalizuoti Valstybės biudžeto pajamas duotais metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2004-2005 ir 2008-2010 metais. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2004-2005 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų kitimas. 2008-2010 metų Valstybės biudžeto pajamų straipsnio kitimas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2004-2004 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2004-2005 metais. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų vertikali analizė 2008-2010 metais.
  Finansai, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-05-14
 • Lietuvos respublikos 9 mėnesių biudžeto ataskaita

  Lietuvos respublikos 2006 metų 9 mėnesių valstybės biudžetas. Lietuvos respublikos 2006 metų 9 mėnesių valstybės pajamų stulpelinė diagrama.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-23
 • Lietuvos Respublikos biudžetas

  Įvadas. Valstybės biudžetas ir jo asignavimas. Biudžeto raida ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžeto pajamos asignavimo skirstymas. Asignavimo valdytojų teisės ir atsakomybė. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Biudžeto sistema. Biudžetinės įstaigos. Biudžeto sudarymo bendrieji principai ir biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto sudarymo bendrieji principai. Kaip turėtų atrodyti biudžetas. Biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. 2007 metų Lietuvos biudžetas, Europos sąjungos (ES) lėšos. Europos Sąjungos (ES) lėšos Lietuvos biudžete. Valstybės biudžetas 2007 metais. Lietuvos Respublikos 2007 metų I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2007-12-14
 • Lietuvos respublikos biudžetinė sandara

  Biudžeto raida ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai. Biudžetų vykdymas ir kontrolė.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Lietuvos respublikos biudžeto analizė

  Lietuvos respublikos valstybinių biudžetų pajamos 2005-2006 metais. Horizontali pajamų analizė. Vertikali pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos (asignavimai). Horizontali išlaidų analizė. Vertikali išlaidų analizė. Biudžetų deficitai. Išvados.
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Lietuvos Respublikos biudžeto retrospektyvinė ir perspektyvinė analizė

  Įvadas. Nacionalinių pajamų ir išlaidų analizė. Prognozės sudarymas. Valstybės skola. Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą. Jų prognozavimas. Pagrindinės išlaidos nacionalinio biudžeto struktūroje ir jų prognozavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-10-04
 • Lietuvos Respublikos mokesčiai valstybinių įmonių aspektu

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčiai valstybinių įmonių aspektu. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Pelno mokestis. Atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) miškų įstatymą. Gyventojų pajamų mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Konsulinis mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Socialinis mokestis. Valstybės rinkliava. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Žemės mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-05-17
 • Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Biudžetų pajamos ir išlaidos. Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto išlaidos pagal valstybės funkcijas. Nacionalinio biudžeto išlaidos švietimui. Nacionalinio biudžeto išlaidos sveikatos apsaugai. Nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų palyginimas. Nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos, palygintos su bendruoju vidaus produktu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-05-03
 • Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas (2)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto esmė ir sudarymo principai. Nacionalinis biudžetas, jo funkcijos. Nacionalinio biudžeto sudarymo principai. Lietuvos Respublikos nacionalinis biudžetas. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-11-06
 • Lietuvos respublikos pinigai

  Įvadas. Lito įvedimo istorija. Lito atkūrimo istorija.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-27
 • Lietuvos respublikos savivaldybių finansai. Mažeikių rajono savivaldybės 2005 metų biudžetas

  Įvadas. Informacija apie Lietuvos teritorijos administracinius vienetus. Kas yra finansų valdymas? Vietos valdžia Lietuvoje. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Savivaldybių programos ir jų finansavimas. Savivaldybių įmonės ir jų finansai. Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto duomenų analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-11-10
 • Lietuvos respublikos skola, jos raida ir valdymo problemos

  Įvadas. Skolos valdymo uždaviniai. Institucijos dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Skolos dokumentų ir mokėjimo grafikų tvarkymas. Skolos dokumentai ir ataskaitos. Valstybės skolos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-03-01
 • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė 1999 - 2001 metais

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999-2001 metais ir jų analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999–2001 metais ir jų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamos 1999–2001 metais ir jų horizontali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų vertikali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidos 1999-2001 metais pagal valstybės funkcijas ir jų horizontali analizė. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto deficitas 1999-2001 metais. Fiskalinės prognozės 2005 – 2007 metams. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-27
 • Lietuvos respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymas ir vykdymas

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimas. Valstybės biudžeto išlaidų sąmatos. Valstybės biudžeto specialiosios programos. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Biudžetų vykdymas ir vykdymo atskaitomybė. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų skoliniai santykiai. Valstybės vardu gaunama negrąžintina finansinė parama (piniginės lėšos). Biudžetinių įstaigų pavedimų lėšos ir depozitai. Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinio biudžeto lėšų, naudojamų projektams arba programoms bendrai finansuoti, valdymas. Asignavimų valdytojų pareigų ir teisių, numatytų Lietuvos respublikos biudžeto sandaros įstatyme, įgyvendinimas.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2008-12-29
 • Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija

  Įvadas. Valstybės biudžeto pajamos. Pajamos iš mokesčių. Socialinės įmokos. Dotacijos. Kitos pajamos. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-09-23
 • Lietuvos Respublikos valstybės išlaidų ekonomika

  Įvadas. Valdžios sektoriaus biudžeto išlaidų politika. Išlaidų politikos tikslai. Išlaidų politikos priemonės. Valstybės išlaidų tipai. Valstybės išlaidos struktūros požiūriu. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-05-18
 • Lietuvos Respublikos valstybės skola

  Įvadas. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolos priežastys. Lietuvos valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimas iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. 2002m. Valstybės skolinimosi politika. Valstybės skolos pasekmės. Valstybės skolos prognozės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-11-01
 • Lietuvos Respublikos valstybės turto valdymo problemos ir tendencijos

  Įvadas. Valstybės turto fondas. Sąvokos, turto sandara. Privatizavimas. Privatizavimo esmė. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdų trūkumai. Išvados ir pasiūlymai. Privatizavimo problemos Lietuvoje. Valstybės turto valdymo kontrolė. Valstybės auditas. Valstybinių žemių valdymas ir naudojimas. Kitas valstybės materialus turtas. Valstybės piniginės lėšos. Valstybės finansinis turtas. Išvados.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-11-17
Puslapyje rodyti po