Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas ir jo sudarymas

  Valstybinio socialinio draudimo sistemos formavimasis Lietuvoje. Dabartinė valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondo sandaros įstatymas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo 2005 metų rodikliai.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-10-23
 • Lietuvos socialinės politikos sistema

  Įvadas. Teoriniai Lietuvos socialinės politikos aspektai. Lietuvos socialinės politikos modelis. Socialinės apsaugos samprata ir struktūra. Visiško užimtumo ir teisingų darbo santykių užtikrinimas, tinkamų darbo sąlygų sudarymas. Socialinio draudimo sistemos plėtra. Skurdo bei socialinės atskirties įveikimas ir socialinės paramos plėtra. Socialinės apsaugos administravimas ir finansavimas. Lietuvos socialinės politikos būklės tyrimas. Darbo rinka Lietuvoje. Gyventojų skaičius. Darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygis procentais. Darbo jėga pagal amžiaus grupes ir lytį. Nedarbo lygis pagal amžiaus grupes ir lytį. Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis. Laisvos darbo vietos pagal pagrindines profesijų grupes. Laisvos darbo vietos ekonominėse veiklose. Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių išsilavinimas. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (VMDU). Socialinis draudimas. Pagrindinės socialinio draudimo išmokos. Socialinė parama Lietuvoje. Skurdo rizika Lietuvoje. Namų ūkių biudžetų suvestinė. Lietuvoje vykdomos socialinės politikos tyrimo rezultatų įvertinimas. Darbo rinkos Lietuvoje įvertinimas. Socialinio draudimo Lietuvoje įvertinimas. Socialinės paramos Lietuvoje įvertinimas. Skurdo rizikos Lietuvoje įvertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(49 puslapiai)
  2007-12-11
 • Lietuvos valiutos istorija

  Įvadas. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Pirmosios Lietuvoje kaldintos monetos. Laisvos Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. Sovietinė valiuta Lietuvoje. Nepriklausomybės atkūrimo valiuta. Euras Lietuvoje. Valiutos valdybos modelis Lietuvoje. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2008-03-10
 • Lietuvos valiutos istorija. Lietuvos pinigų politikos palyginamoji analizė

  Sąvokos. Pinigų istorija. Pinigų kilmės teorija. Pinigų atsiradimas Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpis. Pirmos lietuviškos monetos. Pavergtos Lietuvos pinigai. Lietuvos pinigai po Pirmojo pasaulinio karo. Lietuvos pinigai po 1990 metų. Pinigų politika.
  Finansai, analizė(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • Lietuvos valstybės biudžetas

  Lietuvos biudžeto struktūra. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos bei jų klasifikacija. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. 2007 metų biudžeto projektas. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-10-26
 • Lietuvos valstybės išlaidų ir pajamų balansavimo problemos

  Įvadas. Biudžeto balansavimo koncepcijos. Įvadas į valstybės biudžetą, jo deficitą ir perteklių. Biudžeto balansuotumas. Lietuvos nacionalinis biudžetas 1993-2004 metais. Lietuvos nacionalinio biudžeto deficitas. Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidos. Lietuvos nacionalinio biudžeto vykdymas. Valstybės politika stiprinant šalies biudžetą. Konvergencijos programa. Gyventojų pajamų mokesčio reforma. Daugiabučių namų modernizavimo programa. Šešėlinės ekonomikos problema. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-25
 • Lietuvos valstybės skola ir jos kaita

  Įvadas. Bendrieji Lietuvos ekonomikos rezultatai 2008 IV ketvirtis – 2009 II ketvirtis Valstybės skola. Skolos samprata, skolinimosi tikslai bei priežastys. Valstybės skolos klasifikacija. Valstybės skolos struktūra bei kaita. Šalies skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos valdymo rizikos rūšys. Skolos valdymo išlaidos. Valstybės skolos pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-12-08
 • Lietuvos valstybės skolos

  Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) skolos raida. Lietuvos Respublikos (LR) skolos reglamentavimas. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimas. Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Valstybės skolos tendencijos, skolos valdymo vertinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-03-13
 • Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra

  Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Kredito principai. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikai.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Lietuvos valstybinio turto privatizavimas

  Įvadas. Privatizavimo tikslai. Valstybinio turto privatizavimo politikos principai. Privatizavimo objektai ir subjektai. Privatizavimo būdai. Pirmas privatizavimo etapas. Antras privatizavimo etapas. Lėšų iš privatizavimo panaudojimas. Privatizavimo vykdymo problemos. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-06-03
 • Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistema

  Darbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistemą. Lietuvos vertybinių popierių rinkos apskaitos sistemos apibūdinimas. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas. Vertybinių popierių apskaitos principai. Vertybinių popierių sąskaitos, jų atidarymas ir tvarkymas. Centrinio depozitoriumo ir sąskaitų tvarkytojų priežiūra. Centrinio depozitoriumo instrukcijos ir nurodymai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-05-18
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos ypatumai

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta bendroje rinkos ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Priedai.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos kūrimosi ir plėtros istorija

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Vertybinių popierių rinkos plėtros perspektyvos. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-01-31
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida

  Lietuvos vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos susikūrimas. Institucijos ir įstatymai, susiję su vertybinių popierių rinka. Vertybinių popierių rinkos vystymosi pirmasis ir antrasis etapai. Lietuvos vertybinių popierių rinkos problemos. Pirmojo raidos etapo ypatumai. Antrojo raidos etapo ypatumai. Tolimesnė vertybinių popierių rinkos raida. Trečiojo raidos etapo ypatumai. Užsienio investicijų įtaka Lietuvos vertybinių popierių rinkai.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-12-02
 • Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių biržų palyginamoji analizė

  Įmonių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Lietuvos vertybinių popierių biržos įkūrimas. Baltijos valstybių biržų raida. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų raida. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržos: Vilniaus, Rygos, Talino. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų akcininkų struktūra. Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržų pagrindinė savininkė – OMX grupė. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų organizacinė struktūra. Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržų verslo kryptys. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų indeksai . VILSE, RIGSE, TALSE, BAltIX indeksai. Prekybos modelis . Bendra Baltijos vertybinių popierių rinka. Bendra prekybos sistema Baltijos šalyse. Prekyba ir narystė Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržose. Baltijos valstybių vertybinių popierių centriniai depozitoriumai. Baltijos vertybinių popierių biržų bendrovių ekonominės veiklos klasifikavimo standartas. Apibendrinimas, savas požiūris. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2005-08-08
 • Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių rinkų įvertinimas

  Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių rinkų įvertinimas. Trijų efektyvių dviejų aktyvų investicinių portfelių formulavimas. Įvadas. Tyrimo objektas – Lietuvos, Latvijos, Estijos vertybinių popierių rinkos. Tyrimo metodas – lyginamoji analizė. Tikslai. Uždaviniai. NASDAQ OMX Group, Inc. Baltijos šalių vertybinių popierių rinkų istorinė raida. Vilniaus vertybinių popierių rinkos istorija. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Vilniaus vertybinių popierių birža (VVPB). VVPB akcininkų struktūra. Rygos vertybinių popierių rinkos istorija Latvijos centrinis depozitoriumas (LCD). Rygos vertybinių popierių birža (RVPB). Akcininkų struktūra. Talino vertybinių popierių rinkos istorija. Estijos vertybinių popierių rinka. Talino Vertybinių Popierių Birža (TVPB). Estijos centrinis depozitoriumas (CSD). Baltijos šalių vertybinių popierių rinkų dabartinės situacijos apžvalga. Vilniaus Vertybinių popierių rinkos dabartinė situacija. Rygos vertybinių popierių rinkos dabartinė situacija. Talino vertybinių popierių rinkos dabartinė situacija. Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių rinkų įvertinimas. Efektyvių dviejų aktyvų investicinių portfelių formulavimas. NASDAQ OMX Vilnius pasirinktų akcijų efektyvaus dviejų aktyvų investicinio portfelio formulavimas. NASDAQ OMX Riga pasirinktų akcijų efektyvaus dviejų aktyvų investicinio portfelio formulavimas. NASDAQ OMX Tallinn pasirinktų akcijų efektyvaus dviejų aktyvų investicinio portfelio formulavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2010-06-17
 • Ligonių kasos

  Įvadas. Kuo rūpinasi ligonių kasos? Ligonių kasos rūpinasi kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimu. Valstybinė ligonių kasa. Bendrosios nuostatos. Valstybinės ligonių kasos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės ligonių kasos teisės. Valstybinės ligonių kasos darbo organizavimas. Valstybinės ligonių kasos finansavimas. Valstybinės ligonių kasos reorganizavimas ir likvidavimas. Teritorinės ligonių kasos. Bendrosios nuostatos. Teritorinių ligonių kasų funkcijos. Teritorinių ligonių kasų teisės. Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija. Ligonių kasos už gydymą moka daugiau... Ligonių kasos nelaiko užspaudusios pinigų. Studentams – apie sveikatos draudimą. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-10-11
 • Likvidumo rizikos valdymas komerciniuose bankuose

  Įvadas. Rizika. likvidumo rizika. Likvidumo rizikos valdymas. Likvidumo rizika švediškuose komerciniuose bankuose. Švedijos centrinio banko reikalavimai likvidumo rizikai valdyti. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Lithuanian commercial banks: Ūkio Bank and SEB Bank

  Darbas anglų kalba. Tikslas: Palyginti du komercinius bankus Lietuvoje: SEB bankas ir ūkio bankas. Introduction. The aim of this paper - to examine and compare the two Lithuanian commercial bank, SEB and Ūkio Bank deposits are proposed. Banks. SEB bank. Ūkio bank. Chapter summary. Deposits. Deposit analysis of SEB bank and Ūkio bank. Deposit insurance in SEB and Ūkio bank. Chapter summary. Conclusion.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2010-10-26
 • Lito kaip nacionalinės valiutos vertinimas, teigiami ir neigiami aspektai, atsisakant nacionalinės valiutos

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Litas kaip nacionalinė valiuta ekonominiame bei istoriniame kontekste. Nacionalinė valiuta litas tarpukario metais 1922–1940 m. Pagrindinės priežastys, nulėmusios vėlyvą nacionalinės valiutos įvedimą. Lito įvedimo eiga ir emisijos. Sunkumai, susiję su lito įsitvirtinimu šalyje. Lietuvos banko politika, naujai įvestos valiutos atžvilgiu, bei nacionalinės valiutos savybės. Nacionalinės valiutos netekimas. Antrasis bandymas turėti nacionalinę valiutą – litą. Prielaidos ir veiksmai, nulėmę nacionalinės pinigų sistemos atkūrimą. Lito įvedimo etapai ir stabilumo palaikymas. Euras – naujoji numatoma šalies valiuta. Euro įvedimo Lietuvoje prielaidos ir raida. Teigiami ir neigiami aspektai šaliai įsiliejus į euro zoną. Išvados. Santrauka. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-03-05
Puslapyje rodyti po