Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bankų finansinė analizė

  Įvadas. Bankų finansinė analizė – esmė, turinys, etapai. Santykiniai rodikliai ir jų panaudojimas analizėje. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-01
 • Bankų ir parabankų sistema

  Įvadas. Bankų sistemos institucijos. Bankai ir nebankai. Bankinių sistemų charakterizacija. Parabankinė sistema. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-11
 • Bankų istorija

  Įvadas. Banko sampratos reikšmė ir bankininkystės užuomazgos. Centrinių bankų atsiradimas ir raida. Depozitinė ir korespondentinė bankininkystė. Bankininkystės internacionalizavimas ir užsieninė bankininkystė. Bankininkystės raida Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-01
 • Bankų istorija ir jų veikla

  PowerPoint pristatymas. Bankas. Bankų istorija. Lietuvos bankų istorija. Bankų vykdomos funkcijos. Atsiskaitymų funkcija. Indėlių priėmimas/deponavimas. Kreditavimo funkcija. Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje. Bankų veiklos aplinka. Bankų sistema. Pagrindinės bankų grupės. Lietuvos bankų sistema. Išvados.
  Finansai, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-12-21
 • Bankų istorija ir raida

  Įvadas. Bankų istorija ir raida. Nacionalinės bankininkystės pradžia. Centrinių bankų atsiradimas ir raida. Tipiškos bankų paslaugos. Bankų tipai. Bankai Lietuvoje. Lietuvos bankas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-05-05
 • Bankų kreditų gavimo sąlygos Lietuvoje (verslo įmonėms)

  Įvadas. Bendra paskolų suteikimo tvarka. "Medicinos Banko" teikiami kreditai verslo klientams. Trumpalaikiai kreditai ir kredito linijos. Mikrokreditai. Ilgalaikiai kreditai. "Šiaulių banko" paslaugos. Trumpalaikiai kreditai. Kredito linijos. Overdraftai. Mikrokreditai. Faktoringas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-07-04
 • Bankų kūrimasis ir plėtra Lietuvoje

  Įvadas. Bankų esmė. Istorinės bankininkystės šaknys. Bankų veiklos esmė. Banko organizacinė struktūra. Bankas – rizikos įmonė. Bankų klasifikacija. Lietuvos Bankas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko veiklos bruožai. Lietuvos komerciniai bankai. Komercinių bankų kūrimasis ir plėtra Lietuvoje. Komerciniai bankai atkūrus nepriklausomybė. Bankų šiandieninė veikla ir dabartiniai bankai Lietuvoje. Bankų priežiūra Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(42 puslapiai)
  2007-01-25
 • Bankų nuosavo kapitalo valdymas

  Bankų veiklos esmė ir turinys. Nuosavybė. Kapitalas. Banko kapitalo funkcijos ir šaltiniai. Funkcijos. Kapitalo šaltiniai. Banko dydžio ir jo kapitalo santykis. Komercinių bankų nuosavo kapitalo statistinių duomenų analizė. Nuosavo kapitalo pakankamumo problema. Kapitalo didinimo valdymas. Banko valdybos sprendimai dėl nuosavo kapitalo didinimo. Kapitalo srautai. Nuosavo kapitalo normos ir jo augimo galimybės. Išorinio kapitalo pritraukimas. Lietuvos komercinių bankų veiklos analizė. Komercinio banko nuosavo kapitalo normos. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-12-07
 • Bankų pasyvinės operacijos

  Indėlių rūšys ir apskaita. Neterminuoti indėliai. Neterminuotų indėlių apskaita. Terminuoti indėliai. Terminuotų indėlių apskaita. Sutarties nutraukimas. Pasauga. Taupomieji (kaupiamieji) indėliai. Kiti pasyvai. Indėlių sertifikatai. Indėlių draudimas. Draudimo suma ir draudimo išmokų dydžiai. Draudimo išmokos paskaičiavimas. Draudimo išmokų apribojimai. Draudimo išmokų išmokėjimas.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2006-05-17
 • Bankų paslaugos fiziniams asmenims

  Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bankininkystė Lietuvoje. Komercinių bankų tikslai ir funkcijos. Pasirinktų įstaigų trumpas aprašymas. Bankų paslaugos privatiems asmenims. Būsto kreditai. Vartojimo kreditai. Indėliai. Bankų perspektyvos Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-31
 • Bankų raida Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Bankai iki Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1918 metų. Rytų Skolinamoji Kasa ( RSK ). Lietuvos bankai 1918-1940. Pirmasis Lietuviškas bankas. Kiti bankai. Lietuvos banko susikūrimas. Lietuvos bankai Pasaulinės krizės laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-10-21
 • Bankų raidos istorinė apžvalga

  Bankų raidos istorinė apžvalga. Bankų atsiradimas. Bankai istorijos plotmėje. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankai ir bankininkystės sistema įvairiose pasaulio šalyse. Bankai Lietuvoje. Valdyba. Vokietija. Prancūzija. Anglija. Jungtinės Amerikos Valstijos. Vengrija. Čekija. Pasaulio šalių centrinių bankų bendradarbiavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2006-01-12
 • Bankų reitingavimo sistemos ir jų unifikavimo reikšmė

  Įvadas. Kas yra reitingas? CAMELS reitingavimas. CAMEL reitingavimas bankų monitoringo kontrolės atžvilgiu. CAMELS reitingavimas, publikuojant bankų stebėjimo rezultatus. VERIBANK reitingavimo sistema. Veribank spalvų klasifikacijos sistema. Veribank žvaigždžių klasifikacijos sistema. Mėlynojo kaspino apdovanojimas. Veribank reitingų statistika. LACE finansinė korporacija. Reitingų apibrėžimai. LACE Jungtinių valstijų kredito reitingai. LACE tarptautiniai kredito reitingai. Ilgalaikiai emisijų reitingai įsiskolinimui ir saugumui. Lace reitingavimo sistema. Fitch reitingai. Bankai pagal Fitch. Fitch IBCA reitingų apibrėžimai. Bankscope paslauga. Fitch reitingai ir reitingų ataskaitos. IBCA, Standard & Poor‘s, Moody‘s agentūrų bankų reitingų palyginimas. Bankų sistemų unifikavimas. Išvados. Priedai (9).
  Finansai, referatas(64 puslapiai)
  2006-10-05
 • Bankų rizikos valdymo modeliai: privalumai ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Banko rizika ir jos valdymas. Pagrindinės banko rizikos rūšys. Banko rizikos valdymo metodai. Kokybinis rizikos vertinimas (Ekspertinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kokybinis rizikos vertinimas (reitingų įvertinimo metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas. Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos valdymas. Kiekybinis rizikos vertinimas (statistinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (ekspertinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Analitinis metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Analogų metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Jautrumo metodas). Privalumai. Trūkumai. Kiekybinis rizikos vertinimas (Svyravimo metodas). Privalumai. Trūkumai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(25 skaidrės)
  2008-03-31
 • Bankų rūšys pagal jų funkcijas, pagal veiklos pobūdį

  PowerPoint pristatymas. Kas tai bankas? Bankai atlieka šias funkcijas... Pagal nuosavybės formas bankai skirstomi... Pagal veiklos pobūdį bankai skirstomi...
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-11-14
 • Bankų sistema Lietuvoje

  Įvadas. Dėstymas. Bankininkystės užuomazgos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Nacionalinės bankininkystės pradžia. Bankai atkūrus nepriklausomybę. Bankų bankrotų banga. Bankai verčiami lygiuotis į Europos Sąjungą (ES). Kredito įstaigų priežiūros sistemos elementai. Bankų steigimas ir licencijavimas. Lietuvos banko nuolatinės bankų priežiūros metodai. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-03-25
 • Bankų sistema Lietuvoje (2)

  Įvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų veiklos vaidmuo. Pinigai ir jų reikšmė. Bankų veikla. Bankų veiklos raida. Pasaulinė bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Bankai ir nebankai. Bankinių institucijų charakteristika. Nebankinės institucijos - parabankinė sistema. Bankų veiklos pokyčiai ir Europos Sąjunga (ES). Bankų veiklos konkurencinė aplinka.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2005-09-19
 • Bankų sistema Lietuvoje (3)

  Įvadas. Bankų sistema ir jos struktūra. Centrinis bankas (CB) ir jo raida Lietuvoje. Centrinio banko veiklos tikslas. Centrinio banko funkcijos. Centrinio banko valdymas ir struktūra. Pinigų politika ir jos kitimas Lietuvoje. Finansų rinka. Komerciniai bankai (KB) ir jų veikla. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Privalumai. Išvados.
  Finansai, referatas(30 puslapių)
  2005-10-23
 • Bankų sistema Lietuvoje (4)

  Lietuvos bankininkystės sistema kūrėsi sunkiai. Sunkus Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Pradinis Lietuvos banko veiklos etapas. Komercinių bankų kūrimas – neišvengiamas procesas. Lėti paskolų augimo tempai. Paskolos užsienio valiuta išaugo. Paskolų portfelio kokybei iškyla grėsmė. Paskolų augimo rodikliai vis gerėja. Sparčiausiai augantis lėšų šaltinis - indėliai. Registruojamas kapitalo didėjimas. Siekiami pelningumo rekordai. Modernizuojama atsiskaitymo tarp bankų sistema.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-10-12
 • Bankų sistema Lietuvoje (5)

  Įvadas. Bankų sistemos Lietuvoje užuomazgos. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Bankininkystė po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos bankų sistemos analizė po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos Centrinio Banko tikslai ir funkcijos. Lietuvos Centrinio banko valdymas ir struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-15
Puslapyje rodyti po