Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Privatus sektorius, jo kūrimo problemos

  Įvadas. Bendri privatizavimo bruožai. Privatizavimo samprata ir tikslingumas. Privatus sektorius: už ir prieš. Efektyvumas ir našumas. Paslaugų kokybė. Socialinis teisingumas. Darbo vietos, užmokestis ir darbo jėga. Atskaitomybė. Privatizavimo institucijos ir jų veikla. Privatizavimo institucijos veikusios pirmame privatizavimo etape. Dabar veikiančios privatizavimo institucijos. Valstybės turto fondas (VTF). Privatizavimo komisija. Savivaldybių turto privatizavimo komisijos. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdai naudoti pirminiame privatizavimo etape. Privatizavimo būdai naudojami dabar. Viešas akcijų pardavimas. Viešas aukcionas. Viešas konkursas. Tiesioginės derybos. Valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje. Nuoma su išsipirkimu. Privatizavimo eiga ir problemos. Privatizavimo etapai. Pirmas privatizavimo etapas (už investicinius čekius). Privatizavimas už grynuosius pinigus. Privatizavimas 1996 – 2001 m. Privatizavimas nuo 2002 m. Privatizavimo sandoriai. Lėšų iš privatizavimo panaudojimas. Privatizavimo problemos. Darbas ekonominiuose sektoriuose. Darbo užmokestis pagal ekonomikos sektorius. Užimtųjų ir samdomųjų darbuotojų pasiskirstymas pagal ekonominius sektorius. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2007-09-23
 • Privilegijuotosios akcijos

  Įvadas. Privilegijuotų akcijų esmė ir charakteristika. Privilegijuotųjų akcijų vertė. Investavimo į privilegijuotąsias akcijas strategijos. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-12-13
 • Produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos (sąnaudos), pajamos (įplaukos), pelnas (pajamos), jų apskaičiavimas ir paskirstymas

  Įmonės finansų kursinis darbas. "N" įmonės produkcijos gamybos ir realizavimo išlaidos (sąnaudos), pajamos (įplaukos), pelnas (pajamos), jų apskaičiavimas ir paskirstymas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Produkcijos gamybos ir realizavimo pajamos. Pajamų pripažinimas. Produkcijos gamybos ir realizavimo sąnaudos. Sąnaudų pripažinimas. Finansinis rezultatas, jo apskaičiavimas ir paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-02-10
 • Produkcijos pardavimas ir gamyba

  Įvadas. Produkcijos pardavimas ir gamyba. Produkcijos struktūra ir asortimentas. Produkcijos kokybė. Produkcijos ritmingumas. Gamybos veiksniai, turintys įtakos produkcijai. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-12-12
 • Produkcijos realizacijos indeksų nustatymas

  Užduotis. Nustatyti realizacijos fizinės apimties indeksus, vertinę išraišką, kainų indeksus ir jų tarpusavio ryšį 2 būdais. Kai produkcija ar veikla yra palyginama. Kai produkcija ar veikla yra nepalyginama. Sprendimas. Nustatysiu realizacijos fizinės apimties indeksus, vertinę išraišką, kainų indeksus ir jų tarpusavio ryšį kai produkcija yra palyginama. Išvada. Nustatysiu kainų indeksus ir jų tarpusavio ryšį kai produkcija yra nepalyginama. Išvada.
  Finansai, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-12-10
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kavinė-baras UAB "Vaterlinija"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Vaterlinija" finansinę būklę 2006 – 2007 metais ir atlikti įmonės veiklos vertinimą. UAB "Vaterlinija" teikiamos paslaugos. UAB "Vaterlinija" finansinės būklės analizė 2006 – 2007 metais. UAB "Vaterlinija" balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. UAB "Vaterlinija" pelningumo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" likvidumo ir įsiskolinimo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. UAB "Vaterlinija" mokami mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo mokestis. Kelių fondų mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. UAB "Vaterlinija" potencialių konkurentų apžvalga. UAB "Vaterlinija" veiklos verslo perspektyvų įvertinimas. Praktikos metų įgytų žinių bei įgūdžių naudingumas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2008-04-03
 • Profesinės veiklos praktikos ataskaita: kelių ir gatvių tiesimas

  Finansinės apskaitos praktikos ataskaita. Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą UAB "N", įtvirtinti apskaitos ir finansų teorines žinias ir lavinti praktinius tiesioginio apskaitos tvarkymo bei finansų valdymo įgūdžius. UAB "N" apibūdinimas. Pinigų laikymo organizavimas ir apskaita. Pinigų kasoje apskaita. Pinigų atsiskaitomojoje sąskaitoje apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Paskolų apskaita. Finansinis lizingas. Atsiskaitymų organizavimas ir apskaita. Pirkėjų skolų apskaita. Skolų tiekėjams apskaita. Atsiskaitymų už darbą apskaita. Įmonės mokami mokesčiai ir įmokos. Atsargų apskaita. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita. Veiklos išlaidų apskaita. Paslaugų ir darbų pardavimo apskaita. Kitų pajamų ir išlaidų apskaita. Nuosavo kapitalo ir pelno paskirstymo apskaita. Finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2010-10-06
 • Proginės monetos

  PowerPoint pristatymas. 1993–2005 m. Lietuvoje išleistos proginės monetos. Pavyzdžiai.
  Finansai, pristatymas(43 skaidrės)
  2005-11-07
 • Prognozavimo metodai ir jų praktinio taikymo įmonėje (organizacijoje) modelis

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Prognozavimo procesas. Finansų prognozavimas. Metinė pardavimų prognozė. Detalus pardavimų prognozavimas. Atsargų nustatymas. Mėnesių pardavimų prognozės. Gamybos poreikis. Galutinės atsargos. Parduotų prekių savikaina. Atsargų judėjimas. Parduotų prekių savikaina. Pinigų biudžetas. Kompanijos "J. K." perspektyvinė pelno ataskaita. Pinigų įplaukos. Paprastosios pinigų išlaidos. Iš viso išlaidų. Pinigų srautai ir skolos likutis. Prognozuojamas balansas. UAB "J. K" 2007 metų balansas. Balanso prognozavimas. Dviejų prognozuojamų finansinių ataskaitų suderinimas. UAB "J. K." suderintas balansas. Prognozuojamų ataskaitų panaudojimas. Finansinių ataskaitų vartotojai. Finansinių ataskaitų trūkumai. Pagrindinės finansinės ataskaitos. Balansas. Subalansavimas. Pateikimo tvarka. Elementų įvertinimas. Pajamų ataskaita arba pelno (nuostolio) atskaita. Finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaita (lėšų šaltinių ir jų panaudojimo ataskaita). Rodiklių analizė. Dupoint analizė. Finansinis svertas. Augimo prognozė. Prognozavimo modeliavimas. Tiesinė regresinė analizė. Regresijos apskaičiavimas. Prognozavimas naudojant regresinį modelį. Koreliacijos koeficientas. Akcinės bendrovės "P. B." pajamų rodikliai. Regresijos rezultatai. 2004 metų prognozė. Prognozės rezultatai. Akcinės bendrovės 2004 metų Pro forma balansas. Maksimaliai leistinas augimas, apskaičiuotas naudojant regresiją. Sudėtinė regresija. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, pristatymas(58 skaidrės)
  2008-11-11
 • R.T. Kiyosaki, S.L. Lechter "Du tėčiai – turtingas ir vargšas"

  Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter knygos "Du tėčiai – turtingas ir vargšas" santrauka. Įžanga. Kam ši knyga reikalinga. Du tėčiai – turtingas ir vargšas. Pirmoji pamoka. Turtingieji nedirba dėl pinigų. Antroji pamoka. Kodėl turime išmanyti finansus? Trečioji pamoka. Rūpinkis savo verslu. Ketvirtoji pamoka. Mokesčiai ir akcinės bendrovės. Penktoji pamoka. Turčiai patys prasimano pinigų. Šeštoji pamoka. Dirbk ne dėl pinigų – stenkis įgyti patirties. Įveikti kliūtis. Pradžia. Norite sužinoti dar daugiau? Epilogas.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-01-29
 • Raising finance

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. What types of financing are available? Type of finance required. Time period of required funding. Short-Term Finance. Medium-Term Finance. Long-Term Finance. 5 steps to raising finance.
  Finansai, pristatymas(6 skaidrės)
  2007-05-14
 • Rajono socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

  Įvadas. Rajono socialinio draudimo sudarymas. Savarankiškai dirbančių ir jiems prilyginamų asmenų privalomosios draudimo įmokos. Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos. Savanoriškasis socialinis pensijų draudimas. Savanoriškasis socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Baudos, delspinigiai ir kitos pajamos. Kitos pajamos. Rajono socialinio draudimo biudžeto vykdymas. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Senatvės pensijos. Našlių ir našlaičių pensijos. Invalidumo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Ligos pašalpa. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Draudimas nuo nedarbo. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimo išmokos. Kitos išmokos. Socialinio draudimo duomenys Panevėžio rajone. Dirbančiųjų su verslo liudijimu it ūkininkų bei jų partnerių valstybinis socialinis draudimas. Apdraustųjų savanoriškuoju valstybiniu socialiniu draudimu analizė. VSDFV Panevėžio skyriaus įmokų surinkimo analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2006-10-11
 • Realaus valiutos kurso įtaka ekonomikos augimui

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti realaus valiutos kurso įtaką ekonomikos augimui. Darbo uždaviniai: Realaus valiutos kurso sąvoka. Realus valiutos kursas ir grynasis eksportas. Realaus valiutos kurso brangimas - nuvertėjimas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2010-04-15
 • Reikalaujamos pelno normos nustatymas ir rizikos įvertinimas

  Reikalaujamos pelno normos nustatymas ir rizikos įvertinimas. Reikalaujamos pelno normos (RRR) nustatymo metodai. Metodas. Rizikos apskaita nustatant RRR: vertybinės fondinės rinkos modelis. Rizikos išmatavimas. Alternatyvūs būdai įvertinant kapitalinių įdėjimų rizikos laipsnį. Modeliavimas.
  Finansai, konspektas(15 puslapių)
  2005-10-19
 • Reitingavimas

  Reitingavimo esmė ir reikšmė. Reitingavimo procesas. Svarbiausios reitingavimo agentūros. Reitingavimo simboliai. Ilgalaikio kredito reitingavimo simboliai. Trumpalaikio kredito reitingavimo simboliai. Vilniui nustatytas aukštesnis tarptautinis kredito reitingas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-21
 • Restruktūrizavimo samprata ir etapai

  Restruktūrizavimo samprata ir etapai. Įmonės restruktūrizavimo planas. Restruktūrizuojamos įmonės valdymas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-05-17
 • REUTERS grafinė techninė valiutų analizė

  Analizuojamas Didžiosios Britanijos svaro sterlingo (GBP) ir Europos Sąjungos bendrosios valiutos (EUR) santykis. Techninių indikatorių lyginimas.
  Finansai, referatas(3 puslapiai)
  2005-03-17
 • Ribinio pelningumo tyrimas įmonėje

  Įmonė UAB "N" prekiauja naudotais krovininiais sunkvežimiais ir priekabomis. Įvadas. Ribinio pelningumo samprata. Pastovios ir kintamos išlaidos. Pelno ir ribinių pajamų sąvoka bei kalkuliavimas. Išlaidų-apimties-pelno (IAP) analizė ribinio pelno metodu. Ribinis pelnas: už ir prieš. Ribinis pelningumas "N" įmonėje. "N" įmonės charakteristika. "N" įmonės išlaidos. "N" įmonės ribinio pelno kalkuliavimas. "N" įmonės IAP analizė. Ribinio pelno naudojimas priimant valdymo sprendimus "N" įmonėje. Išvados.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2008-06-19
 • Riboto racionalumo modelis

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Išnagrinėti ir įsigilinti į "Riboto racionalumo" modelio atsiradimą, vystymąsi bei sampratą. Riboto racionalumo kilmė. Visapusis ekonominis racionalumas. Riboto racionalumo sąvoka. Mokslininkai, prisidėję prie riboto racionalumo modelio vystymosi. Riboto racionalumo suvaržymai. Pagrindiniai apribojimai. Žirklių metafora. Riboto racionalumo modelis organizacijose. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-05-29
 • Rietavo savivaldybės 2003-2006 metų biudžeto pajamų analizė

  Įvadas. Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės pajamų analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-02
Puslapyje rodyti po