Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo finansai (3)

  Rizikos analizė. Rizikos bruožai. Finansinė rizika. Finansinės rizikos charakteristikos. Finansinės rizikos klasifikavimo požymiai. Finansinės rizikos rūšys. Rizikos valdymas. Rizikos kiekybinis įvertinimas. Rizikos valdymo priemonės. Vidinės finansinės rizikos neutralizavimo mechanizmai. Finansinis planavimas ir prognozavimas. Planavimo ir prognozavimo reikšmės. Samprata. Planavimo ir prognozavimo ryšys. Prognozavimo metodai. Prognozavimo etapai. Įmonės prognozuojamų finansinių ataskaitų sudarymo etapai. Įmonės vertės nustatymas. Verte pagrįsto valdymo koncepcija. Pajamų požiūris. Rinkos požiūris. Kaštų požiūris. Diskontų norma. Investicijų projektų vertinimas. Investicinės veiklos tikslas. Investicinė politika. Investicijų rūšys pagal investavimo trukmę. Investicijų rūšys pagal finansavimo šaltinius. Investuotojų rūšys pagal pagrindinės veiklos kryptį. Investuotojų rūšys pagal investavimo tikslus. Investicijų į realųjį turtą klasifikacija. Investicinių projektų klasifikavimo požymiai. Investicinės veiklos administravimo etapai. Kritiniai investicinių projektų rengimo momentai. Vidinė pelno norma. Diskonto norma nustatoma įvertinus tris veiksnius. Pagrindinės investicinių projektų investavimo schemos.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2008-03-17
 • Verslo finansai: sistema, procesai ir elementai

  Įžanga. Terminai ir sąvokos. Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai. Išteklių sudėtis ir klasifikavimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltiniai. Finansinių išteklių tyrimo ir vertinimo ypatumai. Finansinių išteklių šaltinių (kapitalo) vertė (kaina). Finansinių išteklių struktūros ir poreikio nustatymas. Finansinių išteklių struktūros įvertinimas. Finansinių išteklių poreikio nustatymas. Pagrindinės finansinių išteklių politikos kryptys. Klausimai testai temos medžiagai įsisavinti.
  Finansai, konspektas(50 puslapių)
  2007-01-31
 • Verslo finansavimas

  Nuo taupymo prie investavimo. Kada verslo įmonės skolinasi? Nuosavasis kapitalas verslui plėsti. Kada verslai taupo? Fondų rinka. Obligacijų rinka. Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža. Išvados. Verslo apskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Kodėl investuojame į akcijas arba obligacijas?
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-10-12
 • Verslo finansavimas (2)

  Įvadas. Verslo finansavimas. Finansų vadybos reikšmė. Įmonės finansinė atskaitomybė. Finansiniai sprendimai. Verslo finansavimo galimybės. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-02-24
 • Verslo finansavimo būdai: faktoringas ir overdraftas

  Ivadas. Faktoringas. Faktoringo samprata. Faktoringas naudingas ir pardavėjui, ir pirkėjui. Faktoringo pranašumai. Faktoringo rūšys Lietuvoje. Vidaus ir tarptautinis faktoringas. Atviras ir uždaras (konfidencialus) faktoringas. Faktoringas su regreso teise ir be regreso teisės. Faktoringo sąlygos ir terminai. Overdraftas. Overdrafto samprata. Overdrafto rūšys.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-08
 • Verslo finansavimo būdai: faktoringas ir overdraftas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Verslo finansavimas. Faktoringas. Faktoringas naudingas ir pardavėjui, ir pirkėjui. Faktoringo rūšys Lietuvoje. Tarptautinis faktoringas. Faktoringo rinkos apžvalga. Overdraftas.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-04-27
 • Verslo finansavimo galimybės

  Bankų teikiamos finansavimo paslaugos. Paskolų teikimas įmonėms. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Importo/eksporto akredityvai. Paskolos grąžinimo užtikrinimas. Paskolos lėšų išmokėjimas. Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Faktoringas. Faktoringo operacijos. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-18
 • Verslo finansų valdymo sistema

  Įvadas. Finansinio valdymo samprata. Finansinio valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Trumpa finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Investicinių projektų vertinimo būdai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-03-27
 • Verslo ir finansinė rizika. Kapitalo kaštai

  Finansinių investicijų rizikos valdymo esmė. Investicijų rizikos rūšys. Kaip galima sumažinti valiutinės rizikos įtaką. Procentinė rizika. Kapitalo kaštų esmė ir jų sudėtis. Skolos kaštai. DCF metodas. Kapitalo kaštų svertinis vidurkis (WACC).
  Finansai, konspektas(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Verslo kreditavimo rūšys

  Trumpalaikis finansavimas ir skolinimasis. Balansas, lėšų šaltiniai bei lėšų panaudojimas. Trumpalaikio skolinimosi ir skolinimo formos. Trumpalaikis skolinimasis. Finansavimas panaudojant vekselius. Eurovekselių (NIF) išleidimas. Kokie yra faktoringo privalumai? Kaip atliekamas faktoringas? Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo sąlygos ir terminai. Sąskaitų diskontavimas. Trumpalaikis skolinimas. Einamieji įsipareigojimai. Kreditiniai įsiskolinimai bei mokėtinos sumos. Trumpalaikės skolos. Trumpalaikis turtas. Grynieji pinigai ir rinkos vertybiniai popieriai. Vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Įmonių vertybinių popierių charakteristikos. Akcinių bendrovių obligacijos. Privilegijuotosios akcijos. Akcinis kapitalas. Fondų didinimo metodai išleidžiant paprastąsias akcijas. Naujos įmonės finansavimas. Palūkanų normos ir valiutos pasikeitimai. Palūkanų normos pasikeitimai.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2007-01-16
 • Verslo kreditavimo šaltiniai

  Įvadas. Investicijos. Pagrindinės sąvokos, ekonominė esmė, formos. Investicinių projektų finansavimo šaltiniai. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Lizingas. Forfeitingas. Faktoringas. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Būsto kreditavimo fondas. Lietuvos aplinkos investicijų fondas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-01-18
 • Verslo pertraukimo draudimas

  Įvadas. Draudimo raida, privalumai, draudiminė žala. Draudimo privalumai. Verslo pertraukimo draudimo privalumai. Draudiminė ir nedraudiminė žala. Draudimo suteikimo mechanizmas. Draudimo sąlygos, draudimo sumos apskaičiavimas. Draudimo atsakomybės laikotarpis. Verslo pertraukimo draudimas ir jo rinka. Draudimo sektoriaus apžvalga. Ne gyvybės draudimo rinka 2003 metų II pusmetį -2006 metų I pusmetį. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-11-14
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Google"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktos įmonės verslo riziką bei pateikti pasiūlymus jos mažinimui. Įmonės pristatymas. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-10-20
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Vilniaus Vingis"

  Apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Produkcijos realizavimas. Žaliavų kainos kitimas. Konkurentai. Rinkos pokyčiai. Kreditas. Palūkanų normos pokyčiai. Užsienio valiutos pokyčiai. Rizikos mažinimo bendrovėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" pristatymas. AB "Pieno žvaigždės" veiklos apžvalga. Trumpa pieno perdirbimo įmonių rinkos apžvalga. Kiekybinė AB "Pieno žvaigždės" rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Bankroto prognozė. Kokybinė AB "Pieno žvaigždės" rizikos analizė. Rizikos mažinimo AB "Pieno žvaigždės" galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-21
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: UAB "Kopijavimo sistemos"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB "Kopijavimo sistemos" veiklos apžvalga. Įmonių, prekiaujančių biuro įranga, rinkos apžvalga. Kiekybinė įmonės rizikos analizė,Finansinių rodiklių analizė. Bankroto prognozė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-01-21
 • Verslo rizika ir verslo rizikos mažinimo galimybės: SEB bankas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti verslo riziką ir jos mažinimo galimybes AB SEB banke. AB "SEB banko" pristatymas. Trumpa istorija. Veikla. Užimama rinkos dalis. Konkurentai. Darbuotojai. Kiekybinė AB "SEB banko" rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Pagrindiniai įmonės veiklą apibūdinantys rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros (skolų valdymo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Kokybinė AB "SEB banko" rizikos analizė. Vidiniai riziką sukeliantys veiksniai. Firmos konkurencinė strategija. Veiklos organizavimo principai. Informacijos nutekėjimas, informacinės sistemos sutrikimas, kompiuterių gedimai. Išoriniai riziką sukeliantys veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nusikalstama veikla. Centrinio banko įtaka. Rizikos mažinimo AB "SEB banke" galimybės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2009-01-20
 • Verslo rizika, verslo rizikos mažinimo galimybės: AB "Stumbras"

  AB "Stumbras" verslo rizika ir jos mažinimo galimybės. Trumpai apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Įmonės mokumas. Bankroto prognozė. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-09-14
 • Verslo vertinimas (2)

  Įvadas. Verslo vertinimo samprata ir tikslai. Įmonės vertės nustatymo reikšmingumas. Firmos vertės nustatymas. Verslo vertinimo principai. Verslo vertinimo metodai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-03-21
 • Vertybiniai popieriai

  Įvadas. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Prekybos vertybiniais popieriais sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas. Vertybinių popierių emisijos tikslai. Vertybinių popierių emisijos rizika ir jos minimizavimas. Vertybinių popierių emisijų platinimo metodai. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Išvados.
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-05-18
Puslapyje rodyti po