Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų analizės

Finansų analizės (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (3)

  Įvadas. Įmonės AB "Alita" charakteristika. Įmonės AB "Alita" likvidumo (mokumo) rodiklių apskaičiavimas. Grafinis likvidumo (mokumo) rodiklių vaizdavimas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, analizė(10 puslapių)
  2007-12-16
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  AB "Anykščių vynas" 2004-2006 metų veiklos rezultatų finansinė analizė. Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados. Priedai (diagramos). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, analizė(18 puslapių)
  2008-05-20
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Stumbras"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės "Stumbras" finansinės būklės analizė. Horizontalioji finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali įmonės "Stumbro" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės "Stumbro" vertikali balanso analizė. Santykinė finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Lūžio taško analizė. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Nenuostolingo lūžio taško skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" gamybos sverto skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" finansinio bei bendro sverto skaičiavimas. Įmonės "Stumbras" veiklos finansinis prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos veiklos finansinis prognozavimas. Balanso ataskaitos veiklos finansinis prognozavimas. Papildomo kapitalo poreikio nustatymas. Papildomų skolų apribojimai. Papildomų trumpalaikių įsiskolinimų apribojimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(24 puslapiai)
  2008-03-21
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Įmonės veiklos apibūdinimas ir pristatymas pagal įmonės ypatumus. Produkcijos realizavimas pagal rinkas 2003-2005 metais. Įstatinio kapitalo struktūra. Apyvartinis kapitalas. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Skolų rodikliai. Išvados. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita.
  Finansai, analizė(12 puslapių)
  2007-02-07
 • Įmonės finansinė analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" analizės rezultatų aiškinimas, vertinimas, išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Įmonės finansinė analizė: Kęstučio Nesavo IĮ

  Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių rūšių taikymas. Progresinis vidurkis. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Mechaninis (grafinis/įtempto siūlo) metodas. Eksponentinis metodas. Indeksai. Kainų indeksai. Fizinės apimties indeksai. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, analizė(20 puslapių)
  2006-12-01
 • Įmonės finansinė analizė: prekyba buitinės chemijos produktais

  Įvadas. Bendroji įmonės "N" charakteristika. UAB "N" veiklos ir jos rezultatų finansinė analizė. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB "N" pagrindiniai finansiniai rodikliai. Kiti UAB "N" rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2008-04-14
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Aremikas"

  Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimo pelningumo pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo mokumo koeficiento pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendros skolos rodiklio pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(21 puslapis)
  2012-02-27
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Svenora"

  Susipažinimas su įmone. Įmonės pagrindinė ir kita veikla, jos struktūra. Apskaitą reglamentuojantys norminiai aktai. Apskaitos proceso organizavimo struktūra. Dokumentų įmonės archyve saugojimo tvarka. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto struktūra, inventorinių nr. Suteikimo sistema. Ilgalaikio turto gavimo, vidinio perkėlimo, perleidimo ir kitų, o taip pat nurašymo, likvidavimo operacijų įforminimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas, įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto remonto dokumentavimas ir apskaita. Ilgalaikio turto apskaitai pildomi analitinės ir sintetinės apskaitos registrai. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaita. Pinigų ir vertybinių popierių saugojimo tvarka. Kasos operacijų dokumentavimas ir apskaita. Kasos patikrinimo, įforminimo ir rezultatų atvaizdavimo apskaitoje tvarka. Komandiruočių apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarka įmonėje. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų dokumentavimas, banko išrašai ir apskaita. Atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais sintetinės ir Analitinės apskaitos registrai. Tarpusavio skolų sutikrinimo tvarka. Atsargų apskaita. Atsargų priėmimo, išdavimo operacijų dokumentavimas, įkainojimo metodai ir būdai. Sandėlio apskaitos buhalteriniai registrai. Atsargų apskaitos registrai buhalterijoje. Atsargų inventorizavimo tvarka įmonėje. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbuotojų priėmimo, pervedimo ir atleidimo iš darbo tvarka, įforminimas. Darbo laiko apskaitos registrai. Pagrindinio, papildomo darbo užmokesčio ir išskaitymų apskaičiavimas ir atvaizdavimas buhalteriniuose registruose. Deponuoto darbo užmokesčio apskaita. Analitinės ir sintetinės darbo užmokesčio apskaitos registrai. Sąnaudų apskaita. Gamybos išlaidų technologinės kortelės. Tiesioginių gamybos išlaidų sudėtis, buhalteriniai registrai ir apskaita. Netiesioginių gamybos išlaidų sudėtis, buhalteriniai registrai ir apskaita. Nebaigtos gamybos nustatymo tvarka, įkainojimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas ir apskaita. Pardavimų apskaita. Pardavimo operacijų dokumentavimas. Įmonėje taikomų diskontų apskaičiavimas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo rezultatų apskaičiavimas. Kapitalo ir finansinių rezultatų apskaita. Įmonės kapitalo sudėtis, struktūra ir apskaita. Rezervo fondo sudarymo tvarka. Finansinio rezultato apskaičiavimo tvarka. Pelno paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Atskaitomybė. Įmonės metinės atskaitomybės sudėtis. Pagrindinių atskaitomybės ataskaitų užpildymo tvarka. Paaiškinamojo rašto sudėtis. Mokesčiai. PVM deklaracija bei kitos su ja susijusios ir teikiamos formos. Akcizų deklaracijos. Atsiskaitymų kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti deklaracija. Juridinio asmens nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Juridinio asmens įgyto nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija. Avansinio pelno mokesčio deklaracija. Metinė pelno mokesčio deklaracija. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracija. Labdaros ir paramos davimo ataskaita. Labdaros ir paramos gavimo ataskaita. Avansinių mokesčių už gamtos išteklių mokėjimai. Muitų deklaravimo formos. Sodros finansinė ataskaita. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) susidarymo struktūra ir jos pasikeitimas. Pelną įtakojusieji pagrindiniai veiksniai. Pelno paskirstymo struktūra ir jos pasikeitimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(28 puslapiai)
  2006-01-11
 • Įmonės finansinės būklės analizė: AB "Sanitas"

  Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas (BLK). Greitojo likvidumo koeficientas (GLK). Pelningumo rodikliai. Turto pelningumas % (TP). Nuosavo kapitalo pelningumas % (NKP). Bendrasis pardavimų pelningumas % (BPP). Grynasis pardavimų pelningumas %(marža) (GPP). Apyvartumo rodikliai Turto apyvartumas (TA). Atsargų apyvartumo (kartais AAk) (dienomis AAd). Nuosavo kapitalo apyvartumas (NKA). Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas (kartais DĮAk), dienomis (DĮAd). Kreditorinis įsiskolinimo apyvartumas (kartais KĮAk), (dienomis KĮAd). Finansų struktūros rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas (ĮK). Finansinės nepriklausomybės koeficientas (FNK). Įsiskolinimų ir viso turto santykis (ĮVTS). Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinis kapitalas (AK). Apyvartinio kapitalo poreikis (AKP). Išvados.
  Finansai, analizė(7 puslapiai)
  2007-10-16
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Darbo tikslas: AB "Sanitas" įmonės, Kauno grupės, finansinės ir ūkinės veiklos analizė 2004 - 2005 metais. AB "Sanitas" finansinė veiklos analizė. Įmonės pristatymas ir informacijos šaltinių vertinimas. Analitinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų parengimas. Analitinė balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. Santykinių rodiklių analizė, tendencijos bei išvados. Pelningumo (bendrojo, veiklos, turto ir grynojo pelningumo) rodiklių skaičiavimas. Likvidumo arba mokumo (bendrojo, greito ir kritinio) rodiklių skaičiavimas. Apyvartumo (turto, trumpalaikio turto, atsargų) rodiklių kartais ir dienomis skaičiavimas. Pagal "Z modulį" nustatyta įmonės bankroto tikimybė. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. AB "Sanitas" ūkinės veiklos analizė, išvados bei pasiūlymai veiklos gerinimui. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka šio veiksnio pokyčiui. Ūkinės analizės išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Finansai, analizė(25 puslapiai)
  2008-03-19
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: UAB "Daimotra"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės apskaitos politika. Finansinės būklės tyrimo metodai. Horizontali finansinė analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės pelningumas pagal pelno(nuostolių) ataskaitą. Įmonės pelningumas pagal skirtingas turto dalis. Įmonės pelningumas pagal skirtingas kapitalo dalis. Esminės įmonės finansinės problemos. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodiklių analizė. Įmonės finansinės būklės nustatymas pagal auksines balanso taisykles. SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(29 puslapiai)
  2007-02-20
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: AB "Linas"

  Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų ir jų analizės teoriniai aspektai. Įmonių finansinės ataskaitos. Balansas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Linas" finansinių ataskaitų analizė 2001-2004 m. Trumpa bendrovės charakteristika. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansiniai koeficientai ir jų analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(19 puslapių)
  2006-05-09
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Molesta"

  Įvadas. Horizontalioji AB "Molesta" balanso analizė. Horizontalioji AB "Molesta" pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Įmonės finansų planas: viešbutis "Pakeleivis"

  Įvadas. Finansavimo šaltiniai. Viešbučio patalpų įranga. Motelio "Pakeleivis" personalas. Motelio patalpų įrangos nusidėvėjimas. Motelio "Pakeleivis" išlaidos.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-05-28
 • Įmonės strateginis finansų valdymas

  Įvadas. "N" UAB biudžeto sudarymo politika. Finansinių rodiklių analizė "N" UAB finansinei būklei įvertinti. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos aptarnavimo (saugumo) rodikliai. Bendrosios rizikos valdymo politika įmonėje. Įmonės rizikos profilis. Adekvačių kompetencijų sistema. Nuostolių įtakos mažinimas. Strateginių alternatyvų parinkimas. Rizikos faktoriai ir krizinių situacijų valdymas bei verslo tęstinumo planavimas. Išvados.
  Finansai, analizė(18 puslapių)
  2006-03-08
 • Įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė naudojant pelno (nuostolių) ataskaitą: UAB "Smiltynė"

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti įmonės UAB "Smiltynė" uždirbto pelno ir veiklos pelningumo rodiklius naudojant pelno (nuostolio) ataskaitą. Įmonės aprašymas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2008-05-13
 • Įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

  Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės finansinių koeficientų (santykinė) analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. Įmonės SWOT analizė. Apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas ir atranka. Išvados.
  Finansai, analizė(20 puslapių)
  2007-03-21
 • Įmonių balansų palyginimas

  Įvadas. Turtas. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai. Įmonių "X" ir "Y" balansų palyginimas. Analizė.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2007-05-05
 • Investicinis portfelis

  Įvadas. Įmonių charakteristikos. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. AB "Žemaitijos pienas" charakteristika. AB "Stumbras" charakteristika. Svarbiausi įmonių įvykiai per 2007.10.01 – 11.30 laikotarpį. AB "Pieno žvaigždės" įvykiai ir naujienos. AB "Žemaitijos pienas" įvykiai ir naujienos. AB "Stumbras" įvykiai ir naujienos. Prekyba VVPPB įmonės akcijomis. AB "Pieno žvaigždės". AB "Žemaitijos pienas". AB "Stumbras". Virtualaus VP portfelio struktūra. Išvados.
  Finansai, analizė(23 puslapiai)
  2008-03-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po