Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų namų darbai

Finansų namų darbai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pelno teorija

  Finansinių idėjų raidos pranešimo medžiaga. Įvadas. Tyrimo tikslas. Pateikti pagrindinius aspektus, pagal kuriuos pelną nagrinėjo žymūs ekonomistai, atskleisti požiūrį į pelną dabartinių, paprastų žmonių akimis, parodyti, kaip ir pagal ką skirstomas pelnas ir išanalizuoti jo funkcijas. Adamo Smito pelno samprata. Davido Rikardo pelno teorija. Negatyvi pelno samprata ir pelno kritika. Negatyvios pelno sampratos istorinė tradicija. Negatyvios pelno sampratos ideologinis aspektas. Pelno rūšys. Pelno rūšys pagal apskaičiavimą. Pelno funkcijos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2010-10-11
 • Pensijų fondų efektyvumo analizė

  Įvadas. Pensijų apmokestinimo nuostatos. Socialinio draudimo sistema. Valstybinės socialinio draudimo senaties pensija ir jos analizė. Pensijų fondai. Apčiuopiami mokesčiai. Administravimo ir turto mokesčiai. Ar pinigai saugūs? Fondo keitimas. Pensijų fonde sukauptų lėšų analizė. Pensijų sistemos reforma. Išvada.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Pensijų reforma

  Valstybinis socialinis draudimas. Valstybinio socialinio draudimo sistema veikia einamojo finansavimo principu. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto pagrindą sudaro privalomojo socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo paskirstymas. Privalumai. Trūkumai. Senoji pensijų sistema. Naujoji pensijų sistema. Pensijų sistemos reformos įvedimo priežastys. Pensijų sistemos reformos įvedimo tikslai. Lietuvos pensijų reformos piniginiai srautai. Pensijų fondai. Privalumai. Trūkumai. Pensijų fondų grupės. Pensijų sistemą sudaro trys pakopos. Gyvybės draudimas. Kaupiamasis draudimas. Kaupti lėšas pensijai galima naudojantis keturių rūšių kaupiamojo gyvybės draudimo sutartimis. Šių kaupiamojo gyvybės draudimo rūšių trūkumai. Gyvybės draudimo trūkumai.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-27
 • Pinigai (6)

  Įvadas. Pinigai. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-29
 • Pinigų laiko vertė (3)

  Būsima vertė (Future value). Dabartinė vertė (Present value). Periodinių pinigų srautų vertės skaičiavimas (Annuity). Begaliniai pinigų srautai (Perpetuity). Faktiškas palūkanų tarifas (Effectie annual rate). Praktiški pinigų laiko vertės skaičiavimai. "72" taisyklė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-03-05
 • Pinigų sistemos reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti pinigų sistemos reikšmę. Pinigai. Pinigų raida mainai. Metaliniai pinigai. Popieriniai pinigai. Elektroniniai pinigai. Pinigų sistemos reikšmė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-04
 • Prienų rajono savivaldybės finansų kontrolės taisyklės

  Finansų kontrolė. Finansų kontrolės principai. Prienų rajono savivaldybės finansų kontrolės taisyklės.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Privalomųjų atsargų reikalavimai

  Privalomųjų atsargų apskaičiavimas ir laikymas. Privalomųjų atsargų dydis ir kompensavimas. Privalomosios atsargos ir atviros rinkos operacijos. Multiplikatoriaus skaičiavimas. Lietuvos banko privalomųjų atsargų politika įvedant litą.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-07-30
 • Produkcijos realizacijos indeksų nustatymas

  Užduotis. Nustatyti realizacijos fizinės apimties indeksus, vertinę išraišką, kainų indeksus ir jų tarpusavio ryšį 2 būdais. Kai produkcija ar veikla yra palyginama. Kai produkcija ar veikla yra nepalyginama. Sprendimas. Nustatysiu realizacijos fizinės apimties indeksus, vertinę išraišką, kainų indeksus ir jų tarpusavio ryšį kai produkcija yra palyginama. Išvada. Nustatysiu kainų indeksus ir jų tarpusavio ryšį kai produkcija yra nepalyginama. Išvada.
  Finansai, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-12-10
 • R.T. Kiyosaki, S.L. Lechter "Du tėčiai – turtingas ir vargšas"

  Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter knygos "Du tėčiai – turtingas ir vargšas" santrauka. Įžanga. Kam ši knyga reikalinga. Du tėčiai – turtingas ir vargšas. Pirmoji pamoka. Turtingieji nedirba dėl pinigų. Antroji pamoka. Kodėl turime išmanyti finansus? Trečioji pamoka. Rūpinkis savo verslu. Ketvirtoji pamoka. Mokesčiai ir akcinės bendrovės. Penktoji pamoka. Turčiai patys prasimano pinigų. Šeštoji pamoka. Dirbk ne dėl pinigų – stenkis įgyti patirties. Įveikti kliūtis. Pradžia. Norite sužinoti dar daugiau? Epilogas.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-01-29
 • Ribinio pelningumo tyrimas įmonėje

  Įmonė UAB "N" prekiauja naudotais krovininiais sunkvežimiais ir priekabomis. Įvadas. Ribinio pelningumo samprata. Pastovios ir kintamos išlaidos. Pelno ir ribinių pajamų sąvoka bei kalkuliavimas. Išlaidų-apimties-pelno (IAP) analizė ribinio pelno metodu. Ribinis pelnas: už ir prieš. Ribinis pelningumas "N" įmonėje. "N" įmonės charakteristika. "N" įmonės išlaidos. "N" įmonės ribinio pelno kalkuliavimas. "N" įmonės IAP analizė. Ribinio pelno naudojimas priimant valdymo sprendimus "N" įmonėje. Išvados.
  Finansai, namų darbas(21 puslapis)
  2008-06-19
 • Rietavo savivaldybės 2003-2006 metų biudžeto pajamų analizė

  Įvadas. Savivaldybės biudžeto pajamos. Savivaldybės pajamų analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-02
 • Rudens semestro finansinė atskaitomybė

  Pinigų srautas, pelnas, nuostoliai. Pinigų srautas. Pelnas ir nuostoliai. Balansas. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Likvidumas (bendrasis). Efektyvumas. Stabilumas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-05-15
 • Santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas: AB "VST"

  Santykinių finansinių rodiklių apskaičiavimui reikalingi duomenys: 2006 metai, 2007 metai. Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo. Skubaus likvidumo. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo (GAK). Apyvartumo rodikliai. Atsargų apyvartumas. Atsargų apyvartos periodas. Pirkėjų skolų apmokėjimo laiku. Turto apyvartumas. Ilgalaikio turto apyvartumas. Finansų struktūros rodikliai. Įsipareigojimai/Turtas. Trumpalaikio įsiskolinimo rodiklis. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Veiklos pelningumas. Turto pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Pardavimų augimo rodiklis. Grynojo pelno augimo rodiklis. Turto augimo rodiklis. Nuosavo kapitalo augimo rodiklis. Skolų augimo rodiklis. Trumpalaikių skolų augimo rodiklis. Ilgalaikių skolų augimo rodiklis. Rinkos vertės rodikliai. Pelnas akcijai. Kainos. Akcijos buhalterinė vertė. Kainos – buhalterinės vertės santykis. Rinkos kainos ir pardavimų santykis. Dividendų išmokėjimo rodiklis. Bankroto rizikos analizė. Altmano metodas. 2006 metai. 2007 metai. Toflerio ir Tišou metodas. 2006 metai. 2007 metai. Liso metodas. 2006 metai. 2007 metai.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-10-20
 • Šakių savivaldybės biudžeto sudarymas ir vykdymas 2007-2009 metais

  Įvadas. Teorinė dalis. Horizontalioji analizė. Šakių miesto savivaldybės pajamų dinamika 2007-2009 metais. Šakių miesto savivaldybės asignavimų dinamika 2007-2009 metais. Vertikalioji analizė. Šakių miesto savivaldybės 2007-2009 metų pajamų dinamika. Šakių miesto savivaldybės 2007-2009 metų asignavimų dinamika. Išvados.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2012-04-11
 • Švedijos nacionalinio audito institucija

  Riksrevisionen – Švedijos nacionalinė. Audito institucija. Švedijos nacionalinės audito institucijos vaidmuo ir tikslai. Švedijos nacionalinės audito institucijos užduotys. Švedijos nacionalinės audito. Institucijos auditas. Audito išvados pateikimas. Audito valdymas ir organizavimas.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-10-07
 • Šveicarijos finansinės institucijos analizė: AG "Credit Suisse"

  Įvadas. Šveicarijos finansinis sektorius. AG "Credit Suisse" vieta ir reikšmė sektoriuje. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumas. Operacinė rizika. Kredito rizika. Rinkos rizika. Valiutos rizika. Konkurencinės veiklos analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-14
 • Tarptautiniai finansai (6)

  Įvadas. Tarptautinių finansų sąvokos teoriniai aspektai. Tarptautinės finansinės organizacijos. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinis atsiskaitymų bankas. Europos rekonstrukcijos bankas. Europos investicijų bankas. Europos monetarinis institutas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Tarptautiniai finansai ir tarptautinė ekonominė politika. Finansų kontrolė Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės. Valstybės finansų valdymas. Lyginamasis požiūris. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-01-09
 • Tarptautinio atsiskaitymo būdai: faktoringas, forfeitingas

  Įvadas. Atsiskaitymo būdo samprata. Atsiskaitymai faktoringo pagrindais. Faktoringo samprata. Faktoringo klasifikavimas. Įmonės, kurioms tinka faktoringas. Faktoringo pranašumai. Faktoringo suteikimo sąlygos. Faktoringo rinkos apžvalga 2005 m. Atsiskaitymai forfeitingo pagrindais. Forfeitingo samprata. Pagrindiniai forfeitingo sandorio bruožai. Pagrindiniai eksporto faktoringo ir forfeitingo skirtumai. Žodynėlis. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-11-06
 • Tarptautinis valiutų fondas

  Įvadas. Tarptautinis valiutų fondas. Tarptautinio valiutos fondo įkūrimo motyvai ir istorija. Tarptautinio valiutų fondo tikslai. Tarptautinio valiutų fondo veikla. Tarptautinio valiutų fondo narystė. Organizacinė struktūra. Tarptautinio valiutų fondo finansinė struktūra. Tarptautinio valiutų fondo kreditinė veikla. Lietuva ir Tarptautinis valiutų fondas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2008-02-25
Puslapyje rodyti po