Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų namų darbai

Finansų namų darbai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinių finansų rinkos veiksniai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti tarptautinių finansų rizikos veiksnius. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Tyrimo metodikos aprašymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-12-21
 • The European system of central banks

  Summary of brochure of the European Central Bank (ECB). The road to economic and monetary union. Structure and tasks. Monetary policy.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-21
 • Turto įvertinimo ataskaita: UAB "Namas Tau"

  Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindų namų darbas. Turto vertinimo ataskaita. Vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodika. Vertinimo metodai. Vertinimo metodo parinkimas. Vertinimo prielaidos ir vertintojo atsakomybės ribos (sąlygos ir aplinkybės). Vertinamo turto juridinė-techninė charakteristika ir informacijos šaltiniai. Juridinė-techninė charakteristika. Teisių į nekilnojamąjį turtą apribojimai. Informacijos šaltiniai. Vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija, aplinkos charakteristika. Turto vertės nustatymas. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamieji objektai. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Turto nusidėvėjimas

  Nustatyti (parengti) visų keturių būdų nusidėvėjimo grafikus. Pateikti skaičiavimus. Pateikti privalumus ir trūkumus 4 nusidėvėjimo būdų. Duota: Fondo vertė=200 + N*10 (N= eilės numeris grupės sąraše), N=8. Skaičiavimai. Nusidėvėjimas proporcingas laikui. Metų skaičius. Dvigubos balansinės vertės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-18
 • Turto nusidėvėjimas (2)

  Turto vertė: 100+1*11=111. Laikotarpis: 6 metai. Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodas. Proporcingas veiklos apimčiai metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas — mažėjančios vertės metodas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-27
 • Turto nuvertėjimo bei nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: apskaičiuoti Mercedes-Benz ir stiklo paketų gamybos įrengimų komplekto nuvertėjimą, panaudojant visus įmanomus skaičiavimo metodus. Darbo uždavinys. Automobilis Mercedes-Benz. Nuvertėjimo tvarkaraštis (tiesiosios linijos metodas). Metų skaitmenų sumos metodas. Nuvertėjimo sąrašas (metinių vienaženklių skaičių metodo suma). Mažėjančio balanso metodas. Paprastasis mažėjančio balanso metodas. Nuvertėjimo sąrašas (paprasto mažėjančio balanso metodas). Kompleksinio mažėjančio balanso metodas. Sprendimas. Nuvertėjimas (nusidėvėjimas) kompleksinio mažėjančio-balanso metodu. Pastovaus procentinio dydžio metodas. Turto išlaidų aprūpinimas. Anuiteto metodas nuvertėjimui. Nuvertėjimo planas. Amortizacinio fondo nuvertėjimo metodas. Nuvertėjimo planas (išpirkimo fondo metodas). Buhalterinės vertės ir kasmetinio nuvertėjimo radimas be nuvertėjimo plano. Stiklo paketų gamybos įrengimų komplektas. Nuvertėjimo tvarkaraštis (tiesiosios linijos metodas). Metų skaitmenų sumos metodas. Nuvertėjimo sąrašas (metinių vienaženklių skaičių metodo suma). Mažėjančio balanso metodas. Paprastasis mažėjančio balanso metodas. Nuvertėjimo sąrašas (paprasto mažėjančio balanso metodas). Kompleksinio mažėjančio balanso metodas. Sprendimas. Turto išlaidų aprūpinimas. Nuvertėjimo planas. Amortizacinio fondo nuvertėjimo metodas. Nuvertėjimo planas (išpirkimo fondo metodas). Buhalterinės vertės ir kasmetinio nuvertėjimo radimas be nuvertėjimo plano. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-03-01
 • Turto vertinimo ataskaita

  Turto ekonomikos ir vertinimo praktinis darbas. Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo prielaidos, tikslas ir metodų parinkimas. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė-techninė charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Vertinamo turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Išvada dėl turto vertės. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Priedai (4).
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2008-02-18
 • Uždirbto pelno ir patirtų sąnaudų horizontalioji ir vertikalioji analizė: AB "Teo lt"

  Finansinės apskaitos namų rašto darbas. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti ir pateikti AB "TEO LT" veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizę. Ūkio subjekto finansinė analizė ir jos esmė. Finansinės analizės rūšys. AB "Teo lt" charakteristika. AB "Teo lt" finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Išvados, siūlymai. Priedai (1).
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-11-24
 • Valiutinės operacijos ir valiutų kursų rizikos valdymas

  Įvadas. Valiutinių operacijų ir valiutų kursų rizikos teoriniai aspektai. Valiutų kursų svyravimai ir įtaka verslui. Užsienio valiutos naudojimo tvarka. Valiutinių operacijų analizė. Valiutos keitimas bankuose. Valiutinės rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Valiutinių operacijų ir valiutų kursų rizikos valdymo nauda bankui ir klientui. Geriausios sąlygos vykdant valiutines operacijas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2009-07-15
 • Valiutų kursai (2)

  Įvadas. Valiutų kursai. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Pamąstymas dėl lito kurso rėžimo pasirinkimo. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-09
 • Valiutų kursų svyravimai

  Valiutos kurso teoriniai aspektai. Tyrimo metodika. Valiutos kurso pagrindinių rodiklių (Didžiosios Britanijos svaro sterlingo pokyčio) modeliavimas ir prognozavimas. Laiko eilutės skaitinės ir autosąveikos charakteristikos. Laiko eilutės stacionarumo tyrimas. Laiko eilutės programinis modeliavimas ir prognozavimas. Prognozės modelio tikslumo nustatymas. Prognozavimo rezultatų lyginamasis vertinimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-05-02
 • Valiutų operacijų apskaita

  Įvadas. LR finansų ministerijos 1996 05 06 raštas Nr. 11n "Dėl valiutinių operacijų apskaitos". Pagrindinių valiutinių operacijų buhalteriniai įrašai: lentelė. LRV nutarimas "Dėl valiutų kurso kitimo rizikos". Lietuvos banko valdyba
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-17
 • Valstybės biudžeto pajamos (2)

  Valstybės biudžeto pajamos. Biudžeto pajamos 2001 metais. Biudžeto pajamos 2002 metais. Biudžeto pajamos 2003 metais. Biudžeto pajamos 2004 metais. Biudžeto pajamos 2005 metais. Biudžeto pajamos 2006 metais. Valstybės biudžeto pajamų dinamika. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės ekonominė sistema. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Valstybės priimti nutarimai gerinantys šalies ekonomiką. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Veiklos analizė ir įvertinimas: APB "Apranga"

  Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti APB "Apranga" veiklą 2006-2008 metai. APB "Apranga" pristatymas. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos aktyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas ir veiklos gerinimo galimybės. APB "Apranga" SWOT analizė. APB "Apranga" veiklos gerinimo galimybės. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-06
 • Veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas"

  Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės "Utenos trikotažas" pristatymas. Aplinkosauga. Gaminiai be chemikalų. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. Turto valdymo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. DU PONT analizė. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Bankroto vertinimas. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(23 puslapiai)
  2012-04-26
 • Veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas" (2)

  Modulio "Įmonės veiklos analizė" namų darbas. Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji AB "Utenos Trikotažo" finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė. AB "Utenos Trikotažas" rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas. Apibendrintas AB "Utenos Trikotažas" būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas.
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2012-04-26
 • Veiklos sokumentai: baldų gamyba UAB "Elga"

  Įsakymas dėl vadybininko pareiginių nuostatų tvirtinimo. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Įgaliojimas dėl atstovavimo uždarajai akcinei bendrovei "Elga" uždaromoje akcinėje bendrovėje "Euro biuras". Biuro baldų pirkimo–pardavimo sutartis. Biuro baldų perdavimo-priėmimo aktas. Dėl nekokybiškų prekių. Dėl nuostolių atlyginimo.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2010-05-18
 • Verslo finansai

  Apie įmonę. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo koeficientai. Augimo rodikliai.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: AB "Vilniaus Vingis"

  Apie įmonę. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Produkcijos realizavimas. Žaliavų kainos kitimas. Konkurentai. Rinkos pokyčiai. Kreditas. Palūkanų normos pokyčiai. Užsienio valiutos pokyčiai. Rizikos mažinimo bendrovėje galimybės. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2007-05-11
Puslapyje rodyti po