Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų namų darbai

Finansų namų darbai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų analizė (5)

  Įvadas. Reikalavimai finansų analitikui. Uždavinys: Apskaičiuoti kainų ir apimties individualiuosius indeksus, bendruosius indeksus ir įvertinti, kaip per šį laikotarpį pasikeitė prekių kainos ir jų kiekiai. Apskaičiuoti bendrąjį prekių apyvartos indeksą ir jį įvertinti. Pateikti išvadas. Uždavinys: Paskaičiuoti "X" įmonės lentelėje pateiktus rodiklius ir juos paaiškinti. Uždavinys: Paskaičiuoti saldainių gamybos įmonės prekių apimties ir asortimento plano įvykdymą. Uždavinys: Atlikti pasirinktos įmonės balanso horizontalią analizę.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-06-10
 • Finansų analizė: AB "Grigiškės"

  Santykis tarp įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto. Trumpalaikio turto struktūra ir jo apyvartumas. Ilgalaikio materialaus turto struktūra. Ilgalaikio nematerialaus turto struktūra ir jo amortizacija. Įmonės nuosavybė ir jos kitimas. Įmonės įsipareigojimai ir jų struktūra. Įmonės mokumo ir likvidumo rodiklių apskaičiavimas.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-16
 • Finansų pagrindai (3)

  Excel byla. 2 namų darbas: Nustatyti fizinės apimties, kainų ir realizacijos indeksus dviem būdais: kai veikla (produkcija) palyginama ir kai nepalyginama. Paaiškinti jų tarpusavio ryšį. 3 namų darbas. Nustatyti išteklių balansinį ryšį, vidutines apyvartines lėšas (atsargas), jų apyvartumą dienomis ir kartais ir įvertinti kokie veiksniai ir kaip paveikė apyvartumo sulėtėjimą ar paspartėjimą. Išvados. 4 namų darbas. Paskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą tiesioginio proporcingumo, veiklos apimties (produkcijos kiekio), dvigubos balansinės vertės ir metų skaičiaus metodais. Turto tarnavimo laikas yra 9 metai. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-07
 • Finansų pagrindai (5)

  1variantas. 2 dalis. 8. Gamybinės įrangos kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas, lygi 1.600.000 Lt. Lėšas, reikalingas įrangos įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 6 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 14%, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą, jeigu paskolos grafikas sudaromas (a) anuiteto būdu ir (b) linijiniu būdu? 9. Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ir B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 6% bei planuojama iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt? 10. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, jeigu kapitalo kaštai lygūs 10%? Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 80.000 Lt planuojama sukaupti taip: išleidus 15% paprastųjų akcijų; išleidus 20% privilegijuotųjų akcijų; 35% paėmus paskolč; 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 15%, akcijų kaina 80 Lt, flotacijos išlaidos 2,5%. Sekančiais metais numatoma mokėti 12% dividendus, bei laukiama, kad jie kasmet didės 2%. Paskola suteikiama už 8% palūkanas. 12. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 6% nuolaidų procentais ir reikalaujama 3% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 650.000 Lt? 13. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 250.000 Lt paskolą, gautą su 36% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį? Sprendimai.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-08
 • Finansų pagrindai (6)

  Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 500 tūkst. Lt, įmonės B 220 tūkst. Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 14 Lt, o įmonėje B 16 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 30 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 11% ir (b) kainas tenka mažinti 4%. Ar verta investuoti 3000 Lt, jeigu po trejų metų gausite 3400 Lt. Pelno norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias vertes ir (b) būsimąsias vertes. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 6200 Lt, jei pirmasis grąžins penktųjų metų pabaigoje 6600 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1400 Lt. Palūkanų norma lygi 7%. Išleista 5 metų trukmės 3000 Lt nominalo obligacija. Jos palūkanų norma 16%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pageidaujama pelno norma bus 12%. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotumėte po dvejų metų? Akcijos parduodamos po 140 Lt. Praėjusiais metais joms buvo išmokami 8 Lt dividendai. Šių akcijų = 0,8. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 5%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 2%, vidutinis vertybinių popierių pelnas 8%. Pasakykite, ar verta šias akcijas pirkti? Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 110 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais 120 Lt, antrais metais – 100 Lt, trečiais metais – 160 Lt, ketvirtais metais – 140 Lt. Vėliau numatomas pastovus dividendų augimas po 5% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 8%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Gamybinės įrangos kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas, lygi 500.000 Lt. Lėšas, reikalingas įrangos įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 5 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 12%, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą, jeigu paskolos grafikas sudaromas (a) anuiteto būdu ir (b) linijiniu būdu. Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ir B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 6% bei planuojama iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, jeigu kapitalo kaštai lygūs 10%. Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 60.000 Lt planuojama sukaupti taip. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 12% nuolaidų procentais ir reikalaujama 5% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 800.000 Lt? Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 400.000 Lt paskolą, gautą su 24% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį?
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2012-02-23
 • Finansų politika, strategija. Kreditavimas. Finansavimas. Pajamų rūšys

  Teorinė dalis. Išvardinkite finansų politikos sudėtines dalis. Kas tai yra finansų strategija. Išvardinkite trumpalaikio kreditavimo privalumus. Išvardinkite ir apibūdinkite kreditavimo būdingumus. Išvardinkite trumpalaikio finansavimo šaltinius. Kaip atliekamas pastatų draudimas. Kas moka gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje. Pajamų rūšys pagal gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką. Praktinė dalis. Užduotis nr.1. Atlikti mažeikių savivaldybės biudžeto 2006m. Pajamų analizę. Įvadas. Mažeikių rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto pajamų analizė. Išvados. Užduotis nr. 2. Apskaičiuokite pajamų ir socialinio draudimo mokesčius. Užduotis nr. 3. Apskaičiuokite patalpų savininko (gyventojo) pajamas natūra.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2008-02-13
 • Finansų profesinės praktikos užduotys

  Palūkanų ir pinigų laiko vertės skaičiavimas. Vertybinių popierių vertės skaičiavimas. Kreditų skaičiavimas. Investicinių projektų vertinimas. Finansų analizė. Palūkanų ir pinigų laiko vertės skaičiavimas. Apskaičiuokite sukauptąją vertę ir paprastąsias palūkanas esant šiems duomenims. Apskaičiuokite pradinį kapitalą esant paprastosioms palūkanoms. Apskaičiuokite paprastųjų palūkanų normą. Apskaičiuokite sukauptąją vertę, jei palūkanos yra sudėtinės. Apskaičiuokite pradinį kapitalą, kai palūkanos sudėtinės. Apskaičiuokite paskolos (metais ir dienomis) esant šiems duomenims. Apskaičiuokite kokį kapitalą per 5 metus uždirbs nekilnojamojo turto savininkas, jei už išnuomotą turtą kiekvieno ketvirčio pabaigoje gauna po 4 500 Lt, kuriuos jis investuoja į investicinius fondus su 12,2% sudėtinėmis palūkanomis. Pilietis nusipirkęs komercinio banko obligacijų kiekvienų metų pabaigoje gauna po 5 000 Lt palūkanų, kurias investuoja finansinėje institucijoje "Finasta" su 10,2% sudėtinėmis palūkanomis. Kokį kapitalą pilietis sukaups po 5 metų? Pilietis nori susitaupyti 52 000 Lt drausdamasis kompleksiniu gyvybės draudimu nuo 2006-07-01 iki 2016-12-31. Apskaičiuokite vienodų įnašų (anuitetų) dydį, jei mokėjimai būtų atliekami: kiekvienų metų pabaigoje skaičiuojant 6% sudėtines palūkanas; kiekvieno pusmečio pabaigoje skaičiuojant 5,5% sudėtines palūkanas. Pinigai investuojami 3 metams. Pirmaisiais metais mokamas 6,2% palūkanos, kurios skaičiuojamos kiekvieną mėnesį, antraisiais metais – 7,7% palūkanos, kurios skaičiuojamos kiekvieną ketvirtį, o trečiaisiais metais – 8,2%, kurios skaičiuojamos kas pusmetį. Apskaičiuokite faktišką (efektyvią) palūkanų normą, kuri po trijų metų sukauptų tiek pat palūkanų. UAB "Ateitis" parduoda užpatentuotą išradimą ir pirkėjai jai siūlo: sumokėti iš karto 600 000 Lt; mokėti po 80 000 Lt kiekvieną pusmetį per ketverius; mokėti 630 000 Lt po 2 metų. Kuris variantas bendrovei naudingesnis, jei investuojant gautus pinigus į fondus galima gauti 8,2% sudėtines palūkanas, kurios skaičiuojamos kiekvieną pusmetį. Tai įrodykite atlikdami skaičiavimus ir pateikite argumentus. Vertybinių popierių vertės skaičiavimas. Akcinė bendrovė išleido 100 Lt vertės obligacijas, kurios bus išpirktos po 10 metų. Už obligacijas numatoma mokėti kiekvienais metais 7,20 Lt palūkanos. Apskaičiuokite: palūkanų normą, obligacijos vertę po 5 metų, kai rinkos palūkanų norma 1) 7,5% 2) 3,5%. Apskaičiuokite akcijos dabartinę vertę, jei penkerių metų laikotarpyje numatoma mokėti tokius divedendus. Apskaičiuoti bendrovės akcijos nominalią vertę, jei mokamas 15,25 Lt divedendus, kurio pelningumas 9,7%. 1000 Lt nominalios vertės obligacija bus išpirkta 2008-12-Nominali palūkanų norma 7,2%. Apskaičiuokite obligacijos pirkimo kainą ir sudarykite obligacijos vertės kitimo lenteles po kiekvieno palūkanų mokėjimo, jei jos mokamos kiekvieną pusmetį, esant 5,2% ir 10,2% rinkos palūkanų normai. Obligacija buvo nupirkta 2005-07-01. Apskaičiuokite paprastojo vekselio diskontuotą vertę, jei 3 500 Lt vertės vekselį bankas nupirko 2006-10-01 su 6% paprastojo diskonto norma. Vekselis turi būti išpirktas 2007-05-15. Diskontavimą atlikite taikant matematinį ir bankinį diskontavimą ir paaiškinkite kuris diskontavimas naudingesnis bankui ir kuris vekselio pardavėjui. Kokia vekselio vertė, jei nupirktas už 27 200 Lt 2006-08-15 su 5% sudėtine diskonto norma. Diskontuojama kiekvieną mėnesį. Vekselis turi būti išpirktas 2007-07-01. Vekselio vertę apskaičiuokite taikant matematinį diskontavimą. Kreditų skaičiavimas. Kokio dydžio paskolą gali gauti verslininkas su 9,7% sudėtinėmis palūkanomis, jei jis kiekvieną pusmetį gali grąžinti po 27 200 Lt įskaitant palūkanas. Paskola reikalinga šešeriems metams. Sudarykite paskolos grąžinimo planus šiais būdais: lygiomis paskolos dalimis (linijiniu būdu); lygiomis paskolos dalimis, kai palūkanos mokamos nuo pradinės paskolos sumos; vienodomis periodinėmis įmokomis (anuitetais), jeigu bendrovė 622 000 Lt paskolą penkerių metų laikotarpiui su 7% palūkanų norma. Pagal sutartį paskola turi būti grąžinama kiekvieno pusmečio pabaigoje. Sudaryti išperkamosios nuomos mokėjimo grafikus (konkrečių 3 kompanijų), jei bendrovė išperkamosios nuomos būdu įsigyja naują lengvąjį automobilį (markę pasirinkti), kurio vertė 82 000 Lt su PVM. Pradinė įmoka 20%, o automobilį numatoma išsipirkti per dvejus metus. Jeigu išperkamosios nuomos grafikai skiriasi, tai tuos skirtumus palyginkite. Investicinių projektų vertinimas. Įmonė turi galimybę investuoti į šiuos projektus. Finansų analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2011-01-27
 • Finansų sistema (4)

  Pagrindiniai pasaulio finansų rinkos vystymosi etapai. Pasaulinės finansų rinkos mechanizmai: paskirtis, tipai, sudedamosios dalys. Finansų rinkų skirstymo kriterijai. Finansų rinkų struktūra pagal finansų rinkų atvirumą. Finansų rinkų struktūra pagal prekybą vertybiniais popieriais. Veiksniai, jungiantys visas finansų rinkas. Tarptautinės finansų institucijos. Pagrindiniai finansiniai instrumentai.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-05-11
 • Finansų valdymas: krovinių gabenimas UAB "Anpreka"

  Finansų valdymo pagrindų kontrolinis darbas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Efektyvumo analizė. Stabilumo rodikliai. Įmonės finansų valdymo problemos ir sprendimo būdai. Įmonės prognozinis balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Prognozuojami įmonės rodikliai. Pelningumo rodikliai su prognozė. Mokumo rodikliai su prognozė. Efektyvumo rodikliai ir prognozė. Stabilumo rodikliai ir prognozė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2011-06-15
 • G. Smalenskas "Finansai"

  Knygos pristatymas: Gediminas Smalenskas "Finansai". Įvadas. Įmonės finansų valdymas ir jo mokslinis pagrįstumas. Įmonės fondų lėšos ir jų šaltiniai bei įstatinio ir nuosavo kapitalo formavimo tvarka bendrovėse. Finansinės atskaitomybės rengimas įmonėse. Balansas ir kas žinotina apie jo pagrąžinimą. Pelno (nuostolio) ataskaitos planavimas. Oficialiosios pinigų srautų ataskaitos parengimas analizei. Pelno maksimizavimas ir nuostolių minimizavimas tobuloje ir netobuloje rinkoje. Įmonės akcijos. Investicinių projektų įvertinimo rodikliai ir finansavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(26 puslapiai)
  2008-12-19
 • Gyventojų kreditavimas

  Įvadas. Kreditų gyventojams suteikimo ir grąžinimo tvarka. Dokumentai, reikalingi kreditui gauti. Paskolos grąžinimo tvarka ir kontrolė. Gyventojams teikiami kreditai. Paskolos gyvenamojo būsto įsigijimui, statybai ir rekonstrukcijai. Lengvatinės paskolos būstui įsigyti. Vartotojiškos paskolos. Paskolų apdraudimas. Turto įkeitimas. Laidavimas. Garantija. Draudimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2008-10-15
 • Ilgalaikio finansinio turto įkainojimo modelis

  Ilgalaikio finansinio turto įkainojimo modelis. B koeficientas. B koeficiento ryšiai su akcijų kainomis. Vertybinių popierių reitingas ir obligacijų įvertinimas. Akcijų įvertinimas. Investicinių projektų įvertinimo būdai ir jų analizė.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-18
 • Įmonės ekonominės veiklos vertinimas: medžių kirtimas Ruškio IĮ

  Tikslas: Suvokti įmonės ekonominės veiklos ypatumus, principus ir vertinimo kriterijus; Gebėti nustatyti, grupuoti ir įvertinti ekonominius rodiklius. Uždaviniai. Ilgalaikis turtas. Apyvartinio kapitalo apyvartumas. Darbo ištekliai. Darbo užmokesčio taikomos formos. Įmonės specializacija. Gamybos kaštai. Lūžio taško apskaičiavimas. Pagrindinis pajamų šaltinis. Pelnas. Ekonominis efektyvumas. Kapitalo investavimas.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-21
 • Įmonės finansinė analizė (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su įmonės "Klaipa" finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Nuosavo kapitalo pelningumas. Likvidumo rodikliai. Bendrasis padengimo koeficientas. Einamasis likvidumas. Kritinis likvidumas. Apyvartumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Pirkėjų įsiskolinimo rodiklis. Įmonės įsiskolinimas tiekėjams. Atsargų apyvartumas dienomis. Įsiskolinimas tiekėjams, dienomis. Padengimo rodikliai. Padengimo rodikliai. Bendrasis padengimas. Paskolų padengimo rodiklis. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendras skolos rodiklis. Finansinės autonomijos koeficientas. Bendros išvados apie įmonės "Klaipa" finansinius rodiklius.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-23
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Alita" (4)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti AB "Alita" finansinę būklę 2004-2005 metų laikotarpiu ir įvertinti įmonės galimybes tęsti veiklą. AB "Alita" veiklos aprašymas. AB "Alita" balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Alita" santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Bendrajam pelningumui įtaką dariusių veiksnių analizė, naudojant grandininių pakeitimų metodą. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodiklių analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo analizė. Ilgalaikio turto apyvartumo analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Altman dviejų rodiklių modelis. Altman penkių rodiklių modelis. Bankroto tikimybės nustatymas tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius. Išvados. Priedai (7 psl.).
  Finansai, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-04-10
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Gubernija"

  Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas (BLK). Greitojo likvidumo koeficientas (GLK). Apyvartumo rodikliai. Turto apyvartumas (TA). Atsargų apyvartumas. Nuosavo kapitalo apyvartumas. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kreditorinis įsiskolinimo apyvartumas. Finansų struktūros rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas. Finansinės nepriklausomybės koeficientas. Įsiskolinimų ir viso turto santykis. Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinio kapitalo poreikis. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Pieno žvaigždės" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: Remiantis teoriniais veiklos analizės pagrindais AB "Pieno žvaigždės" apskaičiuoti finansinius koeficientus, įvertinti įmonės ataskaitų duomenis, pelningai dirba ar nuostolingai.Darbo uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos pristatymas. Finansinių koeficientų skaičiavimas. Išvados. Priedai (2 psl.).
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-05-04
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Snaigė"

  Įmonės charakteristika. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Snaigė" veiklą .
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Teo LT"

  AB TEO LT aplinkos veiklos analizė. Įmonės veiklos pobūdis. Užimama vieta šakoje. Konkurentai. Produkcija (paslaugos). Valdymo struktūra. Vertikalioji, horizontalioji ir santykinė analizės. Vertikali AB TEO LT balanso analizė. Išvados (vertikalios balanso analizės). Horizontali AB TEO LT balanso analizė. Išvados (horizontalios balanso analizės). AB TEO LT pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados (pelno(nuostolio) ataskaitos analizės). Grafinis rezultatų pateikimas. Rodiklių skaičiavimas. Pelningumo. Finansinio statuso. Finansinio valdymo. Išteklių valdymo.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai" (2)

  AB "Vilniaus baldai" veiklos charakteristika. Istorija. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Kokybė. Darbo užmokesčio dinamika. Realizavimo rinkos. Konkurentai. Pagrindiniai duomenys. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali, vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali, vertikali analizė. Finansinių koeficientų analizė.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-12
Puslapyje rodyti po