Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ligonių kasos

  Įvadas. Kuo rūpinasi ligonių kasos? Ligonių kasos rūpinasi kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimu. Valstybinė ligonių kasa. Bendrosios nuostatos. Valstybinės ligonių kasos uždaviniai ir funkcijos. Valstybinės ligonių kasos teisės. Valstybinės ligonių kasos darbo organizavimas. Valstybinės ligonių kasos finansavimas. Valstybinės ligonių kasos reorganizavimas ir likvidavimas. Teritorinės ligonių kasos. Bendrosios nuostatos. Teritorinių ligonių kasų funkcijos. Teritorinių ligonių kasų teisės. Teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija. Teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisija. Ligonių kasos už gydymą moka daugiau... Ligonių kasos nelaiko užspaudusios pinigų. Studentams – apie sveikatos draudimą. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-10-11
 • Likvidumo rizikos valdymas komerciniuose bankuose

  Įvadas. Rizika. likvidumo rizika. Likvidumo rizikos valdymas. Likvidumo rizika švediškuose komerciniuose bankuose. Švedijos centrinio banko reikalavimai likvidumo rizikai valdyti. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-13
 • Lithuanian commercial banks: Ūkio Bank and SEB Bank

  Darbas anglų kalba. Tikslas: Palyginti du komercinius bankus Lietuvoje: SEB bankas ir ūkio bankas. Introduction. The aim of this paper - to examine and compare the two Lithuanian commercial bank, SEB and Ūkio Bank deposits are proposed. Banks. SEB bank. Ūkio bank. Chapter summary. Deposits. Deposit analysis of SEB bank and Ūkio bank. Deposit insurance in SEB and Ūkio bank. Chapter summary. Conclusion.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2010-10-26
 • Lizingas

  Kas yra lizingas? Lizingas – savita finansavimo forma, Lizingo procesas, Lizingo ir kredito linijos skirtumai, Ką rinktis: lizingą ar paskolą?, Administracinis mokestis ir metinis pabrangimas, stambiausios lizingo bendrovės, UAB "Hansa lizingas", Ką reikia padaryti prieš pasirašant lizingo sutartį?, Kaip pasirašoma lizingo sutartis? UAB "VB lizingas", Lizingo privalumai, Kodėl VB lizingas? dokumentai, reikalingi kreipiantis dėl lizingo, Dažniausiai pateikiami klausimai apie lizingą. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-04-28
 • Lizingas (10)

  Įvadas. Trumpa lizingo istorija. Lizingo samprata. Naudojamos lizingo sąvokos. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo teisinis reglamentavimas. Lizingo sutarties nutraukimas. Lizingo rūšys. Lizingo tipai. Lizingo rinkos apžvalga. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-13
 • Lizingas (3)

  Įvadas. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Priedai. Diagramos. Žemėlapis. Europos lizingo rinkos lyderės. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Lizingas (4)

  Lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo rinka 2004 m. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lizingas (5)

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo struktūra. Darbo metodai. Lizingo samprata. Lizingo veikla Lietuvoje. Lizingo bendrovių veikla. UAB "Snoro lizingo" veikla. UAB "Ūkio banko lizingo" veikla. Išvados. Priedai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-04
 • Lizingas (6)

  Teoriniai sprendimai. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, sandėrio rizika. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo potencialiosios naudos įvertinimo metodai. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo IRR metodas. Dualios pelningumo normos DRR metodas. Išvados. Tyrimai ir rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-11
 • Lizingas (8)

  Lizingas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Kapitalo lizingas. Visiško apmokėjimo lizingas. Grįžtamasis lizingas. Finansinis lizingas be galimybės išsipirkti turtą arba be teisės atnaujinti lizingą. Finansinis lizingas mokant dalį įmokų avansu ir numatant galimybę nusipirkti turtą už simbolinę arba kainą, mažesnę negu rinkos. Finansinis lizingas suteikiant galimybę nusipirkti turtą už iš anksto aptartą kainą. Finansinis lizingas su avansiniu lizingo įmokų mokėjimu ir pirkimu už iš anksto aptartą kainą. Finansinis lizingas, kai susitariama pasidalinti pelną, gaunamą iš likutinės vertės. Finansinis lizingas su didėjančiomis lizingo įmokomis. Finansinis lizingas su garantiniu depozitu ir iš anksto aptarta pirkimo kaina. Veiklos lizingas. Lizingas su skolintu kapitalu. Vieno investuotojo lizingas. Grynasis finansinis lizingas. Lizingas su papildomomis paslaugomis. Tarptautinis lizingas. Lizingo mokėjimų rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-09
 • Lizingas (9)

  Įvadas. Lizingo sutarties samprata ir sudarymo bei vykdymo ypatumai. Lizingo sutarties objektai. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo sutarties šalys. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo rinka 2004 m. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Lizingas (tarptautinės ilgalaikės nuomos operacijos)

  Lizingas ir jo vaidmuo ekonomikoje. Lizingo objektas ir subjektas. Bankų vaidmuo lizingo rinkoje. Lizingo rūšys. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Lizingo mokėjimų rūšys. Už objekto lizingą dažniausiai atsiskaitoma pinigine forma. Lizingo raida ir perspektyvos Lietuvoje. Pirkimo išsimokėtinai Ego kortelių turėtojų skaičius viršijo 10 tūkst. UAB "Hanza lizingas" sparčiai didina finansinį portfelį. VB Lizingas – pirmoji lizingo bendrovė Lietuvoje.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-23
 • Lizingas ir jo svarbiausių rūšių taikymo ypatumai: UAB "Hanza Lizingas"

  Įvadas. Lizingo rūšys ir jų taikymo ypatumai. Lizingo samprata ir pagrindinės charakteristikos. Lizingo vystymosi ypatybės Lietuvoje. Lizingo rūšys. Būdingiausi lizingo tipai ir jų taikymo ypatumai. Lizingo taikymo rizika. Lizingo privalumai ir trūkumai. UAB "Hanza Lizingas" ir jo taikymo ypatumai. UAB "Hanza Lizingo" veiklos apžvalga. UAB "Hanza Lizingo" veiklos įvertinimas. UAB "Hanza Lizingas" taikymo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2007-01-30
 • Lizingas, faktoringas ir forfeitingas

  Planas. Įvadas. Lizingas. Lizingo istorija. Lizingas rūšys. Taikymas. Lizingo veikla. Lizingo privalumai ir trūkumai. Faktoringas. Forfeitingas. Forfeitingo operacijos. Forfeitingo privalumai ir trūkumai. Faktoringo ir forfeitingo palyginimas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-06-14
 • Lizingas, faktoringas, forfeitingas

  Įvadas. Lizingas, faktoringas, forfeitingas. Faktoringas. Forfeitingas. Problematiška rasti banką, norintį dalyvauti forfeitingo operacijoje. Lizingas. Lizingas. Lizingo samprata. Lizingas Lietuvoje. Lizingo įtaka. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-12-05
 • Lizingo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Lizingo atsiradimas Lietuvoje. Lizingas ir lizingo procesas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo sandorio schema. Lizingo privalumai. Lietuvos lizingo bendrovių veiklą reglamentuojantys įstatymai. Lizingo analizė Lietuvoje. 2009 metų lizingo prognozės. 2009 metų "DnB NORD" banko lizingo analizė. 2009 metų "Swedbank" lizingo analizė. Trumpa lizingo analizė tarp baltijos šalių. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-03-31
 • Lizingo naudojimas Žemės ūkio įmonėse

  Lizingo vaidmuo. Lizingo vaidmuo. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo subjektai. Lizingo rūšys. Lizingas Lietuvoje. Žemės ūkio technikos lizingas. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-18
 • Lombardai ir jų veiklos ypatumai

  Įvadas. Lombardų susikūrimo istorija. Dabartinė lombardų situacija. Užstatomų daiktų asortimentas. Pinigų skolinimosi tvarka. Vogti daiktai. Konkurencija ir konspiracija. Užsienio lombardai. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-12-09
 • Londono akcijų birža

  Įvadas. Projekto tikslas – atlikti pilną pasirinktos finansinės institucijos aplinkos analizę. Projekto uždaviniai. Didžiosios Britanijos finansinė situacija. London Stock Exchange vieta ir reikšmė sektoriuje. London Stock Exchange SSGG analizė. Konkurentai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-02-23
 • Materialūs ir nematerialūs vertybiniai popieriai

  Akcijos. Akcininkų asmeninių vertybinių popierių tvarkymas. Paprastos ir privilegijuotos akcijos. Darbuotojų akcijos. Akcijų pasirašymas. Akcijų apmokėjimas. Akcijų perleidimas. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo ypatumai. Bendrovės išleistų akcijų negaliojimas ir keitimas. Įstatinio kapitalo didinimas. Obligacijos. Konvertuojamosios obligacijos. Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų įsigijimas pasinaudojant pirmumo teise. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai išleidžiami tarptautinėse finansų rinkose. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo tarptautinėse finansų rinkose ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo procedūros. Vertybinių popierių, sandorių pagal kitus įsipareigojamuosius dokumentus ir užsienio paskolų apskaita. Antrinė vertybinių popierių apyvarta. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo sąlygos. Vertybinių popierių apskaita. Pirminė vertybinių popierių apyvarta. Antrinė vertybinių popierių apyvarta. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-30
Puslapyje rodyti po