Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rodikliai, apibūdinantys vertybinius popierius

  Įvadas. VP atsiradimas. VP rodikliai. Akcijos. Obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Rusijos finansinė institucija AB "Binbank"

  Finansinių rinkų ir institucijų projektas. ĮVADAS. Rusijos pasirinkto sektoriaus ypatybės. Rusijos bankai. AB "Binbank" vieta ir reikšmė. Rodiklių analizė. Kiekybiniai rodikliai. Rizikos valdymas. Konkurencinė analizė. "Binbank" SSGG analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2011-03-18
 • Sandoriai (5)

  Pasirinkimo sandoriai. Pasirašymo teisės. Varantai (orderiai). Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandoriai. Pasirinkimo sandorio vertės nustatymas. Pasirinkimo sandorių strategijos. Pasirinkimo sandorių išleidimas. Valiutiniai ateities sandoriai. Valiutos ateities sandorių (fjučerių) rinka (futures market). Išankstinio (Forward) valiutos keitimo sandoriai. Fjučerinių sandorių privalumai lyginant su išankstinėmis (Forward) valiutos sandoriais. Valiutos apsikeitimo (swap) sandoriai. Palūkanų normų ateities sandoriai. Biržos indeksų ateities sandoriai. Valiutos pasirinkimo sandoriai (opcionai).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-03-16
 • Santykinių finansinių koeficientų analizė 2006-20007 metais: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Santykiniai rodikliai. Grynasis apyvartinis kapitalas. Bendrojo ir kritinio mokumo koeficientai. Trumpalaikio turto struktūra. AB "Dvarčionių keramika" santykinių rodiklių analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio turto rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai. Priedai (2).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-03-20
 • Savivaldybių biudžeto sudarymo etapai ir eiga Lietuvoje

  Įvadas. Savivaldybių biudžetų sandara. Savivaldybių plano sudarymas. Savivaldybių plano eiga. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-17
 • Savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo tvarka

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžeto vykdymo ir paskirstymo programiniu principu tvarką. Programinio biudžeto formavimo teisinė literatūra. Programinio biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Biudžeto išlaidų klasifikavimo analizė. Savivaldybės valdymas. Regiono plėtra. Vaikų ir jaunimo socializacija. Jaunimo politikos įgyvendinimas. Darbo vietų kūrimo skatinimas. Kultūros vystymasis ir plėtra, kultūros paveldo išsaugojimas. Kaimo teritorijų vystymo ir žemės ūkio plėtra. Lengvatinių keleivių vežimas ir kompensacijų mokėjimas. Aplinkos apsaugos gerinimas rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas. Sveikatos apsauga. Rajono turizmo plėtra. Modernios ir saugios daugiapakopės švietimo sistemos užtikrinimas Socialinės paramos įgyvendinimas Viešųjų darbų organizavimas. Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas. Savivaldybės paskolų ir skolų valdymas. Bendruomenių iniciatyvų palaikymas. Valdymo tobulinimas, vykdant savivaldybės kompiuterizavimą ir duomenų bazių kūrimą. Žemės sklypų planai su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje. Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-09-22
 • Savivaldybių finansų struktūra

  Įžanga. Darbo tikslai – atskleisti savivaldybių biudžetų formavimo specifiką, problemas, iškylančias juos sudarant bei tų problemų priežastis. Teorinė dalis. Vietos savivaldos samprata ir pagrindiniai veiklos principai. Savivaldybių ekonominis pagrindas. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų samprata. Savivaldybių biudžetų sudarymo principai. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų asignavimai. Biudžeto sandaros reforma. Dabartinės savivaldybių biudžetų sudarymo problemos ir jų priežastys. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Bendrosios nuostatos. Paskolų gavimo tvarka. Savivaldybės kontrolės institucija. Praktinė dalis. Utenos rajono savivaldybės administracijos ekonominės plėtros ir finansų skyriaus struktūra. Ekonominės plėtros ir finansų skyriaus funkcijos ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2010-10-18
 • SEB investicinių fondų nagrinėjimas

  Įvadas. Investicinių fondų samprata ir paskirtis. Investicinių fondų samprata. Investicinių fondų privalumai ir trūkumai. Investavimo priemonės. Fondų rūšys. SEB investiciniai fondai. Akcijų fondai. SEB nvs akcijų fondas. Mišrūs fondai. SEB pasaulio rinkų fondų fondas. Obligacijų fondai. SEB NVS obligacijų fondas. Alternatyvūs fondai. SEB NVS obligacijų fondas. SEB investicinių fondų palyginimas,. Tendencijos ir analizė. Akcijų ir mišrių fondų palyginimas. Investicinių fondų tendencijos. Investicinių fondų vienetų verčių pokyčiai.
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2010-09-23
 • Skandinavijos elektros energijos birža Nordpool

  Elektros energijos rinkos organizavimo modeliai. Skandinavijos elektros energijos birža NordPool. Momentinė Birža (Elspot). Reguliuojanti Birža (Elbas). Finansinė Birža. Kliringas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Skolinamasis kapitalas. Palūkanos

  Palūkanos — skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma. Palūkanų normos dydį lemiantys veiksniai. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Paskolų ir indėlių palūkanų normos dinamika Lietuvoje.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-11-28
 • Skolos padengimas

  Ilgalaikės skolos aptarnavimas. Skolos aptarnavimo kaštai. Fondo formavimas. Padengimo fondų sudarymas, esant nevienodiems įnašams. Skolos apmokėjimas dalimis. Skolos padengimas lygiomis sumomis. Lygūs terminuoti mokėjimai. Nustatytas periodinis mokestis. Kintamos periodinės įmokos. Vartotojiškas kreditas.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-10-16
 • Skolos vertybiniai popieriai Lietuvos finansų rinkoje

  Santrauka. Įvadas. Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinka. Skolos vertybiniai popieriai. Lietuvos vyriausybės vertybiniai popieriai. 2010 metų ketvirtojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos. 2010 metų vyriausybės vertybinių popierių (VVP) paskirstymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2011-10-03
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas Šiaulių banke

  Įvadas. Šiaulių banko lėšos, skirtos smulkiam ir vidutiniam verslui finansuoti. Ilgalaikiai kreditai- smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui. Kreditai smulkiam ir vidutiniam verslui vikrūs, drąsūs, stiprūs. Vikrūs kreditai. Drąsūs kreditai. Stiprūs kreditai. Garantijų institucija UAB "investicijų ir verslo garantijos". Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Bankų paskolos. Overdraftai. Garantijos ir laidavimai. Lengvatiniai kreditai. Kreditai pagal PHARE programas. Lengvatiniai kreditai Lietuvoje. Kredito unijos. Akcijos. Lizingas. Faktoringas. Faktoringo operacijų tipai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Mokesčių, rinkliavų ir kitos lengvatos. Mokestinės paskolos. Mokesčių lengvatos. Kitos lengvatos. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-19
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai Lietuvoje

  Bankai. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Faktoringas. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Faktoringo paslaugas teikiančios įmonės. Faktoringo sąlygos ir terminai. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2004 m. Papildomi finansavimo šaltiniai. UAB "SEB VB Rizikos kapitalo valdymas". UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas" . Baltijos smulkių ir vidutinių įmonių fondas Hanseatic Capital. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas". Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Kredito unijos. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Centrinė kredito unija. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2005-11-29
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas Lietuvoje

  Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas Vilniaus mieste. Valstybės parama. Savivaldybės parama. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama ir nauda verslui. Struktūrinių fondų paramai gauti. Europos Sąjungos (ES) parama - paskata verslui. Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas. Pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas naujai įregistruotoms smulkaus verslo įmonėms.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Socialinio draudimo raida

  Įvadas. 1998 metų pradžios socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Darbingo amžiaus gyventojų ir apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu skaičiaus kitimas. Socialinio draudimo pensijų sistema. 1999 metų socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Pensijų ir pašalpų sistema. Socialinio draudimo finansinė padėtis 2000 metais. Socialinio draudimo įmokų tarifų padidinimas. Socialinio draudimo pajamos 2000 metais. Socialinio draudimo išlaidos 2000 metais. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001 metais. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įvedimas. Kai kurių socialinio draudimo išmokų panaikinimas. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimai. Senatvės pensinio amžiaus ilginimo spartinimas. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001-2002 metais. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto situacija bei siekis panaikinti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sukauptą deficitą. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto padėtis 2003 metais. Socialinio draudimo ir šalpos išmokų didinimas. Pensijų kaupimas (valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimas). Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-01-22
 • Socialinio draudimo samprata

  Socialinio draudimo samprata. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų sistema. Pensijos ir pašalpos. Priežastys, sąlygojančios valstybinio socialinio draudimo finansinę situaciją.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-12-20
 • Statybų įmonės pelningumo rodikliai: UAB "Rudesta"

  Pelningumo rodikliai: UAB "Rudesta". Įvadas. Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. UAB "Rudesta" pelningumas. Įmonės charakteristika. Įmonės pelningumo rodikliai. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-01-10
 • Subsidijos socialinėms įmonėms

  Socialinė įmonė. Neįgaliųjų socialinė įmonė. Socialinės įmonės statuso įgijimas. Valstybės pagalba socialinėms įmonėms. Valstybės pagalbos socialinei įmonei rūšys. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija. Subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti. Subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti. Subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti. Subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti. Subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-14
Puslapyje rodyti po