Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų esmė, rūšys ir funkcijos

  Finansų esmė, rūsys ir funkcijos. Finansų sistemos samprata ir sudedamosios dalys. Finansų sistemos funkcionavimas.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-22
 • Finansų funkcija organizacijoje

  Įvadas. Vadybos samprata. Vadybos funkcijas. Finansų vadyba. Buhalterinis balansas. Finansų funkcija organizacijoje. Finansų apibūdinimas. Organizacijos ekonominių išteklių esmė. Lėšų poreikio įvertinimas ir finansavimo galimybės. Piniginių išteklių valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-02-08
 • Finansų institucijos

  Įžanga. Finansų institucijos. Lietuvos centrinis bankas. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Nebankinės finansų institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Lietuvos Respublikos (LR) Pensijų fondų įstatymas ir jo pagrindinės nuostatos. Įstatymo paskirtis. Pensijų fondo steigimo ir veiklos ypatumai. Pensijos programos ir jų dalyviai. Pensijos fondo finansai. Pensijų lėšų investavimas, reinvestavimas, valdymas ir saugojimas. Vertybinių popierių birža. Kodėl verta naudotis vertybinių popierių portfelio valdymo paslauga. Kaip valdoma vertybinių popierių portfelių rizika. Už vertybinių popierių portfelio paslaugą mokomas mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-10-30
 • Finansų institucijos (2)

  Kokios yra pagrindinės pinigų charakteristikos? Kokios yra pagrindinės pinigų funkcijos? Kas yra Aukso standartas? Ką reglamentavo Breton-Vudo sutartis? Ką parodo pinigų multiplikatorius? Kas yra pinigų masė? Kokie yra finansų rinkų skirstymo kriterijai? Į kokias grupes skirstomos finansų rinkos? Kuo skiriasi pirminė ir antrinė finansų rinkos? Kokiais finansiniais instrumentais yra prekiaujama pinigų rinkoje? Kuo skiriasi pinigų rinka nuo kapitalo rinkos? Kuo yra prekiaujama nuosavybės vertybinių popierių rinkoje? Kokias funkcijas atlieka finansų rinkos ekonomikoje? Koks vaidmuo tenka finansinėms institucijoms ekonomikoje? Kokios yra finansų institucijos? Kas sudaro depozitines finansų institucijas? Kas sudaro nedepozitines finansų institucijas? Kuo skiriasi depozitinės nuo nedepozitinių finansų institucijų? Kokias funkcijas atlieka bankai? Kuo kredito unija skiriasi nuo banko? Kokias paslaugas teikia draudimo įmonės? Kokį ekonominį vaidmenį atlieka finansų tarpininkai? Kas yra rizikos diversifikacija? Kas yra depozitų rizikos diversifikacija? Kas yra kreditų rizikos diversifikacija? Kuo skiriasi paskolos ėmėjo poreikiai nuo paskolos davėjo poreikių? Kaip susidaro palūkanų norma? Kas yra bendras palūkanų normų lygis? Kuo skiriasi nominalios ir realios palūkanų normos? Kokios yra palūkanų normos teorijos? Ką parodo Klasikinė arba skolinamųjų lėšų teorija? Ką teigia Keinso arba likvidumo pirmenybės teorija? Kokia yra palūkanų normos termino struktūra? Kas veikia palūkanų normą? Kas yra skolintų ir skolinamų lėšų pakeičiamumas? Kas sudaro mokėjimų sistemą? Tarpbankinių lėšų pervedimo sistemos samprata? Kas yra kliringo namai? Kokie yra tarpbankinių lėšų pervedimo sistemų tipai? Kuo skiriasi atskirų ir sumuotų atsiskaitymų sistemos? Kas yra fiksuotos ir realaus laiko atsiskaitymo sistemos? Kas užtikrina tarpbankinių lėšų pervedimo sistemos likvidumą? Kokios yra mokėjimo sistemos rizikos rūšys? Kokie yra pagrindiniai Lietuvos mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos bruožai? Kokios yra tarptautinės atsiskaitymo sistemos? Kokios yra tarptautinių mokėjimo sistemų problemos? Paaiškinkite banko balanso struktūrą. Kokie yra banko balanso struktūros reikalavimai? Kas sudaro banko įsipareigojimus? Iš ko susideda mažmeninė depozitų rinka? Kaip skaičiuojamos indėlių palūkanų normos? Kokie yra kiti finansinių institucijų taupymo produktai? Kas sudaro banko aktyvus? Kokie yra paskolų tipai? Kokie veiksniai nulemia banko aktyvų likvidumą? Kokios yra banko rizikos, atsirandančios dėl kreditavimo operacijų? Kokios paskolos teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims? Koks yra kitas turtas, atnešantis palūkanas? Apibūdinkite banko komisinį verslą. Mokėjimai – viena iš pagrindinių banko funkcijų. Šalies vidaus mokėjimai . Tarptautiniai mokėjimai. Kokie yra naudojami mokėjimo instrumentai bei kokios yra šalies vidaus mokėjimo priemonės? Kokios yra tarptautinės mokėjimo priemonės? Kokias finansines paslaugas teikia bankai? Apibūdinkite bendrąsias banko finansines paslaugas. Kokios yra banko paslaugos vertybinių popierių rinkoje? Kokie yra kolektyvinio investavimo instrumentai? Kokios yra banko paslaugos valiutų mainų ir išvestinių finansinių instrumentų rinkose? Paaiškinkite banko pajamų/išlaidų struktūrą. Kokie yra pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai? Kokios yra Lietuvos banko pagrindinės funkcijos? Iš ko susideda Lietuvos banko pajamos/pelnas? Kokie yra Lietuvos banko pinigų politikos tikslai? Kokios yra Lietuvos banko pinigų politikos priemonės? Kokie įstatymai ir normatyviniai aktai reglamentuoja Lietuvos bankų veiklą? Kokie yra komercinių bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai? Kas yra banko likvidumo kontroliavimas? Ką parodo kapitalo pakankamumo rodiklis? Draudimo rinkos vieta ekonomikoje? Kokios yra draudimo sistemos funkcijos ekonomikoje? Apibrėžkite draudimo veiklą. Kas yra draudimo objektas? Kokios yra draudimo formos, šakos ir grupės? Kokie yra draudimo veiklos požymiai ir ką jie parodo? Kokios yra draudimo veiklos organizavimo formos? Kas yra draudimo sutartis? Kokios yra pagrindinės draudimo portfelio charakteristikos ir ką jos parodo? Apibūdinkite draudimo portfelio formavimo principus. Kokie yra draudimo tarifo struktūra? Kas yra draudimo veiklos ciklo inversija? Kas tai yra rizikos premija? Kokie yra draudimo techniniai atidėjimai? Ką parodo perkeltų įmokų techninis atidėjimas? Ką parodo numatomų išmokėjimų techninis atidėjimas? Ką parodo nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjimas? Kokie veiksniai apsprendžia draudimo įmonių finansinį stabilumą? Ką parodo draudimo įmonės mokumas? Kas tai yra perdraudimas, jos formos? Investicinės akcinės bendrovės samprata. Kokios yra IAB rūšys? Koks buvo IAB steigimo tikslas Lietuvoje? Kas tai yra lizingas? Kas gali būti lizingo objektu? Pensijų fondo paskirtis. Kokie yra pensijų fondo veiklos ypatumai? Kieno interesus atstovauja draudimo brokeris? Kokie yra draudimo brokerio privalumai? Kokias paslaugas teikia finansų maklerio įmonės? Paaiškinkite faktoringo įmonių veiklos principus.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2007-04-23
 • Finansų institucijos ir finansų rinkos

  Fondų srautai finansų sistemoje. Investavimo būdai ekonominėje sistemoje. Finansų institucijos. Finansinių institucijų klasifikavimas. Pagal lėšų sukaupimo būdą. Pagal atliekamų tarpininkavimo funkcijų ypatybes. Depozitinės finansinės institucijos. Nedepozitinės finansinės institucijos. Draudimo kompanijos. Pensijų fondai. Investiciniai fondai. Investicinių fondų klasifikacija. Rizikos kapitalo fondai. Lietuvos finansinio tarpininkavimo sistema . Bankų sistema. Specializuotų bankų klasifikacija. Lietuvos Centrinis bankas ir jo funkcijos. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvoje komercinis bankas turi teisę atlikti šias operacijas. Finansų rinkos. Finansų rinkų klasifikavimas. Pinigų rinka. Kapitalo (nuosavybės) rinka. Pirminė vertybinių popierių rinka. Antrinė vertybinių popierių rinka. Finansų rinkos klasifikavimas. Vertybiniai popieriai. Jų rūšys. Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos). Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Vilniaus vertybinių popierių birža. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijos. Lietuvos vertybinių popierių rinkos institucijos. Finansų sistemos infrastruktūra bei priežiūra. Valstybės finansų sistema.
  Finansai, pristatymas(45 skaidrės)
  2008-09-09
 • Finansų institucijos ir jų vaidmuo finansų rinkoje

  Įvadas. Finansų institucijos. Finansų institucijų apibrėžimas. Finansų institucijų klasifikavimas. Nebankinės finansų institucijos. Bankinės finansų institucijos. Finansų institucijų vaidmuo finansų rinkoje. Centrinio banko įtaka finansų rinkoms. Finansų institucijų vaidmuo Lietuvos finansų rinkoje. "Ingo Baltic" bankrotas. Koncerno EBSW bankrotas. Šių dienų aktualijos pasaulio finansų rinkose: neramumai Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) finansų sektoriuje. Lietuvos finansų sistemos struktūra ir raida. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2008-03-30
 • Finansų kontrolę įgyvendinančių institucijų sistema: specializuotos ir nespecializuotos kontrolės institucijos

  Įvadas. Specializuotos kontrolės institucijos. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Valstybinė mokesčių inspekcija. Nespecializuotos kontrolės institucijos. Lietuvos bankas. Finansinių nusikaltimų tarnyba. Muitinės departamentas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija. Valstybinės lošimų priežiūros komisija. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-09-19
 • Finansų maklerio įmonių veikla Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Finansų maklerio įmonės Lietuvoje. Lietuvos finansų maklerio įmonių veikla. Lietuvos finansų maklerių asociacija (LFMA). Finansų maklerio įmonių palyginimas. A kategorijos finansų maklerio įmonės. B ir C kategorijų finansų maklerio įmonės. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-12-16
 • Finansų ministerija: jos struktūra, uždaviniai ir funkcijos

  Įvadas. Finansų ministerijos struktūra. Finansų ministerijos uždaviniai. Finansų ministerijos funkcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-09-19
 • Finansų mokslo raida

  Įvadas. Finansų mokslo kilmė, reikšmė. Finansų mokslo apibrėžimas. Finansų ūkis Senovinėse Azijos bei Afrikos despotijose ir klasinio Europos pasaulio valstybėse. Finansų mokslas pirmame viduramžių periode (iki 1250 m.). Arabų finansų mokslas. Finansų mokslo istorija antrame viduramžių periode (1250-1500 m.). Finansų ūkis naujaisiais laikais (1500-1800 m.). Finansų ūkis naujaisiais laikais (1800-1930 m.). Naujausių laikų finansų mokslas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-05-04
 • Finansų pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Finansų ir finansų sistemos esmė. Namų ūkio finansai. Namų ūkio finansiniai sprendimai. Namų ūkio pajamos. Įmonių finansai. Verslo organizavimo formos. Svarbiausi akcinių bendrovių panašumai. Svarbiausi akcinių bendrovių trūkumai. Valdymo ir nuosavybės atskyrimas. Įmonių finansiniai santykiai. Finansų skyriaus vieta bendroje įmonės struktūroje. Finansų vadovo funkcijos.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-09-08
 • Finansų pagrindai (2)

  Akcija, obligacija, iždo vekselis. Kuo skiriasi? Kokios rūšys? Vertybinių popierių birža, Vertybių popierių rinka, Makleris. Turtas, Turto grupės, turto kapitalas. Kapitalas: nuosavas, skolintas, įstatinis, kaip kapitalas mažinamas, kaip didinamas. Pinigų srauto ataskaita. Lūžio taškas, ką parodo, kodėl skaičiuojamas. Opcionas. Dvigubas opcionas. Fjučeris. Varantas. Kuo skiriasi? Pelningumo rodikliai, kreditingumo rodikliai. Dividendai. Kas tai yra. Kada išmokomi, kada ne? Valiuta. Kreditai. Finansinis turtas, rizika, finansinė rizika. Investicijos. Jų rūšys. Likvidus turtas. Kokių šaltinių formuojami įmonių ištekliai, valstybės ištekliai?
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2009-05-14
 • Finansų pagrindai (3)

  Excel byla. 2 namų darbas: Nustatyti fizinės apimties, kainų ir realizacijos indeksus dviem būdais: kai veikla (produkcija) palyginama ir kai nepalyginama. Paaiškinti jų tarpusavio ryšį. 3 namų darbas. Nustatyti išteklių balansinį ryšį, vidutines apyvartines lėšas (atsargas), jų apyvartumą dienomis ir kartais ir įvertinti kokie veiksniai ir kaip paveikė apyvartumo sulėtėjimą ar paspartėjimą. Išvados. 4 namų darbas. Paskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą tiesioginio proporcingumo, veiklos apimties (produkcijos kiekio), dvigubos balansinės vertės ir metų skaičiaus metodais. Turto tarnavimo laikas yra 9 metai. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-07
 • Finansų pagrindai (4)

  Laboratorinio darbo nr. 1. Įmonės UAB "Saulė" finansinė analizė. Darbo tikslas: susipažinti su įmonės Saulė finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 2. Įmonės "Saulė" finansinių rodiklių vertinimas. Darbo tikslas: susipažinti su įmonės X finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų pagrindinių finansinių santykinių rodiklių analizę, apskaičiuojant privalomus santykinius finansinius rodiklius. Išvada. Laboratorinio darbo nr. 3. Laiko veiksnys finansiniuose skaičiavimuose. Darbo tikslas: Mūsų darbo tikslas yra susipažinti su laiko veiksnio vertinimu finansiniuose skaičiavimuose, nagrinėjančiuose paprastųjų ir periodinių mokėjimų uždavinius, įsisavinti paskolų padengimo metodų ypatybes ir gebėti juos lyginti. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 4. Akcijų ir obligacijų vertinimas. Darbo tikslas: susipažinti su akcijų ir obligacijų vertės skaičiavimo uždaviniais, atlikti vertybinių popierių kainos skaičiavimo modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 5. Kapitalo kaštai ir struktūra. Darbo tikslas: susipažinti su kapitalo kaštų skaičiavimo uždaviniais, atlikti balanso struktūros modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados. Laboratorinio darbo nr. 6. Investicijos. Darbo tikslas: susipažinti su investicinių projektų įvertinimo metodais, atlikti modeliavimą kintant nurodytiems parametrams. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(54 puslapiai)
  2010-05-26
 • Finansų pagrindai (5)

  1variantas. 2 dalis. 8. Gamybinės įrangos kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas, lygi 1.600.000 Lt. Lėšas, reikalingas įrangos įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 6 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 14%, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą, jeigu paskolos grafikas sudaromas (a) anuiteto būdu ir (b) linijiniu būdu? 9. Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ir B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 6% bei planuojama iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt? 10. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, jeigu kapitalo kaštai lygūs 10%? Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 80.000 Lt planuojama sukaupti taip: išleidus 15% paprastųjų akcijų; išleidus 20% privilegijuotųjų akcijų; 35% paėmus paskolč; 30% panaudojus nepaskirstytą pelną. Mokesčių tarifas 15%, akcijų kaina 80 Lt, flotacijos išlaidos 2,5%. Sekančiais metais numatoma mokėti 12% dividendus, bei laukiama, kad jie kasmet didės 2%. Paskola suteikiama už 8% palūkanas. 12. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 6% nuolaidų procentais ir reikalaujama 3% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 650.000 Lt? 13. Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 250.000 Lt paskolą, gautą su 36% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį? Sprendimai.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2011-02-08
 • Finansų pagrindai (6)

  Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje. Palyginkite šių projektų rizikingumą. Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 500 tūkst. Lt, įmonės B 220 tūkst. Lt. Kintami kaštai prekės X vienetui įmonėje A sudaro 14 Lt, o įmonėje B 16 Lt. Abi įmonės prekę X parduoda po 30 Lt. Apskaičiuokite lūžio taškus ir gamybos sverto lygius įmonėms A ir B. Nustatykite, kokios šių įmonių perspektyvos, jeigu (a) pardavimų apimtys išaugo 11% ir (b) kainas tenka mažinti 4%. Ar verta investuoti 3000 Lt, jeigu po trejų metų gausite 3400 Lt. Pelno norma 8%, mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Atsakymą iliustruokite palygindami (a) esamąsias vertes ir (b) būsimąsias vertes. Kuriam iš dviejų prašančiųjų labiau apsimoka paskolinti 6200 Lt, jei pirmasis grąžins penktųjų metų pabaigoje 6600 Lt, o antrasis atidavinės kiekvienų metų pabaigoje po 1400 Lt. Palūkanų norma lygi 7%. Išleista 5 metų trukmės 3000 Lt nominalo obligacija. Jos palūkanų norma 16%. Palūkanų mokėjimai vykdomi kas ketvirtį. Prognozuojama, kad pageidaujama pelno norma bus 12%. Kokią sumą galėtumėte gauti už obligaciją, jeigu ją parduotumėte po dvejų metų? Akcijos parduodamos po 140 Lt. Praėjusiais metais joms buvo išmokami 8 Lt dividendai. Šių akcijų = 0,8. Vyriausybės obligacijų palūkanų norma sudaro 5%. Laukiamas dividendų prieaugis yra 2%, vidutinis vertybinių popierių pelnas 8%. Pasakykite, ar verta šias akcijas pirkti? Apskaičiuokite akcijos vertę, jeigu baziniais metais buvo išmokėta 110 Lt dividendai, o ateityje prognozuojami tokie dividendai: pirmais metais 120 Lt, antrais metais – 100 Lt, trečiais metais – 160 Lt, ketvirtais metais – 140 Lt. Vėliau numatomas pastovus dividendų augimas po 5% kasmet. Pageidaujama pelno norma yra 8%. Kokios procentinės pajamos gaunamos iš akcijos pirmaisiais ir antraisiais metais? Gamybinės įrangos kaina, įskaitant transportavimo ir montavimo išlaidas, lygi 500.000 Lt. Lėšas, reikalingas įrangos įsigijimui, galima pasiskolinti iš banko imant ilgalaikę, per 5 metus padengiamą paskolą, kurios palūkanų norma 12%, o mokėjimai atliekami kiekvienų metų pabaigoje. Pateikite paskolos grąžinimo schemą, jeigu paskolos grafikas sudaromas (a) anuiteto būdu ir (b) linijiniu būdu. Nustatykite, kurį iš nesuderinamų projektų A ir B imtumėtės įgyvendinti, jeigu šių projektų kapitalo kaštai 6% bei planuojama iš jų gauti tokius pinigų srautus, tūkst. Lt. Kurį projektą pasirinktumėte iš trijų duotų nesuderinamų investicinių projektų A, B ir C, kuriuos įgyvendinus būtų gauti tokie grynųjų pinigų srautai, jeigu kapitalo kaštai lygūs 10%. Apskaičiuokite kapitalo kaštų svertinį vidurkį, jeigu įmonės veiklai vystyti reikalingus 60.000 Lt planuojama sukaupti taip. Kokia bus paskolos galiojanti palūkanų norma, jeigu ją suteikia su 12% nuolaidų procentais ir reikalaujama 5% kompensacinių likučių? Kokią sumą reikia pasiskolinti iš banko, jeigu mokėjimams atlikti reikia 800.000 Lt? Kokia bus galiojanti palūkanų norma, jeigu 400.000 Lt paskolą, gautą su 24% metinėmis palūkanomis, reikia grąžinti per metus išmokant lygiomis dalimis kas mėnesį?
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2012-02-23
 • Finansų politika, strategija. Kreditavimas. Finansavimas. Pajamų rūšys

  Teorinė dalis. Išvardinkite finansų politikos sudėtines dalis. Kas tai yra finansų strategija. Išvardinkite trumpalaikio kreditavimo privalumus. Išvardinkite ir apibūdinkite kreditavimo būdingumus. Išvardinkite trumpalaikio finansavimo šaltinius. Kaip atliekamas pastatų draudimas. Kas moka gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje. Pajamų rūšys pagal gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarką. Praktinė dalis. Užduotis nr.1. Atlikti mažeikių savivaldybės biudžeto 2006m. Pajamų analizę. Įvadas. Mažeikių rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto pajamų analizė. Išvados. Užduotis nr. 2. Apskaičiuokite pajamų ir socialinio draudimo mokesčius. Užduotis nr. 3. Apskaičiuokite patalpų savininko (gyventojo) pajamas natūra.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2008-02-13
 • Finansų profesinės praktikos užduotys

  Palūkanų ir pinigų laiko vertės skaičiavimas. Vertybinių popierių vertės skaičiavimas. Kreditų skaičiavimas. Investicinių projektų vertinimas. Finansų analizė. Palūkanų ir pinigų laiko vertės skaičiavimas. Apskaičiuokite sukauptąją vertę ir paprastąsias palūkanas esant šiems duomenims. Apskaičiuokite pradinį kapitalą esant paprastosioms palūkanoms. Apskaičiuokite paprastųjų palūkanų normą. Apskaičiuokite sukauptąją vertę, jei palūkanos yra sudėtinės. Apskaičiuokite pradinį kapitalą, kai palūkanos sudėtinės. Apskaičiuokite paskolos (metais ir dienomis) esant šiems duomenims. Apskaičiuokite kokį kapitalą per 5 metus uždirbs nekilnojamojo turto savininkas, jei už išnuomotą turtą kiekvieno ketvirčio pabaigoje gauna po 4 500 Lt, kuriuos jis investuoja į investicinius fondus su 12,2% sudėtinėmis palūkanomis. Pilietis nusipirkęs komercinio banko obligacijų kiekvienų metų pabaigoje gauna po 5 000 Lt palūkanų, kurias investuoja finansinėje institucijoje "Finasta" su 10,2% sudėtinėmis palūkanomis. Kokį kapitalą pilietis sukaups po 5 metų? Pilietis nori susitaupyti 52 000 Lt drausdamasis kompleksiniu gyvybės draudimu nuo 2006-07-01 iki 2016-12-31. Apskaičiuokite vienodų įnašų (anuitetų) dydį, jei mokėjimai būtų atliekami: kiekvienų metų pabaigoje skaičiuojant 6% sudėtines palūkanas; kiekvieno pusmečio pabaigoje skaičiuojant 5,5% sudėtines palūkanas. Pinigai investuojami 3 metams. Pirmaisiais metais mokamas 6,2% palūkanos, kurios skaičiuojamos kiekvieną mėnesį, antraisiais metais – 7,7% palūkanos, kurios skaičiuojamos kiekvieną ketvirtį, o trečiaisiais metais – 8,2%, kurios skaičiuojamos kas pusmetį. Apskaičiuokite faktišką (efektyvią) palūkanų normą, kuri po trijų metų sukauptų tiek pat palūkanų. UAB "Ateitis" parduoda užpatentuotą išradimą ir pirkėjai jai siūlo: sumokėti iš karto 600 000 Lt; mokėti po 80 000 Lt kiekvieną pusmetį per ketverius; mokėti 630 000 Lt po 2 metų. Kuris variantas bendrovei naudingesnis, jei investuojant gautus pinigus į fondus galima gauti 8,2% sudėtines palūkanas, kurios skaičiuojamos kiekvieną pusmetį. Tai įrodykite atlikdami skaičiavimus ir pateikite argumentus. Vertybinių popierių vertės skaičiavimas. Akcinė bendrovė išleido 100 Lt vertės obligacijas, kurios bus išpirktos po 10 metų. Už obligacijas numatoma mokėti kiekvienais metais 7,20 Lt palūkanos. Apskaičiuokite: palūkanų normą, obligacijos vertę po 5 metų, kai rinkos palūkanų norma 1) 7,5% 2) 3,5%. Apskaičiuokite akcijos dabartinę vertę, jei penkerių metų laikotarpyje numatoma mokėti tokius divedendus. Apskaičiuoti bendrovės akcijos nominalią vertę, jei mokamas 15,25 Lt divedendus, kurio pelningumas 9,7%. 1000 Lt nominalios vertės obligacija bus išpirkta 2008-12-Nominali palūkanų norma 7,2%. Apskaičiuokite obligacijos pirkimo kainą ir sudarykite obligacijos vertės kitimo lenteles po kiekvieno palūkanų mokėjimo, jei jos mokamos kiekvieną pusmetį, esant 5,2% ir 10,2% rinkos palūkanų normai. Obligacija buvo nupirkta 2005-07-01. Apskaičiuokite paprastojo vekselio diskontuotą vertę, jei 3 500 Lt vertės vekselį bankas nupirko 2006-10-01 su 6% paprastojo diskonto norma. Vekselis turi būti išpirktas 2007-05-15. Diskontavimą atlikite taikant matematinį ir bankinį diskontavimą ir paaiškinkite kuris diskontavimas naudingesnis bankui ir kuris vekselio pardavėjui. Kokia vekselio vertė, jei nupirktas už 27 200 Lt 2006-08-15 su 5% sudėtine diskonto norma. Diskontuojama kiekvieną mėnesį. Vekselis turi būti išpirktas 2007-07-01. Vekselio vertę apskaičiuokite taikant matematinį diskontavimą. Kreditų skaičiavimas. Kokio dydžio paskolą gali gauti verslininkas su 9,7% sudėtinėmis palūkanomis, jei jis kiekvieną pusmetį gali grąžinti po 27 200 Lt įskaitant palūkanas. Paskola reikalinga šešeriems metams. Sudarykite paskolos grąžinimo planus šiais būdais: lygiomis paskolos dalimis (linijiniu būdu); lygiomis paskolos dalimis, kai palūkanos mokamos nuo pradinės paskolos sumos; vienodomis periodinėmis įmokomis (anuitetais), jeigu bendrovė 622 000 Lt paskolą penkerių metų laikotarpiui su 7% palūkanų norma. Pagal sutartį paskola turi būti grąžinama kiekvieno pusmečio pabaigoje. Sudaryti išperkamosios nuomos mokėjimo grafikus (konkrečių 3 kompanijų), jei bendrovė išperkamosios nuomos būdu įsigyja naują lengvąjį automobilį (markę pasirinkti), kurio vertė 82 000 Lt su PVM. Pradinė įmoka 20%, o automobilį numatoma išsipirkti per dvejus metus. Jeigu išperkamosios nuomos grafikai skiriasi, tai tuos skirtumus palyginkite. Investicinių projektų vertinimas. Įmonė turi galimybę investuoti į šiuos projektus. Finansų analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė.
  Finansai, namų darbas(19 puslapių)
  2011-01-27
 • Finansų prognozavimas, planavimas ir operatyvus valdymas

  Įvadas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansų prognozavimas. Kas tai yra? Finansų planavimas. Finansų valdymas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Finansų reguliavimas valstybėje

  Finansai. Finansų apibūdinimas. Finansų sudėtis. Finansų vaidmuo. Tarptautiniai finansai. Finansų – kredito sistema, jos grandys ir uždaviniai. Finansų valdymo administracija ir finansinė kontrolė. Finansų politika ir finansų teisė. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų sudėtis bei struktūra. Mokesčių ir tikslinių įmokų vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius. Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Valstybinis (viešasis) kreditas. Valstybės skola ir jos valdymas.
  Finansai, referatas(31 puslapis)
  2006-03-24
Puslapyje rodyti po