Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinės būklės įvertinimas ir prognozavimas

  Įvadas. Finansinės būklės įvertinimas. Darbe aptarsiu mokumą (finansinio statuso rodiklis), pelningumą ir riziką bei jų tarpusavio ryšį. Finansinio statuso rodikliai. Mokumas. Bendrieji likvidumo (mokumo) koeficientai. Pelningumas. Pelningumo rodikliai. Rizika. Kas yra rizika ir kaip ją įvertinti? Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-04-22
 • Įmonės finansinės būklės įvertinimo būdai

  Įvadas. Finansinės analizės reikšmė ir uždaviniai. Įmonės finansinės būklės įvertinimo būdai. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. SWOT analizė. Du Ponto analizė. Krypties analizė. Santykinių rodiklių reikšmė ir jų klasifikavimas. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(76 puslapiai)
  2009-05-26
 • Įmonės finansinės būklės vertinimas, bankroto metodikos skaičiavimas, kompleksinis vertinimas: UAB "Tipsas"

  UAB "Tipsas" duomenų už 2003-2004m. analizė. Bankroto metodikos skaičiavimas. UAB "Tipsas" bankroto galimybės pagal Altmano ir Blanko metodus. Kompleksinis vertinimas.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Įmonės finansinės ir ūkinės veiklos analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Darbo tikslas: AB "Sanitas" įmonės, Kauno grupės, finansinės ir ūkinės veiklos analizė 2004 - 2005 metais. AB "Sanitas" finansinė veiklos analizė. Įmonės pristatymas ir informacijos šaltinių vertinimas. Analitinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų parengimas. Analitinė balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizės. Santykinių rodiklių analizė, tendencijos bei išvados. Pelningumo (bendrojo, veiklos, turto ir grynojo pelningumo) rodiklių skaičiavimas. Likvidumo arba mokumo (bendrojo, greito ir kritinio) rodiklių skaičiavimas. Apyvartumo (turto, trumpalaikio turto, atsargų) rodiklių kartais ir dienomis skaičiavimas. Pagal "Z modulį" nustatyta įmonės bankroto tikimybė. Įmonės finansinės būklės įvertinimas. AB "Sanitas" ūkinės veiklos analizė, išvados bei pasiūlymai veiklos gerinimui. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka šio veiksnio pokyčiui. Ūkinės analizės išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Finansai, analizė(25 puslapiai)
  2008-03-19
 • Įmonės finansinės strategijos formavimas ir jos pagrindimas: UAB "Erelita"

  Įvadas. UAB "Erelita" analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos veiksnių analizė. Įmonės vidinės aplinkos veiksnių apžvalga. Įmonės finansinės būklės analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Erelita" strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-15
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Lietuvos Telekomas"

  Įvadas. AB "Lietuvos telekomas" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Įmonės balanso vertikali analizė. Įmonės balanso horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizės. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Išvados.
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Linas"

  Įvadas. AB "Linas". Įmonės balanso ir pelno(nuostolio) vertikalių ir horizontalių ataskaitų analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Balanso ataskaitos vertikali analizė. Balanso ataskaitos horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Santykiniai finansiniai rodikliai. Kai kurių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas. Aleno modelis. Altmano modelis. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-03
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: UAB "Daimotra"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės apskaitos politika. Finansinės būklės tyrimo metodai. Horizontali finansinė analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės pelningumas pagal pelno(nuostolių) ataskaitą. Įmonės pelningumas pagal skirtingas turto dalis. Įmonės pelningumas pagal skirtingas kapitalo dalis. Esminės įmonės finansinės problemos. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodiklių analizė. Įmonės finansinės būklės nustatymas pagal auksines balanso taisykles. SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(29 puslapiai)
  2007-02-20
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: UAB "Utenos vandenys"

  Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelningumo rodiklių skaičiavimas ir palyginimas. Įmonės mokumo rodikliai. Įmonės atsargų apyvartumas. Įmonės pelno tenkamumas vienai akcijai. Bankroto tikimybės nustatymas. Finansinis svertas. Išvados ir pasiūlymai. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka jo pokyčiui. Darbo našumo augimo tempai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, namų darbas(37 puslapiai)
  2008-01-17
 • Įmonės finansinės veiklos tyrimas: AB "Dvarčionių keramika"

  Įvadas. Teorinė-metodinė dalis. Istorija. Paslaugos. Įmonės misija. Įmonės vizija. Produkcija. Produkcijos tiekimas. Kainos. Konkurencija. Kokybės ir aplinkosaugos vadyba, bandymų laboratorija. Finansinės būklės rodikliai. Praktinė–analitinė dalis. Darbo struktūra. Darbo našumo struktūra. Kapitalo struktūra. Darbo pakeitimas kapitalu. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (lentelės).
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-05-16
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: AB "Linas"

  Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų ir jų analizės teoriniai aspektai. Įmonių finansinės ataskaitos. Balansas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Linas" finansinių ataskaitų analizė 2001-2004 m. Trumpa bendrovės charakteristika. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansiniai koeficientai ir jų analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(19 puslapių)
  2006-05-09
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: AB "Vilniaus baldai" 2008-2010 metai

  Įmonės AB "Vilniaus baldai" 2008 - 2010 metų finansinių ataskaitų analizė. Finansinės analizės profesinės veiklos praktika. Įvadas. AB "Vilniaus baldai" balanso rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. AB "Vilniaus baldai" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. AB "Vilniaus baldai" pardavimo ir investicijų pelningumo analizė. AB "Vilniaus baldai" trumpalaikio mokumo analizė. AB "Vilniaus baldai"ilgalaikio mokumo analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos efektyvumo analizė. AB "Vilniaus baldai" bankroto tikimybės analizė. Išvados. Priedai (14).
  Finansai, praktikos ataskaita(42 puslapiai)
  2012-03-06
 • Įmonės finansinių ataskaitų analizė: UAB "Mineraliniai vandenys"

  Finansų valdymo kursinis darbas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-05
 • Įmonės finansinių rodiklių analizė: AB "Lifosa"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas, veiklos gerinimo galimybių atskleidimas ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2011-11-25
 • Įmonės finansinių rodiklių analizė: UAB "Pušelė"

  Įvadas. Finansinės veiklos analizės turinys. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansų analizės šaltiniai ir jų rūšys. Finansiniai koeficientai. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai. Kaip pasirinkti santykinius rodiklius? Finansinių koeficientų naudojimas. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Finansinės analizės organizavimas. UAB "Pušelė" 2002-2005 metų finansinės būklės analizė. Trumpa įmonės charakteristika. UAB "Pušelė" finansinė situacija. Įmonės balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. UAB "Pušelė" finansinių rodiklių įvertinimas. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės analizė. Išvados. Priedai (7). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2008-03-28
 • Įmonės finansų analizė

  Finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir šaltiniai. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Finansinės analizės techniniai būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansinės analizės organizavimas. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė reikšmė ir uždaviniai. Santykini rodikliai, jų reikšmė atliekant įmonių finansinę analizę. Trumpalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Ilgalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Darbo rodiklių analizės reikšmė ir uždaviniai. Išlaidų analizės reikšmė ir uždaviniai. Pelno analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinių investicijų analizės reikšmė ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-23
 • Įmonės finansų analizė (2)

  Finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir šaltiniai. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Finansinės analizės techniniai būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansinės analizės organizavimas. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė reikšmė ir uždaviniai. Santykini rodikliai, jų reikšmė atliekant įmonių finansinę analizę. Trumpalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Ilgalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Darbo rodiklių analizės reikšmė ir uždaviniai. Išlaidų analizės reikšmė ir uždaviniai. Pelno analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinių investicijų analizės reikšmė ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-08
 • Įmonės finansų analizė (3)

  Įvadas. Įmonė X valdymo struktūra. Finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-30
 • Įmonės finansų analizė: projektavimas ir statybos darbai UAB "Projektana"

  Įvadas. Darbo tikslas: išmokti ištirti įmonės finansinę veiklą, atskirų veiksnių įtaką rodiklių kitimui, nustatyti įmonės finansinę būklę, įvertinti jos kitimo priežastis. UAB "Projektana" aprašymas. Finansinės būklės tyrimo metodai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai, įtakojantys įmonės finansinę būklę. Swot analizė. Vidinė įmonės analizė. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Strateginė dalis – vertės kūrimo grandinė. Veiksniai įtakojantys UAB "Projektana" sąnaudas Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2011-02-28
 • Įmonės finansų analizė: statybos darbai UAB "Litvarus"

  Įvadas. Įmonės "Litvarus" charakteristika. Finansinės būklės tyrimo metodika. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansinių rodiklių analizė. Faktorinė analizė. SWOT analizė. Išvados. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-03-02
Puslapyje rodyti po