Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komerciniai bankai Lietuvoje

  Įvadas. Bankų funkcijos. Komerciniai bankai. Bankų kreditavimo ir kitų operacijų ištekliai. Finansų ir realaus sektoriaus "žvaigždutė" arba "molekulė". Lietuvos bankų aktyvai ir pelnas, 2006 I pusm. Kreditai verslui, rinkos dalys. Kreditai būstui, rinkos dalys proc. Ką siūlo Lietuvos bankai? Bankų rizika. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-05-29
 • Komerciniai bankai: steigimas ir licencijavimas

  Įvadas. Komercinių bankų steigimas ir priežiūra Lietuvoje. Trumpa komercinių bankų istorija Lietuvoje. Komercinio banko steigimo procedūra. Komercinio banko steigimas. Banko licencijos gavimo tvarka. Banko verslo planas. Operatyvinis veiklos planas. Strateginis veiklos planas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Komerciniai ir valstybiniai bankai ir jų teikiamos paslaugos

  Įvadas. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Nevienalytis sistemos pobūdis. Valstybiniai bankai. Specifinė valstybinio sektoriaus raida ir vieta. Politinių motyvų dominavimas ūkiniuose sprendimuose. Lietuvoje veikusių valstybinių bankų atliekamos funkcijos. Valstybinių bankų privatizavimas. Komerciniai bankai. Komercinių bankų plėtra Lietuvoje. Užsienio nuosavybė komerciniuose bankuose ir jų dalyvavimas veikloje. Komercinių bankų steigimas bei valdymas. Komercinių bankų veiklos esmė ir turinys. Finansavimas iš bankų. Mobiliosios komercinių bankų paslaugos. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-09-18
 • Komerciniai ir valstybiniai bankai, jų teikiamos paslaugos

  Įvadas. Bankų veiklos raida. Pasaulinės bankininkystės raida. Bankų raida Lietuvoje. Bankai ir bankininkystė (jų teikiamos paslaugos). Investavimo forma. Komerciniai bankai. Lietuvos komerciniai bankai. Lietuvos komercinių bankų teikiamos paslaugos. Euro įvedimas. Valstybiniai bankai. Užsienio šalių valstybiniai bankai. Anglijos bankas. Vokietijos bankas. Vengrijos bankas. Užsienio bankų skyriai bei atstovybės Lietuvoje. Lietuvos valstybinis bankas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko teikiamos paslaugos. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko atsiskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-04-19
 • Komerciniai vekseliai

  Įvadas. Vekseliai. Įsakomasis vekselis. Paprastasis vekselis. Mokėjimai, mokėjimo vieta ir parašų galiojimas. Komercinis vekselis. Diskontavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Komercinių bankų finansiniai ištekliai ir jų valdymas

  Įvadas. Aktyvų paskirstymo metodas. Pirminiai rezervai. Vertybiniai popieriai ir paskolos. Verslo paskolos. Pasyvų valdymo esmė ir metodai. Sandėrių indėliai. Santaupos ir kiti terminuotieji indėliai. Aktyvų ir pasyvų derinimas. Aktyvų ir pasyvų skolinių įsipareigojimų terminų derinimas. Kapitalo atskyrimas nuo rezervų. Nuosavo kapitalo pakankamumo problema. Kapitalo didinimo valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-01-30
 • Komercinių bankų operacijos

  Komercinių bankų operacijos. Finansų sistema ir jos vaidmuo ekonomikoje. Finansinės priemonės. Finansų rinkos. Finansų įstaigos bei institucijos. Finansų sistemos veikimo motyvai. Besikeičiantis komercinių bankų vaidmuo finansų rinkose. Komercinių bankų pasyvų klasifikavimas. Bankų nuosavas kapitalas ir jo funkcijos. Pirmo ir antro lygio kapitalai. Kapitalo pakankamumas ir jo rodikliai. Indėliai, jų rūšys. Sąskaitų rūšys. Hibridinės sąskaitos. Indėlių multiplikacija. Indėlių draudimo sistema. Korespondentinės sąskaitos. Skolinimasis tarpbankinėje rinkoje ir centriniame banke. Aktyvinės bankų operacijos. Jų grupavimas. Pinigai kasoje. Paskolų klasifikavimo požymiai. Kreditavimo principai, metodai ir paskolinės sąskaitos. Paskolų grąžinimo užtikrinimas: turto įkeitimas, garantijos, laidavimai ir draudimas. Kreditavimo organizavimo pagrindai. Skolininkų kreditavimo įvertinimas. Paskolų sutartys. Vekselių diskontas ir įkeitimas. Prekinės paskolos. Investicijos. Išperkamoji nuoma, faktoringas ir forfeitingas. Komiso operacijos (nebalansinės operacijos). Jų esmė ir rūšys. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais dokumentai ir formos. Komercinių bankų operacijų naujovės. Mokslo ir technikos revoliucijos poveikis bankų operacijų technikai. Naujos informacinės technologijos bankininkystėje. Bankų likvidumas, jį lemiantys veiksniai. Bankų likvidumo atsargos. Bankų likvidumo reguliavimas: tikslai ir priemonės. Bankų likvidumo pasikeitimo dabartinėmis sąlygomis priežastys. Bankų pelnas ir jo šaltiniai. Pelno paskirstymas. Universalus bankas – ateities bankas. Naujos komercinės bankininkystės užduotys, įvertinant globalizaciją bei informacinių technologijų vystymąsi. Stipriosios ir silpnosios Europos bei Amerikos komercinių bankų veiklos pusės. Šiuolaikinės komercinės bankininkystės strategijos variantai.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-01-25
 • Komercinių bankų raida ir kūrimasis Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Suskirstyti komercinių bankų raidos ir kūrimosi Lietuvoje etapus. Bankų kūrimosi pradžia. Komercinių bankų raida po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Bankų bankroto banga. Bankų tvirtėjimas ir atsigavimas. Pirmas nacionalinis komercinis bankas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-12-09
 • Komercinių bankų rizika ir jos valdymas

  Įvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Dinaminė rizika. Statistinė rizika. Vidinė (valdymo) rizika. Išorinė rizika. Aplinkos rizika. Įvykdymo rizika. Rinkos rizika. Ne prekybos rizika. Prekybos rizika. Rizikos įvertinimas komerciniuose bankuose. Bankų rizikos analizė. Rizikos valdymo metodai. Kokybinė analizė. Kiekybinė analizė. Statistinio metodo esmė. Ekspertinis metodas. Analitinis metodas. Analoginio metodo esmė. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai. Finansinių banko rizikų valdymo principai, metodai ir kontrolės formos. Palūkanų normų rizika ir jos mažinimas. Valiutos rizika ir jos mažinimas. Investicijų rizika ir jos mažinimas. Likvidavimo rizika ir jos mažinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-05
 • Komercinių bankų sistema

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Komercinių bankų kūrimasis ir raida Lietuvoje. Komercinių bankų raida tarpukariu. Didžiausi tarpukario Lietuvos bankai. Komercinių bankų raida nepriklausomybės išvakarėse ir po jos paskelbimo. Lietuvos komercinių bankų griūtis 1994-1996 m. Šiuo metu veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Bankų veiklos esmė ir turinys. Komercinių bankų pasyvai ir aktyvai. Komercinių bankų aktyvinių operacijų charakteristika. Komercinių bankų pasyvinių operacijų charakteristika. Pinigų multiplikatorius. Centrinio ir komercinių bankų bendradarbiavimo teoriniai pagrindai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-07-03
 • Komercinių bankų suteiktos paskolos pagal ekonominę veiklą ir paskolos pagal likutinę trukmę 2004, 2005, 2006 pabaigoje

  PowerPoint pristatymas. Paskolos pagal ekonominę veiklą 2006 metais. Paskolos pagal likutinę trukmę 2004 metais, 2005 metais ir 2006 metų pabaigoje. Paskolos pagal ekonominę veiklą 2006 metų pabaigoje.
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-03-07
 • Komercinių bankų veikla Lietuvoje ir jos reglamentavimas

  Įvadas. Komercinių bankų reglamentavimas. Lietuvos komerciniai bankai ir jų veikla. AB "Ūkio bankas". SEB Vilniaus bankas. AB "Snoro bankas". UAB Medicinos bankas. UAB SAMPO bankas. PAREX bankas. ŠIAULIŲ bankas. AB bankas "Hansabankas". AB DnB NORD bankas. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2007-01-24
 • Kompiuterizuoto įmonės veiklos modeliavimo praktikos ataskaita: šildymo katilų gamyba UAB "Ugnelė"

  Profesinės veiklos praktikos darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išmokti analizuoti bei vertinti gaunamus įmonės finansinės veiklos duomenis, bei išmokti dirbti komandoje. Įmonės strategija. Įmonės pajėgumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Gamyba ir pardavimas. Atsargos. Finansiniai rezultatai. Balanso analizė. Įmonės finansinės būklės ir jos efektyvumo įvertinimo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2010-02-24
 • Konvertuojama valiuta ir tarptautiniai atsiskaitymai

  Įvadas. Valiutų valdybos sistema. Kas yra valiutų valdyba? Pagrindiniai skirtumai tarp valiutų valdybos ir centrinio banko sistemų. Valiutos valdybos istorija Lietuvoje. Valiutų valdybos taikomas modelis Lietuvoje. Veiksniai, lėmę valiutos valdybos modelio atsisakymo. Konvertuojama valiuta. Tarptautiniai atsiskaitymai. Tarptautinių atsiskaitymų būdai. Rizikos ir problemos, susijusios su tarptautiniais atsiskaitymais. Išankstinis visiškas ar dalinis apmokėjimas. Užsienio prekyba ir valiutinis kliringas. Euro įvedimas Lietuvoje. Lietuvos kelias euro link. Pasirengimas euro įvedimui. Teisinės bazės tvarkymas. Logistinis ir organizacinis pasirengimas. Visuomenės informavimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos sąjungos institucijomis. Euro įvedimas ir litų keitimas į eurus. Valiutų kurso mechanizmas II (VKM II). Lietuvos banko vaidmuo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) ir įsivedus eurą. Europos centrinis bankas. Tarptautinis mokėjimo pavedimas. Mokėjimas valiuta. Banko mokesčiai. Mokėjimo įvykdymo laikas ir perdavimo būdas. Mokėjimo vykdymas tarptautiniu mokėjimo pavedimu. Prekyba valiutomis. Valiutų apsikeitimo sandoris. Kokie yra valiutų apsikeitimo sandorio privalumai? Pasirinkimo sandoris. Valiutų rizikos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2006-03-14
 • Korupcija

  Mokėjimai, išlyginantys pasiūlą ir paklausą. Kyšiai kaip paskatinantys mokėjimai biurokratams. Kyšiai išlaidoms mažinti.
  Finansai, konspektas(4 puslapiai)
  2005-08-19
 • Korupcija (2)

  Korupcija. Korupcija Lietuvoje. Kyšis. Kyšių suma Lietuvoje. Dovana. Kovos su korupcija. Efektyvi kova su korupcija. Išvados.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2005-10-10
 • Korupcija muitinėje

  Įvadas. Korupcijos sąvoka. Korupcijos procesai Lietuvoje. Korupcijos prevencija Lietuvoje. Korupcija ir muitinė. Muitinės pareigūnų etikos kodeksas. Korupcija muitinėje – žmonių nuomonių tyrimas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-03-24
 • Krašto apsaugos finansavimas Lietuvos sąlygomis

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti krašto apsaugos sistemą ir išanalizuoti jos finansavimą Lietuvos sąlygomis. Krašto apsaugos atsiradimas. Krašto apsaugos sistema. Krašto apsaugos sistemos institucijų veiklos teisiniai pagrindai ir už tai atsakingi asmenys bei institucijos. Krašto apsaugos sistemos institucijų tarptautinis bendradarbiavimas. Krašto apsaugos finansavimas. Nato narių įsipareigojimai. Krašto gynybos aktualijos ir finansavimas. KAS personalo kvalifikacijos tobulinimo projektas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2011-02-16
 • Kreditai

  Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Vartotojiška paskola. Automobilių išperkamoji nuoma (lizingas).
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-22
 • Kreditai Lietuvoje

  Įvadas. Kreditai. Kas yra kreditas? Kredito funkcijos ir principai. Kreditų politika. Kreditų rūšys. Kreditų pasiūla. Kreditų pliusai ir minusai. Kreditų pliusai. Kreditų minusai. Administravimo mokesčių skaičiavimas ir mokėjimas. Išvados. Asmeninė autoriaus nuomonė.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2012-02-23
Puslapyje rodyti po