Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kreditai: jų teigiami ir neigiami aspektai

  Kredito gavėjų analizė, vartojimo kreditai. Greitieji kreditai ir jų statistika. Kredito davėjų ir jų siūlomų sąlygų lyginamoji analizė. Kreditai; teigiami aspektai. Kreditai; neigiami aspektai. Greitųjų kreditų bendrovių niekas neprižiūri. Priklausomybė. Našta. Kreditai – kaip narkotikas. Galimybė sukčiavimui. Kreditų poveikis ekonomikai. Atsakomybė. Daromos klaidos. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2011-04-07
 • Kreditas

  Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Vartotojiška paskola. Automobilių išperkamoji nuoma (lizingas).
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-08
 • Kreditas (2)

  Įvadas. Lietuvos kredito sistema. Kreditas ir jo esmė. Kredito teikimo sąlygos ir kaštai. Paskolų suteikimo tvarka. Vartotojiška paskola. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-12-15
 • Kreditas (3)

  PowerPoint prezentacijos. Tikslai, uždaviniai. Kreditas. Kreditinis susitarimas. Firmos kredito politika. Kredito sutarties elementai. Asmeninis ir realinis kreditai. Lombardo ir hipotekos kreditai. Kredito draudimas. Kreditingumo įvertinimas. Firmos kredito politika. Potencialių kredito vartotojų tyrimas. Kredito asociacija. Valdymo pagal nukrypimus metodas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-27
 • Kreditas ir jo vaidmuo

  Kreditas. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2003 metais. Banko paskola. Banko paskolų apžvalga 2003 metais. Kredito unija. Kredito unijų veiklos apžvalga.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-07
 • Kreditas ir palūkanos

  Kredito esmė. Kredito vaidmuo ir šaltiniai. Kredito formos ir rūšys. Piniginis ir prekinis kreditas. Vekselis – komercinio kredito dokumentas. Paskolos valstybiniam sektoriui. Palūkanų esmė. Jų teorijos. Palūkanų normos, jų rūšys ir veiksniai. Palūkanų politika, jos įgyvendinimo priemonės. Paskolų įkainojimas.
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2006-12-28
 • Kreditas, kredito rūšys, nauda ir trūkumai

  PowerPoint pristatymas. Kreditas. Kreditinis susitarimas. Kredito sutarties objektas. Kredito laikas. Pagrindinės kredito funkcijos. Kreditas skirstomas į valstybinį, bankinį, vartotojišką, komercinį ir tarptautinį. Praktikoje paplitusios šios kredito dengimo formos. Kredito rūšys. Kredito privalumai. Kredito trūkumai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-13
 • Kreditas. Kreditų sistema

  Kreditas, jo rūšys, kaina ir apdraudimas. Hipotekos įstatymas. Kreditavimo programos. Valstybės kredito reitingai. Išvados. Priedas (2).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-08-29
 • Kreditavimas

  Įvadas. Pagrindinės trumpalaikio finansavimo formos. Kontokorentinis kreditas (overdraftas). Eurokreditai. Avalio kreditas. Vekselių diskonto kreditas. Akcepto kreditas (banko akceptas). Negocijavimo kreditas. Prekinis (tiekėjo) kreditas. Bankų teikiami kreditai. Tiekėjo kreditas. Pirkėjo kreditas. Banko - bankui kreditas. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(41 puslapis)
  2006-05-03
 • Kreditavimas (2)

  Įvadas. Trumpalaikio kreditavimo principai. Specialios kreditavimo institucijos. Paskolų grupavimas. Kreditų suteikimo tvarka įmonėms ir fiziniams asmenims. Paskolos grąžinimo užtikrinimas. Kliento kredito byla. Vartotojiškos paskolos. Palūkanos ir jas lemiantys veiksniai. Kredito rizikos vertinimo ir valdymo problemos bankuose. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-05-19
 • Kreditavimas ir bankai

  Banko Kreditavimo Politika. Paskolų komiteto nuostatai. Tarptautinės reitingų agentūros. Paskolos sandorio sudarymo eiga. Pirmas etapas. Antras etapas. Trečias etapas. Ketvirtas etapas. Penktas etapas. Kredito rizika ir jos sumažinimo būdai. Kredito rizikos sumažinimo būdai. Kreditų limitai (reitingai). Nekilnojamojo turto užstatas (collateral) ar garantijos. Diversifikavimas. Išvestiniai instrumentai (derivatives). Paskolų įkainojimas. Skolinamų lėšų kainos apskaičiavimo būdai. Vidutinė skolinamų lėšų kaina. Pajamas teikiančių aktyvų kaina. Ribinė skolinamų lėšų kaina. Alternatyvioji skolinamų lėšų kaina. Kaina, susijusi su sprendimu padidinti skolinamas lėšas. Sąnaudų – naudos modelis. Klientų pelningumo analizė. Probleminė paskola. Galimi verslo klientams suteiktų probleminių paskolų atsiradimo požymiai. Paskolų administravimas. Kasdienis paskolų administravimas.
  Finansai, konspektas(16 puslapių)
  2008-11-12
 • Kreditavimo operacijos

  Įvadas. Kreditavimo operacijų struktūra. Kredito samprata ir klasifikavimas. Kreditavimo procedūrų reglamentavimas ir išdavimo procesas. Kredito suteikimo reikalavimai. Komercinių bankų kredito produktų rinkos analizė ir kainų sudarymo principai. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų kredito portfelio struktūra privatiems klientams. Kredito produktų rinkos analizė. Kredito produktų kainodara. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-04-11
 • Kreditavimo sąlygos ir tvarka

  Įvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Kreditinė linija. Overdraftas. Vekseliai. Obligacijos. Faktoringas. Forteitingas. Komercinis kreditas. Lizingas. Kredito principai. Tikslinio pobūdžio principas. Terminuotumo principas. Grąžintinumo principas. Kredito apdraudimo priemonės. Hipoteka.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-12-04
 • Kreditinės rizikos ir kreditinių rizikų valdymas: praktika, problemos ir sprendimo būdai

  Kreditinės rizikos ir jų valdymas: praktika, problemos ir jos sprendimo būdai. Įvadas. Kredito rizikos apibrėžimas. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymo sistema. Paskolų portfelio diversifikavimas. Kredito rizikos limitų sistema. Paskolos užtikrinimo priemonės. Abejotinų aktyvų vertinimas, grupavimas ir specialiųjų atidėjimų sudarymas. Šalies rizikos valdymo priemonės. Kredito rizikos valdymo aktualumas. Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos valdymo organizavimas Lietuvos bankuose. Paskolos ir paskolų portfelio rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos valdymo gerinimas Lietuvos bankuose. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-07-19
 • Kreditiniai santykiai su bankais: G. Stankevičiaus gamybinė komercinė firma "Gintaras"

  Įvadas. Kredito reikšmė įmonių veikloje. Kredito samprata. Kredito funkcijos. Kredito gavimas ir naudojimas G. Stankevičiaus gamybinėje komercinėje firmoje "Gintaras". Ilgalaikio kredito suteikimas. Ilgalaikio kredito naudojimas. Lizingo gavimas ir naudojimas G. Stankevičiaus gamybinėje komercinėje firmoje "Gintaras". Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-03
 • Kredito apdraudimo priemonės

  Įvadas. Kredito samprata. Kredito apdraudimo priemonės. Hipoteka. Kilnojamo turto įkeitimas. Garantija. Laidavimas. Draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Kredito būtinumas ir esmė

  Įvadas. Kredito esmė, būtinumas ir funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Labiausiai praktikuojamas kreditas ir jo panaudojimo tikslai. Valstybinis kreditas. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Tarptautinis kreditas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-10-01
 • Kredito istaigų veikla

  Įvadas. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Lietuvos bankas ir jo vaidmuo kredito sistemoje Komerciniai bankai ir specialūs bankai. Parabankai ir jų veikla. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-10-02
 • Kredito politika Lietuvoje

  Įvadas. Kredito samprata. Kredito rūšys ir formos. Kredito suteikimas ir grąžinimas. Funkcijos ir principai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-02-15
 • Kredito reitingai

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Trumpalaikio skolinimosi reitingai. Kredito reitingų atsiradimas. Kaip dirbo ir kaip šiuo metu dirba reitingų agentūros. Reitingus gaunančių emitentų struktūros pasikeitimas. Geografinė naujus reitingus gaunančių bendrovių struktūra. Lietuvos ilgalaikio skolinimosi kredito reitingų raida (3). Lietuvos trumpalaikio skolinimosi kredito reitingų raida (3). Kaimyninių šalių ilgalaikio skolinimosi kredito reitingai. Lietuvos bankų kredito reitingai (3). Išvados
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-05-18
Puslapyje rodyti po