Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kredito rizika

  Įžanga. Abejotini aktyvai. Rizikos nustatymo kriterijai. Skolininko būklė. Paskolų grupavimas. Specialieji atidėjimai. Kartojimo klausimai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kredito rizika (2)

  Įvadas. Kredito esmė. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos atsiradimas. Kredito rizikos klasifikavimas. Kredito rizikos nustatymo kriterijai. Paskolų pagal riziką grupavimas. Paskolų grupės. Homogeninės paskolos. Abejotini aktyvai. Specialieji atidėjimai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-12-01
 • Kredito rizika (3)

  Kredito samprata. Kredito funkcijos. Kredito sistema. Kredito formos ir rūšys. Kredito įstaigų sistema. Kredito unijos ir jų veikla. Įmonių kreditas. Kompleksiško prekinių kreditų valdymo privalumai. Kompleksiško prekinių kreditų valdymo esmė. Kreditų valdymo planas ir atsakomybė. Pagalba iš šalies. Lengvatiniai kreditai. AB Šiaulių bankas kreditinės linijos. AB Ūkio bankas kreditinės linijos. AB bankas "DnB NORD Lietuva" kreditinė linija. SEB Vilniaus bankas kreditinė linija. Tarptautinis kreditas ir jo ypatumai. Tarptautinio kredito ir tarptautinės kredito rinkos esmė bei privalumai. Tarptautinio kredito funkcijos ir principai. Tarptautinio kredito formos. Kredito rizika (pagal užsienio autorius). Kredito samprata (pagal užsienio autorius). Banko kredito rizika ir jos valdymas. Paskolos (skolininko) kredito rizikos valdymas. Paskolų portfelio rizikos valdymas. Paskolos (skolininko) kredito rizikos vertinimas (reitingų sistema) ir vertinimo metodai. Pavienės paskolos mišrūs metodai. Kredito rizikos mažinimo priemonių samprata ir rūšys.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2007-05-11
 • Kredito rizika (4)

  PowerPoint pristatymas. Kredito rizika. Rizikos valdymas. Kredito rizikos minimizavimas. Skolininko įvertinimas. Projekto įvertinimas. Kredito rizikos valdymo problemos. Kredito rizikos valdymą banke sudaro 3 ašys. Kredito rizikos valdymo tikslas yra. Kredito nuostoliai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-05-25
 • Kredito rizika (5)

  Įvadas. Kredito samprata. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos reikšmė. Kredito rizikos pasireiškimo sritys. Kredito rizikos priežastys ir grupės. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos rodiklis - 2006 pavasaris. Lietuva. Kredito rizikos minimizavimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-10-09
 • Kredito rizika (6)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Uždaviniai. Kredito esmė. Kredito veikimas. Kredito funkcijos. Kredito sistema. Kredito objektas. Finansinės rizikos rūšys. Kredito rizika ir jos klasifikavimas. Kredito riziką sudaro atsiskaitymo rizika ir sandorio pakartojimo rizika. Kredito rizikos grupavimas pagal priežastis. Dabar Lietuvos bankų paskolos pagal joms tenkančią riziką kol kas grupuojamos į penkias grupes. Kredito rizikos valdymas. Tarptautinės finansų rinkos pasiūlė tokias rizikos valdymo priemones. Kredito rizikai valdyti taikomos šios priemonės. Savo ruožtu kredito rizikos valdymo priemones sudaro. Teisinės kredito mažinimo priemonės. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, numatyti Lietuvos Respublikos (LR) civiliniame kodekse. Kredito rizikos mažinimo priemonės, pagrįsti daiktine teise. Kredito rizikos mažinimo priemonės, susijusios su atsiskaitymo tvarka. Kredito rizikos mažinimo priemonės, susijusios su draudimu. Kredito riziką mažinti galima ir taip. Veiksminga banko kredito rizikos valdymo sistema apima. Atlikto tyrimo rezultatai, rodantys, kaip kredito rizikos valdymas organizuojamas Lietuvos bankuose. Normatyvai. Pasiūlymai bankams.
  Finansai, pristatymas(38 skaidrės)
  2008-02-25
 • Kredito rizika (7)

  Įvadas. Kredito rizikos apibrėžimas. Rizikos valdymas. Veiksmingo kredito rizikos valdymo principai. Paskolų portfelio diversifikavimas. Paskolos užtikrinimo priemonės. Kredito rizikos vertinimas ir valdymas banke. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2007 metais rezultatai. Kreditų koncentracijos rizikos vertinimas ir valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-12
 • Kredito rizikos valdymas

  Reziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos valdymo aktualumas Lietuvos bankams. Kredito rizikos vertinimo metodai ir modeliai. Reitingavimo sistema kaip priemonė kredito rizikai identifikuoti. Paskolų registras kaip kredito valdymo rizikos valdymo priemonė. Paskolų kokybei vertinti taikomi metodai. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-03-20
 • Kredito sistema

  Bankų esmė, atsiradimas ir funkcijos. Kredito sistemos sandara. Bankų rūšys. Komerciniai bankai. Komercinių bankų veiklos pagrindai, steigimas ir valdymas. Kitos kredito sistemos įmonės. Jų vaidmuo ir veiklos specifika. Naujovės bankininkystės raidoje. Tarptautiniai bankai. Lietuvos kredito sistema. Jos kūrimas ir raida.
  Finansai, konspektas(26 puslapiai)
  2007-01-25
 • Kredito sistema (2)

  Įvadas. Banko esmė atsiradimas ir funkcijos. Kredito sistemos sandara. Bankų rūšys. Kitos kredito sistemos įmonės, jų vaidmuo ir veiklos specifika. Bankininkystė Lietuvoje. Kredito unijos. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-05
 • Kredito sistema Lietuvoje

  Literatūros apžvalga. Kredito esmė ir būtinumas. Skolintas kapitalas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito sistema Lietuvoje. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Komercinių bankų operacijos. Kredito teikimo sąlygos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-12
 • Kredito sistema Lietuvoje (2)

  Kredito sistemos apibūdinimas, kredito esmė ir būtinumas, kredito funkcijos, kredito principai, kredito formos, kredito rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-11-10
 • Kredito sistema Lietuvoje (3)

  Įvadas. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito sistema Lietuvoje. Lietuvos kredito įstaigų sistema ir praktikuojamos kredito formos. Valstybinis kreditas. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Tarptautinis kreditas. Kredito teikimo sąlygos. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Išvados. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-01-25
 • Kredito sistemos sandara: Specialiosios kredito institucijos ir vystymosi perspektyvos

  Įvadas. Kredito unija. Lietuvos centrinė kredito unija. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka. Faktoringas. Forfeitingas. Lombardas. Lombardo taisyklės. Dėl lombardo pajamų.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-11-20
 • Kredito suteikimo procedūra fiziniams asmenims

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti kredito suteikimo procesą fiziniams asmenims. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kreditas. Kredito būtinumas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito rūšys. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos. Kredito rizika. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Banko garantija. Kredito įstaigos. Kredito įstaigų rūšys. Bankai, veikiantys Lietuvoje. Kredito unijos. Paskolų grupavimas ir suteikimo tvarka. Jų gražinimo užtikrinimas. Paskolų grupavimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos suteikimas SEB Vilniaus banke. Paskolos suteikimas DND Nord banke. Paskolos suteikimas Swedbank banke. Kredito grąžinimo užtikrinimas.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2010-04-20
 • Kredito unijos ir plėtros tendencijos

  Lietuvos kredito unijų apžvalga, istorija, ateitis. Kredito unijų skiriamieji bruožai, Teisinės ir konkurentinės aplinkos apibūdinimas, Kredito unijų ir konkurentų produktų palyginimas, Lietuvos kredito unijų veiklos apžvalga, Lietuvos kredito unijų SWOT analizė, AKU plėtros perspektyvų tyrimas, Tyrimo tikslas, objektas, tyrimo metodika, Tyrimo imtis, Tyrimo rezultatai, Tyrimo išvados, Lietuvos kredito unijų veiklos plėtros prognozė, Kredito unijų skaičiaus augimas, Kredito unijų narių skaičiaus augimas, Išvados.
  Finansai, referatas(35 puslapiai)
  2005-02-25
 • Kredito unijos Lietuvoje

  Kredito unijos. Istorija. Kredito unijų tikslai. Asociacija "Lietuvos kredito unijos". Lietuvos Centrinė kredito unija. Steigiant kredito uniją. Kredito unijų paslaugos. Kredito unijų stabilumo ir likvidumo palaikymas. Kredito unijos ir bankai. Kredito unijų veiklos rezultatai.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-12-07
 • Kredito Unijos teikiamos paslaugos

  PowerPoint pristatymas. Centrinė kredito unija. Kredito unijos. Ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų teikimas. Terminuotų ir neterminuotų indėlių priėmimas. Pinigų skolinimas kitoms kredito unijoms. Laisvų lėšų investavimas. Vekselių diskontavimas ir inkasavimas. Vekselių įkainiai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-10-11
 • Kredito unijų kreditavimo analizė

  Įvadas. Kredito unijų vystymosi tendencijos. Kredito sukūrimo raida. Kredito unijų vystymosi istorija. Kredito unijų charakteristika. Kredito unijų pranašumas prieš bankus. Kredito unijų kreditavimo analizė. Kredito unijų kreditingumas. Paskolos kredito unijoje išdavimo procesas. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2008-10-13
 • Kredito unijų plėtros tendencijos

  Įvadas. Kredito unijos samprata. Kreditų unijų bruožai ir paslaugos. Asociacija Lietuvos kreditų unijos. Centrinė kredito unija. Lietuvos kredito unijų aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Kredito unijų raida. Kredito unijų skaičiaus dinamika 1997-2005m. Kredito unijų paskolų normos kitimas 2002 -2005 m. Kredito unijų narių skaičius dinamika 1997-2005 m. Kredito unijų pagrindinių rodiklių kaita 2002 – 2005 m. Kreditų unijų plėtros prielaidos. Bankų ir kredito unijų skirtumai. Kredito unijų nariams naujovės. Kredito unijų galimybės plėtotis. Kredito unijų trūkumai plėtotis. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-04-04
Puslapyje rodyti po