Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigai, jų kilmė ir funkcijos

  Įvadas. Pinigai. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Kokie turi būti pinigai? Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekiai. Pinigų vertė. Infliacija ir defliacija. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų kiekis rinkoje. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos pagal funkcijas. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-05-28
 • Pinigai, kapitalas

  Kas yra pinigai? Pinigų savybės ir funkcijos bei formos kaita. Pinigų gavimas. Kas yra aktyvai ir pasyvai. Turtas. Pelnas.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2006-12-21
 • Pinigai, palūkanų norma ir valiutos kursas

  Įvadas. Pinigų apibrėžimas. Pinigų kilmė. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Konkretūs daiktai, atliekantys pinigų funkcijas. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų vertė. Ryšys tarp pinigų ir palūkanų. Palūkanos ir palūkanų norma. Palūkanų normos panaudojimas ekonomikai valdyti. Paprastosios ir sudėtinės palūkanos. Metinė procentinė norma. Ekvivalentinė palūkanų norma. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas jo įtaka šalies ekonomikai. Reguliuojamai plaukiojantieji valiutos kursai. Valiutos kurso pasirinkimas. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2008-04-10
 • Pinigai, pinigų rūšys ir funkcijos

  Pinigai, jų rūšys ir funkcijos. Įvadas. Kas yra pinigai? Pinigų rūšys. Šiuolaikinių pinigų rūšys. Pinigų funkcijos. M1, M2, M3.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-15
 • Pinigai. Jų funkcijos ir agregatai

  PowerPoint pristatymas. Pinigai. Pinigų funkcijos. Pinigų agregatai (elementai). Pinigų kaip aktyvų paklausa. Bendroji (visuminė) pinigų paklausa. Pinigų rinkos pusiausvyra. Pinigų rinkos pusiausvyros poslinkiai. Monetarinė politika. Monetarinė politika: ilgojo ir trumpojo laikotarpių pinigų rinkos reguliavimas. Makroekonominės problemos ir jų sprendimai. Skatinanti monetarinė politika. Stabdanti monetarinė politika. Firmos vertybinių popierių pardavimas Centriniame Banke (CB). Užduotis.
  Finansai, pristatymas(40 skaidrių)
  2007-07-03
 • Pinigai. Kas yra pinigai?

  PowerPoint pristatymas. Pinigai. Pinigų istorinė raida. Banknotai. Moneta. Dekretiniai pinigai. Paritetas. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Uždirbamoji pinigų galia. Pinigų vertės kitimas laikui bėgant. Išvados.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2008-02-13
 • Piniginiai atsiskaitymai

  Piniginių atsiskaitymų formos. Piniginio turto rūšys. Atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Mokėjimo nurodymas. Tarptautinis mokėjimo nurodymas. Debeto mokėjimo nurodymas. Čekiai. Vekseliai. Akreditavimai. Banko kortelės.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Pinigų cirkuliacija Lietuvoje iki 1922 metų pinigų reformos

  Kaizerinės okupacijos ekonominės pasekmės ir pinigų cirkuliacijos bruožai. Pinigų cirkuliacija Lietuvos respublikoje iki 1922 metų. Lietuvos respublikos pinigų sistemos sukūrimas ir jos raida. 1922 metų pinigų reforma.
  Finansai, konspektas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Pinigų esmė ir jų funkcijos

  Pinigų apibrėžimas. Pinigų medžiaga. Pinigų istorija. Tautos ūkio gėrybės. Ekonominis susisiekimas. Pinigų funkcija. Pinigų teorijos. Žiriniai pinigai. Pinigų atmainos. Čekiai ir vekseliai. Išvestinių pinigų funkcijos. Pinigai kaip mainų įrankis. Juridinis kreditas. Pinigai kaip vertės matas. Taupymas. Neutralūs pinigai. Pinigų svarba.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-17
 • Pinigų esmė, masė, apyvarta ir jos greitis

  Įvadas. Pinigų kilmė. Pinigų esmė. Pagrindinės pinigų charakteristikos. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų formos. Pinigai ir "beveik pinigai". Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Valiutų kursas. Pinigų masė. Pinigų masės įvertinimo būdai. Pinigų masė ir pinigų paklausa. Pinigų apyvarta ir jos greitis.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-07
 • Pinigų evoliucija ir šiuolaikiniai pinigai

  Įvadas. Pinigai ir jų raida. Keli pinigų apibrėžimai. Atsiskaitymo už prekes ar paslaugas priemonių raida. Šiuolaikinės pinigų formos. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Taupomosios ir terminuotos sąskaitos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Lietuvos pinigai. Pinigų paskirtis. Europos Sąjungos valiuta – Euras. Priedai (2). Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-12-04
 • Pinigų funkcijos

  Įvadas. Pinigų funkcijos ir jų vaidmuo. Pinigų reikšmė. Pinigų funkcijų sąveika. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-05-29
 • Pinigų funkcijos (2)

  Įvadas. Pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija. Mokėjimo priemonės funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Vertės mato ir apskaitos funkcija. Taupymo (kaupimo) priemonės funkcija.Pinigų reikšmė. Pinigų funkcijų sąveika. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-11-19
 • Pinigų galia ir infliacija

  Įvadas. Pinigų sąvokos, jų funkcijos ir raida. Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Reikalavimai pinigams. Pinigų funkcijos. Bankų pinigai. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų vertės kitimas. Infliacija ir jos sąryšis su pinigais. Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Infliacijos matavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-10-24
 • Pinigų ir kapitalo rinkų vertybinių popierių pagrindiniai rodikliai

  Kapitalo rinkos vertybinių popierių rodikliai. Akcijų rodikliai. Obligacijų ir pinigų rinkos pelningumo išraiškos.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-07-19
 • Pinigų ir obligacijų rinkos

  Palūkanų norma. Rizika. Subrendimas (maturity). Lūkesčiai. Likvidumas. Pasiūla ir paklausa. Nauda (yield). Palūkanų nauda. Bendra išpirkimo nauda (gross redemption yield). Kreditų reitingai. Vidinės pinigų rinkos. Tarpbankinės rinkos. Pinigų rinkos vertybiniai popieriai. Trumpalaikės obligacijos. Vietinės valdžios/visuomeninių paslaugų obligacijos.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Pinigų kilmė, istorija, tauriųjų metalų pinigai

  PowerPoint pristatymas. Pinigų kilmės teorijos. Pinigų istorija. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Pirmosios Lietuvos monetos. Laisvosios Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-15
 • Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas įmonėje

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas įmonėje. Pinigų laikymo įmonės kasoje ir banke organizavimas. Atsiskaitymų organizavimas įmonėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-01-23
 • Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas VĮ Šalčininkų miškų urėdijoje

  Žemės ūkio finansų kursinis darbas. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas VĮ Šalčininkų miškų urėdijoje. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pinigų laikymo organizavimas ir tobulinimas. Pinigų laikymas kasoje. Pinigų laikymas banke. Atsiskaitymų organizavimas ir tobulinimas. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavimas. Atsiskaitymų už žaliavinę medieną tvarka ir sąlygos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-10-28
 • Pinigų laiko vertė

  Būsima vertė (Future value). Dabartinė vertė (Present value). Periodinių pinigų srautų vertės skaičiavimas (Annuity). Begaliniai pinigų srautai (Perpetuity). Faktiškas palūkanų tarifas (Effectie annual rate). Praktiški pinigų laiko vertės skaičiavimai. "72" taisyklė. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2005-10-06
Puslapyje rodyti po