Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigų laiko vertė (2)

  Pinigai kaip turtas. Jų srautai ir dalyvavimas lėšų apytakoje, pinigų vertės padidėjimas. Paprastieji ir sudėtiniai procentai, busimoji pinigų vertė, kai palūkanos skaičiuojamos dalimis. Pinigų esamoji (dabartinė) vertė, diskontas, diskontavimas. Anuitetas. Parametrai, klasifikavimas, perpetuitetas. Infliacijos ir kitų veiksnių įtaka pinigų vertei.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-04-06
 • Pinigų laiko vertė (3)

  Būsima vertė (Future value). Dabartinė vertė (Present value). Periodinių pinigų srautų vertės skaičiavimas (Annuity). Begaliniai pinigų srautai (Perpetuity). Faktiškas palūkanų tarifas (Effectie annual rate). Praktiški pinigų laiko vertės skaičiavimai. "72" taisyklė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-03-05
 • Pinigų laiko vertė ir jų politika

  Įžanga. Laiko veiksnio vertinimo terminologija. Pinigai kaip turtas. Pinigų vertės padidėjimas. Pinigų esamoji (dabartinė) vertė. Diskontas ir diskontavimas. Finansinė renta. Jos parametrai, klasifikavimas. Begalinių mokėjimų eilė (perpetuitetas). Infliacijos ir kitų veiksnių įtaka pinigų vertei. Pinigų politika ir jos įgyvendinimas.
  Finansai, konspektas(40 puslapių)
  2007-01-31
 • Pinigų M1, M2, M3 ir L esmė. Naudingiausia pinigų laikymo forma fiziniams ir juridiniams asmenims

  Įvadas. M1 pinigų esmė. M2 pinigų esmė. Taupomasis indėlis. Terminuotas indėlis. M3 pinigų esmė. L pinigų esmė. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Obligacijos. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-18
 • Pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija

  Įvadas. Pinigai: pinigų istorija, pinigų ateitis. Pinigų paklausa. Palūkanų normos ryšys su pinigų laikymo kaštais. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų infliacija. Pasaulio bankas. Centrinis bankas. Įstatymai. Išvados. Grafikai.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2005-11-29
 • Pinigų pasiūlos reguliavimas

  Pinigai ir jų rūšys Lietuvoje. P1. P2. Pinigų apžvalga. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pinigų kiekis ir jo reguliavimas. Federalinė bankų sistema. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos modelis Lietuvoje. Lietuvos banko vaidmuo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES) ir įsivedus eurą.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-04-05
 • Pinigų pasiūlos reguliavimas (2)

  Pinigų pasiūlos reguliavimas. Ar tai yra Lietuvoje? Įvadas. Kas yra pinigų (monetarinė politika)? Kas sudaro monetarinę politiką? Monetarinės politikos tikslai. Monetarinės politikos problemų sprendimo būdai. Monetarinės politikos privalumai. Pinigų politikos ir iždo politikos derinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Centrinis bankas. Banko reikšmė. Tipiškos bankų paslaugos. Centrinio banko kilmė. Centrinio banko funkcijos ir tikslai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Tarptautiniai ryšiai. Lietuvos bankas 1922–1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Pinigų pasiūlos reguliavimo būdai. ARO (atvirosios rinkos operacijos). Atvirosios rinkos operacijų (ARO) rinkos galimas pavyzdys. Atvirosios rinkos operacijų (ARO) finansinės priemonės. Atvirosios rinkos operacijų (ARO) pinigų politikos priemonės. Diskonto norma. Diskonto politikos priemonės. Diskonto norma kiekybiškai. Privalomi rezervai. Pinigų pasiūlos politikos pranašumai ir trūkumai. Privalomosios atsargos ir pinigų multiplikatorius Privalomųjų atsargų norma, bazė, apskaičiavimas, laikymas, kompensavimas. Pinigų politika be privalomųjų atsargų. Valiutų valdybos sistema. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos pajamos. Kur valiutų valdybos sistema yra tinkama? Valiutų valdybos istorija. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos sistemos trūkumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2008-11-18
 • Pinigų plovimas (2)

  Įvadas. Pinigų plovimas bei pinigų plovimo operacijas. Pinigų plovimas tarptautiniu mastu. Pinigų plovimas Lietuvoje. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. "Lietuva neįdomi pinigų plovėjams". Kaip kovoti su pinigų plovimu? Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Pinigų plovimas (3)

  Įvadas. Pinigų plovimo esminiai bruožai. Pinigų plovimas kaip finansinės globalizacijos padarinys. Reglamentavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-01-25
 • Pinigų plovimo prevencija

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo kilmė ir samprata. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai ir priemonės. Pinigų plovimo institucijos. Bankai. Ofšorinės kompanijos ir teritorijos. Įmonės Tarptautinės kovos su pinigų plovimu aspektai. Tarptautinės organizacijos. Pinigų plovimo prevencijos priemonės. Pinigų plovimo prevencija Lietuvoje. Pinigų plovimo prielaidos. Pinigų plovimo prevenciją reglamentuojantys norminiai aktai. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos ir jų pareigos. Pinigų plovimo prevencija kredito įstaigose. Pinigų plovimo prevencijos priemonės kredito įstaigose. Kliento tapatybės nustatymo tvarka. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-11-13
 • Pinigų politika

  Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Pinigų politika esant fiksuotam valiutos kursui. Lietuvos banko veiklos apžvalga. Lietuvos banko įtaka pinigų politikai. Pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Privalomųjų rezervų politika. Rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-11-28
 • Pinigų politika (2)

  Pinigai ir jų funkcijos. Pinigų kilmė ir atsiradimas. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų teorija. Kembridžo ekonomistų požiūris į pinigų paklausą. Keyneso likvidumo pirmenybės teorija. Pinigų paklausos sandoriams teorijos. Friedmano modernioji kiekybinė pinigų teorija. Veiksniai, lemiantys aktyvų paklausą. Bankai. Bankų atsiradimas. Bankų veikla ir jos ypatybės. Centrinis bankas ir jo veiklos sritys. Centrinis bankas ir jo ypatybės. Centrinio banko nepriklausomumo laipsnis. Pinigų politika, jos tikslai ir priemonės. Pinigų politikos tikslai. Tarpiniai tikslai. Pinigų politikos priemonės. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Privalomųjų atsargų politika. Pinigų rinka. Palūkanų normos traktavimas. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko funkcijos bei tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Naujausios viltys dėl monetarinės politikos. Finansinės naujovės.
  Finansai, referatas(48 puslapiai)
  2006-09-19
 • Pinigų politika ir infliacija

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti pinigų politikos ir infliacijos sampratą. Pinigų politika. Pinigų politikos formavimo problema. Infliacija, jos formos. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Visuminės (bendrosios) pasiūlos iššaukta infliacija. Visuminės (bendros) paklausos iššaukta infliacija. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-05-26
 • Pinigų politika Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų Lietuvos banke dinamika. Lietuvos pinigų politika nepriklausomybės laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-03
 • Pinigų politika Lietuvoje (3)

  Įvadas. Lietuvos centrinis bankas. Pagrindiniai Lietuvos banko uždaviniai. Lietuvos bankas vykdo šias pagrindines funkcijas bei teises. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Pinigų Lietuvos banke dinamika. Lietuvos pinigų politika nepriklausomybės laikotarpiu. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-05
 • Pinigų politika Lietuvoje (4)

  Įvadas. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankų sistema. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Lietuvos bankas. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Pinigų politikos priemonės bei jų plėtra. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-19
 • Pinigų politika. Pinigų esmė, kilmė, rūšys ir funkcijos, pinigų teorijos

  Įvadas. Pinigų kilmė. Istorinė pinigų raida. Pinigų funkcijos. Pinigų rinka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Svarbiausios pinigų politikos priemonės. Pinigų politikos tikslai ir jų įgyvendinimą varžantys pavojai. Tikslai. Pavojai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-04-04
 • Pinigų prasmė, vertė. Mokėjimai

  Pinigai plačiąja prasme. Jų sudėtis. Pinigai siaurąja prasme. Pinigų klasifikavimas. Visaverčiai pinigai. Popierinių pinigų padengimo etapai. Elektroninė mokėjimo sistema atsiskaitymo priemonės. Mokamosios kortelės. Jų skirstymo į tipus ypatumai. Elektroniniai čekiai. Elektroniniai pinigai. Skaitmeniniai pinigai. Pinigų paskirtis ir valdymo tikslas. Pinigų būsimoji vertė. Pinigų vertės padidėjimo skaičiavimo būdai. Pinigų vertę didinantys veiksniai. Pinigų kaupimas didinant kaupimo dažnumą. Pinigų esamoji vertė. Esamos pinigų vertės skaičiavimas (diskontavimas). Paprastoji ir sudėtinė diskonto norma. Pinigų vertės didinimo ir diskontavimo lyginimo schema. Finansinė renta (anuitetas). Rentos (anuiteto) parametrai. Dabartinės ir būsimos finansinės rentos (anuiteto) srautų vertė. Periodinių mokėjimų esamoji ir būsimoji vertė. Begalinių mokėjimų seka (perpetuitetas). Begalinių mokėjimų sekos palūkanų normos nustatymas. Infliacijos lygių apibūdinimas. Infliacijos įtaka pinigų vertei ir palūkanų normai. Kainų ir infliacijos galimi pokyčiai.
  Finansai, špera(7 puslapiai)
  2009-02-27
 • Pinigų raida Lietuvoje

  Įvadas. Pinigų kilmės teorijos. Pinigų raida Lietuvoje. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Pirmykščiai metaliniai pinigai. Pirmosios monetos. Popieriniai pinigai. Lito atsiradimas ir gyvavimas Lietuvoje. Šiandieniai pinigai ir jų formos. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-30
 • Pinigų raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Pinigų samprata. Istorinė pinigų raida. Pinigai - prekės, arba prekiniai pinigai. Metaliniai pinigai. Lietuviškos monetos. Popieriniai pinigai. Lietuvoje 1914-1922 metais cirkuliavę pinigai. Nacionalinės valiutos raida. Lietuviškų pinigų vėlavimo priežastys. 1922 metų pinigų reforma. Pinigų reformos pasekmės ir vertinimas. Monetų išleidimas. Pinigų cirkuliacija 1931- 1990 metais. Pagrindiniai pinigų cirkuliacijos raidos 1931-1944 m. bruožai. Pinigai po antrojo pasaulinio karo. Lito sugrįžimas. Proginės monetos. Šiuolaikiniai pinigai. Bankų pinigai. Čekiai. Kredito kortelės. Indėliai. Valiutos kursas. Pinigų rinkos pokyčiai Lietuvos integracijos į Europos sąjungą sąlygomis. Lietuvos banko svarbiausi darbai. Euro įvedimo nauda. Euro įvedimo minusai. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2007-03-14
Puslapyje rodyti po