Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės biudžeto pajamos (2)

  Valstybės biudžeto pajamos. Biudžeto pajamos 2001 metais. Biudžeto pajamos 2002 metais. Biudžeto pajamos 2003 metais. Biudžeto pajamos 2004 metais. Biudžeto pajamos 2005 metais. Biudžeto pajamos 2006 metais. Valstybės biudžeto pajamų dinamika. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto deficitas

  Įžanga. Biudžeto esmė, sandara, funkcijos. Lietuvos respublikos biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Biudžeto deficitas. Europos sąjungos biudžetas. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2007-10-15
 • Valstybės biudžeto sandara

  Įvadas. Valstybės biudžeto esmė – tai ekonominė vertinė kategorija. Biudžeto atsiradimo istorija. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos Valstybės biudžetas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Modernaus biudžeto sudarymo principai. Biudžeto sandara Lietuvoje ir kitose šalyse. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-01-16
 • Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai

  Įvadas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto formavimo institucija. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Siūlomi valstybės biudžeto sistemos principai. Biudžeto sandara. Esminiai pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-04-16
 • Valstybės biudžeto vaidmuo šiuolaikinių šalių ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės biudžetas. Biudžeto istorija. Valstybės biudžeto esmė ir funkcijos. Biudžeto lygtis. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto sudarymo principai. Valstybės biudžeto procesas. Lietuvos biudžeto sudarymas ir analizė. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto pajamų ir išlaidų pasiskirstymas. Lietuvos Respublikos biudžeto planavimas, vykdymas ir kontrolė. Išvados. Summary. Priedai (7).
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-11-14
 • Valstybės draudiminė veikla

  Valstybės draudiminė veikla. Socialinis draudimas. Lietuvos socialinės apsaugos sistema. Socialinio draudimo mokesčio subjektas ir objektas. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) fondo biudžeto pajamos ir išlaidos. Pensijų sistema. Pensijų fondai. Beveridžio modelis. Bismarko modelis. Semaškos modelis. Apdraustieji valstybės lėšomis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifai, apmokestinamoji bazė ir mokėtojai. Sveikatos draudimas. Indėlių draudimas. Indėlių draudimo draudiminis įvykis. Indėlių draudimo sistema Lietuvoje. Draudėjas. Apdraustasis. Indėlininkas. Investuotojas. Indėlis. Įsipareigojimai investuotojams. Draudimo objektas. Esminiai pokyčiai Lietuvos indėlių draudimo sistemoje. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-01-21
 • Valstybės finansai

  Nacionalinis biudžetas. Biudžeto visapusiškumas. Biudžeto realumas. Biudžeto balansas. Asignavimai. Finansavimas. Valstybės biudžetas. Vyriausybės rezervas. Savivaldybių biudžetai. Fondai. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondas.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-01-06
 • Valstybės finansai (10)

  Smulkus ir vidutinis verslas. Mažų ir vidutinių įmonių vieta šalies ūkyje ir Vyriausybės programose. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų struktūra. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos ir išlaidos bei jų struktūra. Pinigų atsiradimas ir funkcijos, šiuolaikinių pinigų elementai. Pinigų atsiradimas. Pinigų funkcijos. Šiuolaikinių pinigų elementai. Užduoties sprendimas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-08-30
 • Valstybės finansai (11)

  Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto sudarymas ir vykdymo principai. Savivaldybių biudžetų esmė ir funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo principai. Valstybinių nebiudžetinių fondų rūšys Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDFV) biudžeto projekto sudarymas. Sveikatos draudimo Fondas. Garantinis fondas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skola. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Skolinimosi poreikiai. Valstybės garantijos ir skolinimasis. Valstybės finansų valdymo esmė ir funkcijos. Valstybės finansų valdymo institucijos. Valstybės finansų valdymo principai ir fiskalinis skaidrumas. Valstybės finansų reikšmė ir vieta finansų sistemoje. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Nacionalinis biudžetas. Valstybės išlaidų politika. Valstybės pajamų politika. Valstybės skola. Valstybės skolinimosi šaltiniai. Skolinimasis iš eksporto kreditų agentūrų. Bankų paskolos. Valstybinio socialinio draudimo fondo pajamų formavimas. Veiklos pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos. Biudžetų kontrolė. Mokesčių sistema.
  Finansai, špera(24 puslapiai)
  2009-09-15
 • Valstybės finansai (12)

  Įvadas į valstybės finansų kursą. Finansų samprata. Finansų vaidmuo. Valstybės finansų kredito sistemos valdymo pagrindinės grandys. Vyriausybės, Finansų ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Finansų ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas. Valstybinis finansų rinkų reguliavimas. Pinigų politika. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos makroekonominis poveikis. Fiskalinės politikos tvarumas/priimtinumas. Fiskalinės decentralizacijos teoriniai ir metodologiniai aspektai. Fiskalinės decentralizacijos sudedamosios dalys. Savivaldybių skolinimasis iš vidaus ir užsienio kreditorių. Trumpalaikės paskolos iš LR valstybės biudžeto. Fiskalinis išlyginimas (suvienodinimas). Fiskalinės decentralizacijos vertinimas. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos ir reikšmė. Svarbiausios mokesčių funkcijos yra trys. Mokesčių klasifikacija. Socialinio draudimo įmokas. Valstybiniai ir vietiniai mokesčiai. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija. Konsoliduotas šalies biudžetas. Valstybės biudžetas, jo sandara ir formavimo principai. Biudžetas sudaromas programiniu principu. Biudžeto vykdymas. Vyriausybės teisės vykdant biudžetą. Vyriausybės rezervas. Savivaldybių biudžetai. Pajamos. Lietuvos savivaldybių finansinio pajėgumo išlyginimas. Bendrosios dotacijos kompensacijos. Valstybės skola. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas (skolos finansavimas arba pinigų finansavimas). Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Pensijų sistema ir jos reforma. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Europos Sąjungos biudžetas. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai, pajamų šaltiniai ir išlaidų grupės.
  Finansai, konspektas(80 puslapių)
  2012-03-26
 • Valstybės finansai (2)

  Įvadas. Valstybės finansų struktūra. Valstybės finansų struktūra – institucinis aspektas. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Mokesčiai. Valstybiniai specialūs (nebiudžetiniai) fondai. Socialinio draudimo fondai. Pensijų fondai. Sveikatos draudimo fondai. Kiti specialūs nebiudžetiniai fondai. Valstybinis kreditas. Valstybės skola. Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavime. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Valstybės skolos instrumentai. Valstybės skolos vertinimo kriterijai ir rodikliai. Valstybės finansų kontrolė. Valstybės finansų politika.
  Finansai, konspektas(22 puslapiai)
  2006-02-17
 • Valstybės finansai (3)

  Dvi mokesčių funkcijos. Mokesčių našta. Mokesčių sistema. Mokesčių sistema pastoviai keičiama ir tobulinama. Pagrindiniai mokesčio elementai. Įstatymas, reglamentuojantis mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčių deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Mokesčio lengvatos. Kiti mokesčio administravimo ypatumai. Įstatymas, reglamentuojantis mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarką. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai. Mokesčio deklaravimas. Mokesčio sumokėjimas. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą. Azartinių lošimų mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Cukraus mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Paveldimo turto mokestis. Pelno mokestis.
  Finansai, špera(8 puslapiai)
  2006-03-16
 • Valstybės finansai (4)

  Finansų esmė ir funkcijos. Finansinių santykių esmė. BNP, nacionalinės pajamos. Finansų funkcijos. Finansų sistema. Valstybės finansų struktūra. Institucinis aspektas. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Investavimo procesas ekonominėje sistemoje. Finansų rinkos. Finansinių rinkų klasifikavimas. Lietuvos nacionalinė VP birža (NVPB). Finansų institucijos. Finansinių institucijų klasifikavimas. Finansinių institucijų charakteristika ir veiklos pobūdis. Bankų sistema. Finansų – kredito sistema valstybėje. Valstybės biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacijos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų klasifikacija. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Mokesčiai. Mokesčių, rinkliavų ir kitų biudžeto pajamų esmė. Efektyvios mokesčių sistemos formavimo principai. Mokesčių elementai. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Mokesčių reformos, kryptys. Mokesčių sistemos harmonizavimas integruojantis į Europos Sąjungą (ES).
  Finansai, špera(12 puslapių)
  2006-10-24
 • Valstybės finansai (5)

  Įvadas. Mokesčių sistema ir jos sudarymo principai. Mokesčių našta. Tiesioginiai mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Mokesčių našta gyventojams. Mokesčių naštos įvertinimo problema. Mokesčių naštos įvertinimas, naudojantis kitų valstybių precedentu. Mokesčių naštos įvertinimas, naudojantis mokesčių dalį BVP. Mokesčių naštos įvertinimas, mokesčių našta vidutiniškai tenkanti vienam gyventojui. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-21
 • Valstybės finansai (6)

  Įvadas. Valstybės finansų struktūra. Valstybės finansų struktūra – institucinis aspektas. Valstybės finansų struktūra – ekonominis aspektas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Mokesčiai. Valstybiniai specialūs (nebiudžetiniai) fondai. Socialinio draudimo fondai. Pensijų fondai. Sveikatos draudimo fondai. Kiti specialūs nebiudžetiniai fondai. Valstybinis kreditas. Valstybės skola. Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavime. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Valstybės skolos instrumentai. Valstybės skolos vertinimo kriterijai ir rodikliai. Valstybės finansų kontrolė. Valstybės finansų politika.
  Finansai, konspektas(22 puslapiai)
  2006-12-21
 • Valstybės finansai (7)

  Įžanga. Valstybės finansų sistema. Finansų apibūdinimas. Finansų sistemos grandys. Finansų valdymo institucijos. Valstybės finansų raida. Valstybės funkcijos. Valstybės finansų raida. Žinomiausios mokesčių teorijos. Valstybės pajamų politika. Apmokestinimo principai, riba. Mokesčių sistemos analizė. Mokesčių sistemos apibūdinimas. Mokesčių elementai. Valstybės pajamų šaltiniai. Valstybės išlaidų politika. Valstybės biudžetas. Biudžeto raida ir principai. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Išvados.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2007-03-07
 • Valstybės finansai (8)

  Valstybės finansinė sistema, jos grandys. Centralizuoti finansai. Decentralizuoti finansai. Valstybės finansų valdymo institucijos. Biudžetinė sistema, jos formavimas ir lėšų naudojimas. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Mokesčių sistema. Mokesčių elementai. Mokesčių principai. Lietuvos mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Valstybės biudžetas. Valstybės iždas. Savivaldybių biudžetai. Valstybiniai nebiudžetiniai fondai. Valstybinio socialinio draudimo fondas (VSDF). Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF). Garantinis fondas. Privatizavimo fondas.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-04-06
 • Valstybės finansai: valstybės ir savivaldybių biudžetai

  PowerPoint pristatymas. Biudžeto esmė ir prasmė. Lietuvos valstybinio biudžeto sudarymas. Savivaldybių biudžetai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-05
 • Valstybės finansai. Finansų kontrolės rūšys

  Valstybė ir finansai. Finansų kontrolės rūšys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Valstybės kontrolė. Mokesčių policija. Kontrolės institucijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Savivaldybės kontrolės tarnyba. Revizija. Vidaus auditas. Auditas. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-10
 • Valstybės finansų įtaka ūkio plėtrai

  Nebiudžetiniai fondai. Valstybinis kreditas. Finansinių išteklių įvairioms valstybės struktūroms pritraukimas ir lėšų panaudojimas įvairioms valstybės reikmėms. Finansų politika. Remiamas verslas. Pagrindinis valstybės finansų politikos tikslas.
  Finansai, rašinys(3 puslapiai)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po