Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų namų darbai

Finansų namų darbai (227 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus Vingis" (2)

  Įmonės charakteristika. Generalinis direktorius - Vaclovas Šteinota. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Vilniaus Vingis" veiklą. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: drabužių prekyba APB "Apranga"

  Trumpai apie įmonę. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. APB "Apranga" duomenys. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas (turtas). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Pinigų srautų ataskaita. Horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas (turtas). Balansas (turtas). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Nuosavybės ir įsipareigojimų straipsnių pokyčiai 2003 - 2005m. Vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Kapitalo rinkos santykiniai rodikliai. Išvados. Darbas yra lentelės.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės finansinė analizė: Panevėžio "Minties" vidurinė mokykla

  Trumpa įmonės charakteristika. Finansų analizė ekonomikoje. Finansinės analizės uždaviniai. Ekonominiai reiškiniai ir jų analizės kryptys. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji kasinių išlaidų analizė. Horizontalioji kasinių išlaidų analizė. Ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto struktūros vertikali analizė. Ilgalaikio turto struktūros horizontali analizė. Trumpalaikio turto analizė. Įsigyto trumpalaikio turto ir atsargų analizė. Sunaudoto atsargų ir nurašyto trumpalaikio turto analizė.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-10
 • Įmonės finansinė analizė: statybos remonto darbai "Rileris"

  Įmonės finansinės veiklos įvertinimo analizės būdų pagrindimas. Įmonės charakteristika. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Gaminių asortimentas. Produkcijos pardavimų ritmingumo analizė. Lūžio momento nustatymas. Lūžio taškas. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-09
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Paletti"

  Įvadas. Įmonės finansinė analizės samprata. UAB "Paletti" Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto rodiklių analizė. Ilgalaikio turto rodiklių analizė. Lūžio taško analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto rodiklių analizė. Ilgalaikio turto rodiklių analizė. Pelno rodiklių analizė. Lūžio momento analizė. Balansas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Vertikalioji balanso finansinė analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-03-15
 • Įmonės finansinės būklės vertinimas, bankroto metodikos skaičiavimas, kompleksinis vertinimas: UAB "Tipsas"

  UAB "Tipsas" duomenų už 2003-2004m. analizė. Bankroto metodikos skaičiavimas. UAB "Tipsas" bankroto galimybės pagal Altmano ir Blanko metodus. Kompleksinis vertinimas.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Lietuvos Telekomas"

  Įvadas. AB "Lietuvos telekomas" pristatymas. Įmonės balanso analizė. Įmonės balanso vertikali analizė. Įmonės balanso horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizės. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas pagal Altmaną. Išvados.
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Linas"

  Įvadas. AB "Linas". Įmonės balanso ir pelno(nuostolio) vertikalių ir horizontalių ataskaitų analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Balanso ataskaitos vertikali analizė. Balanso ataskaitos horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Santykiniai finansiniai rodikliai. Kai kurių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės įvertinimas. Aleno modelis. Altmano modelis. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-03
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: UAB "Utenos vandenys"

  Įvadas. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelningumo rodiklių skaičiavimas ir palyginimas. Įmonės mokumo rodikliai. Įmonės atsargų apyvartumas. Įmonės pelno tenkamumas vienai akcijai. Bankroto tikimybės nustatymas. Finansinis svertas. Išvados ir pasiūlymai. Metinio vieno darbuotojo išdirbio (darbo našumo) ir uždarbio analizė. Gamybos apimčių kitimas ir atskirų rodiklių įtaka jo pokyčiui. Darbo našumo augimo tempai. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, namų darbas(37 puslapiai)
  2008-01-17
 • Įmonės finansinių rodiklių analizė: AB "Lifosa"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Bendras įmonės būklės vertinimas, veiklos gerinimo galimybių atskleidimas ir pasiūlymai. Priedai (3).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2011-11-25
 • Įmonės finansų analizė (3)

  Įvadas. Įmonė X valdymo struktūra. Finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-11-30
 • Įmonės finansų balansas: statybinių medžiagų tiekimas UAB "Lakaja"

  Įvadas. UAB "Lakaja" turto ir nuosavybės likučiai 2009 m. sausio mėn. 01 d. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų apskaitos lygybė. Bendrasis žurnalas. UAB "Lakaja" specialieji žurnalai. Pirkimų skolon (PI) žurnalas. Pardavimų skolon (PA) žurnalas. Pinigų gavimo (PG) žurnalas. Pinigų mokėjimo (PM) žurnalas. Tiesiojinių gamybos išlaidų apskaitos (TGIA) žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. bandomasis balansas. UAB "Lakaja" 2009 m.sausio mėn. pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. 31 d. balansas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-03-28
 • Įmonės finansų valdymas (2)

  Įstaigų finansų valdymo dalyko užduotys. 1. Tarkime, vartojimu pagrįstame vertybinių popierių įkainojimo modelyje vertybinio popieriaus išmoka turi tendenciją būti didesnė kuomet stochastinio diskonto daugiklio reikšmė yra didesnė. Jo kaina bus didesnė ar mažesnė už nerizikingo vertybinio popieriaus, suteikiančio teisę į tokio pat dydžio tikėtiną išmoką, ir kodėl? 2. Ar akcijų rinka, kurioje akcijų kainos pasižymi sezoniniais svyravimais yra informaciniu požiūriu efektyvi ir kodėl? 3. Iš Markowitz teorijos žinome, kad dviejų rizikingų vertybinių popierių portfelio grąžos standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę. Parodykite, kad portfelio standartinis nuokrypis bus lygus atskirų jį sudarančių vertybinių popierių grąžų standartinių nuokrypių svertiniam vidurkiui tik tuo atveju, jei tų vertybinių popierių grąžos tobulai teigiamai koreliuotos (pritaikykite koreliacijos koeficiento apibrėžimą). Visais kitais atvejais portfelio standartinis nuokrypis bus didesnis ar mažesnis? 4. Kuo pasižymi investiciniai portfeliai esantys ant rizikingų investicijų aibės Markowitz efektyviosios ribos? Investuotojai rinksis portfelius ant teigiamą ar neigiamą nuolydį turinčios kreivės dalies ir kodėl? 5. Paaiškinkite CAPM modelio dviejų fondų atskyrimo teoremos principą. Kodėl investuotojai turėtų rinktis portfelius ant kapitalo rinkos tiesės, o ne bet kurį atskirą rizikingą vertybinį popierių? 6. Tarkim, dviejų vertybinių popierių tikėtinos išmokos yra vienodos, tačiau pirmojo išmokos standartinis nuokrypis yra didesnis, o antrojo – beta didesnė. Kurio rinkos kaina (ir kurio grąža) turėtų būti didesnė ir kodėl, jei galioja CAPM modelis? 7. Apskaičiuokite teorinę reikalaujamą (tikėtiną) grąžą šiems vertybiniams popieriams. 8. Kodėl daugiafaktoriniuose vartojimo optimizavimu ir SDF teorija pagrįstuose modeliuose rizikos veiksniai turėtų būti makroekonominiai, o ne specifiniai įmonės lygmens kintamieji? 9. Pasiūlykite empirinio daugiafaktorinio modelio pavyzdį, kuris turėtų CAPM, SDF ir APT teorijų elementų. Paaiškinkite. 10. Kodėl spot normų modelis tiksliau atspindi faktinę obligacijų vertę negu dabartinės vertės ar pajamingumo obligacijų vertinimo modeliai? 11. Tarkim, rinkoje stebima apversta pajamingumo kreivė (inverted yield curve), t.y. trumpo termino nulinės atkarpos vertybinių popierių pajamingumas didesnis negu ilgo termino. Ką analitikai, besiremiantys lūkesčių teorija, galvoja apie tolesnius centrinio banko žingsnius keičiant bazines palūkanų normas? 12. Didesnės ar mažesnės modifikuotos finansinės trukmės obligacijas rinksis investuotojas, jei tikimasi, kad centrinis bankas ženkliai sumažins bazines palūkanų normas (tačiau poveikis infliacijai, tikimasi, liks ribotas)? Iš kokios formulės tai išplaukia ir kodėl?
  Finansai, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-09-16
 • Įmonės mokumo (likvidumo) analizė

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Korporacijos veiklos charakteristika. Korporacijos mokumo (likvidumo) analizė. Korporacijos likvidumo rodiklių apskaičiavimai (2002-2004 m.). Likvidumo analizės išvados. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-03-01
 • Įmonės ūkinė ir finansinė būklė: AB "VST"

  Įvadas. Ab "VST" statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Kiekybinis prognozavimas. Indeksai. Reiškinių tarpusavio ryčių analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-05
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė-baras

  Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-02
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Donanta"

  Veiklos finansinė analizė. Horizontalioji UAB "Donanta" balanso analizė. 2 lentelė Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB "Donanta" vertikalioji balanso analizė. Diagramos.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-22
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos aprašymas. Klinikoje teikiamų gydymo paslaugų nomenklatūra. Personalas. Įmonės teikiamų paslaugų realizavimo rinkos analizė. Įmonės konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: miško grybų ir uogų eksportuotoja UAB "Mėlynoji uoga"

  Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos nustatymas ir bankroto diagnostika. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-01-21
 • Infliacija, jos priežastys ir pasekmės Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti infliacijos rodiklius Lietuvoje. Infliacijos esmė. Infliacijos priežastys. Infliacijos pasekmės. Infliacijos rodiklių analizė Lietuvoje 2007 2009 metais. Infliacijos reikšmė Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2010-03-22
Puslapyje rodyti po