Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansų analizė

  Finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir šaltiniai. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Finansinės analizės techniniai būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansinės analizės organizavimas. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė reikšmė ir uždaviniai. Santykini rodikliai, jų reikšmė atliekant įmonių finansinę analizę. Trumpalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Ilgalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Darbo rodiklių analizės reikšmė ir uždaviniai. Išlaidų analizės reikšmė ir uždaviniai. Pelno analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinių investicijų analizės reikšmė ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-23
 • Įmonės finansų analizė (2)

  Finansinės analizės reikšmė, uždaviniai ir šaltiniai. Finansinės analizės reikšmė. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Finansinės analizės techniniai būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Finansinės analizės organizavimas. Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė reikšmė ir uždaviniai. Santykini rodikliai, jų reikšmė atliekant įmonių finansinę analizę. Trumpalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Ilgalaikio turto analizės reikšmė ir uždaviniai. Darbo rodiklių analizės reikšmė ir uždaviniai. Išlaidų analizės reikšmė ir uždaviniai. Pelno analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansinių investicijų analizės reikšmė ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-08
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Lutonė"

  Įvadas. Horizontali ir vertikali analizė. Pardavimų pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Priedai (4).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Įmonės finansų analizė: UAB "Žemaitė"

  Bendra UAB "Žemaitė" charakteristika. SWOT analizė. Įmonės balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansiniai rodikliai. UAB "Žemaitė" kapitalo struktūra. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-02-01
 • Įmonės finansų valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti įmonės finansų valdymo reikšmę, tikslus ir uždavinius. Darbo uždaviniai. Įmonės finansų valdymo samprata. Finansų samprata ir valdymo esmė. Finansų valdymo sąvoka. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo uždaviniai. Finansų valdymo strategija, politika ir funkcijos. Finansų valdymo turinys. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo reikšmė. Apyvartinio kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo formavimo politika. Valdymo efektyvumo įvertinimas. Apyvartinio kapitalo valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2008-02-20
 • Įmonės finansų valdymas (4)

  Įvadas. Ilgalaikių investicijų ir jų finansavimo valdymas. Strateginis finansų valdymas ir ilgalaikės investicijos. Investicijų kapitalo struktūra. Investicijų finansavimas ir kapitalo kaina. Ilgalaikių investicijų vertinimas. Investicijų rizika ir jos valdymas. Trumpalaikio turto ir jo finansavimo valdymas. Pinigų valdymas. Debetinių skolų valdymas. Atsargų valdymas. Įmonės finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinės atskaitomybės formų analizė. Finansinė analizė pagal santykinius finansinius rodiklius. Įmonės finansinių rodiklių analizės pagrindai. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo veiksniai: svarbiausios priklausomybės. Finansinio statuso rodiklių analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodiklių analizė. Analizės apibendrinimas (N įmonės pavyzdžiu). Lyginamosios įmonių finansinės veiklos analizės. Apžvalga. Priedai (3).
  Finansai, referatas(38 puslapiai)
  2009-10-22
 • Įmonės gamybinės veiklos analizė: saldainių gamyba

  Įvadas. Darbo objektas — įmonės saldainių pardavimai. Įmonės saldainių pardavimo analizė 2001-2005 metais. Įmonės saldainių pardavimo apimties duomenų ir sklaidos charakteristikų analizė. Pardavimų aritmetinių vidurkių analizė. Įmonės pardavimų apimties dispersijos ir standartinio nuokrypio analizė. Įmonės saldainių pardavimų apimties kitimo dinamikos analizė. Įmonės pardavimų vidutinio lygio apskaičiavimas. Įmonės pardavimų absoliutaus ir vidutinio absoliutaus padidėjimo analizė. Įmonės pardavimo apimties trendo funkcijos analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-02-20
 • Įmonės ilgalaikių investicijų kreditavimas

  Įvadas. Kredito būtinumas. Kredito funkcijos. Banko kreditas. Paskolos teikimo sąlygos. Paskolos sutartis. Dokumentai, reikalingi paskolai gauti. Kredito išdavimo tvarka. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-22
 • Įmonės įplaukos

  Įvadas. Įmonės įplaukos ir jų klasifikavimas. Įplaukų apibūdinimas. Akcizas – ne įmonės veiklos įplaukos. Pardavimo pridėtinės vertės mokestis – ne įmonės veiklos įplaukos. Nerealizacinės įplaukos. Įplaukų pripažinimo būdai. Realizacinių įplaukų skaičiavimo svarba. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-04
 • Įmonės išlaidų analizė: "Rytas"

  Įvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Išlaidų samprata ir klasifikavimas. Išlaidų elgesys. Pastovios ir kintamos išlaidos. Išlaidų analizės reikšmė ir būtinumas. Išlaidų biudžetų sudarymas ir analizė. Išlaidų-apimties-pelno analizė. Produkcijos savikainos analizė. Praktinė (tiriamoji) dalis. Įmonės "Rytas" charakteristika. Kritinio pelningumo taško nustatymo matematiniai būdai. Lygties (lygybės) būdas. Ribinio pelno (maržos) būdas. Grafinis būdas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-01-17
 • Įmonės kapitalas

  Kapitalo rinkos vystymasis. Kapitalo samprata. Kapitalo formos, rūšys ir jų ypatybės. Finansinis, realusis ir žmogiškasis kapitalai. Žmogiškasis kapitalas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo koncepcija. Pagrindinės investavimo į žmogiškąjį kapitalą rūšys. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ir panaudojimo Ypatybės šiuolaikinėmis sąlygomis. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Savivaldybių įmonių kapitalas. Savivaldybės įmonės finansai. Kapitalo investicijos. Atskiri kapitalo rinkos vystymosi aspektai. Užsienio investuotojų vaidmuo. Globalizacijos įtaka. Vietiniai investuotojai ir jų dalyvavimas rinkoje. Ateities perspektyvos ir efektyvių politikų įgyvendinimas. Investuotojai. Įmonės. Išvados.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2005-09-23
 • Įmonės rodiklių įvertinimas investuotojo požiūriu: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" veiklos pristatymas. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Analizė ir išvados,
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-03-26
 • Įmonės sampratos raida

  Įvadas. Ūkio istorijos svarba. Nuo natūrinio ūkio prie didelio masto individualios gamybos. Įmonių nuosavybės tipų kitimas. Įmonių jungimas. Įmonės tikslinėse teritorijose. Fiktyvios įmonės. Lietuvos įmonių rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2010-11-19
 • Įmonės santykiai su draudimo organizacijomis

  Įvadas. Gyvybės draudimas. Įmonės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas. Krovinių draudimas. Turto draudimas. Elektroninės įrangos draudimas. Verslininkams aktualiausios draudimo rūšys, kurias siūlo draudimo įmonės Lietuvoje. Statybos darbų draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-11-06
 • Įmonės santykiai su draudimo organizacijomis (2)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. įmonės santykiai su draudimo bendrovėmis. Įmonių turto draudimas nuo ugnies ir kitų rizikų. Draudimo įmokos. Verslo pertraukimo (finansinių nuostolių) draudimo esmė. Transporto priemonių draudimas. Sutarties šalių teisės ir pareigos. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Civilinė atsakomybė. Kreditų draudimas. Gyvybės draudimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (14).
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Įmonės steigimas ir aplinkos analizė: žaislų ir karnavalinių kostiumų gamyba UAB "Pūkas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Pūkas" tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominių įmonės tikslų sistema. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslo ir technikos pažangos aplinka. Gamtinė aplinka. UAB privalumai ir trūkumai. Konkurentai. Įmonės personalas. Rizika įmonės veiklai. UAB steigimo tvarka. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2011-11-28
 • Įmonės ūkinė ir finansinė būklė: UAB "Statybos ritmas"

  Įmonės ūkinė ir finansinė būklė 2008-2010 metais. Įvadas. UAB "Statybos ritmas" įmonės veiklos charakteristika. UAB "Statybos ritmas" finansinio darbo organizavimas. Finansinių ataskaitų įžanginė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2011-05-27
 • Įmonės ūkinės veiklos analizė: UAB "Visateksas"

  Įžanga. Ūkinės veiklos santykinių rodiklių analizė. Finansų analizės teorijų palyginimas. Finansinės analizės rūšys. Gaminių asortimentas. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Uždaros Akcinės Bendrovės "Visateksas" finansinė analizė. Gaminių asortimento analizė. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas natūrine išraiška. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas vertine išraiška. Gamybos ritmingumo analizė. UAB "Visateksas" gamybos ritmingumas. UAB "Visateksas" produkcijos gamyba (tūkst. Lt.). Lūžio taškas. Finansinės analizės santykiniai rodikliai. UAB "Visateksas" ūkinės veiklos santykinių rodiklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Pardavimų pajamos per mėnesį (Lt.).
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-11
 • Įmonės veiklos analizė: naftos produktų perpylimas "Klaipėdos nafta"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Klaipėdos nafta" finansinės ir veiklos analizę, nustatyti bankroto tikimybę, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai pagerinti. AB "Klaipėdos nafta" finansiniai duomenys. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bankroto tikimybė. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų ūkinės veiklos analizė. Darbo našumo analizė. Darbo užmokesčio našumo ir darbo užmokesčio taisyklės patikrinimas. Išlaidų lygio rodiklis. Prognozavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2009-03-03
 • Įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitos informacijos kokybei. Įmonės veikos rezultato pripažinimas ir apskaičiavimas. Pagrindiniai darbai prieš sudarant metinę finansinę atskaitomybę. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas. Nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Akcininkų sprendimai. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Dividendai. Teisė į dividendus. Dividendų išmokėjimas. Tantjemos ir premijos. Nuostolių paskirstymas. Aiškinamasis raštas. Pelno mokestis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
Puslapyje rodyti po