Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena, plėtros poreikiai ir prioritetinės kryptys

  Įvadas. Finansų sistema ir jos sudedamosios dalys. Lietuvos finansų sistema ir jos šiuolaikinė būsena. Finansų sektoriaus institucinė struktūra. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Finansų sektoriaus infrastruktūra. Finansų sistemos tobulinimo poreikiai ir kryptys. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-19
 • Lietuvos fiskalinė politika

  Įvadas. Fiskalinė politika. Kas tai? Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-05
 • Lietuvos komercinių bankų aktyvų struktūra ir jos pokyčių tendencijos 2000–2005 metais

  Įvadas. Tikslai: Išsiaiškinti, kas yra aktyvai ir kaip jie veikė Lietuvos komerciniuose bankuose 2000 – 2005 metais. Komercinių bankų aktyvų struktūra. Aktyvų samprata. Aktyvų struktūra. Komercinių bankų aktyvų struktūros tendencijos. Turtas. Pinigai. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Materialusis turtas. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-04-01
 • Lietuvos komercinių bankų finansinės būklės įvertinimas

  Referatas. Summary. Įvadas. Tyrimo objektas. Lietuvos bankų charakteristikos. Komercinių bankų finansinė analizė. Bankų pelningumo analizė. Bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų įvertinimas. Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas. Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas. Detalus bankų finansinės būklės įvertinimas finansinio reitingo metodu. Analitinės dalies išvados. Privalumai. Tyrimo metodika. Finansinės analizės šaltiniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija ir interpoliacija. Projektinė dalis. Finansinių rodiklių prognozavimas. Turto pajamingumo prognozė 1998-2000 metams. Prognozuojama pelno dalis pajamose 1998–2000 metais. Paskolų ir indėlių santykio prognozė 1998-2000 metams. Finansinės būklės prognozė. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(44 puslapiai)
  2008-02-04
 • Lietuvos kredito sistemos galimybių privačiam sektoriui analizė

  Įvadas. Kredito istorija. Kredito samprata. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito formos ir rūšys. Lietuvos kredito sistemos galimybės. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Lietuvos Respublikoje praktikuojamos kredito formos. Kreditų suteikimo tvarka fiziniams asmenims Lietuvoje. Komercinių bankų kreditų dinamika. Kredito unijų kreditų dinamika. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(31 puslapis)
  2007-08-27
 • Lietuvos monetarinė politika

  Pdf byla. Įvadas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Monetarinės politikos priemonės. Pinigų politikos veikla. Atviros rinkos operacijos apibrėžimas. Vertybiniai popieriai. Lietuvos respublikos vertybiniai popieriai. Atviros rinkos operacijų vykdymas. Atviros rinkos pranašumai. Diskonto norma. Palūkanų normos Lietuvoje 2004 metais. Rezervų politika. Lietuvos bankų privalomosios atsargos. Komercinių bankų privalomosios atsargos Lietuvos banke 2001 06 - 2001 07. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-04-05
 • Lietuvos monetarinės politikos apžvalga

  Monetarinė politika. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Monetarinės politikos apžvalga. Valiutų valdyba. Pagrindiniai skirtumai tarp valiutų valdybos ir centrinio banko sistemų. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos monetarinės politikos ypatumai

  Lietuvos banko atkūrimas. Lietuvos respublikos monetarinės politikos ypatumai. Lietuvos Centrinio banko veiklos principai. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas Vyriausybės vertybinių popierių aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-09-27
 • Lietuvos muitų politika integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų esmė ir funkcijos. Muito tarifo nustatymas. Muitų politikos įtaka. Muitų politikos įtaka vartotojams ir gamintojams. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Trumpa Europos Sąjungos tikslų ir principų apžvalga. Lietuvos užsienio prekybos politika po įstojimo į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos išoriniai ekonominiai santykiai. Lietuvos užsienio prekybos rodikliai po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos muitų politika po įstojimo į Europos Sąjungą. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-10
 • Lietuvos muitų sistema

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų esmė ir funkcijos. Muito tarifo nustatymas. Muitų politikos įtaka vartotojams ir gamintojams. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Lietuvos muitų sistema įstojus į Europos Sąjungą. Statistika. Lietuvos Respublikos užsienio prekybos politika. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža

  Įvadas. Istorija. NVPB vystymasis ir VP rinkos raida. NVPB valdymas. NVP biržos paskirtis. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Tiesioginiai sandoriai. Oficialusis prekybos sąrašas. Einamasis prekybos sąrašas. Nelistinguojamų VP sąrašas. Akcijų kurso nustatymas. Išvados. Pasiūlymai Vilniaus vertybinių popierių biržai.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė 1998 – 2003 metais

  Darbo tikslas – aptarti Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų pokyčius 1998 – 2003 metų laikotarpyje. Valstybės biudžetas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-07
 • Lietuvos pinigų politika (3)

  Įvadas. Pinigai. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinis bankas. Pinigų (monetarinė) politika, jos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Privalomųjų rezervų politika. Praktinė dalis. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2008-03-25
 • Lietuvos pinigų sistemos pagrindų kūrimas (1990-1993)

  Įvadas. Trumpai apie Lietuvos pinigus. Du požiūriai į Lietuvos bankininkystės kūrimą. Linas Šadžius. Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Savų pinigų sistemos kūrimas ir lito įvedimas. Lito idėja. Respublikos pinigų ir kredito sistemos sukūrimo būtinumas ir tikslai. Lietuvos pinigų sistemos pagrindai. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas. Svarbiausios Lietuvos banko raidos datos. Litas: ant tvirtų ar molinių kojų? Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-05-21
 • Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto poveikis šalies vystymuisi

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto poveikį šalies vystymuisi. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto samprata. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) Savivaldybės biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto planavimas, tvirtinimas, vykdymas ir kontrolė. Lietuvos Respublikos (LR)nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto asignavimai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto deficitas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto ir šalies gerovės sąveika. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto deficito poveikis šalies gerovei. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-10-21
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas (3)

  Įvadas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas. Valstybės biudžeto ypatumai. Naudojant biudžeto rezervo lėšas buvo nurodomi šie Vyriausybės prioritetai. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Vertikali analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-06-18
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2007 -2010 metais)

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizę. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė 2007–2010 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė 2007–2010 metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto subalansavimas 2000–2010 metais ir palyginimas su BVP. 2010 metų devynių mėnesių biudžeto įvykdymas ir problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2011-03-09
 • Lietuvos Respublikos biudžetas

  Įvadas. Valstybės biudžetas ir jo asignavimas. Biudžeto raida ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžeto pajamos asignavimo skirstymas. Asignavimo valdytojų teisės ir atsakomybė. Nacionalinis biudžetas. Nacionalinio biudžeto esmė, vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Biudžeto sistema. Biudžetinės įstaigos. Biudžeto sudarymo bendrieji principai ir biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. Biudžeto sudarymo bendrieji principai. Kaip turėtų atrodyti biudžetas. Biudžeto tvirtinimas Lietuvoje. 2007 metų Lietuvos biudžetas, Europos sąjungos (ES) lėšos. Europos Sąjungos (ES) lėšos Lietuvos biudžete. Valstybės biudžetas 2007 metais. Lietuvos Respublikos 2007 metų I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2007-12-14
 • Lietuvos respublikos biudžetinė sandara

  Biudžeto raida ir principai. Lietuvos Respublikos (LR) biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžetas. Savivaldybių biudžetai. Biudžetų vykdymas ir kontrolė.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Lietuvos Respublikos mokesčiai valstybinių įmonių aspektu

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčiai valstybinių įmonių aspektu. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizas. Pelno mokestis. Atsiskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) miškų įstatymą. Gyventojų pajamų mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Konsulinis mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Socialinis mokestis. Valstybės rinkliava. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Žemės mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po