Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai>Finansų referatai

Finansų referatai (878 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės skola: priežastys ir pasekmės (2)

  Įvadas. Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolos priežastys. Valstybės skolos pasekmės šalies ekonomikai. 2005 - 2007 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. Centrinės valdžios skola. Centrinės valdžios vidaus skola. Centrinės valdžios užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2008-02-26
 • Valstybės skolos

  Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos. Valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Skolos valdymo tarnybos vieta. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų taikymas. Paskolų judėjimo stebėjimas. Skolos dokumentai ir ataskaitos. Skolos išieškojimo procesas. Duomenys apie paskolą, kuriuos būtina pateikti. Neleistini skolininko veiksmai. Paskolų rizikos sąskaita. Valstybės skolos prognozės 2002 m. Išvados. Priedai (3)
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-08-29
 • Valstybės užimtumo politika (2)

  Įvadas. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programa. Užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Darbo vietų sistemos plėtojimas. Užimtumo rėmimo tobulinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Lygių galimybių darbo rinkoje didinimas. Užimtumo politikos integralumo didinimas. Priemonių finansavimas, įgyvendinimas ir monitoringas. Užimtumo didinimo programos ataskaita. Pagrindiniai pasiekimai. Darbo rinkos pokyčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-03-16
 • Valstybiniai paramos šaltiniai smulkiam ir vidutiniam verslui

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Smulkiojo ir vidutinio verslo rūšys. Tradicinės verslo rūšys. Franšizė. Koncesiniai verslai. Lizingas. Faktoringas. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos bei trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priežastys. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros veiksniai. Ekonominės sąlygos. Teisinės sąlygos (Verslo apsauga). Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Valstybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui. INVEGOS veikla ir funkcijos. LEID. Verslo inkubatoriai. Verslo informacijos centras. Savivaldybių SVV skatinimo fondai. LSVVPA. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Europos regionų plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio reguliavimo ir garantijų fondas. Finansinis instrumentas žuvininkystei reguliuoti. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-12-05
 • Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavime

  Įvadas. Valstybinis kreditas. Požiūrio į valstybės skolinimąsi evoliucija. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Kredito sistema ir jos veikimas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Valstybinio sektoriaus skolos finansavimo būdai

  Įvadas. Valstybinio sektoriaus skolinimosi poreikis. Valstybinio sektoriaus skolos finansavimo būdai. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Skolinimasis įformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis. Skolinimasis įformintas vertybiniais popieriais. Skolinimasis neįformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis ar VVP. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2005-10-01
 • Valstybinio socialinio draudimo biudžeto susidarymas ir vykdymas

  Įvadas. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinis socialinis draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto esmė, fondo pajamos ir išlaidos. VSD fondo pajamų bei išlaidų sudėtis, struktūra bei klasifikacija. Rodikliai, sąlygojantys valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-03-16
 • Valstybinio socialinio draudimo fondas

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo sistemos sandara. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002-2007 metų išlaidų analizė

  Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002-2007 metų analizė. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-09
 • Valstybinis pensijų draudimas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinio draudimo pensijos. Senatvės pensijos. Invalidumo pensija. Našlių ir našlaičių pensijos. Valstybinės pensijos. Šalpos pensijos. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-09-27
 • VaR ir konsultantų pasirinkimas

  Įvadas. VaR. VaR charakterizuojantys parametrai. VaR – taisyklė ar įrankis? ERP sistemos. Kuo ERP sistemos yra pažangios ir kaip jos veikia? Kokią naudą įmonei teikia ERP/MRPII sistemų naudojimas? Programinės įrangos pasirinkimas. ERP programinės įrangos pasirinkimo procesas. Blogo partnerio ar netinkamo konsultavimo modelio pasirinkimas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • VaR modelis rinkos rizikos valdymui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti VaR modelio taikymą rinkos rizikos įvertinimui. darbo objektas. Rizika ir jos valdymas. Rinkos rizika. Vertės pokyčio rizika (Value at Risk). VaR modelio taikymas apskaičiuojant banko rinkos rizikos kapitalo poreikį. Var modelio metodai ir jų taikymas. Istorinio modeliavimo metodas. Variacijos-kovariacijos metodas. Monte Carlo simuliacijos metodas. Grįžtamojo patikrinimo metodas (Backtesting). Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2009-10-08
 • Vartojimo kreditas

  Įvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Kredito principai. Palūkanos ir kredito kaina. Kredito apdraudimo priemonės. Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla. Vartojimo kreditas. Vartojamojo kredito grąžinimas. Naujienos imant vartojimo kreditą. Kaip gauti banko kreditą. Vartojimo kreditas užsieny. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-12-11
 • Vartojimo paskolų fiziniams asmenims sąlygų analizė

  Kredito sutarties elementai. Vartojamųjų paskolų fiziniams asmenims sąlygų analizė Lietuvos bankuose. Metinių palūkanų palyginimas Lietuvos bankuose. Kaip galima gauti vartojimo kreditą. Kuo domimasi paraiškoje. Papildomų sąlygų analizė gaunant vartojamąjį kreditą. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-09-13
 • Vartotojiškoji paskola

  Įvadas. Vartotojiškoji paskola. Būsto paskola. Vartotojiškos paskolos sutartis. Pirkimas-pardavimas išsimokėtinai. Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-19
 • Veiklos biudžeto sudarymas

  Įvadas. Kas yra biudžetas? Kuo naudingi įmonės biudžetai? Biudžetų savybės. Biudžetų sudarymo politika ir principai. Kada įmonė pasirengusi sudaryti biudžetą? Ar verta diegti biudžetų sistemą įmonėse? Biudžetų rūšys. Kaip sudaryti biudžetus? Kokios problemos gali kilti diegiant biudžetų sistemą? Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2011-10-18
 • Veiklos ekonominis įvertinimas: UAB "Jonavos autobusai"

  Įvadas. Darbo tikslas – apskaičiuoti įmonės veiklos finansinius rodiklius, išanalizuoti kelių transporto įmonės UAB "Jonavos autobusai" finansinę būklę bei pateikti pasiūlymus valdymo sprendimams priimti. Kelių transporto įmonės UAB "Jonavos autobusai" apžvalga. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės efektyvumo rodikliai. Įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. UAB "Jonavos autobusai" finansinių ataskaitų analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-03-10
 • Veiklos finansinė analizė: AB "Rytų skirstomieji tinklai" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Rytų skirstomieji tinklai" finansinę veiklos analizę. AB "Rytų skirstomųjų tinklų" RST charakteristika. Įmonės finansinės būklės analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinė finansinė analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išplėstiniai pelningumo analizės modeliai. Nenuostolingo lūžio taško 2008 metų analizė. Gamybos, finansinis ir bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-03-30
 • Vekseliai

  Įvadas. Uždaviniai. Vekselių sąvoka. Vekselių istorija. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių ataskaita. Vekselių rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-10-20
 • Vekseliai (2)

  Įvadas. Vekselių samprata. Vekselių rūšys. Vekselių reikšmė ir funkcijos. Vekselių išrašymas ir mokėjimas. Vekselių įstatymai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-09-23
Puslapyje rodyti po