Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valiutos kurso režimai

  Įvadas. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-05-26
 • Valiutos kurso režimo nustatymas

  Įžanga. Valiutų rinka. Valiutos samprata. Pasiūla ir paklausa valiutų rinkoje. Valiutos kursas. Fiksuotas ir plaukiojantis kurso režimai. Nominalus ir realus valiutos kursai. Valiutos kurso režimo nustatymas. Fundamentali ir techninė analizės. Valiutos kurso stabilizavimo būdai. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2008-10-22
 • Valiutos kurso valdymas

  Įvadas. Veiksniai įtakojantys valiutos kursą. Valiutų sistemų įtaka. Valiutos kursas ir jo tikslas. Valiutos kurso režimai. Aukso standarto sistema. Bretton-Woods sistema (dolerio standartas). Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Lietuvos lito kurso režimo pasirinkimas. Išvados.
  Finansai, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Valiutos kursų įtaka finansinei veiklai

  Įvadas. Užsienio valiuta. Pagrindinės sąvokos. Sandoriai užsienio valiuta. Praktikumas – 1. Valiutiniai straipsniai. Oficialus valiutų kurso kitimo įtaka valiutiniams straipsniams. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Praktikumas – 2. Praktikumas – 3. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Valiutos rinka ir kursai

  Įvadas. Pinigų funkcijos. Valiutos kursai Valiutos kursas ir jo rūšys. Lankstaus valiutos kurso susidarymo mechanizmas. Užsienio valiutos rinka. Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir valiutos kurso pakilimas. Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai. Fiksuotos valiutos kursas. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Tarptautinės valiutos kurso sistemos. Aukso standarto veikimo sistemos. Fiksuoti valiutų kursai. Dolerio standartas. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimų problemos. Reguliuojamai plaukiojantieji valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Pinigų runka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Forex. Euro neįvedimo pasekmės Lietuvos ekonomikai. Euro kursai Lietuvos bankuose. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2007-02-27
 • Valiutos rizikos valdymas

  Įvadas. Draudimasis išvestiniais finansiniais instrumentais. Ateities keitimo sandoriai (forvardai /fjūčersai). Išankstinis keitimo kursas ir išankstiniai sandoriai. Pasirenkamieji sandoriai (opcion). Apsikeitimo sandoriai (swap). Išvada. Pavyzdžiai.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-03-30
 • Valiutų kursai

  Įvadas. Valiutų kursai. Visa tai, nuo ko priklauso valiutų kursai. Lankstus valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Realusis ir nominalusis valiutų kursai. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Lietuva ruošiasi įsivesti eurą. Lietuvos banko svarbiausi darbai. Pasirengimas euro įvedimui. Teisinės bazės tvarkymas. Logistinis ir organizacinis pasirengimas. Visuomenės informavimas, bendradarbiavimas su Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijomis. Euro įvedimas ir litų keitimas į eurus. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-01-05
 • Valiutų kursai (2)

  Įvadas. Valiutų kursai. Tarptautinė valiutų rinka. Pagrindinės tarptautinę finansų ir valiutų veiklą reglamentuojančios institucijos. Pamąstymas dėl lito kurso rėžimo pasirinkimo. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(17 puslapių)
  2006-05-09
 • Valiutų kursai (3)

  Įvadas. Valiutų kursus įtakojantys veiksniai. Valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Euro atsiradimo įtaka JAV doleriui. Amerikos ir dolerio pozicija XXI amžiuje. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-08-10
 • Valiutų kurso įtaka vietiniam ir tarptautiniam verslui

  Įvadas. Trumpai apie valiutą, jos kursus. Valiutiniai sandoriai. Trumpalaikio turto pirkimas už valiutą. Valiutos kurso ir tarptautinio verslo ryšys. Nominalusis ir realusis valiutos kursas. Perkamosios galios paritetas. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių palankumas įmonėms. Valiutų kurso svyravimo valdymo priemonių naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-03-26
 • Valiutų kurso nustatymas

  Įvadas. Valiutų kursas. Valiutų kurso sąvoka. Valiutų sistema. Valiutų kurso nustatymas. Užsienio valiutų rinka. Valiutos kurso režimai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-02-08
 • Valiutų kursų įtaka tarptautinei prekybai

  Tarptautinių finansų kursinis darbas. Įvadas. Valiutos kurso sąvoka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kursų režimai. Fiksuotas valiutos kurso režimas. Lankstus valiutos kurso režimas. Kiti valiutos kursų režimai. Euro susiejimo su litu dolerio smukimo pasekmes Lietuvos užsienio prekybai. Užsienio prekybos pasikeitimas susiejus litą su euru. Dolerio smukimo poveikis užsienio prekybai. Ekonomikos augimo spartėjimas 2001 – 2004 m. Vidurio ir Rytu Europos šalių valiutų kursų sistemos. Valiutos kurso sistemų poveikis atskiriems makroekonominiams rodikliams. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-20
 • Valiutų kursų režimai

  Įvadas. Konvertuojama valiuta ir ūkio subjektų tarptautiniai atsiskaitymai. Tarptautinė valiutos sistema. Valiutos kursas ir jo režimai. Aukso standartas. Bretton Wood sistema. Dolerio standartas. Lanksčiojo valiutos kurso režimas. Fiksuotųjų valiutos kursų zonų nauda ir kaštai. Plaukiojantis valiutų kursas. Išvados.
  Finansai, referatas(29 puslapiai)
  2007-11-13
 • Valiutų kursų režimai (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Centrinis bankas, jo veiklos sritys ir nepriklausomumas. Lietuvos bankas. Valiutų kursų režimai. Fiksuotas valiutos kursas. Aukso standartas. Dolerio standartas. Svyruojantysis valiutos kursas. Svyruojančiojo valiutos kurso problemos. Valdomai svyruojantis valiutos kursas. Fiksuotojo ir svyruojančiojo valiutos kursų pranašumai ir trūkumai. Šiuolaikiniai valiutų kursų režimai. Praktinė dalis. Lito istorija. Svarbiausios Lietuvos banko raidos datos. Valiutų kursų kitimai. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-08-01
 • Valiutų kursų svyravimai

  Valiutos kurso teoriniai aspektai. Tyrimo metodika. Valiutos kurso pagrindinių rodiklių (Didžiosios Britanijos svaro sterlingo pokyčio) modeliavimas ir prognozavimas. Laiko eilutės skaitinės ir autosąveikos charakteristikos. Laiko eilutės stacionarumo tyrimas. Laiko eilutės programinis modeliavimas ir prognozavimas. Prognozės modelio tikslumo nustatymas. Prognozavimo rezultatų lyginamasis vertinimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-05-02
 • Valiutų kursų svyravimas bei jų įtaka šalies ekonomikai

  Įvadas. Valiutos kursus įtakojantys veiksniai ir jų rūšys. Lankstusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas, jo įtaka šalies ekonomikai. Perkamosios galios paritetas ir spekuliacijos įtaka plaukiojančiam valiutos kursui. Devalvacijos pasekmės trumpuoju, vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu. Valiutos kurso pasirinkimas. Valiutų kursai ir vyriausybės politika. Pinigų politika esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politikos efektyvumas esant lanksčiam valiutos kursui. Vyriausybės iždo politika esant fiksuotam valiutos kursui. Dolerio kurso poveikis JAV bei kitų šalių ekonomikai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-11-25
 • Valiutų operacijų apskaita

  Įvadas. LR finansų ministerijos 1996 05 06 raštas Nr. 11n "Dėl valiutinių operacijų apskaitos". Pagrindinių valiutinių operacijų buhalteriniai įrašai: lentelė. LRV nutarimas "Dėl valiutų kurso kitimo rizikos". Lietuvos banko valdyba
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2009-11-17
 • Valiutų rinka

  Įvadas. Valiutų rinka. Mokėjimų balansas. Realusis valiutos kursas. Vidinė ir išorinė pusiausvyra. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-11
 • Valiutų rinkos

  Valiutų rinkos, valiutų kursai, valiutų mainų operacijos. Valiutos kurso sąvoka. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Valiutos kurso sistemos. Valiutos rinkos ir jų dalyviai. Valiutos mainų operacijos. Neatidėliotini pirkimo ir pardavimo sandoriai (SPOT). Išankstiniai (FORWARD) sandoriai. Apsikeitimo sandoris (SWAP). Valiutos pasirinkimo sandoris (OPTION). Valiutos ateities (FUTURES) sandoriai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2006-09-27
 • Valiutų rinkos ir valiutų kursas

  Įvadas. Valiutų rinka. Pinigai. Valiutų rinkos apibrėžimas. Valiutų rinkos ypatybės. Valiutų rinkos struktūra. Valiutų kursas. Valiutų kurso sąvoka. Valiutų kurso rūšys. Slankusis valiutos kursas. Fiksuotas valiutos kursas. Sandorių kursai. Aplinkos poveikis. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-02-02
Puslapyje rodyti po