Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansinės priemonės ir finansiniai sandoriai

  PowerPoint pristatymas. Klausimai. Finansinės priemonės apibūdinamos kaip. Platesnis finansinių priemonių apibūdinimas apima. Trys klausimai, paaiškinantys finansinių priemonių prigimtį. Trys finansinių priemonių grupės. Finansiniai aktyvai ir sandoriai. Finansinis aktyvas atspindi. Tariamieji finansiniai aktyvai. Finansiniai sandoriai. Finansiniai sandoriai skirstomi. Finansiniams sandoriams nepriklauso veiksmai dėl kurių nustoja egzistuoti arba kitaip pakinta finansinių priemonių vertė. Finansinių priemonių klasifikacija. Auksas ir SST. Monetarinis auksas. Specialiosios skolinimosi teisės (SST). Special drawing rights (SDR). SST krepšelis. Pinigai ir indėliai. Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas. Pagrindinės rūšys. Paskolos. Pagrindinės paskolų rūšys. Paskolų skirstymas pagal trukmę. Akcijos ir kitas kapitalas. Akcijų ir kito kapitalo priemonių formos. Techninės draudimo atsargos. Komercinis kreditas. Kiti debitoriniai/kreditoriniai įsiskolinimai.
  Finansai, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-12-03
 • Finansinės rinkos

  PowerPoint pristatymas. Valiutų rinkos. Skirtingi kursai. Trišalis arbitražas. Valiutos kursų paskirtis. Vienos kainos teisė. Dvidešimtojo amžiaus monetarinės sistemos. Aukso standartas. Europos monetarinė sistema ir euras. Europos monetarinės sistema. Euras. Euro simbolis. Euro banknotų ir monetų dizainas. Makroekonominė euro įvedimo nauda. Mikroekonominė euro įvedimo nauda. Tarptautinės pinigų rinkos. Eurovaliutos rinkos.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-04-04
 • Finansinės rinkos ir institucijos: draudimas UADB "ERGO Lietuva"

  Įvadas. Pasirinktos šalies finansinio sektoriaus ypatybės. Draudimo rinka. Lietuvos draudimo rinkos dalyviai. Pasirinktos finansinės institucijos vieta ir reikšmė sektoriuje. UADB "ERGO Lietuva" įmonės analizė. Rizikos valdymas. Finansinių rodiklių analizė. Konkurentų analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(14 puslapių)
  2007-11-26
 • Finansinės rizikos anlizė: AB "Gubernija"

  AB "Gubernija" kapitalo formavimo šaltinių, įsipareigojimo laipsnio ir finansinės rizikos analizė. Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Gubernija" kapitalo formavimo šaltinų, įsipareigojimo laipsnio ir finansinės rizikos analizę. AB "Gubernija" veikla. Ilgalaikio mokumo analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. AB "Gubernija" lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. AB "Gubernija" įsiskolinimo laipsnio analizė. Išvados. Preidai (2 psl.)
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-02-24
 • Finansinės veiklos analizė

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Horizontali finansinė analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali finansinė analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. Įmonės biudžeto sudarymas. Prognozavimo ir planavimo ryšys. Galimų sprendimų apibūdinimas. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-26
 • Finansinės veiklos analizė ir veiklos tobulinimo kryptys: AB "Pieno žvaigždės"

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti įmonės 2001-2004 metų finansinę būklę ir numatyti veiklos tobulinimo kryptis. Finansinės analizės esmė ir reikšmė rinkos ekonomikos sąlygomis teoriniu aspektu. Finansų analizės reikšmė, tikslai, uždaviniai ir vartotojai. Finansinės analizės rūšys, metodai ir būdai. Finansinių analizių šaltiniai ir jų ryšys. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė ir jų naudojimas vertinant įmonės veiklą. Prognozavimo metodai. AB "Pieno žvaigždės" finansinės veiklos analizė ir įvertinimas bei veiklos tobulinimo kryptys. Trumpa AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Finansinių ataskaitų ir jų straipsnių dinamikos bei struktūros analizė. Turto vertikali analizė. Vertikali kapitalo analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Turto horizontalioji analizė. Kapitalo horizontalioji analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos straipsnių dinamika. AB "Pieno žvaigždės" finansinės būklės rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Finansinio stabilumo rodiklių analizė. AB "Pieno žvaigždės" veiklos prognozavimas. Bankroto tikimybės prognozavimas. AB "Pieno žvaigždės" pardavimo pajamų prognozavimas 2005–2007 metams. AB "Pieno žvaigždės" perspektyvų numatymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (21).
  Finansai, diplominis darbas(87 puslapiai)
  2010-05-25
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Lietuvos dujos"

  Finansų savarankiškas darbas. Įvadas. AB "Lietuvos dujos" veiklos apžvalga. AB "Lietuvos dujos" finansinės veiklos analizė ir perspektyvos. AB "Lietuvos dujos" SSGG analizė. AB "Lietuvos dujos" finansinių ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" balanso struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" pelno (nuostolio) ataskaitų struktūros ir dinamikos analizė. AB "Lietuvos dujos" finansinių santykinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" pelno ir pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" veiklos efektyvumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos dujos" bankroto tikimybės analizė. AB "Lietuvos dujos" veiklos aktyvumo ir perspektyvų analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2011-05-17
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Limarko laivininkystės kompanija"

  Įvadas. Trumpas įmonės aprašymas. Horizontali analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išplėstiniai pelningumo rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas. Išvados.
  Finansai, analizė(14 puslapių)
  2008-03-16
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Panevėžio statybos tresto"

  Įvadas. AB "Panevėžio statybos tresto" veiklos aprašymas. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" balanso analizė. Horizontalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 m. balanso analizė (proc.). Vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 m. balanso analizė (proc.). Horizontalioji ir Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.). Vertikalioji AB "Panevėžio statybos tresto" 2006-2008 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (proc.). Grafinė analizė. Rodiklių pokyčių vertinimas balanse. Išvados.
  Finansai, analizė(17 puslapių)
  2012-04-06
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Utenos trikotažas"

  AB "Utenos trikotažas" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. AB "Utenos trikotažas" balanso horizontali analizė. AB "Utenos trikotažas" pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. AB "Utenos trikotažas" balanso vertikali analizė. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. Padengimo rodikliai. Rinkos rodikliai.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-14
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė"

  Įvadas. AB "Vilkyškių pieninė" pristatymas. Įmonės turto vertikalioji ir horizontalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės nuosavybės ir įsipareigojimų vertikalioji ir horizontalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Išlaidų rodikliai. Rinkos rodikliai. Turto pelningumo analizė pagal Du Pont piramidinę analizę. Bankroto tikimybės pagal Altmaną įvertinimas. Įmonės vidinių ir išorinių galimybių įvertinimas SWOT analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2009-04-24
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizavus AB "Vilkyškių Pieninė" finansinę būklę 2007-2008 metais, nustatyti "tikrąją" akcijos vertę ir pateikti rekomendacijas dėl akcijų pirkimo ar pardavimo įmonės akcininkams ir potencialiems investuotojams. Trumpas įmonės ir šakos pristatymas. Įmonės apibūdinimas. Šakos apibūdinimas. Finansų analizė: horizontalioji, vertikalioji ir santykinių rodiklių analizė. Finansinių ataskaitų ateities prognozavimas. Prielaidos prognozėms. Pajamų ir sąnaudų prognozė 2009–2013 metams. Turto ir investicijų prognozė. Apyvartinio kapitalo prognozė 2009 – 2013 metams. Finansinių ataskaitų prognozė 2009 – 2013 metams. Verslo vertinimas diskontuotų pinigų srautų metodu. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-09-14
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (3)

  Įvadas. Darbo tikslas – pateikti finansinės analizės teorinius pagrindus ir remiantis AB "Vilkyškių pieninė" pavyzdžiais atskleisti finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus. Bendros žinios apie įmonę. AB "Vilkyškių pieninė" finansinės būklės analizė. Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" balanso analizė (2005-2006 metų) Horizontalioji ir vertikalioji AB "Vilkyškių pieninės" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė (2005-2006 metų). Santykinių finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Nenuostolingo lūžio taško nustatymas. Gamybos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-03-02
 • Finansinės veiklos analizė: AB "Vilkyškių pieninė" (4)

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti AB "Vilkyškių pieninė" finansinę būklę, panaudojant metinių ataskaitų duomenis. AB "Vilkyškių pieninė" charakteristika. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Turto pelningumo piramidinė analizė pagal L. Bernstein. Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Bankroto diagnostinė analizė. Altmano dviejų rodiklių modelis ir dar vieno iš jo modelių modifikacijų. Finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių tyrimas nustatant bankroto tikimybę. Išvados. Priedas (7).
  Finansai, namų darbas(35 puslapiai)
  2010-11-09
 • Finansinės veiklos analizė: AB bankas "Dija"

  Profesinės veiklos praktika. Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos pokytis ir struktūra. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų straipsnių rodikliai. Pajamų ir išlaidų struktūros rodikliai. Banko veiklos efektyvumo rodikliai. Lyginamasis svoris turte. Lyginamasis svoris įsipareigojimuose. Lyginamasis svoris pajamose. Lyginamasis svoris išlaidose. Išvados. Priedai (14 psl.).
  Finansai, analizė(37 puslapiai)
  2008-04-15
 • Finansinės veiklos analizė: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" apibūdinimas. APB "Apranga" finansinė analizė. Horizontalioji ir vertikalioji APB "Apranga" pelno (nuostolio) analizė. Horizontalioji ir vertikalioji APB "Apranga" balanso analizė. Santykinių rodiklių analizė. APB "Apranga" pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Du Ponto turto pelningumo piramidinė analizė. Du Ponto nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė. APB "Apranga" mokumo problemų tyrimai. APB "Apranga" veiklos efektyvumo analizė. APB "Apranga" finansinės būklės prognozavimo analizė. Įmonės bankroto prognozavimo analizė. APB "Apranga" pardavimų prognozavimas. Išvados. Priedai (15).
  Finansai, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2007-04-02
 • Finansinės veiklos analizė: J. Baublio IĮ "Gliukolvetas"

  J. Baublio individualios įmonės "Gliukolvetas" finansinės veiklos analizė. Įvadas. Finansinių ataskaitų sudėtis ir jų teikiama informacija. Finansinės ataskaitos – pagrindinis finansinės veiklos analizės šaltinis. Balansas. Įmonės istorija. Pelno ir sąnaudų ataskaitų analizė. Balansas 2006.12.31 datai. SSGG (SWOT) analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2009-03-10
 • Finansinės veiklos analizė: lengvų automobilių platintoja UAB "Autotoja"

  Įvadas. Darbo tikslas – UAB "Autotoja" įmonės alternatyvių strategijų formavimas bei finansinis įvertinimas penkerių metų laikotarpyje. Įmonės UAB "Autotoja" analizė. Uab "autotoja" charakteristika. UAB "Autotoja" finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė UAB "Autotoja" SWOT analizė. UAB "Autotoja" analizės apibendrinimas ir išvados. UAB "Autotoja" strateginių tikslų formulavimas. UAB "Autotoja" alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. UAB "Autotoja" strategijų rizikos įvertinimas. Optimalios strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, referatas(40 puslapių)
  2010-06-23
 • Finansinės veiklos analizė: mezgimo ir siuvimo paslaugos UAB "Miglė"

  Įmonės charakteristika. Įmonės finansinės veiklos analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 metų balanso analizė. Horizontalioji UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji metų UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 balanso analizė. Vertikalioji metų UAB "Miglė" 2002, 2003, 2004 pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(14 puslapių)
  2008-03-14
 • Finansinės veiklos analizė: pieno perdirbimas AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti AB "Pieno žvaigždės" finansinę veiklą. AB "Pieno žvaigždės" veiklos aprašymas. AB "Pieno žvaigždės" vertybinių popierių analizė. AB "Pieno žvaigždės" finansinių rodiklių analizė. Finansinio stabilumo koeficientai. Pajamų pelningumo koeficientai. Kapitalo pelningumo koeficientai. Išteklių pelningumo koeficientai. Akcijų vertės koeficientai. Išvados. Priedai: PowerPoint (28).
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-12-10
Puslapyje rodyti po