Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ilgalaikis turtas (3)

  Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio turto įvertinimas ir apskaita. Ilgalaikis turto finansavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Ilgalaikis turtas: samprata ir klasifikavimo ypatumai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės ilgalaikio turto esmės ir klasifikacijos ypatumus. Ilgalaikio turto samprata. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Įmonės akcijų kainas įtakojantys fundamentiniai veiksniai

  Įvadas. Akcijų samprata, esmė ir klasifikacija. Paprastųjų akcijų charakteristika. Privilegijuotųjų akcijų charakteristika. Fundamentalioji analizė. Ekonominės situacijos analizė. Ūkio šakos analizė. Įmonės analizė. VP portfelio pelningumas ir rizika. Fundamentaliosios ir kitų analizių derinimas. Techninės ir fundamentalios analizės trūkumai ir privalumai. Psichologiniai veiksniai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-05-02
 • Įmonės akcijų kurso pokyčiai ir juos įtakojantys veiksniai: AB "TEO LT"

  "Lietuvos telekomas" praeityje ir šiandien. Investuojant į akcijas pelno gavimą ir praradimą sąlygojantys veiksniai. "TEO LT, AB" akcininkai. Vienai akcijai tenkantis pelnas 2000-2005 metais. "Lietuvos telekomo" akcijų kainų pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai. 2005 metais akcijų kilimą lėmė veiksniai. 2006 metais akcijų kainų kilimą lemiantys veiksniai. "Lietuvos telekomas" ir "Estonian telecom A" 2006 metų akcijų kainų pokyčių palyginimas. "TEO LT, AB" akcijų kainų pokytis savaitės eigoje (lapkričio 22-29d.). "Lietuvos telekomo" akcijų kainų pokyčiai 2004.11.29 - 2006.11.29 m. 2006 metų lapkričio 1- 29 dienos "TEO LT, AB" akcijų prekybos statistika. "TEO, LT" akcijų vertę nustatantys rodikliai (2006m.). Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-03-08
 • Įmonės analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas" (3)

  Įvadas. AB "Ekranas" balansas. AB "Ekranas" pelno (nuostolio) ataskaita. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Apyvartumo analizė. Pelningumo analizė.
  Finansai, analizė(7 puslapiai)
  2007-03-23
 • Įmonės analizė: finansinės paslaugos AB "Hansabankas" (2)

  Įvadas. AB "Hansabankas" charakteristika. Rezultatyvumas ir pelningumas. Konkurencinis pranašumas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-06-04
 • Įmonės bankrotas (2)

  Įvadas. Įmonės bankroto esmė. Bankroto sąvoka. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Įmonių bankrotų tyrimo būtinumas. Bankroto priežasčių analizė. Bankroto prognozavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-05-08
 • Įmonės bankroto diagnostikos nustatymas. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti

  Santrauka. Įvadas. 1 užduotis. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Įmonės išankstinis vertinimas. Įmonės finansinės situacijos vertinimas. Išvados. 2 užduotis. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti. Vidinio audito planas. Tyrimo metodika. Įmonės darbuotojų motyvų struktūros tyrimas. Įmonės sugebėjimų motyvuoti darbuotojus tyrimas. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-06-28
 • Įmonės bankroto galimybių studija

  Įvadas. Įmonės bankroto sampratos teoriniai aspektai. Įmonės bankroto samprata. Krizės ir ekonominė aplinka. Krizės vystymosi etapai. Krizių valdymo metodai. Įmonės duomenų analizė. Balanso analizė. X įmonės analizė. Įmonės bankroto galimybės studija pagal Altmano ir Blanko modelius. Nuosavo kapitalo įtaka įmonės pelningumo rodiklių pasikeitimui. Pardavimų pelningumo ir turto apyvartumo įtaka TP rodiklio pasikeitimui. Mano pasiūlymai. Įmonės prognozuojami rodikliai. Rizikos reikšmė įmonės ekonomikoje. Išvados. Pagrindinių terminų žodynas. Priedai.
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-03-21
 • Įmonės bankroto ir reorganizavimo atvejų analizė

  Įvadas. Įmonė. Reorganizavimas. Reorganizavimo procedūra. Reorganizavimo negaliojimas. Reorganizavimo trukmė ir išlaidos. Akcijų keitimas reorganizuojant bendroves. Bankrotas. Bankroto sąvoka. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas. Bankroto bylos iškėlimo esmė. Bankroto procedūra. Bankroto pabaiga. Tyčinis bankrotas. Įmonių bankrotų apžvalga. Bankroto apžvalga 1993-2010 metais. Tyčiniai bankrotai 1993-2010 metais. Bankrutavusios įmonės. Bankrutavusios įmonės pagal apskritis. "Brolių Lehmanų" bankrotas. "Brolių Lehmanų" istorija. Pirmininko kaltinimas. "Brolių Lehmanų" kolosalus apsiskaičiavimas. Pabaigos pradžia. Keliaujant link žlugimo. Žlugimas. Snoras. Snoro istorija skaičiais. "Snoro" nepatikimumo ženklai. Valstybės skola turės didėti. "Unis Tadiv" gamykla. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2012-01-13
 • Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas

  Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planavimas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Pagrindinių priemonių ir amortizacinių atskaitymų planas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų planas. Parduodamos produkcijos gamybos kaštų planavimas. Veiklos sąnaudų planas. Gaminių kainos apskaičiavimas. Įmonės pajamų ir pelno planas. Apyvartinių lėšų poreikio planavimas.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-11-23
 • Įmonės ekonominė analizė: AB "Lietuvos energija"

  Ekonominės analizės modulio referatas. Įvadas. Darbe analizuojama, AB "Lietuvos energija" 2005 – 2007 m. laikotarpiu. Šio darbo tikslas - atlikti įmonės trijų metų veiklos ekonominę analizę, norint išsiaiškinti, kaip veikia įmonė, kokie jos veiklos rodikliai, ar įmonė veikia pelningai, ar ji patraukti investuotojams, kokios AB "Lietuvos energija" veiklos probleminės sritys. AB "Lietuvos energija" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroekonomikos aplinka. AB "Lietuvos energija" finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. AB "Lietuvos energija" balanso horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" balanso vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. AB "Lietuvos energija" pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. AB "Lietuvos energija" santykinių finansinių rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" pelningumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" mokumo rodiklių analizė. AB "Lietuvos energija" veiklos efektyvumo analizė. AB "Lietuvos energija" kapitalo rinkos rodikliai. Grandininių pakeitimų metodas (Bendrasis pelningumas). Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2010-04-22
 • Įmonės ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas finansinėje atskaitomybėje

  PowerPoint pristatymas. Turto sąvoka apskaitoje. Nuosavybės esmė apskaitoje. Finansinės atskaitomybės tikslai. Finansinės atskaitomybės turinys. Finansinių ataskaitų apibūdinimas. Balansas (Turtas). Ilgalaikio turto nusidėvėjimo politikos formavimas įmonėse. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo apskaita. Nusidėvėjimo sumos skaičiavimo. Tiesiogiai proporcingas metodas. Tiesiogiai proporcingas metodo pavyzdys. Produkcijos metodas. Produkcijos metodo pavyzdys. Metų skaičiaus metodas. Metų skaičiaus metodo pavyzdys. Dvigubas mažėjančios vertės metodas. Dvigubas mažėjančios vertės metodo pavyzdys. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios ir pabaigos būdai. Finansinės ataskaitos – Pelno/nuostolio ataskaita. Finansinės ataskaitos – Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų klasifikavimas. Tiesioginis pinigų srautų ataskaitos parengimo būdas. Netiesioginis pinigų srautų ataskaitos parengimo būdas. Tiesioginio ir netiesioginio metodų naudojimas atskiroms veikloms. Pinigų srautų ataskaitos parengimas. Duomenų apie pinigų srautus naudojimas ir interpretavimas. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Santykiniai rodikliai. Uždavinys.
  Finansai, pristatymas(41 skaidrė)
  2008-09-08
 • Įmonės ekonominės veiklos vertinimas: medžių kirtimas Ruškio IĮ

  Tikslas: Suvokti įmonės ekonominės veiklos ypatumus, principus ir vertinimo kriterijus; Gebėti nustatyti, grupuoti ir įvertinti ekonominius rodiklius. Uždaviniai. Ilgalaikis turtas. Apyvartinio kapitalo apyvartumas. Darbo ištekliai. Darbo užmokesčio taikomos formos. Įmonės specializacija. Gamybos kaštai. Lūžio taško apskaičiavimas. Pagrindinis pajamų šaltinis. Pelnas. Ekonominis efektyvumas. Kapitalo investavimas.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2009-02-21
 • Įmonės finansai

  Įmonės finansiniai sprendimai. Įmonės finansų valdymo pagrindinės sritys. Kapitalo struktūra. Finansų valdymo esmė. Finansų valdymo tikslai. Finansų valdymo funkcijos. Finansų analizės esmė. Finansų analizės uždaviniai. Finansų analizės informacijos vartotojai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės finansų analizės būdai: Loginiai; Ekonometriniai; Euristiniai (psichologiniai); Grafiniai; Specifiniai.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2005-10-20
 • Įmonės finansai (3)

  Įmonės finansų sąvoka. Įmonės finansų funkcijos. Apibūdinkite įmonės finansų funkcijas. Finansinis padengimas. Mokėjimų eilės tvarka. Debeto pavedimas. Vekselio funkcijos. Atsiskaitymas čekiais. Atsiskaitymų ypatumai su žemės ūkio produkcijos pardavėjais ir perdirbėjais. Atsiskaitymas dokumentiniu akredityvu. Valiutų rizikos mažinimo priemonės. Trumpalaikio turto apyvartos stadijos. Alternatyvūs trumpalaikio turto finansavimo šaltiniai. Nuosavi ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Skolinti ilgalaikio turto finansavimo šaltiniai. Pagrindinės paskolos suteikimo sąlygas sudaro. Palūkanų už paskolą skaičiavimas. Delspinigių už laiku nesumokėtą paskolą. Iš skolininko sumokėtos sumos eilės tvarka skaičiuojama ir dengiama. Paskolos susigrąžinimą užtikrina. Išvardinkite įmonės mokamus mokesčius. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai ir jų taikymas. Individualios veiklos pajamų per metus apmokestinimas. Gyventojų patirtos išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias pajamas ir jų ribas. Gyventojų apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas. Pelno mokesčio tarifai ir jų taikymas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Metų eigoje pelno mokestis mokamas avansu. PVM Apmokestinimo momentas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaita. Pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas: Kompensacinio tarifo taikymas. Žemės mokesčio mokėtojai. Žemės mokesčio lengvatos. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas Socialinis mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Senatvės pensijos apskaičiavimas. Našlių ir našlaičių pensijos dydis. Ligos pašalpos apskaičiavimas. Kompensuojamojo ir vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Motinystės pašalpos apskaičiavimas. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamas sudaro. Ūkininkų turto draudimas ir įmokų dalinis kompensavimas. Įmonių santykiai su draudimo organizacijomis. Draudimas žemės ūkio įmonėse. Paaiškinkite draudimo reikšmę. Gyvybės draudimas. Pasėlių draudimas. Gyvulių draudimas. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pinigų apskaitos principo taikymas. Žemės ūkio bendrovės pelno apskaičiavimas ir paskirstymas. Pelno atskaitymai į atsargos (rezervinio) kapitalo fondą.
  Finansai, špera(13 puslapių)
  2009-12-21
 • Įmonės finansai: UAB "Suprema"

  UAB "Suprema" vertikali balanso analizė litais. Išvados. UAB "Suprema" horizontali balanso analizė litais. Išvados. UAB "Suprema" pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė įmonėje. Bendras pelningumo lygis. Grynojo pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo rodikliai. Nuosavo kapitalo pelningumas. Turto pelningumas. Trumpalaikio mokumo rodikliai "Suprema" įmonėje. Einamojo likvidumo arba bendrojo trumpalaikio mokumo. Kritinio arba greitojo trumpalaikio mokumo. Bendrasis įmonės mokumas. Veiklos svertas. Finansinis svertas. Bendrasis svertas. Kapitalo svertas.
  Finansai, analizė(12 puslapių)
  2007-06-11
 • Įmonės finansinė analizė

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos charakteristikos aprašymas. Finansinės būklės analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidės analizė. Turto pelningumo piramidės analizė. Bendrojo pardavimų pelningumą įtakojusių veiksnių. Analizė taikant grandininių pakeitimų metodą. Mokumo rodikliai ir jų analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Išlaidų lygio rodikliai. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Priedas (8).
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonės finansinė analizė (2)

  Pradinis įmonės finansinės būklės įvertinimas finansinės atskaitomybės pagrindu (horizontalios ir vertikalios analizės pagalba). Balanso rodiklių horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Kapitalo pelningumas. Pardavimų pelningumo analizė. Mokumo rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo(įsiskolinimų) analizė. Veiklos efektyvumo(apyvartumo) analizė.
  Finansai, analizė(21 puslapis)
  2007-04-05
 • Įmonės finansinė analizė (3)

  Darbo tikslas: susipažinti su įmonės "Klaipa" finansinėmis ataskaitomis ir atlikti balansų ir pelno (nuostolio) ataskaitų vertikalią ir horizontalią analizę. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumas. Veiklos pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumo rodiklis. Nuosavo kapitalo pelningumas. Likvidumo rodikliai. Bendrasis padengimo koeficientas. Einamasis likvidumas. Kritinis likvidumas. Apyvartumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklis. Atsargų apyvartumo rodiklis. Pirkėjų įsiskolinimo rodiklis. Įmonės įsiskolinimas tiekėjams. Atsargų apyvartumas dienomis. Įsiskolinimas tiekėjams, dienomis. Padengimo rodikliai. Padengimo rodikliai. Bendrasis padengimas. Paskolų padengimo rodiklis. Finansinio stabilumo rodikliai. Bendras skolos rodiklis. Finansinės autonomijos koeficientas. Bendros išvados apie įmonės "Klaipa" finansinius rodiklius.
  Finansai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-11-23
Puslapyje rodyti po