Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Teo LT"

  AB TEO LT aplinkos veiklos analizė. Įmonės veiklos pobūdis. Užimama vieta šakoje. Konkurentai. Produkcija (paslaugos). Valdymo struktūra. Vertikalioji, horizontalioji ir santykinė analizės. Vertikali AB TEO LT balanso analizė. Išvados (vertikalios balanso analizės). Horizontali AB TEO LT balanso analizė. Išvados (horizontalios balanso analizės). AB TEO LT pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Išvados (pelno(nuostolio) ataskaitos analizės). Grafinis rezultatų pateikimas. Rodiklių skaičiavimas. Pelningumo. Finansinio statuso. Finansinio valdymo. Išteklių valdymo.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2009-10-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "TEO"

  Įmonės charakteristika. Pagrindinės veiklos pobūdis. Konkurentai. AB "TEO" Lietuvos elektroninių ryšių rinkoje. Akcininkai. Finansiniai rodikliai. Pelningumas. Likvidumas. Apyvartumas. Skolos. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Išvados. Priedas: lentelė. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-05-30
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės istorija. Valdyba. Įmonės veiklos profilis. Įmonės veiklos planas 2007. Finansinė analizė. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Santykiniai pelningumo ir mokumo rodikliai. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-05-26
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Įmonės veiklos apibūdinimas ir pristatymas pagal įmonės ypatumus. Produkcijos realizavimas pagal rinkas 2003-2005 metais. Įstatinio kapitalo struktūra. Apyvartinis kapitalas. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Skolų rodikliai. Išvados. Balansinė ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita.
  Finansai, analizė(12 puslapių)
  2007-02-07
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus baldai" (2)

  AB "Vilniaus baldai" veiklos charakteristika. Istorija. Gamybos (paslaugų) charakteristika. Kokybė. Darbo užmokesčio dinamika. Realizavimo rinkos. Konkurentai. Pagrindiniai duomenys. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali, vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali, vertikali analizė. Finansinių koeficientų analizė.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-12-12
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus degtinė"

  Trumpa AB "Vilniaus degtinė" veiklos apžvalga. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa AB "Vilniaus degtinė" balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. AB "Vilniaus degtinė" vertikalioji balanso analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų lėšų gavimo ir panaudojimo ataskaita. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Konkurentinių įmonių finansinių rodiklių palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-05-12
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus degtinė" (2)

  Įvadas. Darbo objektas: AB "Vilniaus degtinė" 2004-2006 metų veiklos ataskaita. Įmonės veikla. Įžanginė finansinė analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių vertikalioji analizė. Veiklos rezultatų analizė. Pelningumo rodiklių ir veiksnių įtakos analizė. Veiksnių įtakos pardavimų pelningumui pagal grynąjį pelną analizė. Veiksnių įtakos turto grąžai analizė. Veiksnių įtakos nuosavo kapitalo grąžai analizė. Veiksnių įtakos panaudoto kapitalo grąžai analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Lėšų formavimo šaltinių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Bankroto tikimybės tyrimas. Duomenys "z" apskaičiuoti. Bankroto tikimybės apskaičiavimas. Išvados ir siūlymai. Priedas (1).
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2008-09-01
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus Vingis" (2)

  Įmonės charakteristika. Generalinis direktorius - Vaclovas Šteinota. 2001-2003 m. finansinių rodiklių analizė. Įmonės dividendų politika. Bankroto tikimybės skaičiavimas. Uždavinio sprendimas. Diskontuoto atsipirkimo periodo metodas. Grynosios esamosios vertės metodas. Pelningumo koeficiento metodas. Sprendimo išvados. Bendros išvados apie AB "Vilniaus Vingis" veiklą. Priedas (1).
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2007-01-31
 • Įmonės finansinė analizė: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"

  Įvadas. Darbo tikslai: remiantis AB "Stumbras" finansine atskaitomybe, atliksiu 2007–2008 metų. Trumpalaikio turto likvidumo, galimybių padengti trumpalaikius įsipareigojimus analizę ir finansinės būklės įvertinimą. Įmonės charakteristika. Horizontalioji finansinė analizė. AB "Stumbras" balanso ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Mokumo ir likvidumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. AB "Stumbras" grynojo apyvartinio kapitalo apskaičiavimas ir analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. AB "Stumbras" trumpalaikio turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. AB "Stumbras" santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrasis trumpalaikis mokumas 2007-2008 metais. Skubaus (kritinio) mokumo koeficientas 2007-2008 metais. Absoliutaus (didžiausio) mokumo koeficientas AB "Stumbras" bankroto tikimybės nustatymas. Išvados. Galutinė išvada ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-10-05
 • Įmonės finansinė analizė: APB "Apranga" (2)

  Apie įmonę. APB "Apranga" valdymo principai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas. "Aprangos" grupės struktūra. Vertikalioji balanso analizė. Išvados. Horizontalioji balanso analizė. Išvados. Grafikai. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados. Rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2011-05-15
 • Įmonės finansinė analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai" (2)

  AB "Klaipėdos baldai" analizės rezultatų aiškinimas, vertinimas, išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(5 puslapiai)
  2007-04-06
 • Įmonės finansinė analizė: baldų gamyba UAB "Dainiaus baldai"

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti bei išanalizuoti įmonės pagrindinius veiklos rodiklius. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinio padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Vidutinis absoliutinis padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinio padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Vidutinis absoliutinis padidėjimo (sumažėjimo) rodiklis. Didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempo rodiklis. Padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempo rodiklis. Vidutinio lygio rodiklis. Pagrindiniai vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Kiekybinis prognozavimas. Mechaninis ("Įtempto siūlo") metodas. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį didėjimo tempą. Ir vidutinį absoliutinį padidėjimą. Eksponentinis dinaminės eilutės išlyginimas. Slankiųjų vidurkių metodas. Paprastas intervalų sustambinimas ir apibūdinimas vidurkiais. Indeksai. Paprastas vidurkinis kainų indeksas. Paprastas agregatinis kainų indeksas. Vidutinis aritmetinis kainų indeksas. Svertiniai indeksai. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos koeficientas. Elastingumo koeficientas. Išvados.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2008-11-21
 • Įmonės finansinė analizė: bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė "Liftų servisas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės situacijos analizė. Įmonės mikroaplinkos analizė. Rinkos segmentavimas. Tiekėjai. Makroaplinkos analizė. SWOT. Tikslų nustatymas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų planas. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2004-11-30
 • Įmonės finansinė analizė: drabužių prekyba APB "Apranga"

  Trumpai apie įmonę. Priklausymas asocijuotoms struktūroms. APB "Apranga" duomenys. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas (turtas). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Pinigų srautų ataskaita. Horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas (turtas). Balansas (turtas). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Balansas (nuosavybė ir įsipareigojimai). Nuosavybės ir įsipareigojimų straipsnių pokyčiai 2003 - 2005m. Vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Kapitalo rinkos santykiniai rodikliai. Išvados. Darbas yra lentelės.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-10-15
 • Įmonės finansinė analizė: elektronikos prietaisų gamyba AB "Ekranas"

  Imonės finansų kursinis darbas. Įžanga. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Asortimento analizė. Gamybos dėsningumo analizė. Nenuostolingo lūžio taškas. Santykinių rodiklių palyginimas. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-03
 • Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Istorija. Kokybė. Pagrindinė veikla. Darbuotojai. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Rizika. įmonės būklės finansinė analizė. Įmonės būklės horizontali, vertikali finansinė analizė. Turto balanso horizontali, vertikali analizė. Nuosavybės balanso horizontali, vertikali analizė. Pelno nuostolio horizontali, vertikali analizė. Įmonės būklės analizė finansinių koeficientų pagalba. 1 Trumpalaikio mokumo koeficientai. Veiklos efektyvumo koeficientai. Ilgalaikio mokumo finansiniai koeficientai. Pelningumo koeficientai. Kapitalo rinkos koeficientai. Išvados. Priedai(3).
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-02-26
 • Įmonės finansinė analizė: farmacinių preparatų gamyba AB "Sanitas" (2)

  AB "Sanitas". AB "Sanitas" rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Įmonės mokumas. Augimo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išvados. AB "Sanitas" vertės nustatymas ir rizikos vertinimas. Diskontuotų pinigų srauto metodas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-05-01
 • Įmonės finansinė analizė: Kęstučio Nesavo IĮ

  Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis lygis. Absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas). Didėjimo (mažėjimo) tempas. Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas. Padidėjimo (sumažėjimo) tempas. Vidurkių rūšių taikymas. Progresinis vidurkis. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Analitinis metodas. Vidutinė aproksimacijos paklaida. Dinaminės eilutės išlyginimas. Mechaninis (grafinis/įtempto siūlo) metodas. Eksponentinis metodas. Indeksai. Kainų indeksai. Fizinės apimties indeksai. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, analizė(20 puslapių)
  2006-12-01
 • Įmonės finansinė analizė: medinių lauko baldų gamyba ir prekyba

  Įvadas. Analitinė dalis. Finansinė įmonės analizė bei jos reikšmė. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas. Finansiniai rezultatai ir juos formuojantys veiksniai. Turto esmė apskaitoje. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Tiriamoji dalis. "X" įmonės finansinės būklės analizė. Finansinio rezultato įtaka įmonės finansų valdyme. Bendra "X" įmonės charakteristika. Balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. SWOT analizė. Santykinių rodiklių analizė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė. Bankrotas. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-02-16
 • Įmonės finansinė analizė: Panevėžio "Minties" vidurinė mokykla

  Trumpa įmonės charakteristika. Finansų analizė ekonomikoje. Finansinės analizės uždaviniai. Ekonominiai reiškiniai ir jų analizės kryptys. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Finansinės analizės atlikimo būdai. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji kasinių išlaidų analizė. Horizontalioji kasinių išlaidų analizė. Ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto struktūros vertikali analizė. Ilgalaikio turto struktūros horizontali analizė. Trumpalaikio turto analizė. Įsigyto trumpalaikio turto ir atsargų analizė. Sunaudoto atsargų ir nurašyto trumpalaikio turto analizė.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-10
Puslapyje rodyti po