Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės finansinė analizė: prekyba buitinės chemijos produktais

  Įvadas. Bendroji įmonės "N" charakteristika. UAB "N" veiklos ir jos rezultatų finansinė analizė. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB "N" pagrindiniai finansiniai rodikliai. Kiti UAB "N" rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2008-04-14
 • Įmonės finansinė analizė: prekyba statybinėmis ir apdailos medžiagomis "Nartas"

  Įvadas. Darbo tikslas: pateikti finansinės analizės teorinius pagrindus, remiantis konkrečiu atveju, atskleisti finansinių rezultatų bei finansinių operacijų efektyvumo analizės metodus ir būdus. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Trumpalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. Finansų analizės šaltiniai.Analizės būdai. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Įmonės bendra apžvalga: komercinė firma "Nartas". Firmos "Nartas" pagrindinė veikla - mažmeninė ir didmeninė prekyba statybinėmis bei apdailos medžiagomis, baldais, buitine technika, sienų ir grindų dangomis, chemijos bei elektros prekėmis, įrankiais, elektros ir telekomunikaciniais laidais bei kabeliais. Firmos "Nartas" horizontalioji finansinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Įmonės darbo rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(37 puslapiai)
  2008-10-23
 • Įmonės finansinė analizė: statybos kompanija UAB "Statybos"

  Įvadas. Įmonė, jos konkurencinė aplinka, šakos situacija. Konkurencinė aplinka. Šakos rodiklių įvertinimas. Šakos finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizė. Grynasis pelnas. Pardavimo pajamos ir savikaina. Turto horizontali bei vertikali analizė. Turto struktūra. Nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali ir vertikali analizė. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų lyginamoji dalis. UAB "Statybos" grynojo pelningumo dinamika. UAB "Statybos" turto pelningumo dinamika. UAB "Statybos" nuosavo kapitalo pelningumas. Diu ponto analizė pagal UAB "Statybos" veiklos rodiklius 2005 – 2006 metais. Diu ponto analizė pagal UAB "Statybos" veiklos rodiklius 2006 – 2007 metais. UAB "Statybos" mokumo rodikliai 2005-2008 metais. Grynasis apyvartinis kapitalas. Grynojo apyvartinio kapitalo dalis turte. Trumpalaikis mokumas. Kritinio įvertinimo koeficientas. Bendrasis mokumas. Auksinė balanso taisyklė. UAB "Statybos" gautinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" mokėtinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" mokėtinų ir gautinų sumų apyvartumas dienomis. UAB "Statybos" pinigų apytakos ciklas. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2011-05-04
 • Įmonės finansinė analizė: statybos remonto darbai "Rileris"

  Įmonės finansinės veiklos įvertinimo analizės būdų pagrindimas. Įmonės charakteristika. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė. Gaminių asortimentas. Produkcijos pardavimų ritmingumo analizė. Lūžio momento nustatymas. Lūžio taškas. Santykinių rodiklių skaičiavimas. Prognozė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2009-12-09
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Aremikas"

  Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimo pelningumo pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo mokumo koeficiento pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendros skolos rodiklio pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytis iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(21 puslapis)
  2012-02-27
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Iris"

  Įvadas. UAB "Iris" charakteristika. UAB "Iris" finansinės būklės analizė. Finansinių ataskaitų vertikalioji ir horizontalioji analizė. Finansinių veiksnių analizė. UAB "Iris" įmonės pelningumo analizė. UAB "Iris" įmonės apyvartinio kapitalo analizė. UAB "Iris" įmonės skolų analizė. Veiksnių įtakos finansiniams rezultatams įvertinimas. SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (11).
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-03-20
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Jaunystė"

  Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji UAB "Jaunystė" balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. UAB "Jaunystė" vertikalioji balanso analizė. Aktyvų struktūros diagramos. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto struktūrinio kitimo diagramos. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų struktūros diagramos. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių analizė. Finansinės analizės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-04-27
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Linas Nordic"

  Įvadas. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės vertikali finansinė analizė. UAB "Linas Nordic" horizontali finansinė analizė. Įmonės santykinių rodiklių analizė. Finansinės analizės išvados. Planinių finansinių ataskaitų sudarymas.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-09-18
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Paletti"

  Įvadas. Įmonės finansinė analizės samprata. UAB "Paletti" Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto rodiklių analizė. Ilgalaikio turto rodiklių analizė. Lūžio taško analizė. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė. Trumpalaikio turto rodiklių analizė. Ilgalaikio turto rodiklių analizė. Pelno rodiklių analizė. Lūžio momento analizė. Balansas. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Vertikalioji balanso finansinė analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) finansinė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2007-03-15
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Svenora"

  Susipažinimas su įmone. Įmonės pagrindinė ir kita veikla, jos struktūra. Apskaitą reglamentuojantys norminiai aktai. Apskaitos proceso organizavimo struktūra. Dokumentų įmonės archyve saugojimo tvarka. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto struktūra, inventorinių nr. Suteikimo sistema. Ilgalaikio turto gavimo, vidinio perkėlimo, perleidimo ir kitų, o taip pat nurašymo, likvidavimo operacijų įforminimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas, įforminimas ir apskaita. Ilgalaikio turto remonto dokumentavimas ir apskaita. Ilgalaikio turto apskaitai pildomi analitinės ir sintetinės apskaitos registrai. Piniginių lėšų ir atsiskaitymų apskaita. Pinigų ir vertybinių popierių saugojimo tvarka. Kasos operacijų dokumentavimas ir apskaita. Kasos patikrinimo, įforminimo ir rezultatų atvaizdavimo apskaitoje tvarka. Komandiruočių apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarka įmonėje. Atsiskaitomosios sąskaitos operacijų dokumentavimas, banko išrašai ir apskaita. Atsiskaitymų su įvairiais debitoriais ir kreditoriais sintetinės ir Analitinės apskaitos registrai. Tarpusavio skolų sutikrinimo tvarka. Atsargų apskaita. Atsargų priėmimo, išdavimo operacijų dokumentavimas, įkainojimo metodai ir būdai. Sandėlio apskaitos buhalteriniai registrai. Atsargų apskaitos registrai buhalterijoje. Atsargų inventorizavimo tvarka įmonėje. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbuotojų priėmimo, pervedimo ir atleidimo iš darbo tvarka, įforminimas. Darbo laiko apskaitos registrai. Pagrindinio, papildomo darbo užmokesčio ir išskaitymų apskaičiavimas ir atvaizdavimas buhalteriniuose registruose. Deponuoto darbo užmokesčio apskaita. Analitinės ir sintetinės darbo užmokesčio apskaitos registrai. Sąnaudų apskaita. Gamybos išlaidų technologinės kortelės. Tiesioginių gamybos išlaidų sudėtis, buhalteriniai registrai ir apskaita. Netiesioginių gamybos išlaidų sudėtis, buhalteriniai registrai ir apskaita. Nebaigtos gamybos nustatymo tvarka, įkainojimas. Produkcijos savikainos kalkuliavimas ir apskaita. Pardavimų apskaita. Pardavimo operacijų dokumentavimas. Įmonėje taikomų diskontų apskaičiavimas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo rezultatų apskaičiavimas. Kapitalo ir finansinių rezultatų apskaita. Įmonės kapitalo sudėtis, struktūra ir apskaita. Rezervo fondo sudarymo tvarka. Finansinio rezultato apskaičiavimo tvarka. Pelno paskirstymo ir panaudojimo tvarka. Atskaitomybė. Įmonės metinės atskaitomybės sudėtis. Pagrindinių atskaitomybės ataskaitų užpildymo tvarka. Paaiškinamojo rašto sudėtis. Mokesčiai. PVM deklaracija bei kitos su ja susijusios ir teikiamos formos. Akcizų deklaracijos. Atsiskaitymų kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti deklaracija. Juridinio asmens nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Juridinio asmens įgyto nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija. Avansinio pelno mokesčio deklaracija. Metinė pelno mokesčio deklaracija. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracija. Labdaros ir paramos davimo ataskaita. Labdaros ir paramos gavimo ataskaita. Avansinių mokesčių už gamtos išteklių mokėjimai. Muitų deklaravimo formos. Sodros finansinė ataskaita. Finansinių rezultatų analizė. Pelno (nuostolio) susidarymo struktūra ir jos pasikeitimas. Pelną įtakojusieji pagrindiniai veiksniai. Pelno paskirstymo struktūra ir jos pasikeitimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(28 puslapiai)
  2006-01-11
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Transpa"

  Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės teorinės prielaidos. Įmonės veiklos finansinės analizės esmė bei reikšmė įmonės valdymui. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos finansinės analizės būdai ir metodai. Įmonės veiklos finansinės atskaitomybės analizė. Santykinių rodiklių analizė. UAB "Transpa" įmonės veikos finansinė analizė. UAB "Transpa" įmonės finansinės atskaitomybės analizė. UAB "Transpa" įmonės santykinių rodiklių analizė. Išvados. Summary. Priedai (10).
  Finansai, kursinis darbas(75 puslapiai)
  2008-03-22
 • Įmonės finansinė analizė: Varėnos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Varėnos PSPC finansinės būklės analizė. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Stabilumo rodiklių analizė. Efektyvumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Augimo rodiklių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-03-29
 • Įmonės finansinė strategija: sportinių drabužių siuvimo įmonė

  Įvadas. Tikslas - atlikti įmonės finansinės veiklos analizę ir suprognozuoti jos finansinius rodiklius bent pagal du scenarijus. Įmonės "A" finansinės padėties analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali. analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. "Nieko nedarom" strategijos finansinis įvertinimas. Projekto vykdymo finansinis įvertinimas. Projekto pajamų skaičiavimas. Projekto išlaidų skaičiavimas. Projekto efektyvumo įvertinimas. Įmonės vertės nustatymas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. Išvados ir komentarai.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2009-11-10
 • Įmonės finansinė veiklos analizė: AB "Vakarų skirstomieji tinklai"

  Įmonės "Vakarų skirstomieji tinklai" pristatymas. Truputis istorijos. Įmonės veikla. Įmonės duomenys. Įmonės naujienos. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio). ataskaitų horizontalios ir vertikalios analizės. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Padengimo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-11-25
 • Įmonės finansinė-ūkinė veikla

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Finansinės analizės svarba įmonės veikloje. Pagrindiniai informacijos šaltiniai įmonėje. Įmonės finansiniai rodikliai ir juos formuojantys veiksniai. Finansinių koeficientų reikšmė įmonėje. Rodiklių pasirinkimas įmonėje. Įmonės balanso vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Vertikalioji pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Horizontalioji įmonės pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. Įmonės finansinių koeficientų įvertinimas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Finansai, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2006-10-04
 • Įmonės finansinės apskaitos politikos turinys

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti įmonės finansinės apskaitos politikos turinį. Apskaitos politikos reglamentavimas. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą ir rengiant atskaitomybę. Finansiniai metai. Apskaitos tvarkymo būdas. Piniginis matas. Kalba. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitos operacijų registravimas. Apskaitos metodai, jų nustatymas ir keitimas. Apskaitiniai įvertinimai, jų tikslinimo tvarka Informacijos reikšmingumas. Apskaitos politikos keitimo apskaitinių įvertinimų tikslinimo atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Apskaitos politika. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Nematerialusis turtas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-02-17
 • Įmonės finansinės būklės analizė: AB "Sanitas"

  Likvidumo rodikliai. Bendrojo likvidumo koeficientas (BLK). Greitojo likvidumo koeficientas (GLK). Pelningumo rodikliai. Turto pelningumas % (TP). Nuosavo kapitalo pelningumas % (NKP). Bendrasis pardavimų pelningumas % (BPP). Grynasis pardavimų pelningumas %(marža) (GPP). Apyvartumo rodikliai Turto apyvartumas (TA). Atsargų apyvartumo (kartais AAk) (dienomis AAd). Nuosavo kapitalo apyvartumas (NKA). Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas (kartais DĮAk), dienomis (DĮAd). Kreditorinis įsiskolinimo apyvartumas (kartais KĮAk), (dienomis KĮAd). Finansų struktūros rodikliai. Įsiskolinimo koeficientas (ĮK). Finansinės nepriklausomybės koeficientas (FNK). Įsiskolinimų ir viso turto santykis (ĮVTS). Apyvartinio kapitalo apskaičiavimas. Apyvartinis kapitalas (AK). Apyvartinio kapitalo poreikis (AKP). Išvados.
  Finansai, analizė(7 puslapiai)
  2007-10-16
 • Įmonės finansinės būklės analizė: UAB "Evadenta"

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis 2007-2009 metų balansu bei pelno (nuostolio) ataskaita išanalizuoti UAB "Evadenta" finansinę būklę. UAB "Evadenta" horizontalioji analizė. UAB "Evadenta" vertikalioji analizė UAB "Evadenta" finansinė analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Stabilumo rodikliai. Įmonės finansų valdymo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2010-05-11
 • Įmonės finansinės būklės analizė: UAB "Tamro"

  Įvadas. UAB "Tamro" aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės finansinės būklės tyrimas. Išoriniai ir vidiniai veiksniai įtakojantys įmonės finansinę būklę. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Finansų struktūros rodiklių analizė. Įsiskolinimų ir viso turto santykio faktorinė analizė. SWOT analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, referatas(38 puslapiai)
  2006-05-04
 • Įmonės finansinės būklės įvertinimas

  Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-05-05
Puslapyje rodyti po