Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža

  Įvadas. Istorija. NVPB vystymasis ir VP rinkos raida. NVPB valdymas. NVP biržos paskirtis. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Tiesioginiai sandoriai. Oficialusis prekybos sąrašas. Einamasis prekybos sąrašas. Nelistinguojamų VP sąrašas. Akcijų kurso nustatymas. Išvados. Pasiūlymai Vilniaus vertybinių popierių biržai.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Lietuvos nacionalinės kredito sistemos likvidavimas ir jos integravimas į TSRS kredito sistemą

  Gyventojai į krašto okupaciją reagavo indėlių atsiėmimu ir intensyviu prekių pirkimu. Lietuvos aneksija. Įsikuria SSRS bankai.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2007-11-30
 • Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė 1998 – 2003 metais

  Darbo tikslas – aptarti Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamų ir išlaidų pokyčius 1998 – 2003 metų laikotarpyje. Valstybės biudžetas. Nacionalinio biudžeto pajamos. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-07
 • Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidos

  Įvadas. Tyrimo tikslas – aptarti Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidų pokyčius tam tikrose sferose 2001–2003 metų laikotarpyje. Lietuvos nacionalinio biudžeto teoriniai aspektai. Pagrindinės sąvokos. Nacionalinio biudžeto išlaidų statistinis tyrimas 2006-2008 metais. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Išlaidų vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Išlaidų variacijos matavimas. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nacionalinio biudžeto išlaidų prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija. Išlaidų ekonomikai prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Finansai, tyrimas(21 puslapis)
  2009-11-12
 • Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidos socialinei apsaugai, globai ir rūpybai, jų dinamika 2001-2005 metais bei ją lėmusios priežastys

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Objektas. Aktualumas. Uždaviniai. Nacionalinio biudžeto samprata. Valstybės biudžeto išlaidų struktūra. Savivaldybių biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos struktūra. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto išlaidų struktūros analizė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai dinamika 2001-2005 metais. Dinamikos kitimą lėmusios priežastys. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinių biudžetų išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai prognozės 2006, 2007 metams. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir biudžeto išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai tarpusavio ryšys. Infliacijos lygio ir biudžeto išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai tarpusavio ryšys. Vidutinio senatvės pensijos lygio ir biudžeto išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai tarpusavio ryšys. Lietuvos biudžeto išlaidų socialinei apsaugai, globai ir rūpybai palyginimas su Latvijos ir Estijos šalimis. Išvados.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-11-23
 • Lietuvos pensijų fondų veiklos apžvalga

  PowerPoint pristatymas. Pensijų fondas. Tikslai. Pensijų reforma Lietuvoje. Pensijų rūšys. Pensijų pakopos. Pensijų kaupimo sutarčių pasirašymas ir registravimas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(6 skaidrės)
  2008-03-06
 • Lietuvos pensijų reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: įvertinti pensijų reformos eigą ir ištirti pensijų fondų valdymo ypatybes. Pensijų reformos prielaidos ir tikslais. Pensijų reformos vykdymas. Pensijų fondų veiklos reguliavimas Lietuvoje. Pensijų fondų veiklos rezultatai 2004-2009 metais. Pensijų fondų investavimo kryptys ir jų rizikingumas. Pensijų fondų pelningumo ir rizikingumo analizės metodai. Lyginamojo indekso ir alfa ir beta rodiklių naudojimas pelningumo vertinimui. Standartinio nuokrypio ir šarpo rodiklio naudojimas rizikingumo vertinimui. Lietuvos pensijų fondų tyrimas 2004-2009 metais. Pensijų fondų pelningumo tyrimas. Pensijų fondų rizikingumo tyrimas. Pensijų reformos ir pensijų fondų pasekmės. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai (11).
  Finansai, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2010-07-29
 • Lietuvos pinigai 1922-2007

  PowerPoint pristatymas. 1922 m. laikinieji litai. 1922 m. banknotai. 1924 m. banknotai. 1927 m. banknotai. 1928 m. banknotai. 1929 m. banknotai. 1930 m. banknotai. 1938 m. banknotai. 1991 m. banknotai. 1991 m. talonai. 1992 m. talonai. 1993 m. talonai. 1997 m. banknotai. 1998 m. banknotai. 2000 m. banknotai. 2001 m. banknotai. 2003 m. banknotai. 2007 m. banknotai. 1925 m. monetos. 1936 m. monetos. 1938 m. monetos. 1991 m. monetos. 1991-2007 mm. monetos. 1998-2007 mm. monetos.
  Finansai, pristatymas(47 skaidrės)
  2007-10-16
 • Lietuvos pinigų istorinė raida

  Įvadas. Pirmykščiai lietuvių pinigai. Pirmieji metaliniai lietuvių pinigai. Laisvosios Lietuvos pinigai. Pavergtos Lietuvos pinigai. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. Sovietinė okupacija. Nepriklausomybės atkūrimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-29
 • Lietuvos pinigų politika (3)

  Įvadas. Pinigai. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinis bankas. Pinigų (monetarinė) politika, jos įgyvendinimo priemonės. Atviros rinkos operacijos. Diskonto politika. Privalomųjų rezervų politika. Praktinė dalis. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2008-03-25
 • Lietuvos pinigų sistemos pagrindų kūrimas (1990-1993)

  Įvadas. Trumpai apie Lietuvos pinigus. Du požiūriai į Lietuvos bankininkystės kūrimą. Linas Šadžius. Lietuvos banko modelio kūrimas. Dvi skirtingos koncepcijos. Savų pinigų sistemos kūrimas ir lito įvedimas. Lito idėja. Respublikos pinigų ir kredito sistemos sukūrimo būtinumas ir tikslai. Lietuvos pinigų sistemos pagrindai. Pasirengimas įvesti litą. Išėjimas iš rublio zonos ir talonų įvedimas. Lito įvedimas. Svarbiausios Lietuvos banko raidos datos. Litas: ant tvirtų ar molinių kojų? Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-05-21
 • Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto analizė 2003–2006 metais

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos 2003-2006 metais ir jų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto išlaidos 2003 – 2006 metais ir jų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto perteklius (deficitas) 2003–2006 metais. Išvados.
  Finansai, analizė(22 puslapiai)
  2007-04-06
 • Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto poveikis šalies vystymuisi

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto poveikį šalies vystymuisi. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto samprata. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto sandara. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) Savivaldybės biudžetas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto planavimas, tvirtinimas, vykdymas ir kontrolė. Lietuvos Respublikos (LR)nacionalinio biudžeto pajamos ir išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto asignavimai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto deficitas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto ir šalies gerovės sąveika. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto deficito poveikis šalies gerovei. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2010-10-21
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos biudžeto formavimas. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės pajamų šaltiniai. Lietuvos respublikos valdžios sektoriaus pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-08
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas (3)

  Įvadas. Valstybės pajamos ir išlaidos. Valstybės biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas. Valstybės biudžeto ypatumai. Naudojant biudžeto rezervo lėšas buvo nurodomi šie Vyriausybės prioritetai. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Vertikali analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-06-18
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2004 – 2007 metais)

  Įvadas. Vertikali pajamų analizė. Horizontali pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto įvykdymo eiga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. Išvados.
  Finansai, analizė(24 puslapiai)
  2008-01-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2004 – 2007 metais) (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto pajamų analizė. Horizontali biudžeto pajamų analizė. Vertikali biudžeto pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Horizontali biudžeto išlaidų analizė. Vertikali biudžeto išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto vykdymo eiga. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2008-01-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2004 – 2007 metais) (3)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė 2004–2007 metais. Vertikali pajamų analizė. Horizontali pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas 2004–2007 m. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė. 2007 metų 9 mėnesių valstybės biudžeto vykdymo problemos. Valstybės biudžeto subalansavimas 2004–2007 metais. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, analizė(24 puslapiai)
  2008-01-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2004 – 2007 metais) (4)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė (2004 – 2007 m). Vertikali pajamų analizė. Horizontali pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė. Valstybės biudžeto vykdymo problemos. Tikslingumas. Efektyvumas. Skaidrumas. Biudžeto problemų analizė. Valstybės biudžeto subalansavimas 2004 – 2007 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-01-10
 • Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2005 – 2008 metais)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali biudžeto pajamų analizė. Horizontali biudžeto pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikali biudžeto išlaidų analizė. Horizontali biudžeto išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. 2008 m. 9 mėn. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto vykdymo eiga. Išvados. Priedas (1 psl.)
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-11-25
Puslapyje rodyti po