Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pelno ir pelningumo analizė

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Veiklos pelningumo rodiklis. Kodėl svarbi nuosavo kapitalo grąža? (2). Veiksnių, turinčių įtaką turto grąžai, tarpusavio priklausomybė (2). Kaip apskaičiuoti įvairių veiksnių tarpusavio priklausomybę ir išmatuoti verslo "temperatūrą"? (3). Veiklos efektyvumo rodikliai (3). Išvados.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2009-06-10
 • Pelno maksimizavimas (2)

  Pelno maksimizavimo uždavinys. Sprendimo eiga. Trijų analitinių paklausos kreivių išraiškų skaičiavimas. Paklausos grafikų tarpinių taškų reikšmių skaičiavimas. Paklausos grafikų braižymas. Firmos bendrųjų kaštų analitines išraiškos skaičiavimas. Firmos pelno, esant skirtingoms pardavimo kainoms, skaičiavimas. Pelno priklausomybės nuo pardavimo kainos grafikų braižymas. Racionalios prekių pardavimo kainos nustatymas. Išvados.
  Finansai, uždavinys(13 puslapių)
  2008-01-18
 • Pelno norma ir rizikos valdymas

  Įvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata ir jos rūšys. Rizikos nustatymo metodai. Rizikos ir pelno normos įvertinimas. Rizikos analizė ir vertinimo metodų perspektyvos. Finansinė ir valdymo rizikos. Pelno normos efektyvumo nustatymas ir vertinimas. Komercinių bankų investicinės rizikos mažinimo priemonės Lietuvos sąlygomis. Investicinės rizikos mažinimo priemonių metodika. Ekonomikos įtaka investicinei rizikai. Komercinių bankų investicinę riziką įtakojantys veiksniai ir jų pašalinimas. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-27
 • Pelno paskirstymas

  Įvadas. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Pelno paskirstymas ribotos civilinės atsakomybės įmonėms. Dividendai - akcininkams skiriama pelno dalis. Pelno paskirstymo atvaizdavimas finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-03-21
 • Pelno teorija

  Finansinių idėjų raidos pranešimo medžiaga. Įvadas. Tyrimo tikslas. Pateikti pagrindinius aspektus, pagal kuriuos pelną nagrinėjo žymūs ekonomistai, atskleisti požiūrį į pelną dabartinių, paprastų žmonių akimis, parodyti, kaip ir pagal ką skirstomas pelnas ir išanalizuoti jo funkcijas. Adamo Smito pelno samprata. Davido Rikardo pelno teorija. Negatyvi pelno samprata ir pelno kritika. Negatyvios pelno sampratos istorinė tradicija. Negatyvios pelno sampratos ideologinis aspektas. Pelno rūšys. Pelno rūšys pagal apskaičiavimą. Pelno funkcijos. Išvados.
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2010-10-11
 • Pensijiniai fondai, jų tipai ir dominavimas atskirose šalyse

  Įvadas. Planas. Pensijinių fondų plėtra - idėja. Pensijinių fondų tipai. Išmokų garantas. Veiklos principai. Pensijinių fondų veiklos rizika. Vidinė. Išorinė. Pensijiniai fondai skirtingose šalyse: Lenkija, Latvija, Singapūras, Vengrija, Čilė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-04-05
 • Pensijų fondai

  Įvadas. Pensijų fondų kūrimosi istorija ir specifika užsienio šalyse. Pensijų fondų kūrimosi Lietuvoje problemos. Veiklos garantijos. Pensijų fondų investavimo galimybės. Skirtumas tarp pensijų fondų ir bankų bei draudimo kompanijų. Privataus pensijų fondo verslo aplinka Lietuvoje. Potencialūs investuotojai į pensijų fondus. Investicinio portfelio formavimas. Pensijų fondų veiklos priežiūra. Pensijų fondų įtaka ekonomikai. Pensijų fondų ateitis Lietuvoje. Pensijų fondo lėšų kaupimo prognozė. Investicinio portfelio parinkimas ir valdymas. Pensijų fondo senatvės išmokos ir jas veikiantys faktoriai. Pensijų fondo dalyvių gautinos naudos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-11-27
 • Pensijų fondai (2)

  Pensijų fondo sudarymas ir pensijų fondo taisyklės. Pensijų fondo investavimo strategija. Pensijų fondo dalyvių teisės. Pensijų fondo kaupimo sutartis. Pensijų įmokos. Dalyvavimo pensijų fonde pabaiga. Pensijų išmokos. Pensijų išmokų būdai ir mokėjimo tvarka. Atskaitymai iš pensijų fondų. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Pensijų fondai (3)

  Įvadas. Pensijų fondų valdymas, investavimo strategijos bei reikšmė. Pensijų fondų priežiūra. Investicijų strategijos, reglamentavimas ir grąžos garantijos. Naujosios pensijų sistemos Lietuvoje pagrindiniai veikimo principai. Pensijų kaupimo sistemos saugumo užtikrinimo priemonės. Pensijų kaupimu užsiimančių bendrovių priežiūra. Pensijų kaupimo dalyvių turto atskyrimas nuo pensijų fondų valdymo įmonių turto. Investavimo krypčių reglamentavimas. Pagrindinių konkurencijos tarp pensijų fondų valdymo Įmonių būdų palyginimas. Pensijų fondų valdymo įmonių nustatytų mokesčių palyginimas. Pensijų fondų valdymo įmonių investavimo strategijų palyginimas. Investicijų vertės augimo ir rizikos ryšys. Investavimo sprendimų priėmimo tvarka. Investicinių krypčių palyginimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-01
 • Pensijų fondai (4)

  PowerPoint pristatymas. Pensijų sistema Lietuvoje. 3 pakopos. I pakopa: Sodra. Kodėl TIK I pakopa nėra gerai? II pakopa. III pakopa. II pakopos pensijų fondai (kaip tai veikia?). II pakopos pensijų fondai (dinamika). II pakopos pensijų fondai (ar pelninga?). II pakopos pensijų fondai (rūšys). II pakopos pensijų fondai (kiek tikėtis?). Pensijų fondų suvestiniai duomenys. 2006 birželis. Pensijų fondų suvestiniai duomenys. 2006 rugsėjis. Iš viso. Kiek žmonių dalyvauja. Dalyviai. Pasirašytų sutarčių skaičius. Mokesčiai. Rizika. Pelningumas. Didžiausi pirkimo/pardavimo sandoriai. III pakopos pensijų fondai. II ir III pakopos pensijų fondų palyginimas. III pakopos pensijų fondų rūšys. Lietuvoje veikiantys III pakopos pensijų fondai. III pakopos pensijų fondų vertė. 2005 metų investicijų grąža ir rizikos rodikliai. Dalyvių skaičius. Mokesčiai. Finasta obligacijų pensija plius. Pinigų srautai. Pensija 1 plius. Pinigų srautai. Faktiškai gautos lėšos. Pinigų srautai. Išmokėtos lėšos. Nord/LB papildoma pensija. Pinigų srautai. Parex papildoma pensija. Pinigų srautai. Finasta akcijų pensija plius. Pinigų srautai. Pensija 2 plius. Pinigų srautai. Faktiškai gautos lėšos. Pinigų srautai. Išmokėtos lėšos.
  Finansai, pristatymas(53 skaidrės)
  2006-12-28
 • Pensijų fondai (5)

  Įvadas. Pensijų sistema. Kaupiamoji pensija. Pensijų fondų licencijavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-02
 • Pensijų fondai ir jų įtaka finansinėms rinkoms, Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos palyginimas

  Finansų rinkų kursinis darbas. Įvadas. Pensijų fondų tipai. Pensijų fondų veiklos principai. Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Pensijų kaupimo fondai. Pensijų fondų investicijų portfelis. Pensijų fondų sistema Lenkijoje. Trys pensijos kaupimo sistemos pakopos. Pensijų fondų lėšų investavimas. Privačių pensijų fondų aktyvai ir investicijų galimybės. Pensijų fondų sistema Vengrijoje. Veikiantys pensijų fondai. Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos pensijų sistemos palyginimas. Pensijų fondų įtaka finansinėms rinkoms. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-12-19
 • Pensijų fondai ir jų veiklos ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Senatvės pensijos. Pagrindinės pensijų fondų sąvokos. Αdministravimo mokesčiai. Dalyvavimas pensijų kaupime baigiasi. Pensijų fondų rūšys. Pensijų išmokų būdai. Pensijų fondų veiklos rizikos. Pensijų fondų veiklos rizikos – vidinė rizika. Pensijų fondų veiklos rizikos – išorinė rizika. Pensijų fondų priežiūra. II pakopos pensijiniai fondai Lietuvoje. III pakopos pensijiniai fondai Lietuvoje.
  Finansai, pristatymas(19 skaidrių)
  2006-10-11
 • Pensijų fondai ir jų veiklos ypatumai (2)

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Pensijų fondų sąvoka. Pensijų fondų istorija. Pensijų fondų tradicijos ir specifika. Pensijų draudimo schemos. Pensijų fondų priežiūra. Investicijų reglamentavimas ir grąžos garantijos. Išvados.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-11
 • Pensijų fondai Lietuvoje

  Įvadas. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos sistemos pasaulyje ir Rytų Europoje. Socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės apsaugos teikimo teritoriniai skirtumai. Finansinė valstybinio socialinio draudimo fondo būklė ir jo ateities prognozės. Lietuvos pensijų sistema ir jos trūkumai. Demografinė situacija. Lietuvos gyventojų pokyčių tendencijos. Pensijų fondų istorija. Pagrindiniai Čilės pensijų reformos bruožai. Pensijų reformos kitose Lotynų Amerikos šalyse. Singapūro pensijų valdymo fondai. Pensijų fondai Lietuvoje. Pensijų sistemos pakopos. Pensijų fonduose privalomai draudžiami asmenys. Išmokos iš pensijų fondų. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-02-01
 • Pensijų fondai Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti pensijų fondų veiklą Lietuvoje. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Pensijų fondai Lietuvoje ir jų raida. Pakopos pensijų fondai. Pensijų fondų privalumai ir trūkumai. Pensijų fondų veiklos analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2010-02-23
 • Pensijų fondų efektyvumo analizė

  Įvadas. Pensijų apmokestinimo nuostatos. Socialinio draudimo sistema. Valstybinės socialinio draudimo senaties pensija ir jos analizė. Pensijų fondai. Apčiuopiami mokesčiai. Administravimo ir turto mokesčiai. Ar pinigai saugūs? Fondo keitimas. Pensijų fonde sukauptų lėšų analizė. Pensijų sistemos reforma. Išvada.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Pensijų fondų investicinio portfelio formavimas investuojant tarptautinėse rinkose

  Įvadas. Pensijų fondų investicinio portfelio formavimo principai. Tarptautinio investicijų portfelio formavimo ypatumai. Investavimo tarptautinėse rinkose nauda, rizika ir apribojimai. Pensijų fondų investavimas tarptautinėse rinkose praktikoje. Pensijų fondų portfelio reguliavimo įtaka tarptautinėms investicijoms. Išvados. Priedas.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-02-20
 • Pensijų fondų kūrimas Lietuvoje

  Įmonių ekonomikos kursinis. Įvadas. Naujoji pensijų kaupimo sistema. Pensijų sistemos reforma. Lietuvos pensijų sistemos struktūra. Naujosios pensijų kaupimo sistemos dalyviai. Kaip pasirinkti pensijų fondą. Kaupiamų lėšų saugumas. Pensijų kaupimo išmokos. Pensijų kaupimo sutartys. Pensijų fondų kūrimosi Lietuvoje problemos. pensijų fondų įtaka ekonomikai. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-08-28
 • Pensijų fondų kūrimosi problemos Lietuvoje

  Įvadas. Buvusios pensijų sistemos trūkumai. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Pensijų sistemos formavimas. Pensijų fondų kūrimosi problemos Lietuvoje. Kaimyninių valstybių patirtis, įvedant pensijų fondus. Pensijų fondų trūkumai. Lietuvos pensijų fondų infrastruktūra. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-20
Puslapyje rodyti po