Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pinigų raida Lietuvoje (3)

  Įvadas. Pinigų samprata ir jų rūšys. Pinigų raida Lietuvoje. Pirmosios atsiskaitymo priemonės Lietuvoje. Vytauto laikų pinigėliai ir Aleksandro pinigai. Zigmanto II pinigai. Zigmanto Augusto pinigai. Stepono Batoro pinigai. Zigmanto Vazos ir Jono Kazimiero pinigai. Jono Sobieskio ir Augusto II pinigai. Pinigai Lietuvoje didžiojo karo metu. Lito atsiradimas ir gyvavimas Lietuvoje. Šiuolaikiniai pinigai bei jų formos. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-01-22
 • Pinigų rinka

  Įvadas. Pinigų rinkos priemonės. Pinigų rinkos klasifikacija. Pinigų rinkos fondai. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2007-11-29
 • Pinigų rinka (2)

  Įvadas. Pinigų rinkos samprata. Pinigų rinkos klasifikacija. Diskonto rinkos. Tarpbankinė rinka. Depozitinių sertifikatų rinka. Vietos valdžios paskolų rinka. Tarptautinė pinigų (eurovaliutos) rinka. Pinigų rinkos finansiniai instrumentai. Indėliai bankuose. Indėlių sertifikatai. Bankų akceptai. Pinigų rinkos pajiniai įnašai. Komerciniai popieriai. Atpirkimo sutartys. Iždo vekseliai. Užsienio valiutos mainų (apsikeitimo) sandoriai. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-02-20
 • Pinigų rinka (3)

  Įvadas. Pinigų rinka ir jos vaidmuo. Pinigų rinkos segmentai ir jų apibūdinimai. Diskonto rinka. Tarpbankinė rinka. Depozitų sertifikatų rinka. Vietinės valdžios paskolų rinka. Eurorinka. Pinigų kiekis. Tarpbankinio skolinimo sandorių litais ir VILIBOR. Kaita. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-06-06
 • Pinigų rinka ir joje naudojami instrumentai

  Įvadas. Pinigų rinkos vaidmuo. Pinigų rinkos pagrindiniai subjektai. Pirminė ir antrinė rinkos. Pinigų rinkos priemonės. Iždo vekseliai. Komerciniai vekseliai. Vertybinių popierių išpirkimo sutartys. Bankų akceptai. Apyvartiniai depozitiniai sertifikatai. Vekseliai ir čekiai. Pinigų rinkos klasifikacija. Diskonto rinka. Diskonto rinkos veikimas. Paralelinės rinkos. Tarpbankinė rinka. Depozitininių sertifikatų rinka. Vietinės valdžios paskolų rinka. Eurorinka. Nacionalinių pinigų rinkų atskirumas. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-03
 • Pinigų samprata, atsiradimas, raida ir pagrindinės savybės

  Įvadas. Pinigų istorinė raida. Pirmieji pinigai. Pirmykštės monetos. Pinigų ryšys su auksu. Pinigų apibrėžimas ir jų funkcijos. Mainų tarpininko funkcija. Vertės mato ir būsimų mokėjimų priemonės funkcija. Kaupimo priemonės funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Bankų pinigai. Čekiai. Kredito kortelės. Pinigų paklausa. Valiutos kursas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-05-02
 • Pinigų sistema

  Pinigų sistema. Pinigų sistemos susiformavimo priežastys. Pinigų sistemos elementai ir jų pokyčiai. Pinigų sistemų tipai. Bimetalizmas ir monometalizmas. Paralelinės, dvigubos ir ,,šlubuojančios" valiutos sistemos. Bimetalizmo nepatvarumas. Aukso standartai: aukso monetų, aukso luitų, aukso devizų. Tarptautinis aukso luitų standartas. Kreditinių pinigų sistema. Infliacija: esmė ir rūšys. Infliacijos teorijos. Infliacijos priežastys ir pasekmės. Defliacija, jos esmė, priežastys, tikslai ir priemonės. Devalvacija ir revalvacija. Jų priežastys ir pasekmės. Pinigų reformos, jų rūšys, priežastys ir tikslai. Pinigų kūrimas ir pinigų emisija (leidimas į apyvartą).
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2006-11-01
 • Pinigų sistemos reikšmė

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti pinigų sistemos reikšmę. Pinigai. Pinigų raida mainai. Metaliniai pinigai. Popieriniai pinigai. Elektroniniai pinigai. Pinigų sistemos reikšmė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-03-04
 • Pinigų srautų ataskaita

  Įvadas. Pinigų srautų informacija. Pagrindinės sąvokos. Pinigų srautų planavimas. Pinigų srautų biudžeto sudarymas. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Piniginių įplaukų / išmokų iš įmonės pagrindinės veiklos numatymas. Pinigų srautų informacijos valdymas. Pinigų srautų informacijos valdymo supratimas. Pinigų srautų analizė. Pinigų srautų informacijos valdymo kompiuterizavimo prielaidos ir galimybės. Pinigų srautų informacijos reikšmė valdymo apskaitai. Pinigų srautų informacijos reikšmė valdymo apskaitai. Priedai.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-01-16
 • Pinigų srautų ataskaita (2)

  Įvadas. Pinigų srautų ataskaitos rengimas. Netiesioginis pinigų srautų skaičiavimo būdas. Tiesioginis pinigų srautų skaičiavimo būdas. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Optimalaus pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų srautų taikymas praktikoje. Tiesioginio formato pinigų srautų ataskaitos paruošimas. Netiesioginio formato pinigų srautų ataskaitos paruošimas. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-09-19
 • Pinigų srautų esmė

  Pinigų vaidmuo įmonėje. Gavimai ir išmokėjimai. Įplaukos ir išlaidos bei jų sąsajos su gavimais ir išmokėjimais. Finansinės ir investicinės veiklų pinigų srautai. Finansinė atskaitomybė. Finansinis turtas. Investiciniai pinigų srautai. Pelno ir pinigų srautų skirtumai.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-02-09
 • Pinigų srautų tarptautinė reglamentacija

  Įvadas. Pinigų srautų ataskaitos reglamentavimas. Pinigų srautų ataskaitos reglamentavimo problemos tarptautiniu mastu. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-06-12
 • Pinigų teorija

  Pinigų esmė, turinys, forma ir prigimtis. Pagrindinis pinigų apibrėžimas. Pinigų funkcijos. Pinigai kaip mainų priemonė. Pinigai kaip kaupimo priemonė. Pinigai kaip apskaitos vienetas. Kiti pinigų apibrėžimai, pinigų junginiai ir priešiniai (pinigų apžvalga). Pinigų formos: prekiniai, metaliniai pinigai, metalinės monetos, popieriniai pinigai, skolos raštai, aukso standartas, aukso keitimo standartas, šiuolaikiniai elektroniniai pinigai; grynieji ir negrynieji, bankiniai arba kreditiniai pinigai. Šiuolaikiniai elektroniniai pinigai bei tolesnė pinigų raida. Pinigų likvidumas. Pinigų rinka. Jos samprata, dalyviai ir instrumentai. Pinigų pasiūla ir paklausa. Metalistinė ir nominalistinė pinigų teorijos. Pinigų kiekio teorijos, jų esmė, lygtys ir aiškinimai. Monetaristai ir neokeinsistai.
  Finansai, konspektas(13 puslapių)
  2006-11-01
 • Pinigų valdymas

  Akcijų portfelio valdymas. Valdymo procesas. Valdymo proceso trūkumai. Valdymo proceso pranašumai. Obligacijų portfelio valdymas. Valdymo procesas. Valdymo proceso trūkumai. Valdymo proceso pranašumai. Pinigų rinkos valdymas. Valdymo esmė ir procesas. Valdymo proceso trūkumai. Valdymo proceso pranašumai. Mišrių fondų valdymas. Valdymo esmė ir procesas. Valdymo trūkumai. Valdymo pranašumai.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa

  Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigai. Pinigų funkcijos. Mainų priemonė. Prekių apskaitos funkcija. Taupymo kaupimo funkcija. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas. Pinigų pasiūlos. Plėtimas. Mažinimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis Bankas (CB) ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolės bei reguliavimo būdai. Monetarinė politika: esmė ir tikslai. Centrinio Banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Kiekybinė pinigų teorija ir pinigų paklausa. Euro įvedimas Lietuvoje. Euro įvedimo įtaka Lietuvos ekonomikai. Eurų banknotai ir monetos.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-11-18
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė (3)

  Įvadas. Planuojamų pagaminti gatavų gaminių skaičius. Įrengimų skaičius ir jų apkrovimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-06-16
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų pramonė UAB "Ąžuolynas"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-06-16
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų pramonė UAB "Ąžuolynas" (2)

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-06-16
 • Plaukiojantys valiutų kursai

  Įvadas. Valiutos kursas. Valiutos kursas ir jo rūšys. Valiutų kurso raida. Aukso standartas. Fiksuoti valiutos kursai. Dolerio standartas. Plaukiojantys valiutų kursai. Kodėl svyruoja valiutos kursai? Valiutų kurso svyravimo analizė. Plaukiojantys valiutų kursai. Laisvi lankstieji valiutų kursai. Jų panaudojimo problemos. Reguliuojami plaukiojantys valiutų kursai. Kaip centrinis bankas kišasi i valiutos keitimo rinką. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų kursų naudojimo pranašumai ir trūkumai. Valiutų kursų įtaka prekybai užsienio valiutomis. Prekyba užsienio valiutomis. Kaip organizuojama valiutų keitimo rinka. Sunkumai, su kuriais buvo susidurta, norint pereiti nuo fiksuoto prie plaukiojančio valiutos kurso. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2008-01-07
 • Plaukiojantys valiutų kursai. Jų raida ir atvejai įvairiose šalyse

  Valiutos kursas ir jo rūšys. Bretton Woods sistema. Plaukiojančio valiutos kurso susidarymo mechanizmas. Užsienio valiutos rinka. Plaukiojančio valiutos kurso nusidėvėjimas ir jos kurso pakilimas. Plaukiojančių valiutos kurso sistemos privalumai ir trūkumai. Plaukiojančių valiutų kursų panaudojimo problemos. Reguliuojamai plaukiojantys valiutų kursai. Plaukiojančių valiutų kursų pranašumai ir trūkumai.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-10-31
Puslapyje rodyti po