Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės skolos

  Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos. Valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Skolos valdymo tarnybos vieta. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų taikymas. Paskolų judėjimo stebėjimas. Skolos dokumentai ir ataskaitos. Skolos išieškojimo procesas. Duomenys apie paskolą, kuriuos būtina pateikti. Neleistini skolininko veiksmai. Paskolų rizikos sąskaita. Valstybės skolos prognozės 2002 m. Išvados. Priedai (3)
  Finansai, referatas(28 puslapiai)
  2005-08-29
 • Valstybės užimtumo politika (2)

  Įvadas. Lietuvos respublikos užimtumo didinimo 2001–2004 metų programa. Užimtumo politikos strateginės kryptys ir priemonės. Darbo vietų sistemos plėtojimas. Užimtumo rėmimo tobulinimas. Gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių didinimas. Lygių galimybių darbo rinkoje didinimas. Užimtumo politikos integralumo didinimas. Priemonių finansavimas, įgyvendinimas ir monitoringas. Užimtumo didinimo programos ataskaita. Pagrindiniai pasiekimai. Darbo rinkos pokyčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-03-16
 • Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje

  Įvadas. Valstybės ekonominė sistema. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės funkcijos. Teisiniai rinkos ekonomikos funkcionavimo pagrindai. Makroekonominė stabilizacija. Išteklių paskirstymas (alokacija). Pajamų perskirstymas. Valstybinis ekonomikos reguliavimas. Valstybės priimti nutarimai gerinantys šalies ekonomiką. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-03-22
 • Valstybės vaidmuo teikiant viešąsias gėrybes

  Įvadas. Viešosios gėrybės. "Zuikiavimo" problema. Viešųjų gėrybių charakteristika. Privačios ir viešosios gėrybės. Vyriausybės problema, teikiant viešąsias gėrybes. Kaip nustatyti kokių viešųjų gėrybių trūksta visuomenei? Viešasis apsirūpinimas viešosiomis gėrybėmis. Kokias prekes ir paslaugas ir kiek jų turėtų teikti valstybė? Privatus sektorius viešųjų gėrybių gamyboje. Lindalio kainos. Viešųjų gėrybių pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąją kainas. Minimalioji kaina ir jos taikymas. Maksimalioji kaina ir jos taikymas. Subsidijos. Valstybės finansų sistema. Fondai. Nacionalinis biudžetas. Nebiudžetiniai fondai. Aukštasis mokslas. Žemės ūkis. Nedarbas. Valstybės skatinimas kurti darbo vietas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-12
 • Valstybiniai paramos šaltiniai smulkiam ir vidutiniam verslui

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai. Smulkiojo ir vidutinio verslo rūšys. Tradicinės verslo rūšys. Franšizė. Koncesiniai verslai. Lizingas. Faktoringas. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo problemos bei trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priežastys. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros veiksniai. Ekonominės sąlygos. Teisinės sąlygos (Verslo apsauga). Smulkaus ir vidutinio verslo parama. Valstybės parama smulkiajam ir vidutiniam verslui. INVEGOS veikla ir funkcijos. LEID. Verslo inkubatoriai. Verslo informacijos centras. Savivaldybių SVV skatinimo fondai. LSVVPA. Europos sąjungos struktūrinių fondų parama. Europos regionų plėtros fondas. Europos socialinis fondas. Europos žemės ūkio reguliavimo ir garantijų fondas. Finansinis instrumentas žuvininkystei reguliuoti. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-12-05
 • Valstybinio kredito finansinė esmė ir vaidmuo valstybės finansavime

  Įvadas. Valstybinis kreditas. Požiūrio į valstybės skolinimąsi evoliucija. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybinio kredito formos. Kredito sistema ir jos veikimas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Valstybinio sektoriaus skolos finansavimo būdai

  Įvadas. Valstybinio sektoriaus skolinimosi poreikis. Valstybinio sektoriaus skolos finansavimo būdai. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Skolinimasis įformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis. Skolinimasis įformintas vertybiniais popieriais. Skolinimasis neįformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis ar VVP. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2005-10-01
 • Valstybinio socialinio draudimo biudžeto susidarymas ir vykdymas

  Įvadas. Valstybinių nebiudžetinių fondų esmė ir vaidmuo finansų sistemoje. Valstybinis socialinis draudimo fondas. Valstybinio socialinio draudimo biudžeto esmė, fondo pajamos ir išlaidos. VSD fondo pajamų bei išlaidų sudėtis, struktūra bei klasifikacija. Rodikliai, sąlygojantys valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas ir išlaidas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-03-16
 • Valstybinio socialinio draudimo fondas

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo sistemos sandara. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Misija. Vizija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-01
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 – 2005 metų išlaidų analizė

  Įvadas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 – 2005 metų išlaidų analizė. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2007-02-07
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002-2007 metų išlaidų analizė

  Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002-2007 metų analizė. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-09
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio draudimo mokestį. Darbo uždaviniai. Valstybinis socialinis draudimas. Mokesčių mokėtojai. Valstybinio socialinio draudimo įmokų draudėjai. Draudėjų registravimas. Informacija, kurią draudėjas turi pateikti Sodrai (2). Mokesčio objektas. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai (2). Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas. Pajamos ir atvejai, kada socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos (6). Savarankiškai dirbantys asmenys. Verslo liudijimus turintys asmenys. Mokesčio sumokėjimas (2). Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Visų rūšių socialiniu draudimu privalomai draudžiami. Asmenys, privalomai draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu (2). Asmenys privalomai draudžiami tik pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims. Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazinei ir papildomai pensijai gauti dydžiai. Pensijų socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai privalomai draudžiami. Tik nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu privalomai draudžiami. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių priverstinio išieškojimo būdai (2). Išvados.
  Finansai, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-11-21
 • Valstybinis kreditas

  Įvadas. Valstybinio kredito samprata. Valstybės skolinimasis. Neapiformintas vertybiniais popieriais. Neapiformintas tiesioginėmis paskolų sutartimis ar VVP. Valstybės skolinimas. Valstybės garantavimas. Valstybinis ir privatus kreditas. Valstybinis kreditas ir valstybės skola. Valstybinis kreditas ir biudžeto deficitas Biudžeto deficito subalansuotumas ir priimtinumas. Biudžeto deficito finansavimas ir valstybės skola. Valstybės skolos našta. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2004-12-18
 • Valstybinis pensijų draudimas Lietuvoje

  Įvadas. Socialinio draudimo pensijos. Senatvės pensijos. Invalidumo pensija. Našlių ir našlaičių pensijos. Valstybinės pensijos. Šalpos pensijos. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-09-27
 • VaR ir konsultantų pasirinkimas

  Įvadas. VaR. VaR charakterizuojantys parametrai. VaR – taisyklė ar įrankis? ERP sistemos. Kuo ERP sistemos yra pažangios ir kaip jos veikia? Kokią naudą įmonei teikia ERP/MRPII sistemų naudojimas? Programinės įrangos pasirinkimas. ERP programinės įrangos pasirinkimo procesas. Blogo partnerio ar netinkamo konsultavimo modelio pasirinkimas. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2007-02-27
 • VaR modelis rinkos rizikos valdymui

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti VaR modelio taikymą rinkos rizikos įvertinimui. darbo objektas. Rizika ir jos valdymas. Rinkos rizika. Vertės pokyčio rizika (Value at Risk). VaR modelio taikymas apskaičiuojant banko rinkos rizikos kapitalo poreikį. Var modelio metodai ir jų taikymas. Istorinio modeliavimo metodas. Variacijos-kovariacijos metodas. Monte Carlo simuliacijos metodas. Grįžtamojo patikrinimo metodas (Backtesting). Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2009-10-08
 • Vartojamosios paskolos Lietuvos bankuose

  Įvadas. Vartojamoji paskola. Vartojamosios paskolos analizė. Vartojamųjų paskolų aktualijos ir problemos. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Finansai, analizė(14 puslapių)
  2008-01-14
 • Vartojamosios paskolos: bankai AB "Snoras ir AB "DnB Nord"

  Finansų institucijų namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – nustatyti, kuri iš analizuotų finansų institucijų, esant tam tikroms sąlygoms ar prielaidoms, patraukliausia vartotojui. Lietuvos bankų sistema. AB bankas "Snoras". Vartojamosios paskolos be užstato. Klasikinė vartojamoji paskola. Lanksčioji vartojamoji paskola. Vartojamosios paskolos už užstatą. Paskola be formalumų. Paskola siekiantiems daugiau. Vartojamoji paskola studentams. DnB Nord. Greitieji vartojimo kreditai. Greitieji vartojimo kreditai internetu. Greitieji vartojimo kreditai su draudimu. Vartojamųjų paskolų palyginimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir diagramomis.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-05-30
 • Vartojimo kreditas

  Įvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito formos ir rūšys. Kredito principai. Palūkanos ir kredito kaina. Kredito apdraudimo priemonės. Lietuvos kredito įstaigos ir jų veikla. Vartojimo kreditas. Vartojamojo kredito grąžinimas. Naujienos imant vartojimo kreditą. Kaip gauti banko kreditą. Vartojimo kreditas užsieny. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-12-11
 • Vartojimo paskolų fiziniams asmenims sąlygų analizė

  Kredito sutarties elementai. Vartojamųjų paskolų fiziniams asmenims sąlygų analizė Lietuvos bankuose. Metinių palūkanų palyginimas Lietuvos bankuose. Kaip galima gauti vartojimo kreditą. Kuo domimasi paraiškoje. Papildomų sąlygų analizė gaunant vartojamąjį kreditą. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-09-13
Puslapyje rodyti po