Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Finansų teisė ir finansiniai teisiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai ir ryšys su kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema: bendroji ir ypatingoji dalys; finansų teisės institutai. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės normų sąvoka ir požymiai. Finansų teisės normų rūšys. Finansiniai teisiniai santykiai, specifika ir rūšys; finansinių teisinių santykių reguliavimo metodas. Finansinių teisinių santykių klasifikavimas. Finansinių teisinių santykių subjektai ir jų klasifikacija.
  Finansai, pristatymas(37 skaidrės)
  2009-12-16
 • Finansų teorija

  Finansų pagrindai. Įmonės finansinės būklės analizės metodai. Finansinis veiklos planavimas ir finansinių ataskaitų prognozavimas. Lūžio taško (momento) analizė. Gamybos svertas. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Gamybos svertas (gamybos sverto lygis). Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos matai. Rizika ir pelno norma.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2009-10-14
 • Finansų valdymas

  Įvadas. Kas yra finansų valdymas? Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Finansų valdymo tikslas. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos. Finansinės ataskaitos ir jų turinys. Sąskaitų balansų lentelė. Pelno ir pinigų srautų ataskaita. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Pinigų finansinis valdymas. Finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Ilgalaikio turto finansinis valdymas. Investicinių projektų įvertinimo būdai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-05-27
 • Finansų valdymas (2)

  PowerPoint pristatymas. Svyruojantys valiutos kursai. Transakcinė rizika. Vertimo rizika. Mainai. Kapitalo didinimas ir investavimas. Pardavimai be pinigų. Tarptautinis finansų centras.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-13
 • Finansų valdymas (3)

  Įvadas. Įmonių strateginis planavimas. Įmonės plėtra. Finansinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. Finansinio įsiskolinimo valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės rinka. Įmonės finansinė analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Trumpalaikis turtas. Savininkų nuosavybė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji ir horizontalioji analizė. Grynasis pelnas. Likvidumas. Finansiniai įsiskolinimai. SSGG analizė. Įmonės strategija. Išvados.
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2010-12-08
 • Finansų valdymas: krovinių gabenimas UAB "Anpreka"

  Finansų valdymo pagrindų kontrolinis darbas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės rodikliai. Pelningumo rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Efektyvumo analizė. Stabilumo rodikliai. Įmonės finansų valdymo problemos ir sprendimo būdai. Įmonės prognozinis balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Balansas. Prognozuojami įmonės rodikliai. Pelningumo rodikliai su prognozė. Mokumo rodikliai su prognozė. Efektyvumo rodikliai ir prognozė. Stabilumo rodikliai ir prognozė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, namų darbas(15 puslapių)
  2011-06-15
 • Finansų valdymas: UAB "Beta"

  Įvadas. Bendroji įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ir rezultatų analizė. Įmonės "Beta" balanso vertikalioji analizė. Pagrindinių finansinių rodiklių nustatymas. Pelningumo rodiklių nustatymas. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-02
 • Finansų valdymas: UAB "Senasis Tomas"

  Anotacija. Trumpa UAB "Senasis Tomas" charakteristika. Įmonėje naudojamos buhalterinės apskaitos programos. "STEKAS – apskaita". Pilot2000. Apskaitos sistema Pilot 2000. Darbo užmokesčio apskaitos sistema PILOT2000. Ilgalaikio turto apskaitos sistema. Autotransporto apskaitos programa PILOT2000. Pirminiai dokumentai. Specialieji apskaitos dokumentai. Kasos pajamų orderis. Sąskaita-faktūra ir PVM sąskaita-faktūra. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Dokumentai pildomi. Atskaitomybės formos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio būdai, rūšys ir sistemos. Atlyginimų priskaitymas ir išmokėjimas. Pirkimų ir pardavimų apskaita. Pirkimų apskaita. UAB "Senojo Tomo" tiekėjai. Pardavimų apskaita. Išvada.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-27
 • Finansų valdymas. Finansų valdymo elementai

  PowerPoint pristatymas. Įžanga. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Rizikos sumažinimo būdai. Vertybinių popierių portfelio rizika ir diversifikacija. Laiko veiksnio įtaka finansiniams skaičiavimams. Vienkartinių mokėjimų būsimoji vertė. Vienkartinių mokėjimų esamoji vertė. Periodinių mokėjimų būsimoji vertė.
  Finansai, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-01-04
 • Finansų valdymo esmė ir funkcijos

  Įvadas. Finansų valdymo esmė ir funkcijos. Lėšų šaltiniai. Kapitalo rinkos. Investicijų finansavimo sprendimai. Palūkanų norma ir rizika. Dividendų politikos sprendimai. Koordinavimas ir kontroliavimas. Turto didinimas iki aukščiausio laipsnio. Pelno norma ir rizika. Vidinės pelno normos (IRR) metodas. Projektų rizikos įvertinimas. Lūžio taškas. Lūžio taško skaičiavimas. Kintamosios ir pastoviosios išlaidos, pardavimo pajamos ir lūžio taškas. Pastoviosios ir kintamosios išlaidos. Įmonės pelno rodiklių analizė. Pelno esmė. Pelno susidarymo eiga. Pelno analizės tikslai ir eiga. Horizontalioji bendroji bendrojo pelno analizė. Vertikalioji bendrojo pelno analizė. Verslo segmentų pelno įnašai ir jų didėjimo tempai. Segmentų pelno įnašai į bendrąjį įmonės pelną. Pelno veiksnių analizė. Bendrojo pelno analizė. Pelningumo rodiklių klasifikavimas. Pardavimo pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-05
 • Finansų valdymo funkcijų reikšmė įmonėje

  Įvadas. Finansų vaidmuo įmonės ir visuomenės valdyme. Finansų vadybos samprata. Išteklių paskirstymas įmonėje. Finansų funkcija įmonėje. Sprendimų priėmimo procesas įmonėje. Finansiniai sprendimai įmonės viduje. Vadovavimo elgesys. Atstovavimo teorija. Finansų funkcija. Finansinio valdymo funkcijos ir jų ryšiai. Biudžetų sudarymas ir finansinis prognozavimas. Trumpalaikio turto ir skolų finansinis valdymas. Ilgalaikio turto ir nuosavybės finansinis valdymas. Verslo plano finansinis įvertinimas. Reikalingas pradinis kapitalas ir jo panaudojimas. Vartojimo prognozė. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Lūžio taško įvertinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-07-30
 • Finansų valdymo strategija

  Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. UAB "X" finansinė analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2006-11-20
 • Finansų valdymo turinys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra

  PowerPoint pristatymas. Finansų valdymo turinys. Kokius sprendimus turėtų priimti finansininkai? Kaip skirstomi sprendimai? Finansininkų valdymo sprendimų grupės. Finansų valdymo sprendimai pagal turinį. Finansinės veiklos planavimo etapų rezultatai. Finansų valdymui pagal vykdomas veiklas priskiriama. Finansų valdymo sprendimai. Finansų instrumentų rūšys. Įmonės finansų valdymo organizacinė struktūra. Finansų valdymas. Už ką įmonėje atsakingas finansininkas? 3 finansininko atliekamos funkcijos. Finansininkas privalo tinkamai parinkti ir įvertinti. Ką turėtų atlikti finansininkas spręsdamas kapitalo valdymo klausimus? Finansininko tikslas. Už ką įmonėje atsakingas buhalteris? Iš kur gaunama informacija finansams valdyti? Įmonės finansų ir finansų rinkos sąveika. Kokius įmonės veiklos rodiklius skaičiuoja investuotojai prieš priimdami sprendimus? Investuotojų skaičiuojami rodikliai. Išvados.
  Finansai, pristatymas(28 skaidrės)
  2008-11-21
 • Firmos balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų analizė

  Horizontalioji įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Išvados.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2008-09-10
 • Fiscal policy

  Darbas anglų kalba. Fiskalinė (monetarinė) politika ir jos priemonių bei uždavinių analizė. Introduction. The aim of this paperwork is to analyze the main tools of fiscal policy as well as its targets in order to prove the importance of fiscal policy in state governance seeking to maintain stable and developing economy. Tools of fiscal policy. Discretionary fiscal policy. Non – discretionary fiscal policy. Targets of fiscal policy. Problems implementing fiscal policy. Convergence program of Lithuania. Convergence program of Lithuania of 2007. Evaluation of financial situation and activities of Lithuania. Conclusions.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-04-07
 • Fiskalinė politika (2)

  Fiskalinės politikos priemonės ir jų taikymas verslo cikle. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas : vyriausybės išlaidų didinimas. Fiskalinės politikos makroekonominis efektas: mokesčių didinimas arba mažinimas. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto deficito finansavimo priemonės. Automatiniai stabilizatoriai.
  Finansai, analizė(8 puslapiai)
  2005-06-30
 • Fiskalinė politika ir jos įrankiai

  Įvadas. Fiskalinė politika. Svarbiausios problemos. Valstybės biudžetas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-25
 • Fiskalinės bei monetarinės politikos derinys

  Fiskalinės bei monetarinės politikos derinys. Įvadas. Prekių rinka ir IS kreivė. Pinigų rinka ir LM kreivė. Monetarinė politikos poveikis. Fiskalinės politikos poveikis. Fiskalinės politikos multiplikatoriaus priklausomybė nuo monetarinės reakcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos derinys. IS-LM modelio panaudojimas stabilizavimo politikoje. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-12
 • Fiskalinės politikos priemonės, jos įgyvendinimo problemos, ribojimai ir pasirinkimo galimybės

  Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Ribojimai ir pasirinkimo galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas

  Santrauka. Įvadas. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Lietuvos nacionalinė vertybinių popierių birža (Vilniaus akcijų birža), jos kūrimasis bei plėtra. Vertybinių popierių biržos dalyviai, struktūra. Prekyba biržoje. Investicijų analizė. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas. Investavimo rizika. Fizinio asmens investicinio portfelio formavimas ir valdymas, remiantis oficialiuoju NVPB sąrašu. Pelno akcijai ir p/e rodiklio kitimas 2002 – 2004 metais. Akcijų buhalterinės vertės kitimas 2002 – 2004 metais. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonės mokumo rodiklių apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumas (nuosavybės grąža) 2004 metais. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas remiantis aktyvia valdymo strategija. Fizinio asmens investicinio portfelio valdymas remiantis pasyvia strategija. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (19). Darbas iliustruotas diagramomis. Išnašos.
  Finansai, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2008-05-15
Puslapyje rodyti po