Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Audito samprata, tikslai, reikšmė

  Audito samprata. Audito tikslai. Įrodymų rinkimas. Metodiškumas. Objektyvumas. Lietuvos Respublikos audito įstatyme pateikti audito tikslai. Audito rūšys. Finansinis auditas. Valdymo auditas. Veiklos auditas. Socialinis auditas. Išorės auditas. Vidaus auditas. Valstybinis auditas. Privalomasis auditas. Finansinis (teisėtumo) auditas. Nuolatinis auditas. Periodinis auditas.
  Finansai, konspektas(5 puslapiai)
  2008-01-04
 • Audito samprata, tikslai, reikšmė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su audito samprata, reikšme ir tikslais. Audito ištakos ir raida. Audito samprata. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito tikslai. Audito klasifikacija. Išvados.
  Finansai, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-15
 • Auditorių teisės, pareigos ir atsakomybė

  Įvadas. Auditorius ir jo apibrėžimas. Auditoriaus teisės. Auditoriaus pareigos. Auditoriaus atsakomybė. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2010-05-13
 • Aukštojo mokslo finansavimo problemos

  Valstybės finansų kursinis. Įvadas. Paskolos samprata. Bendrosios paskolų sąlygos. Paskolos studentams. Studentams teikiamų paskolų sąlygos. Valstybės remiama paskola studentams. Paskola studentams be valstybės garantijų. Paskolos studijoms privalumai. Užsienio valstybėse teikiamos paskolos studentams. Studentų paskolų analizė Lietuvos bankuose. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2012-03-06
 • Automobilio lizingo apskaičiavimas

  Tyrimas. Automobilio pirkimo išsimokėtinai apskaičiavimas.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-02-13
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: statybos ir remonto paslaugos UAB "Aromsa"

  Įvadas. Įmonės UAB "Aromsa" veikla: paslaugų sfera - statyba ir remontas. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Atsiskaitymų per banką apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Atsiskaitymų su tiekėjais apskaita. Tarpusavio skolų sutikrinimo tvarka. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaita. Skolų Sodrai ir biudžetui apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto nurašymas. Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos. Nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Analitinės darbo užmokesčio apskaitos registrai. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjimų, finansinių rezultatų apskaita. Atskaitomybė. Mokesčiai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(28 puslapiai)
  2009-09-22
 • Baigiamosios praktikos ataskaita: Vilniaus miesto savivaldybė

  Įvadas. Vilniaus miesto savivaldybės charakteristika. Savivaldybės vidaus struktūra. Vilniaus miesto savivaldybės funkcijos. Savarankiškosios funkcijos. Priskirtosios savivaldybės funkcijos. Valstybinės, perduotos savivaldybei, funkcijos. Sutartinės savivaldybės funkcijos. Įstaigos išlaidos, jų planavimas bei finansavimo tvarka. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto pajamos, pajamų struktūra. 2007 m. biudžeto asignavimai, jų paskirstymas. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus. 2007 metų Vilniaus miesto savivaldybės asignavimų pasiskirstymas pagal valstybės funkcijas. Darbo apmokėjimo sistema. Darbuotojų pareigybės, stažas. Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, praktikos ataskaita(35 puslapiai)
  2008-05-15
 • Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų finansinė analizė: stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba AB "Stumbras"

  Įvadas. Darbo tikslas - Atlikti AB "Stumbro" finansinę analizę. AB "Stumbro" charakteristika. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos rodikliai. Išplėstiniai pelningumo rodikliai. Nenuostolingo lūžio taškas ir gamybos svertas. Nenuostolingo lūžio taškas. Gamybos svertas.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2010-03-02
 • Baltijos Jūros Valstybių Taryba

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Valstybės narės. Valstybės stebėtojos. BJVT tikslas. BJVT uždaviniai. Bendradarbiavimo sritys. Tradicijos. Techninė organizacijos bazė. Valdymo struktūra. BJVT bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su regioninėmis tarybomis. Lietuva ir BJVT. Narystės svarba.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-10-05
 • Bandomasis balansas: statybinių medžiagų tiekimas UAB "Lakaja"

  Įvadas. UAB "Lakaja" turto ir nuosavybės likučiai 2009 m. sausio mėn. 01 d. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų apskaitos lygybė. Bendrasis žurnalas. UAB "Lakaja" specialieji žurnalai. Pirkimų skolon (PI) žurnalas. Pardavimų skolon (PA) žurnalas. Pinigų gavimo (PG) žurnalas. Pinigų mokėjimo (PM) žurnalas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaitos (TGIA) žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. bandomasis balansas. UAB "Lakaja" 2009 m.sausio mėn. pelno (nuostolio) ataskaita. Išvados..
  Finansai, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-02-23
 • Bank of Ireland

  Darbas anglų kalba. Airijos bankas. Executive summary. Company background. Purpose and objectives. Strategic analysis. External and company analysis. Customer analysis. Competitor analysis. Market/submarket analysis. Environmental analysis. Internal analysis. Company strategy audit. Strategic analysis outputs. Recommendations and actions. References.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-06
 • Bankai

  Iš bankininkystės istorijos. Bankai ir jų funkcijos. Bankai ir nebankai. Banko valdymo organai. Centrinis bankas. Komerciniai bankai. Bankų sistema Lietuvoje nuo 1993-iųjų iki 2001-ųjų. 1993 – iųjų bankų sistema. Konkurencija Lietuvos bankų sistemoje 1995 – 1996 m. Lietuvos bankų sektorius 1997 metais buvo nuostolingas. Turtas didėjo, nors efektyvumas smuko. Latvijos ir Estijos bankai pelningesni. Didžiausios bankininkystės problemos išlieka tos pačios. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-05-31
 • Bankai (2)

  Banko samprata ir teikiamos paslaugos. Bankų funkcijos. Bankų klasifikacija. Komercinis bankas. Centrinis bankas. Elektroninė bankininkystė.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2005-06-08
 • Bankai (3)

  Įvadas. Bankų rūšys ir pagrindinės funkcijos pagal nuosavybės formas. Bankų rūšys pagal veiklos pobūdį ir jų funkcijos. Bankų specializavimo kriterijai. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos dalyviai ir jų interesų mechanizmas. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Banko tikslų sistema. Centrinis bankas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. El. Banko organizavimo prielaidos ir sąlygos. AC padaliniai. Elektroninių mokamųjų priemonių naudojimo prielaidos ir sąlygos. Privalumai. Trūkumai.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
 • Bankai (4)

  Darbo objektas yra centriniai ir komerciniai bankai. Darbo tikslas – išanalizuoti centrinių bei komercinių bankų atsiradimo priežastis bei jų veiklos pasekmes. Bankininkystė. Lietuvos bankas. Lietuvos banko pinigų politikos strategija. Centrinių bankų atsiradimas ir vaidmuo. Šiuolaikinis centrinis bankas. Komercinė bankininkystė. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2005-10-27
 • Bankai (5)

  Įvadas. Bankai. Bankų istorijos apžvalga. Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų indėliai. Taupomieji indėliai. Terminuotieji indėliai. Pajamų kaupimo indėliai. Atvirieji indėliai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Vilniaus bankas. Hansabankas. NORD/LB bankas. Ūkio bankas. Snoro bankas. Medicinos bankas. Sampo bankas. Parex bankas. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2006-05-23
 • Bankai (6)

  Įvadas. Bankų steigimo tvarka. Bankų licencijavimas. Bankų priežiūra. Užsienio bankų filialų bei antrinių bankų steigimas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-11
 • Bankai (7)

  Įžanga. Bankų specializacija ir universalizacija. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Užsienio kapitalas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-07-29
 • Bankai Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Banko sąvoka, raida. Bankai ir jų funkcijos. Bankai ir nebankai. Banko valdymo organai. Europos Sąjungos (ES) bankinę sistemą formuoja. Europos Sąjungos (ES) centrinis bankas. Komerciniai bankai. Bankų sektoriaus liberalizavimas Europos Sąjungos (ES) bei Vidurio ir Rytų Europos valstybėse. Bankų sektoriaus liberalizavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Bankų sektoriaus liberalizavimas Vidurio Rytų Europos (VRE) valstybėse. Užsienio bankai Europos Sąjungos (ES) ir VRE valstybėse. Bankų veiksmai po euro įvedimo. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Teisiniai bankų priežiūros Ekonominėje ir pinigų sąjungoje aspektai. Euro zonos šalyse veikiančios priežiūros struktūros. Nacionalinės priežiūros institucijos. Priežiūros institucijų bendradarbiavimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-10
 • Bankai Europos Sąjungoje (ES) (2)

  PowerPoint pristatymas. Banko sąvoka. Raida. Bankų funkcijos. Europos Sąjungos (ES) bankų sistemos sudėtis. Europos centrinis bankas (ECB). Komerciniai Bankai. Bankų sektoriaus liberalizavimas. Užsienio bankai Europos Sąjungoje (ES). Bankų veikla po euro įvedimo. Bankų priežiūra ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Bankų priežiūra eurozonoje. Išvados.
  Finansai, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-10
Puslapyje rodyti po