Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčiai ir jų sistema

  Mokesčiai. Mokesčio elementai. Mokesčių įstatymuose nustatytos lengvatos. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(24 puslapiai)
  2005-09-27
 • Mokesčiai ir jų sistema (2)

  Mokesčiai. Mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvata. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčio ėmimo būdas. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(25 puslapiai)
  2005-11-29
 • Mokesčiai ir jų sistema (3)

  Mokesčiai ir jų sistema. Mokesčio ėmimo būdas. Apmokestinimo principai ir mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikavimo ypatumai. Akcizai ir muitų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai.
  Finansai, konspektas(12 puslapių)
  2007-01-31
 • Mokesčiai ir jų sistema (4)

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Pagrindiniai mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčių objektas. Mokesčio šaltiniai. Apmokestinamas vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio ėmimo būdas. Mokestinis laikotarpis. Mokesčio nustatymo metodas. Apmokestinimo principai. Pagrindiniai apmokestinimo principai. Pagrindinė apmokestinimo problema. Mokesčių sistemos įvertinimas. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) atstovai siūlo skaičiuoti 8 indeksus. Nesurinktų mokesčių dalis nuo visų surinktų mokesčių. Faktinis mokestinis įsiskolinimas. Administravimo efektyvumo rodiklis. Lietuvos mokesčių sistema. Pagal subjektą skiriami. Juridinių asmenų mokesčiai. Pagal mokesčių rinkimą Lietuvos Respublikoje (LR) mokami mokesčiai įskaitomi. Į valstybės biudžetą mokami šie mokesčiai. Į savivaldybių biudžetus mokami šie mokesčiai. Į valstybinius nebiudžetinius fondus mokami mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Importo PVM objektas. Prievolė sumokėti PVM atsiranda. Akcizai. Akcizų objektas. Gyventojų pajamų mokestis. Neapmokestinamos pajamos. Individualūs NPD taikomi. Nekilnojamojo turto mokestis Reglamentuoja. Mokesčio lengvatos. Žemės mokestis. Mokesčių lengvatos. Neapmokestinama. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestis už aplinkos teršimą. Konsulinis mokestis. Žyminis mokestis. Įmokos pagal Lietuvos Respublikos (LR) Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Paveldimo turto mokestis. Valstybės rinkliava imama. Vietinių rinkliavų objektai. Vietinių rinkliavų nustatymas. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokesčio bazė. Loterijų ir lošimo mokesčio tarifas ir dydis. Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Pelno mokestis. Baltojo cukraus virškvočio mokestis. Kvotinio cukraus gamybos ir papildomo cukraus gamybos mokestis. Muitai. Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos (LR) miškų įstatymą. Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise. Lietuvos Respublikos (LR) laikinasis socialinis mokestis. Lietuvoje mokesčius administruoja. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai. Mokesčio administratoriaus pareigūnas turi teisę. Mokesčių derinimas Europos Sąjungoje (ES). Pagrindiniai mokesčių derinimo aspektai. Tarptautinių sutarčių viršenybės principas.
  Finansai, špera(17 puslapių)
  2007-10-01
 • Mokesčiai Lietuvoje ir Austrijoje

  Įvadas. Istorinė mokesčių apžvalga. Apmokestinimo teoriniai pagrindai. Mokesčių klasifikavimas Lietuvoje. Austrijos mokesčių sistema. Pajamų mokestis. Pajamų tarifai ir koreguojamos sumos. Mokestiniai kreditai. Korporacinis mokestis. Išeitinių pašalpų maksimalus rezervas. Verslo mokesti. Turto bei nuosavybės mokestis. PVM. Kiti mokesčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-04-10
 • Mokesčiai Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Mokesčiai mokami Lietuvos Respublikoje. Įmokos į Garantinį fondą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybės rinkliava. Kelių mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-27
 • Mokesčiai, jų esmė, funkcijos, klasifikavimas

  Istorinė mokesčių raida. Mokesčiai, jų esmė, ekonominė ir socialinė reikšmė. Mokesčių sistema. Mokesčių elementai. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-01-20
 • Mokesčiai, jų rūšys ir derinimo problema

  PowerPoint pristatymas. Mokesčiai. Mokesčių funkcijos. Mokesčių rūšys: Pagal mokėtojo teisinį statusą; Pagal įskaitymo tvarką; Pagal apmokestinimo būdą. 2005 metų I pusmetį surinkti mokesčiai. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos (LR) mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčių struktūra. Pajamų mokesčio struktūra. Pelno mokesčio struktūra. PVM struktūra. Mokesčių derinimas.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-02-15
 • Mokesčiai, kuriuos moka verslininkai

  Įvadas. Akcizas. Nekilnojamojo turto mokestis. Įmokos į garantinį fondą. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2007-01-23
 • Mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimas

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su mokesčių už aplinkos teršimą deklaravimo ir mokėjimo tvarka, išnagrinėti keturias deklaracijų pildymo formas, išsiaiškinti, kaip teisingai jas užpildyti naudojant specialią nemokamą programą "ABBYY FormFiller Light". Mokesčiai už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. FR0521 deklaracijos pildymo eiliškumas. FR0522 – mokesčiai už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių. FR0522 deklaracijos pildymo eiliškumas. FR0523 – mokesčiai už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis. FR0523 deklaracijos pildymo eiliškumas. FR0524 – mokesčiai už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. FR0524 deklaracijos pildymo eiliškumas. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2010-11-27
 • Mokesčius administruojančios įstaigos

  Įvadas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos muitinė. Lietuvos respublikos muitinės teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos teisės ir pareigos. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-03-10
 • Mokestinės nepriemokos samprata

  Įvadas. Mokestinės nepriemokos samprata. Mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų perėmimo taisyklės. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Mokestinės nepriemokos sumokėjimas už skolininką. Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-19
 • Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir patvirtinimas

  Mokestinis patikrinimas ir jo rūšys. Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimo dokumentai. Patikrinimo aktas. Patikrinimo pažyma. Mokesčių mokėtojo teisės mokestinio patikrinimo metu bei patikrinimui aktualūs principai. Patikrinimui aktualūs MAĮ įtvirtinti principai. Mokesčių mokėtojo teisės. Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta. Mokestinio patikrinimo trukmė bei mokesčių administratoriaus teisė tikrinti. Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo.
  Finansai, rašinys(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas

  Įvadas. Mokestinių ginčų sąvoka, esmė ir reikšmė. Mokestinių ginčų nagrinėjimo samprata ir esminės įstatymo nuostatos. Mokestinių ginčų nagrinėjimo etapai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-01-02
 • Mokestinių nepriemokų mokėjimo, atidėjimo tvarka bei apskaitos ypatumai

  Įvadas. Mokestinės lengvatos. Mokestinės nepriemokos jų mokėjimo atidėjimo tvarka. Nepriemokos mokėjimo atidėjimas. Atsiskaitymas turtu. Atleidimas nuo delspinigių mokėjimo. Atvejai, kai atleidžiama nuo nepriemokos. Mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas. Mokestinės lengvatos kurioms Europos Sąjungos (ES) teisės aktai nustato specialias taisykles. Atleidimas nuo baudų ir delspinigių. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Mokestinės nepriemokos sumokėjimas už skolininką. Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokestine nepriemoka. Mokestinių nepriemokų apskaitos ypatumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-15
 • Mokestinių prievolių deklaravimas ir administravimas

  Įvadas. Prievolės samprata ir prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka. Skolos perkėlimas. Prievolių pabaiga. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų pajamų mokesti. Palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą. Mokesčiai už žemę. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis. Prekyviečių mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčio administratoriaus teisės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-01-29
 • Mokomosios praktikos ataskaita: finansinės veiklos organizavimas UAB "Vaidva"

  Įmonės finansinės veiklos organizavimo mokomosios profesinės praktikos ataskaita. Įvadas. UAB "Vaidva" įmonė specializuojasi pastatų griovimo srityje. Finansinė ir buhalterinė tarnybos, jų darbo organizavimas įmonėje. Pirminių apskaitos dokumentų apdorojimas ir tvarkymas įmonėje. Kompiuterinių technologijų taikymas įmonėje. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atsiskaitymų apskaita. Socialinio draudimo įmokų skaičiavimo tvarka ir mokėjimas. Darbo apmokėjimo formos, sistemos, rūšys. Darbo laiko ir išdirbio apskaita. Pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Atostoginių sumos apskaičiavimas. Gyventojų pajamų mokestis. Nedarbingumo pašalpų dydis. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Analitinė darbo užmokesčio apskaita. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2009-04-14
 • Mokslo tiriamųjų darbų finansavimas Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje: tendencijų analizė pagal stadijas, finansavimo šaltinius (fondus), jų paskirtį

  Lėšų skirstymas Lietuvos mokslui. Valstybinio MTEP finansavimo būdai Lietuvoje. Valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų programų inicijavimo ir kiti mechanizmai. Strategijos. Lisabonos strategija. Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Tarptautinės finansavimo programos. Eureka. Cost. Eurostars. Bonus. Trišalio Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programa "Žilibertas". Lietuvos Respublikos (LR) ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje programa. 6-oji Bendroji programa (6BP). 7-oji Bendroji programa (7BP). Lietuvos galimybės dalyvauti žinių ir inovacijų bendrijoje. Europos Sąjungos (ES) parama (ištrauka iš "Inovacijos"). Investicijos į MTTP EU-27 valstybėse. Penkios šalys sudaro 80% viso Europos GBOARD. Bendrosios vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir plėtrai (GERD) pagal lėšų šaltinį - procentą GERD finansuoja pramonė. Mokslinių tyrimų ir plėtros išlaidos, pagal sektorių veiklą -% BVP. Bendros pasaulinio mokslo tyrimų ir plėtros išlaidos. Viso pasaulio išlaidų MTP dalis. Pasauliniai MTP fondų ištekliai. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2009-05-26
 • Monetarinė politika

  Įvadas. Monetarinės politikos tikslai. Pavojai. Kelio užkirtimas finansinei panikai. Stabilios palūkanų normos. Ribojamosios politikos naštos padalijimas. Užsienio investitorių pasitikėjimo išlaikymas. Konfliktai tarp tikslų. Ką FRS turėtų daryti? Ką FRS daro? Pinigų ir iždo politikos koordinavimas. Valstybės biudžeto ribotumas. Monetarinės politikos priemonės. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-05-15
 • Monetarinė politika (11)

  Monetarinė politika ir centriniai bankai. Centrinių bankų atsiradimas ir vaidmuo. Bankų raida Lietuvoje. Lietuvos bankas 1922-1940 m. Lietuvos bankas 1990-1994 metais. Centrinių bankų tikslai. Centrinio banko funkcijos. Kiti centrinio banko veiklos aspektai. Pagrindiniai monetarinės politikos tikslai. Stabilios kainos. Didelis užimtumas. Ekonomikos augimas. Tinkamas valiutos kursas. Konfliktai tarp pagrindinių tikslų. Kiti pavojai ir jų vengimo tikslingumas. Monetarinės politikos tikslus įgyvendinantys uždaviniai. Monetarinės politikos funkcionavimą užtikrinantys uždaviniai. Monetarinės politikos priemonės. Atviros rinkos operacijų kilmė. Atviros rinkos operacijos (ARO), kaip monetarinės politikos priemonė. Atpirkimo (repo) sandoriai. Atviros rinkos operacijos (ARO) įtaka šalies pinigų rinkos palūkanų normai. Atviros rinkos operacijos (ARO) plėtros kriterijai. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Privalomųjų atsargų funkcijos. Pinigų kiekio reguliavimo funkcija. Centrinio banko išteklių paklausos funkcija. Likvidumo atsargos funkcija. Trumpalaikių palūkanų stabilizavimo priemonė. Centrinio banko pajamų šaltinio funkcija. Pagrindiniai privalomųjų atsargų (PA) aspektai. Nuolatinės skolinimo(si) galimybės. Diskonto norma JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės ECB (Europos Centriniam Banke). Nuolatinio skolinimo(si) priemonės Lietuvos Banke (LB). Valiutų valdyba. Valiutų valdybos istorija. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos modelio charakteristikos. Valiutų valdybos ir centrinio banko skirtumai. Centrinio banko reorganizavimas į valiutų valdybą. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos trūkumai. Valiutų valdyba Lietuvoje. Valiutų valdybos modelio pasirinkimo priežastys. Valiutų valdybos įvedimo pasekmės. "UŽ" ir "PRIEŠ" valiutų valdybą. Valiutų valdybos ateitis. Valiutų valdybos vaidmuo besivystančiose šalyse. Europos centrinis bankas (ECB). Centrinis Europos bankas ir jo steigimo istorija Centrinio Europos banko struktūra. Centrinio Europos banko tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Pagrindiniai Centrinio Europos banko veiklos principai. Europos Centrinis Bankas (ECB) Europos Sąjungos (ES) kontekste. Centrinio Europos banko vykdoma monetarinė politika. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos parinkimo kriterijai. Monetarinės Centrinio Europos banko politikos tikslas — kainų stabilumas. Kertiniai monetarinės Centrinio Europos banko politikos akmenys. ECB (Europos Centrinio Banko) veiklos apibendrinimas.
  Finansai, konspektas(49 puslapiai)
  2009-02-20
Puslapyje rodyti po