Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (7)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (9)

  Įvadas. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficito finansavimas. Biudžeto deficito poveikis šalies ekonomikai. Valstybės skola. Skolinimosi būdai ir tikslai. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas. įsiskolinimo poveikis ekonomikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Biudžeto deficitas ir valstybės skola Lietuvoje. Planuojamas 2009 metų Lietuvos valstybės biudžetas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-10-16
 • Biudžeto deficito priežastys, finansavimo būdai ir pasekmės

  Įvadas. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficitas ir jo priežastys. Biudžeto deficito pasekmes. Biudžeto finansavimo būdai. Biudžeto politikos vykdymo problemos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficitas ir jo valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-05
 • Biudžeto deficito priežastys, finansavimo būdai ir pasekmės (2)

  Įvadas. Biudžeto deficitas, jo priežastys. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės. Biudžeto deficito finansavimas. Baltijos šalių biudžeto deficito palyginimas. Apibendrinimas. Žodynėlis.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-09
 • Biudžeto esmė, sudarymo principai, sandara

  Įvadas. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas: Pagėgių savivaldybė

  Įvadas. Darbo tikslas yra bendrais bruožais apžvelgti Pagėgių savivaldybės finansų sistemą. Savivaldybių finansavimas. Pagėgių savivaldybės biudžeto vykdymas. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto pajamos. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto išlaidos. 2008 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto išlaidų plano įvykdymas. 2008 metų Pagėgių savivaldybės darbo užmokesčio struktūra. 2009 metų Pagėgių savivaldybės biudžetas. Skolinimasis ir skolų limitai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2010-04-07
 • Biudžeto išlaikomų institucijų programų sąmatų vykdymo analizė

  Įvadas. Pagrindinis dokumentas, rodantis, kaip panaudoti programoms vykdyti skirti biudžetiniai asignavimai biudžetinėse ir kitose įstaigose, gaunančiose biudžeto lėšas. Finansinės analizės procedūros. 1 užduotis. Atliekama formos Nr. 2 "Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaita" horizontalioji analizė (priedas Nr. 1). Palyginamos kasinės išlaidos pagal atskirų išlaidų straipsnių su patvirtintais bei gautais asignavimais, ir su patirtomis faktinėmis išlaidomis. Analizės rezultatai surašomi lentelėje. Pateikiamos išvados su nustatytais nukrypimais. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos biudžeto išlaidų (tūkst. Lt) sąmatos įvykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. ataskaitos (formos Nr. 2) horizontalioji analizė. Analizė. 2 užduotis. Atliekama išlaidų sąmatų vykdymo 2005 m sausio 1 d. balanso horizontalioji analizė. Analizės rezultatai surašomi lentelėje. Pateikiamos išvados dėl likučių pasikeitimų. Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išlaidų (tūkst. Lt) sąmatų vykdymo 2005 m. gruodžio 31 d. balanso (formos Nr. 1) horizontalioji analizė. Analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, analizė(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Biudžeto politika

  Vyriausybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto politika. Valstybės išlaidos. Prekių ir paslaugų pirkimas. Transferinės išmokos. Transferiniai išmokėjimai. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir naudojimas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir deficitas. Skolos sumažinimas prieš biudžeto perteklių. Skolinimasis prieš naujų pinigų išleidimą. Biudžeto subalansavimo – fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-12-06
 • Biudžeto reforma

  Įvadas. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Biudžetinis reguliavimas. Biudžetinė kompetencija. Biudžetinis procesas. Biudžetinio proceso principai. Biudžeto projekto sudarymo ir tvirtinimo pagrindai. Biudžeto projekto rengimas. Biudžeto projekto tvirtinimas. Biudžeto vykdymas. Biudžeto vykdymo atskaitomybė ir kontrolė. Lietuvos valstybės biudžetinė sistema. Lietuvos biudžetinės sistemos formavimas. Valstybės biudžeto formavimas ir lėšų naudojimas. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Savivaldybių biudžetas. Savivaldybių biudžetų formavimas. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžeto išlaidos. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-05-12
 • Biudžeto samprata

  Įvadas. Biudžeto sąvoka. Fiskalinės politikos ir biudžeto samprata. Biudžetinis procesas. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto programos esmė. Valstybės biudžeto programų projektų vertinimo principai. Išvados. PowerPoint pristatymas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-05-13
 • Biudžeto sistemos reforma

  Finansų teisės kursinis darbas. Įvadas. Nacionalinio biudžeto vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Biudžeto kokybė — mokesčių naštos mažinimo prielaida. 2006 metų biudžete ryški socialinė orientacija. Nacionalinio Biudžeto (NB) pajamų surinkimo duomenys 2004-2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto principų įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-16
 • Biudžeto sistemos reforma (2)

  Įvadas. Biudžeto apibūdinimas. Valstybės biudžeto sandara ir formavimo principai. Biudžeto esmė ir funkcijos. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir biudžeto išlaidos. Biudžeto pajamų klasifikacijos. Biudžeto išlaidų klasifikacijos. biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Nacionalinio biudžeto esmė. Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Vietiniai savivaldybių biudžetai. Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinių išteklių fondus. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, špera(30 puslapių)
  2007-01-16
 • Biudžeto sistemos reforma (3)

  Finansų teisės kursinis darbas. Įvadas. Nacionalinio biudžeto vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Biudžeto kokybė – mokesčių naštos mažinimo prielaida. 2006 metų biudžete ryški socialinė orientacija. Nacionalinio Banko (NB) pajamų surinkimo duomenys. 2004-2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto principų įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-19
 • Biudžeto sistemos reforma (4)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto struktūriniai pokyčiai. Valstybės biudžeto sandara, formavimo principai ir panaudojimas. Biudžeto procesas. Biudžeto projekto sudarymas. Biudžeto projekto svarstymas ir biudžeto priėmimas. Biudžeto vykdymas ir kontrolė. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-01-21
 • Biudžeto sudarymas: UAB "Simpatija"

  Įvadas. Bendros žinios apie įmonės biudžeto sudarymą. Apie įmonę. UAB "Simpatija" biudžeto sudarymas. Prognozuojamas pardavimo biudžetas. Gamybos programa. Žaliavos nr. 1 tiesioginių medžiagų biudžetas. Žaliavos nr. 2 tiesioginių medžiagų biudžetas. Medžiagų išlaidos. Tiesioginės medžiagos pirkimai. Žaliava nr. 1. Tiesioginės medžiagos pirkimai. Žaliava nr. 2. Darbo laiko norma produktui. Darbo laiko norma produktui. Darbo laiko biudžetas gamybos programai. Pridėtinių išlaidų biudžetas. Pakavimo išlaidų apskaičiavimas. Pridėtinių kaštų absorbavimo norma. Gamybinis biudžetas. Administravimo kaštų biudžetas. Negamybinių kaštų biudžetas. Pardavimų paskirstymas. Išlaidų paskirstymas. Grynųjų pinigų srautų biudžetas.
  Finansai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-09-19
 • Budget. Budget of Lithuania

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Plan of the presentation. There are two budgetary structure types prevalent in the world. State budget. Local budgets. Members of the Federation budget. Taxes are the most important source of income. There are four types of spending. The main functions of the National budget. Budget process. Budget balance. Budget of Lithuania (1). Budget of Lithuania (2). The current situation in Lithuania. Conclusion (1). Conclusion (2).
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-05-10
 • Buhalterinių apskaitos programų palyginimas: "AGNUM", "Centas", "Stekas"

  Įvadas. Buhalterinės apskaitos programų aprašymas. Buhalterinės apskaitos programa "AGNUM". Buhalterinės apskaitos programa "Centas". Buhalterinės apskaitos programa "Stekas". Buhalterinių apskaitos programų palyginimas. Buhalterinės apskaitos pasirinkimas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-11-18
 • Business insurance

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Verslo draudimas. If you want to ensure your business. How do I find the right agent? How can I save money on my business insurance? What does a businessowners policy cover? BOPs include. How can I disaster-proof my business? Are there any disasters my property insurance won't cover? Protection against flood damage. Protection against earthquake damage. Protection against terrorist attack losses. Business Owner Pyramid of Needs.
  Finansai, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-04-25
 • Būsto kreditai Lietuvos bankuose

  Įžanga. AB "Swedbank". AB "SEB". UAB "Medicinos bankas". KB "Vilniaus kreditas". AB "DNB". AB "Nordea". KB "Akademinė kredito unija". KB "Kauno kredito unija". AB "Danske bankas". UAB "Šiaulių bankas". AB "Citadele bankas". KB "Sostinės kreditas". Analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2012-03-15
 • Būsto kreditas

  Įvadas. Bankininkystės ištakos ir raida. Bankų teikiamų paslaugų specifiškumas. Būsto kreditavimas. Kredito samprata. Būsto kredito teikimo sąlygos. Valstybės remiamų būsto kreditų lengvatos. Būsto kredito rinka Lietuvoje. Būsto kredito perspektyvos. Išvados ir pasiūlymas. Priedai (2). Lentelių ir paveikslėlių sąrašas.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2005-12-18
Puslapyje rodyti po