Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su rytų ir vakarų valstybėmis

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mokėjimų būdai ir atsiskaitomųjų dokumentų rūšys. Pirkimų (pardavimų) apskaitos dokumentai. "X" įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su rytų ir vakarų valstybėmis. "X" Įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su ES valstybėmis. Įmonės duomenys. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Tarpautiniai atsiskaitymai su Prancūzijos įmonėmis. "X" įmonės tarpvalstybiniai atsiskaitymai su Rytų valstybėmis. Pardavimų apskaitos dokumentai. Pinigų apmokėjimus patvirtinantys dokumentai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-10-18
 • Įmonės tolimesnės veiklos galimybių tyrimas

  Įvadas. Situacijos analizė. AB "V" veiklos aprašymas. AB "V" veiklos finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Horizontalioji AB "V" balanso analizė. Horizontalioji AB "V" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji AB "V" balanso analizė. Vertikalioji AB "V" pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Finansinio stabilumo rodikliai. Bankroto diagnostika. Finansinės analizės išvados. Pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Pardavimų pelningumo analizė. AB "V" veiklos rezultatų gerinimo būdai. Finansinių ataskaitų prognozavimas. Santykinių rodiklių prognozavimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis (22) ir paveikslėliais (22).
  Finansai, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2008-11-24
 • Įmonės turto analizė: baldų gamyba AB "Klaipėdos baldai"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai ir praktiškai išnagrinėti įmonės turto analizės principus. AB "Klaipėdos baldai" veiklos ir informacijos apžvalga. Turto analizės teoriniai aspektai. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" ilgalaikio turto analizė. AB "Klaipėdos baldai" trumpalaikio turto analizė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-10-13
 • Įmonės ūkinė ir finansinė būklė: AB "VST"

  Įvadas. Ab "VST" statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidurkiai. Vidurkių rūšys. Pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymo būdai. Kiekybinis prognozavimas. Indeksai. Reiškinių tarpusavio ryčių analizė. Išvados.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2007-12-05
 • Įmonės ūkinė ir finansinė būklė: UAB "Statybos ritmas"

  Įmonės ūkinė ir finansinė būklė 2008-2010 metais. Įvadas. UAB "Statybos ritmas" įmonės veiklos charakteristika. UAB "Statybos ritmas" finansinio darbo organizavimas. Finansinių ataskaitų įžanginė analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Mokumo koeficientų analizė. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2011-05-27
 • Įmonės ūkinės veiklos analizė: UAB "Visateksas"

  Įžanga. Ūkinės veiklos santykinių rodiklių analizė. Finansų analizės teorijų palyginimas. Finansinės analizės rūšys. Gaminių asortimentas. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Uždaros Akcinės Bendrovės "Visateksas" finansinė analizė. Gaminių asortimento analizė. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas natūrine išraiška. UAB "Visateksas" gaminių asortimento planavimas vertine išraiška. Gamybos ritmingumo analizė. UAB "Visateksas" gamybos ritmingumas. UAB "Visateksas" produkcijos gamyba (tūkst. Lt.). Lūžio taškas. Finansinės analizės santykiniai rodikliai. UAB "Visateksas" ūkinės veiklos santykinių rodiklių suvestinė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Pardavimų pajamos per mėnesį (Lt.).
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-10-11
 • Įmonės uždirbto pelno ir veiklos pelningumo analizė naudojant pelno (nuostolių) ataskaitą: UAB "Smiltynė"

  Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti įmonės UAB "Smiltynė" uždirbto pelno ir veiklos pelningumo rodiklius naudojant pelno (nuostolio) ataskaitą. Įmonės aprašymas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, analizė(9 puslapiai)
  2008-05-13
 • Įmonės veiklos analizė ir prognozė 2008 metams: AB "Ūkio bankas"

  Santrauka. Summary. Įvadas. AB "Ūkio bankas" veiklos analizė. AB "Ūkio bankas" ir jo veiklos charakteristika. AB "Ūkio bankas" finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga trejų metų. AB "Ūkio bankas" vertikali balanso analizė. AB "Ūkio bankas" horizontali balanso analizė. AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Ūkio bankas" pagrindiniai finansiniai rodikliai. Ekonominė aplinka ir ekonominių rodiklių prognozės. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Kainos. Investicijos. Paskolų portfelis ir indėliai. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Gamyba. AB "ŪKIO BANKAS" stipriosios ir silpnosios veiklos pusės. AB "Ūkio bankas" SWOT (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė. AB "Ūkio bankas" pasirenkama veiklos sritis. Ekonominių veiksnių kitimo prognozės, įtakojančios paskola (nekilnojamo turto, nuomos, komercinės veiklos bei gamybos). AB "Ūkio bankas" prognozės 2008 metams. AB "Ūkio bankas" balanso prognozė 2008 metams. AB "Ūkio bankas" pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2008 metams. AB "Ūkio bankas" prognozuojami finansiniai rodikliai 2008 metams. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(69 puslapiai)
  2008-12-07
 • Įmonės veiklos analizė ir prognozė 2009 metams: AB "Swedbank"

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti AB "Swedbank" veiklos finansinę analizę 2006–2008 metų laikotarpiu ir sudaryti banko veiklos prognozę 2009 metams. AB "Swedbank" charakteristika. AB "Swedbank" struktūra ir veikla. AB "Swedbank" veiklos finansinė analizė. AB "Swedbank" vertikalioji balanso analizė. AB "Swedbank" horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Horizontalioji AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Swedbank" pagrindiniai finansiniai rodikliai. AB "Swedbank" pelningumo analizė. AB "Swedbank" likvidumo rizikos rodikliai. AB "Swedbank" kredito rizikos rodikliai. AB "Swedbank" kapitalo rizika. AB "Swedbank" palūkanų normos rizika. AB "Swedbank" veiklos rizika. Lietuvos makroekonominės aplinkos analizė. AB "Swedbank" stipriosios ir silpnosios veiklos pusės. AB "Swedbank" swot (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė. AB "Swedbank" pasirenkama veiklos sritis. AB "Swedbank" didžiausią įtaką paskolų rinkai turintys veiksniai. AB "Swedbank" prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" veiklos prognozė 2009 metams pagal pesimistinį scenarijų. AB "Swedbank" balanso prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" pelno (nuostolių) ataskaitos prognozė 2009 metams. AB "Swedbank" prognozuojami finansiniai rodikliai 2009 metams. Išvados. Priedai (6).
  Finansai, kursinis darbas(52 puslapiai)
  2009-10-14
 • Įmonės veiklos analizė: kavinė-baras

  Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorine aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados.
  Finansai, namų darbas(10 puslapių)
  2005-08-02
 • Įmonės veiklos analizė: naftos produktų perpylimas "Klaipėdos nafta"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Klaipėdos nafta" finansinės ir veiklos analizę, nustatyti bankroto tikimybę, padaryti išvadas ir pateikti pasiūlymus įmonės finansinei veiklai pagerinti. AB "Klaipėdos nafta" finansiniai duomenys. Balansas. Pelno (nuostolių) ataskaita. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bankroto tikimybė. AB "Klaipėdos nafta" 2005-2006 metų ūkinės veiklos analizė. Darbo našumo analizė. Darbo užmokesčio našumo ir darbo užmokesčio taisyklės patikrinimas. Išlaidų lygio rodiklis. Prognozavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2009-03-03
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Donanta"

  Veiklos finansinė analizė. Horizontalioji UAB "Donanta" balanso analizė. 2 lentelė Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. UAB "Donanta" vertikalioji balanso analizė. Diagramos.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-22
 • Įmonės veiklos finansinė analizė: UAB "Taikos" vaistinė

  Įvadas. Finansinė analizė bendrai. Analitinio darbo etapai, procedūros bei operacijos. SWOT analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apsirūpinimo ilgalaikiu turtu analizė. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai ir jų analizė. Mokumo rodikliai. Trumpalaikio įmonės mokumo analizė. Ilgalaikio įmonės mokumo analizė. Trumpalaikio turto elementų apyvartumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Bankroto tikimybės tyrimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2006-12-13
 • Įmonės veiklos ir finansinė analizė: UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas"

  Įvadas. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" charakteristika. Finansinės ir veiklos analizės teoriniai aspektai. Finansiniai analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansų analizės būdai. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. UAB "PZU Lietuva gyvybės draudimas" SWOT analizė. Gyvybės draudimo ateities perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-03-30
 • Įmonės veiklos rezultatai ir jų paskirstymas

  Įvadas. Bendrieji apskaitos principai. Reikalavimai apskaitos informacijos kokybei. Įmonės veikos rezultato pripažinimas ir apskaičiavimas. Pagrindiniai darbai prieš sudarant metinę finansinę atskaitomybę. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas. Nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Akcininkų sprendimai. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Dividendai. Teisė į dividendus. Dividendų išmokėjimas. Tantjemos ir premijos. Nuostolių paskirstymas. Aiškinamasis raštas. Pelno mokestis.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

  Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės finansinių koeficientų (santykinė) analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo efektyvumo rodikliai. Įmonės SWOT analizė. Apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas ir atranka. Išvados.
  Finansai, analizė(20 puslapių)
  2007-03-21
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

  Įvadas. Įmonės "X" veiklos aprašymas. Klinikoje teikiamų gydymo paslaugų nomenklatūra. Personalas. Įmonės teikiamų paslaugų realizavimo rinkos analizė. Įmonės konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Augimo rodikliai. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo galimybės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: draudimo įmonė "ERGO"

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teorine medžiaga ištirti "ERGO" kompanijos verslo riziką ir jos mažinimo galimybes. Apie ERGO. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Likvidumo rodikliai. Skolų ir nuosavybės – ilgalaikio mokumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Investicijų pelningumo analizė. Augimo rodikliai. Įmonių veiklos rizikos. Kokybinė ERGO rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2010-06-01
 • Įmonės verslo rizika ir jos mažinimo galimybės: miško grybų ir uogų eksportuotoja UAB "Mėlynoji uoga"

  Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos nustatymas ir bankroto diagnostika. Kokybinė įmonės rizikos analizė. Rizikos mažinimo įmonėje galimybės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-01-21
 • Įmonės vertės nustatymo metodika ir jos naudojimo problematika

  Įvadas įmonės vertės nustatymo metodika ir jos naudojimo problematika. Turto ir verslo vertinimas. Turto vertinimo subjektai. Turto vertinimo objektai. Turto vertinimo atvejai. Turto vertės nustatymo principai. Turto vertinimo metodai. Turto vertinimo pagrindai. Turto vertinimo atlikimo pagrindai. Turto vertinimas apmokestinimo ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Turto vertės nustatymo ir turto apskaitos ryšys. Turto vertinimo atlikimo tvarka. Turto vertės nustatymo metodo parinkimas. Turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimo ataskaitos teisinis statusas. Ginčų dėl turto vertės nustatymo nagrinėjimo tvarka. Verslo vertinimo svarba ir aktualumas. Verslo vertinimo metodai ir jų problematika. Intelektualaus kapitalo vertinimo procesas. Intelektualaus kapitalo vertinimo metodai. Intelektualaus kapitalo ir jo vertinimo svarbos, kuriant pridėtinę vertę, teorinės analizės apibendrinimai. Verslo vertė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-30
Puslapyje rodyti po