Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Investavimo rizika ir jos valdymas

  Įvadas. Rizikos samprata, veiksniai ir klasifikavimas. Rizikos veiksniai ir jų klasifikavimas. Rizikos klasifikavimas. Investavimo rizikos valdymas. Investavimo rizikos valdymo procesas. Investavimo rizikos vertinimo metodai. Investavimo rizikos mažinimo priemonės. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-03-04
 • Investicijos (2)

  Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Investicijos (3)

  Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc.). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų skatinimo programa. Keletas stambiausių investicijų į Lietuvą. Naftos pramonė. Jūros perkėlos, uostai. Investicijos į alaus gamybą. Investicijos į VVP. Žemės ūkis. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-13
 • Investicijos (4)

  Investicijos. Skirtumai tarp investicijų ir spekuliacijos. Investicijų apimties veiksniai. Investicijų klasifikavimas. Privačios investicijos klasifikuojamos pagal investicijų paskirtį ir motyvus. Investuotojai, jų teisės ir požiūriai. Investavimo būdai. Investuotojų pajamų įvertinimo metodai. Piniginių srautų įvertinimas laiko atžvilgiu. Būsima pinigų vertė. Esama (dabartinė) pinigų vertė. Būsimos vertės nustatymas. Būsimos vertės ieškojimas lentelės pagalba. Anuiteto būsima vertė. Esamos vertės nustatymas. Paprasto anuiteto esama vertė. Laukiamo anuiteto esama vertė. Infliacijos įvertinimas Infliacijos įvertinimas. Infliacijos indeksas. Likvidumo klasifikavimas. Investicijų grąža. Rizikos šaltiniai. Investicijų rinka. Investicijų rinkos vystymosi tendencijų makroekonominių rodiklių tyrimo stadijos. Investicijų rinkos konjunktūros prognozavimas. Lietuvos ūkio rodikliai. Likvidumo ir finansinės rizikos koeficientai. Kompanijos investicinės strategijos planavimo principai. Finansavimo metodų parinkimas. Finansavimo šaltinių struktūros optimizavimas.
  Finansai, špera(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Investicijos (5)

  Pagrindinės sąvokos. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos ir objektai. Pagal investicijų objektus investicijos būna. Pagal dalyvavimą investavimo procese investicijos būna. Pagal investavimo laikotarpį investicijos būna. Pagal investicinių lėšų priklausomybę investicijos būna. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Investicinės veiklos valstybinio reguliavimo normos. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis ekonominėmis organizacijomis. Investicijų skatinimas. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal šalis. Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje. Pagrindinės šalys investuotojos (mln. Lt). Vokietijos investicijos Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų departamento veiklos 2003m. rezultatai. Plyno lauko investicijos ar investicijų plynė?
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-06-06
 • Investicijos (6)

  Įžanga. Kapitalo ir investicijų samprata. Investicijos. Investicijų vaidmuo įmonėje. Investicijų rūšys. Ilgalaikių investicijų rūšys. Investicinio projekto samprata. Investicinių sprendimų priėmimo nuoseklumas. Investicijų procesas. Investicijų projekto valdymo subjektas – projekto vadovas ir jo komanda. Investicijų projekto valdymo procesas. Investicijų projekto valdymo technika. Investicijų projekto įgyvendinimo planavimas. Investicijų projekto įgyvendinimo eigos reguliavimas. Projekto rizika ir jos valdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-25
 • Investicijos (7)

  Įvadas. Investicijos į transporto pramonę. Investicijos į energetikos sektorių. Investicijos į žemės ūkį. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-17
 • Investicijos į Baltijos šalių nekilnojamąjį turtą

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Kodėl verta investuoti į nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto objektų klasifikacija užsienio rinkose. Veiksniai, lemiantys užsienio nekilnojamojo turto rinko patrauklumą. Užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai, įtakojantys investicijas į nekilnojamąjį turtą Lietuvoje. Užsienio investicijos į nekilnojamąjį turtą Latvijoje. Užsienio šalių investicijos Estijoje. Užsienio šalių investicijos į nekilnojamąjį turtą Estijoje. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-09-21
 • Investicijos į gyvenamųjų namų statyba

  Įvadas. Investicijų į gyvenamųjų namų statybas samprata ir veiksniai. Gyvenamųjų namų statybos rinka. Valdžios įtaka statybų rinkai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-26
 • Investicijos į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti ir detalizuoti investicijų į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje ypatumus. Tiriamųjų samprata ir joms apibrėžti naudojamos sąvokos. Investicijos. Statybos ir jų plėtra. Nekilnojamojo turto rinka ir mokesčių sistema. Investicijų į gyvenamųjų namų statybą Lietuvoje esama situacijos analizė. Raidos tendencijos. Dabartiniai investicijų rodikliai ir jų statistinė analizė. Investicijų įgyvendinimo ir apskaičiavimo modeliai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-19
 • Investicijos į Lietuvos žemės ūkį

  Įvadas. Lietuvos SSGG analizė. Valstybės misija. Strateginiai tikslai dėl žemės ūkio. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Lietuvos regioninės plėtros fondas. Ūkių veiklos modeliavimas, ieškant pelningiausių sprendimų. Efektyvus lėšų paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2006-03-01
 • Investicijos į nekilnojamą turtą

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Fizinės nekilnojamojo turto charakteristikos. Institucinės – teisinės nekilnojamojo turto charakteristikos. Ekonominės nekilnojamojo turto charakteristikos. Nekilnojamojo turto kaip investicijos objekto Lietuvoje, apžvalga. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-04-29
 • Investicijos ir investavimo sąlygos Lietuvoje

  Įvadas. Investicinės aplinkos apžvalga. Užsienio investicijų apimtys. Palyginimas - teisinė ir administracinė aplinka. Palyginimas – konkurencingumo aplinka. Skyriaus apibendrinimas. Paskatų sistema investuotojams. Paskatų sistemos apžvalga užsienio valstybėse. Siūlomų paskatų paketas Lietuvoje. Administraciniai paskatų sistemos kūrimo aspektai. Skyriaus apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-11
 • Investicijos ir jų valdymas

  Investicijų samprata. Investicijų alternatyvos. Investiciniai projektai ir jų valdymas. Investiciniai sprendimai. Investicijų vertinimo metodų praktinis taikymas.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2008-11-18
 • Investicijos Lietuvoje

  Įvadas. Investicijos. Palūkanų norma. Investiciniai sprendimai. Palūkanų normos pasirinkimas. Vertybiniai popieriai. Obligacijos. Pajamų ir pakeitimo efektas. Pakeitimo efektas. Pajamų efektas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-04-29
 • Investicijos. Taupymas ir investicijos

  Įvadas. Finansiniai sprendimai. Verslo finansavimo galimybės. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-05-16
 • Investicijų analizė ir planavimas

  Kapitalo rinkos rodikliai ir jų analizė. Kapitalo rinkos apibūdinimas ir reikšmė. Kapitalo rinkos rodikliai.
  Finansai, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-18
 • Investicijų dalis bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje ir jos kitimas Lietuvoje

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti investicijų dalį bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje ir išanalizuoti jos kitimą Lietuvoje. Investicijos, jų samprata, teisinis vertinimas. Pagrindinės sąvokos. Investicijų formos. Investicijų ekonominė prasmė. Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra, investicijos, jų analizė. Bendrasis vidaus produktas. Bendro vidaus produkto (BVP) kitimo tendencijos Lietuvoje, kitimo analizė. Investicijos Lietuvoje. Vietinės investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų dalies bendro vidaus produkto (BVP) struktūroje analizė. Išvados. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-23
 • Investicijų finansavimo šaltiniai

  Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Apie fondus. Valstybiniai asignavimai ir specializuoti finansiniai fondai. Faktoringo samprata. Faktoringo rūšys. Forfeitingas. Lizingas. Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Lizingo rinka 2004 m. Overdraftas. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-11-08
 • Investicijų į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą vertinimas

  Įžanga. Klaipėdos uostas – Lietuvos transporto sistemos dalis. Rytinės Baltijos pakrantės uostų konkurencinės galimybės. Audito problema. Investicijų į Klaipėdos uostą vertinimas. Nepakankamas ilgalaikis investicijų planavimas. Investicijos iš Direkcijos lėšų gali sumažėti. Optimistinės krovos didėjimo prognozės, kuriomis remiantis rengiami investiciniai projektai, nepadeda subalansuotam uosto vystymui. Uosto žemės nuomos mokesčio ryšys su investicijomis į infrastruktūrą. Direkcija prisiima beveik visą investicijų į uosto infrastruktūrą riziką. Išvados.
  Finansai, referatas(23 puslapiai)
  2007-09-25
Puslapyje rodyti po