Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos finansų sistema

  Įvadas. Lietuvos finansų struktūra - institucinis aspektas. Lietuvos respublikos biudžetas. Lietuvos respublikos biudžeto sandara. Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos ir išlaidos. Valstybinis socialinio draudimo fondas Lietuvoje. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Lietuvos respublikos mokesčių klasifikacija pagal mokesčių objektus. Valstybės skola Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-12-03
 • Lietuvos finansų sistema: šiandieninė būsena ir plėtros poreikiai bei galimybės

  Įvadas. Lietuvos finansų sistemos struktūra ir jos funkcijos. Finansų sistemos funkcijos. Finansinių institucijų vaidmuo Lietuvos finansų sistemoje. Finansų rinkų tipai. Lietuvos finansų sistemos struktūros raida. Lietuvos finansų sistemos poreikiai bei galimybės. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2009-03-23
 • Lietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena ir plėtros (tobulinimo) poreikiai ir prioritetinės kryptys

  Lietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena ir plėtros (tobulinimo) poreikiai ir prioritetinės kryptys. Finansai. Finansų sistema. Lietuvos finansų sistema. Artimiausio laikotarpio finansų sistemos tobulinimo prioritetai. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-03
 • Lietuvos finansų sistema: šiuolaikinė būsena, plėtros poreikiai ir prioritetinės kryptys

  Įvadas. Finansų sistema ir jos sudedamosios dalys. Lietuvos finansų sistema ir jos šiuolaikinė būsena. Finansų sektoriaus institucinė struktūra. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Finansų sektoriaus infrastruktūra. Finansų sistemos tobulinimo poreikiai ir kryptys. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-19
 • Lietuvos finansų sistemos būsena ir plėtros galimybės

  Įvadas. Lietuvos finansų sistemos sudėtis, struktūra. Finansų sistemos dabarties analizė. Finansų sektoriaus priežiūros struktūra. Dabartinė finansų tarpininkų ir finansų rinkos būklė. Finansų sistemos priežiūros tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansų sektoriaus plėtra. Struktūrinių reformų poveikis finansų sistemai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Lietuvos fiskalinė politika

  Įvadas. Fiskalinė politika. Kas tai? Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos raida Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-05
 • Lietuvos komerciniai bankai

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti didžiausių Lietuvos komercinių bankų 2005-2008 m. Finansinių rezultatų palyginamąją analizę, susietą su dabartine ekonomikos būkle. Bankų sistema. Komerciniai bankai. Bankų funkcijos ir veiklos principai. Komercinių bankų veikla 2005-2008 metais. Finansinės ataskaitos. Bankų kreditavimo sistema. Indėliai "Swedbank" ir SEB banke. Bankų turto bei įsipareigojimų dydžio kitimas 2005-2008 metais. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-03-04
 • Lietuvos komercinių bankų aktyvų struktūra ir jos pokyčių tendencijos 2000–2005 metais

  Įvadas. Tikslai: Išsiaiškinti, kas yra aktyvai ir kaip jie veikė Lietuvos komerciniuose bankuose 2000 – 2005 metais. Komercinių bankų aktyvų struktūra. Aktyvų samprata. Aktyvų struktūra. Komercinių bankų aktyvų struktūros tendencijos. Turtas. Pinigai. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Materialusis turtas. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-04-01
 • Lietuvos komercinių bankų finansinės būklės įvertinimas

  Referatas. Summary. Įvadas. Tyrimo objektas. Lietuvos bankų charakteristikos. Komercinių bankų finansinė analizė. Bankų pelningumo analizė. Bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų įvertinimas. Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas. Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas. Detalus bankų finansinės būklės įvertinimas finansinio reitingo metodu. Analitinės dalies išvados. Privalumai. Tyrimo metodika. Finansinės analizės šaltiniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija ir interpoliacija. Projektinė dalis. Finansinių rodiklių prognozavimas. Turto pajamingumo prognozė 1998-2000 metams. Prognozuojama pelno dalis pajamose 1998–2000 metais. Paskolų ir indėlių santykio prognozė 1998-2000 metams. Finansinės būklės prognozė. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(44 puslapiai)
  2008-02-04
 • Lietuvos komercinių bankų išduotos paskolos 2001-2005 metais

  Įvadas. Paskolų samprata ir rūšys. Namų ūkiai. Verslo įmonės. Vyriausybė. Palūkanų norma. Palūkanų normos teorijos. Komerciniai bankai ir jų plėtra 2001 – 2005 metais Lietuvoje. Lietuvos komercinių bankų išduotų paskolų struktūra ir dinamika (2001 – 2005 metais). Paskolos 2001 metais. Paskolos 2002 metais. Paskolos 2003 metais. Paskolos 2004 metais. Paskolos 2005 metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-24
 • Lietuvos kredito sistema

  Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito esmė, funkcijos, rūšys. Kredito sistema Lietuvoje, jos veikimas. Bankų sistema, jos priežiūra ir veikla. Kredito unijos. Lizingas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-12-05
 • Lietuvos kredito sistema (2)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Kredito sistema ir jos priežiūra. Lietuvos bankų veikla. Pinigų laikymas. Indėlių priėmimas. Atsiskaitymai. Tarptautiniai atsiskaitymai. Vekseliai. Indosamentas. Kreditai. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Kita. Lizingai. Faktoringas. Forfeitingas. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Priedai (7).
  Finansai, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2008-04-20
 • Lietuvos kredito sistemos galimybių privačiam sektoriui analizė

  Įvadas. Kredito istorija. Kredito samprata. Kredito esmė ir būtinumas. Kredito funkcijos. Kredito formos ir rūšys. Lietuvos kredito sistemos galimybės. Lietuvos kredito įstaigų sistema. Lietuvos Respublikoje praktikuojamos kredito formos. Kreditų suteikimo tvarka fiziniams asmenims Lietuvoje. Komercinių bankų kreditų dinamika. Kredito unijų kreditų dinamika. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(31 puslapis)
  2007-08-27
 • Lietuvos kredito unijų veikla

  Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos kredito unijų veiklą bei nustatyti veiksnius, turinčius įtakos jų funkcionavimui. Kredito unijos teoriniai apsektai. Lietuvos kredito unijų veiklos apžvalga. Išvados.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2009-09-29
 • Lietuvos monetarinė politika

  Pdf byla. Įvadas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Monetarinės politikos priemonės. Pinigų politikos veikla. Atviros rinkos operacijos apibrėžimas. Vertybiniai popieriai. Lietuvos respublikos vertybiniai popieriai. Atviros rinkos operacijų vykdymas. Atviros rinkos pranašumai. Diskonto norma. Palūkanų normos Lietuvoje 2004 metais. Rezervų politika. Lietuvos bankų privalomosios atsargos. Komercinių bankų privalomosios atsargos Lietuvos banke 2001 06 - 2001 07. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-04-05
 • Lietuvos monetarinės politikos apžvalga

  Monetarinė politika. Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Monetarinės politikos apžvalga. Valiutų valdyba. Pagrindiniai skirtumai tarp valiutų valdybos ir centrinio banko sistemų. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Lietuvos monetarinės politikos ypatumai

  Lietuvos banko atkūrimas. Lietuvos respublikos monetarinės politikos ypatumai. Lietuvos Centrinio banko veiklos principai. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Užsienio atsargų valdymas. Užsienio atsargų valdymo principai. Iždo agento veikla. Dalyvavimas Vyriausybės vertybinių popierių aukcionuose. Kredito įstaigų priežiūra. Bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai. Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos. Tarptautiniai ryšiai. Pagrindinio tikslo įgyvendinimas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2005-09-27
 • Lietuvos monetarinės politikos ypatumai (2)

  Įvadas. Pinigų politika. Pinigai, bankai, monetarinė politika. Mainų priemonė. Vertės matas. Apskaitos vienetas. Mokėjimų priemonė. Taupymo, turto laikymo bei kaupimo priemonė. Kapitalo judėjimo tarpininkas. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Bankai. Monetarinės politikos praktine dalis. Išvada.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-11-18
 • Lietuvos muitų politika integruojantis į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų esmė ir funkcijos. Muito tarifo nustatymas. Muitų politikos įtaka. Muitų politikos įtaka vartotojams ir gamintojams. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Trumpa Europos Sąjungos tikslų ir principų apžvalga. Lietuvos užsienio prekybos politika po įstojimo į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos išoriniai ekonominiai santykiai. Lietuvos užsienio prekybos rodikliai po įstojimo į Europos Sąjungą. Lietuvos muitų politika po įstojimo į Europos Sąjungą. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Išvados.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2006-03-10
 • Lietuvos muitų sistema

  Įvadas. Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys. Muitų rūšys ir klasifikacija. Muitų esmė ir funkcijos. Muito tarifo nustatymas. Muitų politikos įtaka vartotojams ir gamintojams. Muitų politikos įtaka bendriems šalies interesams. Lietuvos muitų sistema įstojus į Europos Sąjungą. Statistika. Lietuvos Respublikos užsienio prekybos politika. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2006-10-27
Puslapyje rodyti po