Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Political Corruption in Baltic States: Lithuanian Case

  Anglų kalbos referatas. Baltijos šalių ekonomikos politika. Korupcija. Introduction. Corruption in Lithuania. The conclusion. Vocabulary.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-09
 • Portfelio pinigų paklausos teorija

  PowerPoint pristatymas. James Tobin – teorijos pradininkas. Sąvokos. Kitaip tariant... Grąžos-rizikos santykis. Pinigai kaip investicija. Vienas iš faktorių – investuotojo asmenybė. Faktoriai, kurie įtakoja portfelio pinigų paklausą. Rizikos vengiančių investuotojų elgesys. Išvados.
  Finansai, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-02-25
 • Portfolio diversification in mutual funds

  Anglų kalbos rašinys. Finansai. Short essay about whether or not mutual funds provide portfolio diversification.
  Finansai, rašinys(2 puslapiai)
  2007-11-11
 • Praktikos ataskaita: draudimo kompanija ADB "Snoro garantas"

  Lietuvos draudimo rinkos apžvalga. ADB "Snoro garantas" valdymas. ADB "Snoro garantas" organizacinė struktūra. ADB "Snoro garantas" Kauno regioninės atstovybės vadovo valdymo stilius. ADB "Snoro garantas" Kauno regioninės atstovybės valdymo struktūra. ADB "Snoro garantas" vadovo pareiginė instrukcija. Marketingas. Rėmimo priemonės. ADB "Snoro garantas" siūlomos draudimo paslaugos. ADB "Snoro garantas" taikoma kainų politika. Apskaita. Asmeninis indėlis. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(23 puslapiai)
  2006-02-08
 • Praktikos ataskaita: medienos ruoša UAB "Vlatausa"

  Įvadas. Ataskaitos tikslas. Ataskaitos uždaviniai. UAB "Vlatausa" finansinė analizė. Pelningumo rodikliai. Įmonės mokumo (likvidumo) rodikliai. Atsargų apyvartumo trukmė dienomis. Pelnas tenkantis vienai akcijai = grynasis pelnas / akcinis kapitalas. Įmonės bankroto tikimybė pagal E. Altmaną "Zeta modelis". Įmonės ūkinės veiklos analizė. Atskirų rodiklių įtaka apimčių kitimui. Vieno darbuotojo vidutinis metinis išdirbis. Vidutinis vieno darbuotojo metinis uždarbis. Darbo našumo augimo tempai. Įmonės mokesčių sistema. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, praktikos ataskaita(14 puslapių)
  2006-01-16
 • Praktikos ataskaita: sporto klubas "Apelsinas"

  Įmonės "Apelsinas" ūkinės–finansinės veiklos analizė ir vertinimas. Įvadas. Praktiką atlikau UAB "Projektų duetas", sporto klube "Apelsinas". Analitinė dalis. Įmonės veikla, darbo organizavimas ir struktūra. Įmonės apskaitos sistema, sąskaitų plano struktūra, naudojami apskaitos dokumentai. Įmonės mokami mokesčiai į biudžetą. Finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2009-12-30
 • Prekybos Lietuvos nacionalinėje vertybinių popierių biržoje tendencijos ir jų rodiklių dinamikos analizė

  Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių birža. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos samprata. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos istorija. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Akcijos. Vardinės akcijos. Pareikštinės. Akcijos. Privilegijuotosios akcijos. Paprastosios akcijos. Obligacijos. LITIN indeksai ir jų skaičiavimo taisyklės. Metodologinis pagrindas. Akcijų kapitalizuotų kainų indeksų LITIN ir LITIN-G skaičiavimo metodika. Oficialaus sąrašo akcijų indeksas LITIN. Einamojo prekybos sąrašo akcijų indeksas LITIN-A. Visų listinguotų akcijų indeksas LITIN-G. Indekso bazės sudėties administravimas. Akcijų skaičiaus pakeitimai indekso bazėje. NVPB prekyba vertybiniais popieriais. Vyriausybės vertybinių popierių prekyba NVPB. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-11-02
 • Prekybos įmonės finansinės būklės vertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti prekybos įmonių finansines būkles. Prekybos įmonių veikla. Prekybos samprata, sritis ir rūšys. Mažmeninės prekybos įmonės. Didmeninės prekybos įmonės. Prekybos įmonių veikla. Prekių pirkimas. Atsargų sudarymas. Prekių realizavimas. Įmonių finansų analizė. Įmonių finansų analizės samprata. Finansinės ataskaitos. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansinės analizės rūšys. Įmonės finansinės būklės vertinimo struktūra. Prekybinio sektoriaus rezultatai. Prekybinės įmonės finansinės būklės įvertinimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos ir veiklos analizė. Horizontali, vertikali ir veiklos pelningumo rodiklių analizė. Pardavimų, savikainos ir pelno struktūrų analizė. Balanso ir finansinių rodiklių analizė. Turto analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Finansinių rodiklių analizė, palyginimas su sektoriaus vidurkiu. Vertinimo išvados. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2009-11-27
 • Prekybos ir investavimo politikos

  PowerPoint pristatymas. Tarptautiniai tikslai skurdui mažinti. Prekybos ir investavimo politikos tikslai. Pasaulinės prekybos reguliavimas. Pasikeitimai pasaulinės politikos aplinkoje. Prekybos barjerai. Poveikis prekybos tekėjimams. Importo apribojimo pasekmės. Eksportų apribojimo priežastys. Galimos pasekmės. Eksporto rėmimas. Tiesioginių užsienio investicijų poveikiai šalims – šeimininkėms. Šalies - šeimininkės perspektyva. Investicijų apribojimai. Investavimo skatinimas. Tarptautinė perspektyva.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-04-06
 • Prekybos politika

  Muitai ir muitų teorija. Faktiškas muitų dydis. Valstybės gaunamos pajamos įvedus muito tarifą. Metodai, leidžiantys nustatyti grynus nuostolius, įvedus muitą. Argumentai už ir prieš muitus. Argumentai ginantys jaunas ekonomikos šakas. Argumentai, ginantys jaunas valstybes, įvedus tarifą (muitą). Netarifiniai tarptautinės prekybos ribojimo būdai.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2006-10-05
 • Prekybos skolos. Kontraktai

  Įvadas. Prekybos skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikių skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikės skolos. Finansavimas panaudojant vekselius. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Banko indėlis. Einamieji įsipareigojimai. Kreditiniai įsipareigojimai. Trumpalaikis turtas. Prekybinių kontraktų sudarymo metodai. Kontrakto samprata ir kontrakto subjektai. Pirkimo-pardavimo kontraktas. Pirkimo – pardavimo kontraktų rūšys ir ypatumai. Vienkartinio tiekimo kontraktai. Kontraktai komplektiniams įrengimams tiekti. Kontrakto turinys. Kontrakto įvadinė dalis. Kontrakto dalykas ir objektas. Prekybinių kontraktų vykdymo kontrolė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-04
 • Prekių paklausos numatymo būdai: esmė ir palyginimas

  Įvadas. Prekių paklausa. Paklausa. Paklausą lemiantys veiksniai. Prekės. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Vartotojų elgsena. Vartotojų pasirinkimas. Prekių paklausos numatymo būdai. Formali numatymo struktūra. Paprasčiausi numatymo būdai. Prekių paklausos sezoniškumas. Įmonių "X" ir "Y" prekių numatymo palyginimas. Įmonės "X" veikla. Įmonės "Y" veikla. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-22
 • Prekių tiekimas iš Europos Sąjungos (ES) valstybių

  Prekių tiekimas iš Europos Sąjungos (ES) valstybių ir apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčio ypatumai. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti kaip pasikeitė prekių tiekimas iš Europos Sąjungos (ES) valstybių bei nurodyti apmokestinimo PVM ypatumus. Pagrindinės PVM taikymo taisyklės Europos Sąjungoje (ES). Kitos ne naujos transporto priemonės ir akcizais apmokestinamos prekės. Naujos transporto priemonės ir akcizais apmokestinamos prekės. Nuotolinė prekyba. Kada neatsiranda prievolė Lietuvoje skaičiuoti PVM už naudojantis nuotolinės prekybos schema tiekiamas Lietuvoje prekes. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-05-27
 • Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos parengimas

  Įvadas. Būtina pasitikrinti Europos Sąjungos (ES) valstybės PVM mokėtojo kodą. Kodėl būtina pasitikrinti Europos Sąjungos (ES) valstybės verslo partnerio PVM mokėtojo kodą? Kaip ir kur galima pasitikrinti Europos Sąjungos (ES) valstybės verslo partnerio PVM mokėtojo kodą? Kaip dažnai tikrinti Europos Sąjungos (ES) valstybės verslo partnerio PVM mokėtojo kodą? Kokiais atvejais negalės būti taikomas 0 proc. PVM tarifas? Būtina užpildyti prekių tiekimo į kitas Europos sąjungos valstybes nares ataskaitą. Kokie duomenys pateikiami ataskaitoje? Kaip teisingai užpildyti ataskaitą? Kada ir kam pateikiama ataskaita? Naudingi patarimai ir pavyzdžiai. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-03-29
 • Pridėtinės vertės rodikliai ir pardavimų struktūra

  PowerPoint pristatymas. Svertinė pridėtinės vertės dalis. Pardavimų struktūra. Pridėtinės vertės dalis - žingsnis tolyn. Pridėtinė vertė pajėgumų vienetui. Išvados.
  Finansai, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-04-22
 • Prienų rajono savivaldybės finansų kontrolės taisyklės

  Finansų kontrolė. Finansų kontrolės principai. Prienų rajono savivaldybės finansų kontrolės taisyklės.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2007-01-03
 • Privačių asmenų turtas

  Įvadas. Privačioji bankininkystė. Privačios bankininkystės užuomazgos Lietuvoje. Turtas. Turto rūšys. Turto likvidumas. Asmeninis turtas įvairiais gyvenimo etapais. Asmeninio turto valdymas. Asmeninio turto valdymo funkcijos. Asmeninio turto valdymo veiksniai. Investicinio portfelio formavimas ir valdymas. Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-10-23
 • Privalomas sveikatos draudimas Lietuvoje (praktika, problemos, perspektyvos)

  Įvadas. Sveikatos draudimas Lietuvoje. Draudimo sąvokos esmė. Draudimo formos. Privalomojo sveikatos draudimo Lietuvoje praktika. Savanoriškasis sveikatos draudimas. Privalomo sveikatos draudimo Lietuvoje problemos ir perspektyvos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-17
 • Privalomųjų atsargų reikalavimai

  Privalomųjų atsargų apskaičiavimas ir laikymas. Privalomųjų atsargų dydis ir kompensavimas. Privalomosios atsargos ir atviros rinkos operacijos. Multiplikatoriaus skaičiavimas. Lietuvos banko privalomųjų atsargų politika įvedant litą.
  Finansai, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-07-30
 • Privatizavimas

  Pagrindiniai privatizavimo metodai. Privatizavimo metodai. Viešas akcijų pardavimas. Privatus akcijų pardavimas ( visiškas arba dalinis). Valstybinės įmonės turto pardavimas. Įmonės reorganizavimas į atskiras dalis. Naujos privačios investicijos į VVĮ. Vadovybės/ darbuotojų išpirkimai. Nuomos ir valdymo kontraktai. Privatizavimas Baltijos valstybėse: metodai ir patirtis. Privatizavimo procesas Estijoje. Ankstyvasis privatizavimas Estijoje. Smulkus privatizavimas Estijoje. Stambus privatizavimas per EPA. Čekių vaidmuo Estijos privatizavimo procesuose. Infrastruktūros įmonių privatizavimas Estijoje. Privatizavimo procesas Latvijoje. Ankstyvasis privatizavimas Latvijoje. Smulkus privatizavimas. Stambus privatizavimas Latvijoje. Čekinis privatizavimas Latvijoje. Latvijos komercinių bankų privatizavimas. Privatizavimo procesas Lietuvoje. Privatizavimo procesai- organizavimas ir teisinė bazė. Privatizavimo etapai Lietuvoje. Ankstyvasis privatizavimas Lietuvoje. Pirmas privatizavimo etapas Lietuvoje. Užsienio kapitalas pirminiame privatizavime Lietuvoje. Antrasis ir trečiasis privatizavimo etapai. Lietuvoje 1995-1998 metai. Privatizavimo procesų Baltijos valstybėse palyginamoji analizė.
  Finansai, referatas(43 puslapiai)
  2005-12-05
Puslapyje rodyti po