Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių apskaičiavimas ir charakteristika

  Įvadas. Apyvartumas. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Atsargų apyvartumas. Vienos dienos apyvartumas. Trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų ir trumpalaikio turto santykio rodiklis. Pardavimų ir apyvartinio (darbinio) kapitalo santykio rodiklis. Kapitalo apytakos ciklo (dienomis) rodiklis. Medžiagų ir žaliavų apyvartumas. Nebaigtos gamybos apyvartumas. Pagamintos produkcijos apyvartumas. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-01-16
 • Trumpalaikio turto samprata ir klasifikacija

  Įvadas. Trumpalaikio turto samprata ir klasifikacija. Atsargos. Įmonės atsargų sudėtis. Atsargų įvertinimas ir registravimas apskaitoje. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Informacijos atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Per vienerius metus gautinos sumos. Investicijos ir terminuoti indėliai. Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje. Išvados. Išnašos.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2008-05-09
 • Trumpalaikis finansavimas

  Įvadas. Trumpalaikio savaiminio finansavimo šaltiniai. Prekybinis kreditas. Susikaupiantys įsipareigojimai. Suderėtas trumpalaikis finansavimas. Trumpalaikės banko paskolos. Pavienės paskolos. Komerciniai vekseliai. Kredito linijos. Kredito perviršis (revolverinis kreditas). Eurovekseliai (NIF). Kitos trumpalaikio finansavimo formos. Atviros rinkos paskolos. Faktoringas.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2006-05-15
 • Trumpalaikis ir ilgalaikis finansavimas

  Įvadas. Vidutinės trukmės finansavimas. Ilgalaikis finansavimas. Įmonių vertybinių popierių charakteristikos. Fondų didinimo metodai išleidžiant paprastąsias akcijas. Naujos įmonės finansavimas. Palūkanų normos ir valiutos pasikeitimai. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-10-29
 • Turto apsaugos paslaugų galimybės ir trukdžiai

  Įžanga. Apsaugos verslo rinka. Videostebėjimo sistemos. Apsaugos sistemos. Priešgaisrinės sistemos. Judėjimo/praėjimo kontrolės sistemos. Telefonspynių, domofonų sistemos. Kompleksinė apsauga. "Besafe" paslauga. Apsauga automobiliams. Krovinių palyda. Vertybinių popierių, dokumentų, prekių apsauga nuo klastojimo. Draudimo bendrovių teikiamos turto apsaugos paslaugos. Statybų draudimas. Namų turto draudimas. Draudimas ar signalizacija? Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2009-05-20
 • Turto įvertinimo ataskaita: UAB "Namas Tau"

  Nekilnojamojo turto vertinimo pagrindų namų darbas. Turto vertinimo ataskaita. Vertinimo prielaidos, ypatybės ir metodika. Vertinimo metodai. Vertinimo metodo parinkimas. Vertinimo prielaidos ir vertintojo atsakomybės ribos (sąlygos ir aplinkybės). Vertinamo turto juridinė-techninė charakteristika ir informacijos šaltiniai. Juridinė-techninė charakteristika. Teisių į nekilnojamąjį turtą apribojimai. Informacijos šaltiniai. Vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija, aplinkos charakteristika. Turto vertės nustatymas. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamieji objektai. Išvada dėl turto vertės.
  Finansai, namų darbas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Turto mokesčiai Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) plėtra ir mokesčių politika. Nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo turto mokestis. Žemės mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-12-08
 • Turto mokesčiai ir jų įtaka formuojant nacionalinį biudžetą (2)

  Įvadas. Žemės mokestis. Žemės nuomos mokestis. Paveldimo turto mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Turto mokesčių įtaka nacionaliniam biudžetui. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(37 puslapiai)
  2007-06-22
 • Turto nusidėvėjimas

  Nustatyti (parengti) visų keturių būdų nusidėvėjimo grafikus. Pateikti skaičiavimus. Pateikti privalumus ir trūkumus 4 nusidėvėjimo būdų. Duota: Fondo vertė=200 + N*10 (N= eilės numeris grupės sąraše), N=8. Skaičiavimai. Nusidėvėjimas proporcingas laikui. Metų skaičius. Dvigubos balansinės vertės. Išvados.
  Finansai, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-02-18
 • Turto nusidėvėjimas (2)

  Turto vertė: 100+1*11=111. Laikotarpis: 6 metai. Tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodas. Proporcingas veiklos apimčiai metodas. Metų skaičiaus metodas. Dvigubas — mažėjančios vertės metodas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-27
 • Turto nuvertėjimo bei nusidėvėjimo skaičiavimo metodai

  Įvadas. Darbo tikslas: apskaičiuoti Mercedes-Benz ir stiklo paketų gamybos įrengimų komplekto nuvertėjimą, panaudojant visus įmanomus skaičiavimo metodus. Darbo uždavinys. Automobilis Mercedes-Benz. Nuvertėjimo tvarkaraštis (tiesiosios linijos metodas). Metų skaitmenų sumos metodas. Nuvertėjimo sąrašas (metinių vienaženklių skaičių metodo suma). Mažėjančio balanso metodas. Paprastasis mažėjančio balanso metodas. Nuvertėjimo sąrašas (paprasto mažėjančio balanso metodas). Kompleksinio mažėjančio balanso metodas. Sprendimas. Nuvertėjimas (nusidėvėjimas) kompleksinio mažėjančio-balanso metodu. Pastovaus procentinio dydžio metodas. Turto išlaidų aprūpinimas. Anuiteto metodas nuvertėjimui. Nuvertėjimo planas. Amortizacinio fondo nuvertėjimo metodas. Nuvertėjimo planas (išpirkimo fondo metodas). Buhalterinės vertės ir kasmetinio nuvertėjimo radimas be nuvertėjimo plano. Stiklo paketų gamybos įrengimų komplektas. Nuvertėjimo tvarkaraštis (tiesiosios linijos metodas). Metų skaitmenų sumos metodas. Nuvertėjimo sąrašas (metinių vienaženklių skaičių metodo suma). Mažėjančio balanso metodas. Paprastasis mažėjančio balanso metodas. Nuvertėjimo sąrašas (paprasto mažėjančio balanso metodas). Kompleksinio mažėjančio balanso metodas. Sprendimas. Turto išlaidų aprūpinimas. Nuvertėjimo planas. Amortizacinio fondo nuvertėjimo metodas. Nuvertėjimo planas (išpirkimo fondo metodas). Buhalterinės vertės ir kasmetinio nuvertėjimo radimas be nuvertėjimo plano. Išvados.
  Finansai, namų darbas(11 puslapių)
  2009-03-01
 • Turto paveldėjimo ir palikimo apmokestinimas

  Įvadas. Paveldimo turto mokesčio mokėtojai. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai. Paveldimo turto mokesčio objektas. Mokesčio tarifai. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė. Mokesčio lengvatos. Paveldimo turto mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas. Mokesčio įskaitymas. Paveldimo turto mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymai. Paveldimo turto mokesčio sumokėjimo terminai. Paveldimo turto mokesčio deklaravimo tvarka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-18
 • Turto pelningumo piramidinė analizė

  Įvadas. Turto pelningumas. Turto pelningumo formulė. Du Ponto piramidinės analizės metodas. Turto pelningumo piramidinė analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-15
 • Turto vertinimas

  Vertinimo tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai ir prielaidos. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Vertintojų atsakomybė ir ribojančios prielaidos. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė – techninė charakteristika. Detalus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodu. Lyginamieji objektai. Lyginamosios vertės metodo 1–asis būdas. Suvestinė lentelė. Lyginamojo vertės metodo 2-asis būdas. Suvestinė lentelė. Turto vertės suderinimas. Išvada dėl vertinamo turto rinkos vertės. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-11-25
 • Turto vertinimo ataskaita

  Turto ekonomikos ir vertinimo praktinis darbas. Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo prielaidos, tikslas ir metodų parinkimas. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Vertinamo objekto juridinė-techninė charakteristika. Išsamus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo turto rinkos apžvalga ir panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Vertinamo turto vertės skaičiavimai ir skaičiavimų palyginimai. Išvada dėl turto vertės. Turto vertės nustatymo pažyma. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Priedai (4).
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2008-02-18
 • Turto vertinimo įmonės Lietuvoje

  Įvadas. Turto vertinimo įmonės. UAB Korporacija "Matininkai". UAB "Nidulus". UAB "Marijampolės nekilnojamojo turto agentūra". UAB "Inreal". UAB "Baltijos turto vertinimo agentūra". UAB "Centro kubas". "Registrų centras". "BREC nekilnojamas turtas". "Jungtinis verslas". "Miroda". "Ad Notam". Turto vertinimo įkainių palyginimas. Išvados.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2007-05-09
 • Ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas autopaslaugų įmonėje: "Ratas"

  Santrauka. Summary. Terminų žodynėlis. Įvadas. Darbo tikslas - atlikti įmonės ūkinės finansinės veiklos analizę per pastaruosius tris metus (2004, 2005 ir 2006 metus) ir pateikti veiklos efektyvumo gerinimo priemones. Ūkinės finansinės veiklos vertinimas. Įmonės veiklos analizės tipai. Įmonės finansinių rodiklių analizės principai. Įmonės finansiniai rodikliai. Įmonės finansinių rodiklių analizės uždaviniai. Įmonės turto dinamika ir panaudojimas. Įmonės ilgalaikio turto struktūros ir efektyvumo analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai ir priemonės. Įmonės trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonės. Įmonės "Ratas" ūkinės finansinės veiklos efektyvumo didinimas. Įmonės "Ratas" charakteristika. Įmonės "Ratas" santykinių rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" mokumo analizė. Įmonės "Ratas" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "Ratas" apyvartumo rodikliai. Įmonės "Ratas" turto struktūros analizė. Įmonės "Ratas" veiklos efektyvumo gerinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (9).
  Finansai, diplominis darbas(51 puslapis)
  2010-03-10
 • Ūkinės veiklos finansų sektoriaus analizė

  Įvadas. Ūkinės veiklos finansų sektoriaus analizė. Analizės reikšmė samprata ir būtinumas. Finansinės analizės rūšys. Gamybos ritmingumas. Lūžio taškas. Santykiniai rodikliai. Įmonės bankroto tikimybių nustatymas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
 • Ūkinės-komercinės veiklos ekonominė analizė ir rodiklių dinamikos į perspektyvą vertinimas: AB "Vilniaus baldai"

  Anotacija. Įvadas. Tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės "Vilniaus baldai" 2001-2008 metų ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas. Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės princai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Vilniaus baldai" ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (2002-2008 metai). AB "Vilniaus baldai" charakteristika. Trumpa įmonės istorija.Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB "Vilniaus baldai" veiklos perspektyvos ir prognozės. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8 psl.).
  Finansai, diplominis darbas(77 puslapiai)
  2009-11-25
 • Ūkininko Jono Valiuko santykiai su finansinėmis organizacijomis

  Žemės ūkio finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su finansinėmis organizacijomis. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su SODRA ir sveikatos draudimo organizacijomis. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su Valstybine mokesčių inspekcija. Ūkininko Jono Valiukio ūkio santykiai su negyvybės draudimo organizacijomis. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-09
Puslapyje rodyti po