Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valstybės finansų sistema, jos sudėtis

  Finansų samprata, funkcijos. Valstybės finansų sistema, jos sudėtis. Valstybės finansų struktūra. Valstybės biudžetinė sistema. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčio mokėtojai. Mokestinis laikotarpis. Pelno mokestis. Mokesčio subjektas (mokėtojas). Teisinis reglamentavimas. Neapmokestinami vienetai. Mokestinis laikotarpis. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Neapmokestinamos pajamos. Leidžiami atskaitymai. Valstybės mokesčių sistema. Mokesčių sistema. Pagrindiniai sveikatos draudimo sistemų modeliai.
  Finansai, špera(12 puslapių)
  2006-05-25
 • Valstybės finansų valdymas

  Įvadas. Valstybės finansų valdymas: Lyginamasis požiūris. Valstybės finansų valdymo reforma ir fiskalinis skaidrumas. Padėtis Lietuvoje. Finansų sektoriaus plėtra. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-13
 • Valstybės funkcijos ir išlaidos

  Įvadas. Išlaidų skirstymas pagal funkcijas. Bendros valstybės išlaidų kitimo tendencijos. Rusijos krizė. Vagnerio dėsnis. Valstybės išlaidų pagal funkcijas pokyčiai. Išlaidos ekonomikai. Išlaidos socialinei sferai. Kitos išlaidos. Išvados. Priedas. Skaičiavimų metodika. Priedas (2).
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-17
 • Valstybės investicijų programos Lietuvoje

  Įvadas. Investicijos. 2004 metų Valstybės investicijų programų finansavimas Lietuvoje. 2005 metų materialinės investicijos. Valstybės investicijų 2003 – 2005 metų ir Valstybės investicijų 2006 – 2008 metų programos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai (3).
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2008-02-26
 • Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimas

  Įvadas. Privatizavimo esmė ir būtinumas. Privatizavimo būdai. Privatizavimo būdų pasirinkimo kriterijai Lietuvoje. Viešas akcijų pardavimas. Viešas aukcionas. Viešas konkursas. Tiesioginės derybos. Išperkamoji nuoma. Valstybės ar savivaldybės kontrolės perdavimas valstybės ar savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje. Pirmojo privatizavimo etapo esminiai bruožai. Investicinių akcinių bendrovių vaidmuo privatizavimo procese. Pirmojo privatizavimo etapo rezultatai.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2007-04-27
 • Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo

  Įvadas. Valstybės. Valstybės išlaidų politika. Išlaidų klasifikavimas. Valstybės išlaidų samprata. Produktyvios ir neproduktyvios valstybės išlaidos. Valstybės išlaidos ir valstybės vaidmuo. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-02-28
 • Valstybės iždo funkcijos: teisinis ir praktinis įvertinimas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Valstybės iždo funkcijas, įvertinti jų teisinį bei praktinį įgyvendinimą. Valstybės iždo paskirtis ir vaidmuo ekonomikoje. Lietuvos valstybės iždo funkcijų teisinis įvertinimas. Lietuvos valstybės iždo paskirtis ir funkcijos. Lietuvos valstybės iždo formavimas. Lietuvos valstybės iždo praktinis įvertinimas. Lietuvos valstybės iždo valdymas ir jo institucijos. Pinigų srautų prognozavimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-12-30
 • Valstybės mokestinių pajamų samprata

  Įvadas. Mokesčių sistemos apibūdinimas ir elementai. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Valstybės mokestinių pajamų kontrolės samprata. Mokesčių sistemos reforma. Valstybės mokestinių pajamų kontrolė. Europos sąjungos reikalavimai dėl mokesčių įstatymų ir jų administravimo. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-23
 • Valstybės piniginių išteklių struktūra

  Įvadas. Valstybės piniginiai ištekliai. Valstybės piniginių išteklių apibūdinimas. Valstybės piniginių išteklių struktūra. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto esmė. Lietuvos biudžeto procesas. Biudžeto svarstymas ir tvirtinimas. Valstybės biudžeto apimtis. Valstybės pinigų fondai. Blokados fondas. Privatizavimo fondas. Garantinis fondas. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas. Valstybės skola. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės investicijos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-09-03
 • Valstybės skola (2)

  Įvadas. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Paskolų judėjimo stebėjimas. Automatizuota DMFAS sistema. Vyriausybės finansų statistika.
  Finansai, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Valstybės skola (3)

  Įvadas. Valstybės skolos samprata ir jos struktūra. Valstybės skolos samprata, tikslai. Lietuvos Respublikos (LR) skola ir struktūra. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Lietuvos valstybės skolinimasis. Veiksniai, lemiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. Lietuvos Respublikos skolos raida 1999 – 2003 metais. 1999 – 2003 metų Lietuvos Respublikos (LR) skolos raida. Baltijos šalių – Estijos, Latvijos, Lietuvos – skolų palyginimas 1999 – 2003 metų. Valstybės skolos pasekmės ir mažinimo problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(26 puslapiai)
  2006-03-24
 • Valstybės skola (5)

  Valstybės skolos samprata ir struktūra. Valstybės skolinimosi būdai. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Paskolų rūšys. Valstybės skolos neigiamos pasekmės. Valstybės skolos rodikliai Lietuvoje.
  Finansai, rašinys(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Valstybės skola (7)

  Įvadas. Darbo tikslai: aprašyti Lietuvos valstybės skolos raidą ir dabartinę skolos padėtį. Valstybės skola. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos valstybės skolos atsiradimas. Lietuvos valstybės skola 1992-2002 metais. Valstybės skolos raida. Lietuvos vyriausybės ir savivaldybių skolos. Kokios institucijos dalyvauja valdant Lietuvos valstybės skolą? Lietuvos valstybės skola 2000- 2007 metais. Europos Sąjungos (ES) valstybių narių skolos santykis. Lietuvos skolos grąžinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2008-11-06
 • Valstybės skola (8)

  Įvadas. Valstybės skolos samprata ir struktūra. Valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolos pasekmės šalies ekonomikai. Valstybės skola, struktūra, tendencijos. Valstybės skola. Centrinės valdžios skola. Valstybės skolinių įsipareigojimų grąžinimas. Valstybės skolos didėjimo ir mažinimo problemos. Valstybės skolos valdymo išlaidos. Valstybės skolos mažinimo problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-07-07
 • Valstybės skola ir jos dinamika

  Įvadas. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Vyriausybės skolinimosi poveikis infliacijai. Skolinimosi poreikio finansavimas. Nemalonioji aritmetika. Skolos valdytojo vertinimas. Vidaus ir užsienio skolinimasis. Vidaus skolinimosi šaltiniai. Užsienio skolinimosi šaltiniai. Lietuvos respublikos skolos raida 2001-2005 metais. 2001 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2002 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2003 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. 2004 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. 2005 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. Valstybės skolos struktūra. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-13
 • Valstybės skola ir jos raida

  Įvadas. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolos struktūra. Lietuvos valstybės skolinimasis. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolinimasis iš tarptautinių finansinių institucijų. Valstybės garantijų teikimas. Lietuvos respublikos skolos raida 1996-2003 metais. 1996-200 metų Lietuvos Respublikos skolos kitimo tendencijos. 2001 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2002 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. 2003 metų Lietuvos respublikos skolos analizė. Lietuvos respublikos skolos valdymo problemos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-03-07
 • Valstybės skola, jos valdymas

  Įvadas. Valstybės skolos esmė. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Valstybės skolinimosi poreikis, priežastys bei poveikis. Biudžeto deficitas. Valstybės skolos valdymas. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Valstybės skolos Lietuvoje ir kitose šalyse. Valstybės skola Lietuvoje. Valstybės skolos kitose šalyse. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-02-20
 • Valstybės skola: priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Teoriniai valstybės skolos aspektai. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Valstybės skolos valdymo politika. Valstybės skolos poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skola. Lietuvos valstybės skolos susidarymas. Lietuvos valstybės skola. Centrinės valdžios skola. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos. Lietuvos valstybės skolos limitai ir rizikos valdymas. Limitai. Valiutų kursų kitimo rizika. Palūkanų normų kitimo rizika. Rinkos rizikos valdymo modeliai. Išvados. Priedas (1).
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-02-13
 • Valstybės skola: priežastys ir pasekmės (2)

  Įvadas. Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Valstybės skolos priežastys. Valstybės skolos pasekmės šalies ekonomikai. 2005 - 2007 metų Lietuvos Respublikos skolos analizė. Centrinės valdžios skola. Centrinės valdžios vidaus skola. Centrinės valdžios užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2008-02-26
 • Valstybės skolinimosi galimybės tarptautinėje rinkoje

  Įvadas. Euroobligacijų atsiradimas bei reikšmė. Skolinimosi reitingai. Standard & Poor’s teikiami reitingai. Lietuvai suteikti reitingai. Jų vertinimas. Vertybinių popierių platinimas. Tiesioginis platinimas. Platinimas per tarpininkus. Lietuvos skolinimosi Euroobligacijomis apžvalga. Lietuvos valstybės skola 2006 metais. Lietuvos skolinimosi galimybės bei perspektyvos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-10-22
Puslapyje rodyti po