Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos centrinių bankų sistema

  Įvadas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) susikūrimo pagrindai. Deloro atskaita ir Mastrichto sutartis. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veikla. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tikslai ir uždaviniai. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veiklos nepriklausomumas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) atsakingumas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) veiklos viešumas. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) organizacinė struktūra. Kelias į ekonominę ir pinigų sąjungą. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) pinigų politikos funkcijos ir operacijos. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) finansinės nuostatos. Banknotai. Auditas. Kapitalas. Pinigų politikos pajamos. Teisminė priežiūra. Euro mokėjimo sistema – Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET). Išvados. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-11-09
 • Europos centrinių bankų sistema (2)

  Įvadas. Europos centrinių bankų sistema. Vaidmuo. Nepriklausomybė. Institucinė nepriklausomybė. Finansinė nepriklausomybė. Asmeninė nepriklausomybė. Funkcinė nepriklausomybė. Tikslų siekimas. Viešumas. Valdymas. Pinigų politika. Strategija. Principai. Atviros rinkos operacijos. Nuolatinio skolinimosi priemonės. Privalomos atsargos. Pinigų politikos derinimas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-10-16
 • Europos monetarinė sąjunga (2)

  Europos monetarinė sąjunga. EMU didėjimas. Deloro pranešimas. Politinė EMU reikšmė. Centrinio banko nepriklausomybės svarba. EMU reikšmė visuomenės finansams. Politinės nepriklausomybės lygis. Ekonominės nepriklausomybės lygis. Pinigų kalimo pajamos procentais nuo Bendro nacionalinio produkto. Mastrichto sutartis. Mini EMU modelis.
  Finansai, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-20
 • Europos monetarinė sistema

  Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti Europos Sąjungos monetarinės sistemos susikūrimą, trumpai atskleisti bendros ES (Europos Sąjungos) valiutos atsiradimo priežastis. Europos monetarinės sistemos sukūrimas. Svarbiausi Europos monetarinės sistemos komponentai. Europos piniginis vienetas - ECU. Valiutų keitimo mechanizmas. Nukrypimo indikatorius ir kreditavimo mechanizmas. Euro įvedimas. Euro įvedimo fazės. Euro įvedimo reikalavimai. Euro įvedimo reikšmė. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-02-17
 • Europos pinigų sistema. Jos privalumai, funkcionavimo sunkumai

  Įvadas. Europos pinigų integracijos priešistorė. Europos pinigų sistemos sukūrimas. Valiutų kurso mechanizmas. Europos piniginio bendradarbiavimo fondas. Europos valiutos vienetas. Europos pinigų sistemos funkcionavimo sunkumai. Europos pinigų sistemos privalumai. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-21
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto perspektyva 2007-2013 metais

  Įvadas. Europos Sąjunga: kilmė ir etapai. Didžiausia skiriama ES lėšų dalis. Ekonomikos vystymosi ir sanglaudos didinimas. Europos Sąjunga (ES) – pasaulinės reikšmės partnerė. Teisingumo ir didesnio saugumo Europos Sąjungos (ES) užtikrinimas. Europos Sąjungos (ES) funkcionavimo kaina. Kas moka Europos Sąjungai (ES)? Biudžeto dydis ir valstybių narių biudžeto deficitai. Biudžeto dydis. Išlaidų prioritetų pasirinkimas. Pokyčių mastas. Augimas ir konkurencingumas. Bendras žemės ūkio produktas (BŽŪP). Užsienio politika. Korekcijos mechanizmas. Stabilumo paktas. Finansų ministerijoje aptariami Europos Sąjungos finansavimo prioritetai. Europos Sąjungos biudžetas, struktūriniai fondai ir finansinė perspektyva. Bendras vidaus produktas. Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos 2005–2008 metams. Infliacija. Ekonominių rodiklių projekcijų skaičiavimo prielaidos. Ekonominės raidos rizikos aspektai. Prekių ir paslaugų rinkos. Vartotojų, gamintojų, eksportuotojų ir kitos kainos. Darbo rinka. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-12-13
 • Europos Sąjungos (ES) biudžeto sudarymo principai

  Įvadas. Tikslas išanalizavus įvairią mokslinę literatūrą ir periodikos leidinius, pateikti svarbiausius ES biudžeto struktūros bei sudarymo principus bei atlikti 2006-2009 m. Europos Sąjungos (ES) biudžeto analizę. Europos Sąjungos (ES) biudžeto struktūra. Europos Sąjungos (ES) išlaidų padengimas. Europos Sąjungos (ES) biudžeto pajamų ir išlaidų ribojimai. Biudžeto sudarymo principai. Biudžeto projektas. Biudžeto tvirtinimas. Kontrolė. Europos Sąjungos (ES) biudžeto 2006-2009 m. išlaidų analizė. Tvarusis augimas 2006-2009 m. Gamtos ištekliams skiriamos lėšos 2006-2009 m. Pilietybė, laisvė, saugumas bei teisingumas. Biudžeto išlaidų programa iki 2013 m. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2010-02-25
 • Europos Sąjungos (ES) draudimo rinkos analizė, problemos ir perspektyvos

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas – išanalizuoti ES šalių draudimo rinka, jos išsivystymo lygį, ypatumus ir problemas. Darbo uždaviniai. Įvadas. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos ypatumai. Draudimo veiklos reikšmė Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomikai. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos struktūros rodikliai. Draudimo prasiskverbimo rodiklis. Draudimo tankis ir išsiplėtimas. Koncentracija ir draudikų skaičius Europos draudimo rinkoje. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos analizė. Europos Sąjungos (ES) šalių gyvybės draudimo rinka. Europos Sąjungos (ES) šalių ne gyvybės draudimo rinka. Motorinių transporto priemonių draudimas. Sveikatos draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Turto draudimas. Bendrosios civilinės atskaitomybės draudimas. Teisinių išlaidų draudimas. Kitos draudimo rūšys. Europos Sąjungos (ES) šalių draudimo rinkos ateities perspektyvos. Išvados. Darbas iliustruota paveikslėliais ir diagramomis.
  Finansai, pristatymas(35 skaidrės)
  2009-01-06
 • Europos Sąjungos (ES) duomenų analizė. Ekonomika ir finansai

  Socialinė protekcija (apsauga). Vartojimo kainų indeksai. Finansiniai rinkos rodikliai. Atlyginimų ir darbo kaštai. Tyrimai ir plėtra.
  Finansai, namų darbas(18 puslapių)
  2006-06-06
 • Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvai

  Santrumpų sąrašas. Įvadas. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento projekto įgyvendinimas. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007–2013 metams projektas. Europos sąjungos finansinės paramos Lietuvai 2005 – 2009 metais analizė. Europos sąjungos teikiamos paramos Lietuvai nauda ir problemos. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2011-05-18
 • Europos Sąjungos (ES) finansinė sistema

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) finansinės institucijos. Europos centrinis bankas (ECB) ir centrinių bankų sistema (ECBS). Europos centrinio banko (ECB) funkcijos. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždaviniai. Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) teisės. Europos investicijų bankas. Europos investicijų fondas. Audito rūmai. Europos Sąjungos kreditų rinka. Eurorinka. Europinigų rinka. Kreditų rinka. Euroobligacijos. Euroobligacijų privalumai. Europos sąjungos mokėjimo sistemos. TARGET. Mokėjimo sistema EURO1.
  Finansai, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-10-11
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (3)

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Europos Sąjungos (ES) sanglaudos fondas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2009-01-04
 • Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai (4)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai ir jų panaudojimas. Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondas ir jo panaudojimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-03-04
 • Europos Sąjungos (ES) politikos sritys. Euras

  Įvadas. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Pagrindiniai klausimai apie Ekonominę ir pinigų sąjungą. Ar euro įvedimas turės įtakos Europos Sąjungos (ES) valstybių, nedalyvaujančių EPS nuo pat pradžių, valiutoms? Ar bus galima grįžti prie reguliuojamo valiutos kurso, jeigu valstybės narės patirs sunkumų po to, kai įstos į Ekonominę ir pinigų sąjungą? Ar valstybė, dalyvaujanti Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, gali iš jos pasitraukti? Ar euras atsilaikys spekuliaciniam spaudimui? Kaip bus užtikrintas euro stabilumas? Kokios pinigų politikos priemonės naudojamos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje? Kas atsitiks, jeigu Ekonominė ir pinigų sąjunga žlugs? Kas sumokės euro įvedimo išlaidas? Koks didžiausias valstybių narių, dalyvaujančių Ekonominėje ir pinigų sąjungoje, laimėjimas? Kokią įtaką Ekonominė ir pinigų sąjunga darys turizmui? Kuo valstybės narės, dalyvaujančios EPS, pranašesnės už joje nedalyvaujančias? Su kokiais neigiamais veiksniais gali susidurti valstybės, kuriose neįvestas euras? Ar įvedus eurą nepakils kainos? Ar nekyla grėsmė, kad įvedus eurą sunyks Europos Sąjungos kultūros įvairovė? Koks yra euro simbolis? Verslas euro zonoje. Ką daryti su kelionės čekiais, išduotais nacionaline valiuta, kurią pakeitė euras? Ką daryti turint grynųjų nacionaline valiuta, kurią pakeitė euras? Kas atsitiks su banko sąskaitose laikomais pinigais, jei jie sąskaitoje laikomi valiuta, kurią pakeitė euras? Kas nutiko buvusioms nacionalinėms valiutoms? Kuriose šalyse įvedamas euras? Apie Lietuvos derybas Europos Sąjungoje. 11 derybinis skyrius "Ekonominė ir pinigų sąjunga". Bendrosios nuostatos. Pagrindimas. Ekonominės politikos koordinavimas ir fiskalinė politika. Pinigų ir valiutos kurso politika. Gebėjimai įgyvendinti acquis. Europos Komisijos ataskaita Dėl Lietuvos pažangos rengiantis narystei Europos Sąjungoje. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Išvados.
  Finansai, konspektas(18 puslapių)
  2007-10-07
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai - Lietuva

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų dalis bendrijos biudžete. Struktūrinių fondų tikslai. Struktūrinių fondų principai. Europos sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Skirtumai tarp struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo. Kodėl Europos Sąjunga (ES) skiria pagalbą Lietuvai. Europos sąjungos (ES) finansinė parama šalims-kandidatėms pasirengime stoti į Europos sąjungos (ES). PHARE programa. ISPA programa. SAPARD programa. Europos sąjungos (ES) Struktūrinė parama Lietuvai 2004–2006 metais. Europos sąjungos (ES) struktūrinė parama Lietuvai 2007–2008 metais. Europos sąjungos (ES) Struktūrinių fondų Lietuvoje administravimo sistema. Konkretūs Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimo pavyzdžiai Lietuvoje. Išvada.
  Finansai, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-06-19
 • Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (3)

  Įvadas. Summary. Regionų plėtojimo ir suartėjimo politika. Ekonominis ir socialinis suartėjimas. Kiti suartėjimo instrumentai. Paramos programos ne Europos Sąjungoje (ES). Skiriama fondų paramos tikslai ir rodikliai. Regioniniai rodikliai. Rodikliai, apimantys visą Europos Sąjungą. Struktūrinių fondų veikla. Struktūrinių priemonių principai. PHARE programa. PHARE programos Lietuvoje. PHARE ACCESS – parama Vidurio ir Rytų Europos nevyriausybinėms organizacijoms. SAPARD programa. SAPARD paramos prioritetai ir gavimo tvarka. ISPA programa. Europos investicijų bankas. Tiesioginė parama verslui. Parama Lietuvos įmonėms. Bendrojo Programavimo Dokumentas prioritetai ir priemonės. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-05
 • Europos Sąjungos (ES) valiuta ir Lietuva

  Įvadas. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro nauda Lietuvai. Lietuvos ekonomika pastaraisiais metais. Lietuvos ūkio augimas. Infliacijos lygis šalyje. Euro įvedimas 2007 metais sausio 1 dieną. Euro įvedimo ateitis Lietuvoje. Kada bus įvestas euras? Infliacijos prognozės ateityje. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-03-19
 • Europos sąjungos bendrasis biudžetas

  Įvadas. Biudžetas. Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos biudžeto formavimo šaltiniai ir biudžeto struktūra

  Įvadas. Europos Sąjungos biudžetas: šaltiniai ir išlaidos. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra: svarstymas, tvirtinimas ir paskirstymas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-31
 • Europos Sąjungos pinigų politika

  Įvadas. Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimasis. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos (ES) pinigų politika. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Pinigų politikos strategija ir principai. Pinigų politikos priemonės. Minimaliosios privalomos atsargos. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-03-29
Puslapyje rodyti po