Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Būsto kreditas (2)

  PowerPoint pristatymas. Praktinis darbas. Šeimos pajamos. Paskola ir būstas. AB SEB Vilniaus bankas. AB bankas Hansabankas. AB bankas Snoras. Palyginimas. Išvados.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-01-15
 • Būsto kreditavimo sistema

  Būsto kreditavimo sistemos tyrimas. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – atlikti fizinių asmenų būsto kreditavimo rinkos analizę bei išanalizuoti būsto kreditavimo ir kitų ekonominių rodiklių tarpusavio priklausomybę. Kreditų rinką įtakojančių veiksnių analizė. Kreditų rinkos analizė. Socialiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Kreditavimo samprata. Kredito sąvoka. Kreditų rūšys. Būsto kreditų teikimo reikšmė ir sąlygos. Būsto kreditų ir kitų rodiklių tarpusavio priklausomybės analizė. Būsto paskolų ryšys su kitais rodikliais. Socialiniai veiksniai ir būsto kreditai. Ekonominiai veiksniai. Nekilnojamojo turto rinka. Prognozės. Išvados. Priedai (7). PowerPoint pristatymas (12 skaidrių).
  Finansai, diplominis darbas(60 puslapių)
  2010-07-29
 • Būsto paskolų kitimas ir naudojimas Lietuvoje

  Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti esmines būsto paskolų naudojimo ir kitimo tendencijas. Banko paskolos teoriniai aspektai. Banko paskolos ir kredito samprata. Palūkanų normos. Būsto paskolos. Būsto kredito gavimo procesas. Paskolos grąžinimo būdai. Būsto paskolų kitimo ir naudojimo analizė. Lietuvos būsto paskolų apžvalga. "Hansabanko", SEB Vilniaus banko ir DNB Nord būsto paskolų sąlygos. Būsto paskolų likučiai pagal apskriti. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Būsto pirkimas imant paskolą, ir jo nuoma

  Santrauka. Įvadas. Paskolos. Paskolos grąžinimas anuiteto būdu. Paskolos grąžinimas linijiniu būdu. Būsto kreditai. Kaupiamasis būsto kreditas. Mini įmokos būsto kreditas. Elastingas būsto kreditas. Busto pirkimas. Busto nuoma. Nuomininkų radimas. Buto nuomojimas. Neoficiali buto nuoma. Oficiali buto nuoma. Buto nuomos priežiūra. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-12-17
 • Būsto rinkos plėtra ir palūkanos Baltijos valstybėse ir Rytų bei vidurio Europos šalyse

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išanalizuoti būsto rinkos plėtros ir palūkanų padėtį Baltijos ir Vidurio bei Rytų Europos valstybėse. Būsto rinkos funkcionavimas: mechanizmai, galimybės ir plėtra. Būsto rinkos funkcionavimo mechanizmas. Būsto rinkos plėtros galimybės. Ekonominės aplinkos įtaka būsto rinkos plėtrai. Nekilnojamo turto rinkos būklė ir jos perspektyvos. Bankų elgsena ir būsto rinkos plėtra. Bankų elgsena palūkanų atžvilgiu ir būsto rinkos plėtra. Būsto rinkos plėtra ir palūkanos: pasiūlos ir paklausos veiksniai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-06-08
 • Buto vertinimas

  Įvadas. Bendroji dalis. Vertinimo tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data ir metodai. Informaciniai šaltiniai. Vertinamo turto aprašymas. Bendroji vertinamo objekto ir vietos (gretimybių) charakteristika. Detalus vertinamo turto aprašymas. Vertinamo objekto juridinė – techninė charakteristika. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas lyginamosios vertės metodu. Lyginamieji objektai. Lyginamosios rinkos vertės metodas. Išvada. Rinkos analizė. Nuotraukos. Dislokacijos schema. Turto vertinimo sutartis. Pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktas. Turto vertės nustatymo pažyma.
  Finansai, namų darbas(20 puslapių)
  2007-03-29
 • Centrinio ir komercinių bankų tikslai ir funkcijos

  Įvadas. Centrinis bankas. Lietuvos centrinis bankas. Komerciniai bankai. Komercinio banko sąvoka. Lietuvoje veikiančių komercinių bankų apžvalga. Komercinių bankų tikslai ir funkcijos. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-10-13
 • Centrinis bankas (CB) (2)

  Įvadas. Centrinis bankas (CB). Bankų istorijos apžvalga. Centrinis bankas (CB) ir jo veiklos sritys. Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) nepriklausomumo laipsnis. Pinigų politika. Pinigų istorinė raida. Dabartiniai pinigai. Pinigų savybės ir funkcijos. Pinigų politikos tikslai. Tarpinių tikslų pasirinkimas. Pinigų kiekio tikslas. Valiutos kurso tikslas. Kiti pinigų politikos tikslai. Apibendrinimas.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-01-03
 • Centrinis bankas (CB) (3)

  PowerPoint pristatymas. Centrinio banko (CB) ypatumas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) savarankiškumas. Centrinio banko pinigų politika: sąvoka, tikslai. Centrinio banko (CB) pinigų politika: priemonės. Centrinio banko (CB) pinigų politika: diskonto normos reguliavimas. Centrinių bankų (CB) paskolos. Centrinio banko (CB) pinigų politika: privalomų rezervų reguliavimas. Centrinio banko (CB) pinigų politika: atviros rinkos operacijos. Atviros rinkos operacijų rūšys. Centrinio banko (CB) pinigų politika: ateitis.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-02-02
 • Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijos (2)

  Įvadas. Centrinis Bankas (CB). Lietuvos Banko pinigų politika. Atvirosios rinkos operacijos. Diskonto paskolos. Privalomųjų atsargų politika. Su centriniu banku (CB) susijusių straipsnių analizė. Straipsnio "Bankininkystės sektoriaus poveikis ekonomikos augimui. Teoriniai ir praktiniai aspektai" analizė. Straipsnio "Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika" analizė. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2008-01-16
 • Centrinių bankų (CB) atsiradimas ir vaidmuo

  Įvadas. Anglijos banko įkūrimas: pirmosios centrinių bankų steigimo bangos postūmis ir jo atgarsiai XX amžiuje. Tikrųjų pinigų teorijos ir Bankininkystės teorijos ginčas. R. Peel aktas. R. Peel akto įtaka Jungtinės Karalystės ir visos Europos pinigų sistemos raidai. Žvilgsnis į infliacijos istoriją. Pinigų sistemos raida devintąjį XX dešimtmetį ir panašumai su antrosios XIX amžiaus pusės pokyčiais. Centrinių bankų įkūrimas Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Prancūzijos banko įkūrimas. Vokietijos centrinio banko įkūrimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Federalinės atsargų sistemos įkūrimas. Išnašos.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2008-07-30
 • Centrinių bankų ryšiai su tarptautinėmis finansų institucijomis

  Centrinių bankų ryšiai su tarptautinėmis finansų institucijomis. Tarptautinis valiutos fondas. Įsteigimo pagrindas. Narystė, kvotos, prievolės. Narių – šalių klasifikacija, grupių sudėtis ir požymiai. Organizacinė valdymo struktūra. Kapitalas. Kreditinė veikla. Pasaulio banko veikla. Tarptautinis rekonstrukcijos ir vystymo bankas. Tarptautinė vystymo asociacija. Tarptautinė finansų korporacija. Tarptautinė investicijų draudimo agentūra. Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras. Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Įkūrimas ir tolimesnė raida. Įstatyminis statusas, funkcionavimo ekonominiai pagrindai. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijos ir pagrindinės finansinės operacijos. Lietuvos banko bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis.
  Finansai, konspektas(35 puslapiai)
  2006-03-22
 • Corporation finance

  Darbas anglų kalba. Akcinės bendrovės finansai. Skolinimas. Lizingas. Finansinė analizė ir valdymas, planavimas. Debt financing. Valuing debt. The many different kinds of debt. Leasing. Risk management. Managing risk. Managing international risk. Financial planning and short-term financial management. Financial analysis and planning. Short-term financial planning. Cash management. Credit management.
  Finansai, konspektas(14 puslapių)
  2009-02-17
 • Čekiai

  Įvadas. Čekis. Čekio sudarymas ir forma. Čekių rūšys. Skiriamieji ir atsiskaitomieji čekiai. Kelionės ir banko čekiai. Čekio pateikimas ir apmokėjimas. Išvados. Priedai (2).
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-12-20
 • Čekiai (2)

  Čekiai. Pirmieji atsiskaitymai čekiais. Banko čekis. Čekiniai indėliai. Čekio sudarymas ir rekvizitai. Čekių rūšys. Šiuo metu naudojamų čekių apibūdinimas. Operacijos su banko čekiais. Čekio perdavimas, laidavimas, praradimas. Čekių kliringas. Čekių kliringo namai. Atsiskaitymai kelionės čekiais. Elektronikos įtaka. Priedai (1).
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-01-04
 • Čekijos bankas

  Įžanga. Čekoslovakijos centrinio banko restruktūrizacija. Aplinkybės ir priežastys, paskatinusios pradėti bankų restruktūrizavimą. Blogų paskolų restruktūrizavimas. Bankų kapitalizavimas. Valstybinių bankų privatizavimas. Tarptautinių apskaitos standartų įvedimas. Čekijos nacionalinis bankas. Bankų priežiūra. Čekijos nacionalinio banko veiklos skaidrumas. Bankų skaidrumas, skaidrumo vaidmuo, jo poreikį nulėmę veiksniai, bei užtikrinimo priemonės. Skaidrumo tyrimas. Čekijos bankų sistema ir pasirengimas stoti į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-06-09
 • Darbo apmokėjimas prekybos įmonėse

  Įvadas. Paskirstymo pagal darbą dėsnis. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo laiko apskaita. Išskaitos iš darbo užmokesčio. Kaip turi būti mokamas darbo užmokestis? Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2010-05-11
 • Darbo užmokestis Lietuvoje (3)

  Įvadas. Darbo užmokestis, jo diferenciacija ir dinamika Lietuvoje. Teorinė darbo užmokesčio samprata. Darbo apmokėjimo sąvoka ir struktūra. Darbo užmokesčio struktūra. Darbo apmokėjimo funkcijos ir sistemos. Darbo užmokesčio teisinė sistema Lietuvoje. Darbo užmokestis ir mokestiniai atsiskaitymai. Darbo apmokėjimas esant darbo tvarkos ir laiko pakitimams. Darbo užmokesčio dinamika Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2008-12-06
 • Darbo užmokestis: pieno perdirbimo įmonė AB "ABC"

  Įvadas. Darbe stengsimės išanalizuoti darbo apmokėjimo sistemą "ABC" pieno perdirbimo įmonėje. AB "ABC" darbo užmokesčio mokėjimo nuostatai. Mokėjimo tvarka. Atlyginimų mokėjimo tvarka. Darbų apmokėjimas "ABC" pieno perdirbimo įmonėje. Darbo užmokesčio apskaičiavimas "ABC" pieno perdirbimo įmonėje šiuo metu galioja tokios darbo užmokesčio sistemos. Išvados. Pasiūlymai, remiantis atlikta analize. Priedai (4).
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2009-06-15
 • Darbo užmokestis: UAB "Magestra"

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti absoliutinio ir santykinio darbo užmokesčio fondo pasikeitimą UAB "Magestra" Darbo užmokesčio samprata. Absoliutaus ir santykinio darbo užmokesčio fondo pasikeitimo analizė. Veiksniai, darantys įtaką darbo užmokesčio fondo pasikeitimui. Absoliutinio ir santykinio darbo užmokesčio fondo pasikeitimo analizė UAB "Magestra". Darbo užmokesčio fondas. Darbuotojų skaičiaus kitimas ataskaitiniais ir praėjusiais metais. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-02-27
Puslapyje rodyti po