Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas

  Vienkartinis gyventojų turto deklaravimas. Gyventojai, privalantys deklaruoti savo turtą. Deklaruojamas turtas. Turtas, kurio deklaruoti nebūtina. Deklaracijos rūšys. Turto deklaracijos pateikimas. Deklaracijos priedai. FR0593T priedo "Privalomas registruoti turtas" pildymas. FR0593V priedo "Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai " pildymas. FR0593L priedo "Piniginės lėšos" pildymas. FR0593S priedo "Suteiktos paskolos" pildymas. FR0593G priedo "Gautos paskolos" pildymas. Deklaracijos FR0593 užpildymas. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija. Asmenys, privalantys deklaruoti savo turtą. Turto deklaravimo tvarka. Turto rūšis nurodoma deklaracijoje. Deklaracijos priedai. Deklaracijos pateikimo tvarka. Deklaracijos FR0001 užpildymas. Mokesčių deklaracijų formų teikimas elektroniniu būdu. Asmenų registravimas elektroninio deklaravimo sistemos vartotojais. Deklaracijų teikimo elektroniniu būdu tvarka.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2006-03-21
 • Gyvybės draudimas: sąvoka ir ekonominė esmė

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas - pateikti gyvybės draudimo sampratą ir atskleisti gyvybės draudimo ekonominę esmę. Darbo uždaviniai. Gyvybės draudimo sąvoka ir funkcijos. Gyvybės draudimo privalumai ir trūkumai. Draudimo funkcijos. Gyvybės draudimas skirstomas į grupes. Grynasis gyvybės rizikos draudimas. Grynasis kapitalo kaupiamasis draudimas. Mišrusis gyvybės draudimas. Gyvybės draudimo rūšys (4). Kaupiamasis draudimas. Investicinis draudimas. Šeimos draudimas. Vaiko (studijų) draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (2). Draudimas nuo ligų. Gyvybės rizikos draudimas. Gyvybės draudimo sutartis (3). Draudimo rinkos apžvalga (4). Gyvybės draudimo privalumai ir trūkumai. Mokesčių lengvata. Išvados (2).
  Finansai, pristatymas(33 skaidrės)
  2009-01-13
 • Gyvybės draudimo dinamika Lietuvoje 2002 – 2008 metų I pusmetį

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Gyvybės draudimo samprata ir juo užsiimančios įmonės. Lietuvoje gyvybės draudimo paslaugas teikia. Keli nauji draudimo rinkos dalyviai. Gyvybės draudimo rinkos analizė. Pasirašytos įmokos ir išmokėtos išmokos 2002 – 2008 I pusmetyje. Gyvybės draudimo sutarčių portfelio struktūros dinamika. Sudarytos ir galiojančios gyvybės draudimo sutartys 2003–2007 metais. Gyvybės draudimo įmonių koncentracija Lietuvoje. Gyvybės draudimo įmonių koncentracija pagal apsirašytas įmokas. Gyvybės draudikų sutarčių portfeliai, 2008 m. I pusmetis. Lietuvos gyvybės draudimo rinkos grėsmės ir persidraudimas. 2005 m. gyvybės draudimo įmonių laikyti pozityviais veiksniais: Perdraudimo veiklos vykdymo pasekmės. Perdraudimo saldo 2002 – 2007 m. Išvados.
  Finansai, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-06
 • Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje

  Įvadas. Gyvybės draudimo samprata. Gyvybės draudimo privalumai draudėjui. Gyvybės draudimo įtaka valstybės ekonomikai. Gyvybės draudimo rinka Lietuvoje. Gyvybės draudimo sutartys. Pasirašytos gyvybės draudimo įmokos. Gyvybės draudimo išmokos. Lietuvos respublikos gyvybės draudimo įmonės. Bonum publicum, gyvybės draudimo UAB. Commercial Union Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Ergo Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Hansa gyvybės draudimas, UAB. PZU Lietuva gyvybės draudimas, UAB. Sampo gyvybės draudimas, AB. SEB VB Gyvybės draudimas, UAB. Seesam Lietuva gyvybės draudimas, AB. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-04-06
 • History Of Money

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pinigai. Pinigų istorija. Numismatics. The Emergence of Money. Commodity Money. Standardized Coinage. Representative Money. Fiat money. Credit money. Indo-European and Semitic Etymology.
  Finansai, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-18
 • Horizontalioji ir vertikalioji analizė, jos rezultatų vertinimas bei pateikimas: AB "Pieno Žvaigždės"

  Finansų analizės kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti horizontaliąją ir vertikaliąją analizę ir praktiškai pritaikyti jas atliekant AB "Pieno Žvaigždės" 2007- 2008 metų balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizę. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Finansinės analizės reikšmė, rūšys ir būdai. Finansinės analizės reikšmė, tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys ir metodai. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės apibūdinimas, reikšmė. Horizontaliosios ir vertikaliosios analizės rezultatų atvaizdavimas. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos analizė. AB "Pieno Žvaigždės" finansinės būklės analizė Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-03-31
 • Horizontalioji ir vertikalioji analizė: AB "Gojus" ir AB "Snaigė"

  Įvadas. Horizontalioji analizė: AB "Snaigė. Vertikalioji analizė. 2007 metų pelno (nuostolių) ataskaita: AB "Snaigė". Vertikalioji analizė: AB "Snaigė". Pelningumo analizė. Pardavimo, turto, ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimų pelningumo pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo mokumo koeficiento pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. Bendrojo skolos rodiklio pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Atsargų, debitorinio įsiskolinimo ir ilgalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. Ilgalaikio turto apyvartos pokytį iš viso ir dėl atskirų veiksnių įtakos. Savarankiškas darbas: Horizontalioji analizė: AB "Gojus". Vertikalioji analizė: AB "Gojus". Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Finansai, analizė(26 puslapiai)
  2008-04-18
 • Ikidiplominė praktika: laivų remonto įmonė AB "Laivytė"

  Įvadas. Darbo objektas – AB "Laivitė", laivų remonto įmonės, finansinės būklės įvertinimas. AB "Laivitė" finansinės būklės analizė 2003-2005 metais. AB "Laivitė" veiklos charakteristika. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės horizontalioji analizė. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės vertikalioji analizė. AB "Laivitė" finansinės atskaitomybės santykinė analizė. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-11-05
 • Ilgalaikės investicijos ir jų finansavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Banko kreditas – dažniausiai naudojamas skolintas finansavimo šaltinis. Lizingas – alternatyva banko kreditui. Ilgalaikės investicijos ir jų finansavimas AB "Palemono keramika". Ilgalaikių investicijų finansavimas iš nuosavų lėšų. Ilgalaikių investicijų finansavimas iš skolintų lėšų. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-15
 • Ilgalaikės paskolos būstui įsigyti: sąlygos ir ypatumai bankuose

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti esmines būsto paskolų įsigijimo sąlygas ir ypatumus. Banko paskolos teoriniai aspektai. Banko paskolos ir kredito samprata. Palūkanų normos. Būsto paskolos. Būsto kredito gavimo procesas. Paskolos grąžinimo būdai. Lietuvos bankų apžvalga. "Swedbank". SEB Vilniaus bankas. DnB Nord bankas. Lietuvos komercinių bankų būsto paskolų kitimo, sąlygų ir naudojimo analizė. Lietuvos būsto paskolų apžvalga. Lietuvos bankų būsto paskolų sąlygos ir ypatumai. Būsto paskolų likučiai pagal apskritis. Lietuvos banko apklausos duomenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2010-01-11
 • Ilgalaikio finansinio turto įkainojimo modelis

  Ilgalaikio finansinio turto įkainojimo modelis. B koeficientas. B koeficiento ryšiai su akcijų kainomis. Vertybinių popierių reitingas ir obligacijų įvertinimas. Akcijų įvertinimas. Investicinių projektų įvertinimo būdai ir jų analizė.
  Finansai, namų darbas(12 puslapių)
  2006-01-18
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio turto formavimosi šaltiniai bei principai

  Įvadas. Ilgalaikio turto sąvoka. Ilgalaikio turto formavimasis bei skirstymas. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto formavimosi šaltiniai. Trumpalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto skirstymo principai. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2007-02-27
 • Ilgalaikio materialaus turto apibūdinimas, reikšmė, klasifikavimas

  Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto sąvoka. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Ilgalaikio turto klasifikacija. Ilgalaikio materialaus turto rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-08
 • Ilgalaikio turto apyvartumas

  Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai. Rodikliai ilgalaikio turto apyvartumo veiksniams apskaičiuoti. Veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimo formulės. Veiklos efektyvumo rodiklių charakteristikos. Veiklos efektyvumo rodiklių analizės apibendrinimas. Kapitalo koncentravimas ir darbo našumas. Planavimas pagal pelningumo lūžio tašką.
  Finansai, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Ilgalaikio turto apskaitos analizė įmonėje

  Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto samprata ir pagrindinės savybės. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui problemos. Ilgalaikio turto įvertinimas ir įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaitos tvarkymas. Nusidėvėjimo objektas. Nusidėvėjimo normatyvai. Nusidėvėjimo metodo pasirinkimas ir keitimas. Nusidėvėjimo skaičiavimo pradžia. UAB "X" ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto struktūros analizė. Ilgalaikio materialiojo turto dinamikos analizė. Ilgalaikio materialiojo turto techninės būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto apyvartumo rodiklių analizė ir prognozė. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodiklių analizė ir prognozė. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, diplominis darbas(67 puslapiai)
  2007-09-19
 • Ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo parinkimas

  Užduotis. Įžanga. Finansinio lizingo analizė. Veiklos nuomos analizė. Veiklos nuomos būdu galima nuomotis. Veiklos nuomos sąlygos. Bankų siūlomų sąlygų analizė. Praktinės dalies skaičiavimai. Finansavimo rūšių palyginimas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2007-02-28
 • Ilgalaikio turto skirstymas

  Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Ilgalaikis eksporto finansavimas

  Įvadas. Bendra Lietuvos eksporto apžvalga. Tarptautinės prekybos finansavimo samprata. Vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas bei jo metodai. Bankų teikiami eksporto kreditai. Tiekėjo kreditas. Pirkėjo kreditas. Banko- bankui kreditas. Eksporto finansinis kreditas. Forfeitingas. Forfeitingo sąvoka. Forfeitingo vykdymas. Forfeitingo funkcijos. Forfeitingo kaštai. Eksporto lizingas. Eksporto lizingo sąvoka ir rūšys. Eksporto lizingo palyginimas su bankų teikiamais kreditais. Eksporto lizingo vykdymas. Eurorinkos finansavimo instrumentai. Euroobligacijos. Euronotos. Komerciniai eurovekseliai. Ilgalaikio eksporto kreditavimo metodų naudojimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-03-27
 • Ilgalaikis materialus turtas

  Įvadas. Turtas. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto netekimo apskaita. Materialiojo ilgalaikio turto nurašymas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-03-26
 • Ilgalaikis turtas (2)

  Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikio turto skirstymo lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2007-02-01
Puslapyje rodyti po