Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės kainų politika: AB "Rytų skirstomieji tinklai"

  Įvadas. Analitinė dalis. Kainos samprata ir reikšmė. Kainodaros tikslai. Kainos nustatymo metodai. Prekių kainų nustatymo variantai. Kainų strategijos. Tiriamoji dalis. AB "Rytų skirstomieji tinklai" pristatymas. Elektros energijos kainos nustatymo principai. Elektros energijos kainos tikslai. Elektros energijos kainos išskaidymas ir taikymas. Elektros energijos skirstymo paslaugų kainų skaičiavimas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" elektros energijos kainos pasirenkant tarifus. Elektros energijos visuomeninio tiekėjo kainos viršutinės ribos skaičiavimas. AB "Rytų skirstomieji tinklai" kainodaros strategija. AB "Rytų skirstomieji tinklai" taikomos elektros energijos kainų nuolaidos. Kainodaros ypatumai. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-07-30
 • Įmonės kapitalas

  Kapitalo rinkos vystymasis. Kapitalo samprata. Kapitalo formos, rūšys ir jų ypatybės. Finansinis, realusis ir žmogiškasis kapitalai. Žmogiškasis kapitalas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo koncepcija. Pagrindinės investavimo į žmogiškąjį kapitalą rūšys. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ir panaudojimo Ypatybės šiuolaikinėmis sąlygomis. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Savivaldybių įmonių kapitalas. Savivaldybės įmonės finansai. Kapitalo investicijos. Atskiri kapitalo rinkos vystymosi aspektai. Užsienio investuotojų vaidmuo. Globalizacijos įtaka. Vietiniai investuotojai ir jų dalyvavimas rinkoje. Ateities perspektyvos ir efektyvių politikų įgyvendinimas. Investuotojai. Įmonės. Išvados.
  Finansai, referatas(32 puslapiai)
  2005-09-23
 • Įmonės kapitalas (2)

  PowerPoint pristatymas. Įmonės kapitalo samprata. Įmonės kapitalo charakteristikos. Įmonės kapitalo klasifikavimas. Kapitalo judėjimo ciklas. Įmonės nuosavo kapitalo funkcionavimo formos. Finansinės analizės samprata, tikslai, uždaviniai. Finansinės analizės samprata. Finansinės analizės tikslas. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinės analizės informacijos vartotojai. Investavimas. Samprata Lietuvos Respublikos (LR) investicijų įstatyme. Investicijų rūšių klasifikavimo požymiai.
  Finansai, pristatymas(21 skaidrė)
  2008-03-06
 • Įmonės kreditiniai santykiai su bankais

  Įmonės finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės kreditinių santykių su bankais organizavimas. Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas, jo rūšys ir apdraudimas. Kredito sistema ir jo veikimas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito limitas. Kredito reikšmė. Kredito rizika. Kredito grąžinimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-05-29
 • Įmonės kreditiniai santykiai su bankais (2)

  Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti įmonių kreditinius santykius su bankais. Kredito reikšmė ir funkcijos. Komercinių bankų atliekamos funkcijos. Finansavimo paslaugos. Paskolos. Lizingas. Lizingo apžvalga. Kredito linija. Faktoringas. Faktoringo rinkos apžvalga. Forfeitingas. Overdraftas. Lengvatiniai kreditai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Kitos komercinių bankų paslaugos. Kredito rizika. Paskolos monitoringas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-10-22
 • Įmonės mokumo (likvidumo) analizė

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Korporacijos veiklos charakteristika. Korporacijos mokumo (likvidumo) analizė. Korporacijos likvidumo rodiklių apskaičiavimai (2002-2004 m.). Likvidumo analizės išvados. Išvados. Priedai (3 psl.)
  Finansai, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-03-01
 • Įmonės mokumo analizė: A. Urbono IĮ

  Įvadas. Įmonių mokumo analizė. Likvidumo ir mokumo interpretavimas. Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys. Įmonės mokumo ir finansinio stabilumo tarpusavio ryšys. Įmonės trumpalaikio mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė. Įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų vertinimas. A. Urbono IĮ mokumo rodiklių analizė. A. Urbono IĮ ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. A. Urbono IĮ trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Lietuvos Respublikos (LR) verslo įmonių mokumo analizė. Išvados. Priedai (4).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-04-05
 • Įmonės paprastųjų akcijų tikrosios vertės nustatymas: AB "Rokiškio sūris"

  Darbo tikslas – nustatyti AB "Rokiškio sūris" paprastosios akcijos tikrąją vertę, palyginti ją su akcijos rinkos kaina ir pateikti rekomendaciją dėl šios akcijos pirkimo / pardavimo. Sudaryti prognozuojamą pelno – nuostolio ataskaitą 2006 – 2010 m. Sudaryti prognozuojamą balansą 2006 – 2010 m. Apskaičiuoti vidutinę kapitalo kainą. Apskaičiuoti pinigų srautus. Apskaičiuoti įmonės vertę, akcinio kapitalo vertę, vienos akcijos vertę. Palyginti akcijos dabartinę kainą rinkoje su apskaičiuotąja akcijos tikrąja verte. Pateikti rekomendacijas. Apskaičiuoti pelną akcijai, dividendus akcijai.
  Finansai, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2007-02-23
 • Įmonės pelningumo analizė

  Įvadas. Įmonės "N" charakteristika. Įmonės "Nn" finansinės analizės metodinis pagrindimas. Įmonės "N" pelningumo rodiklių analizės būdai. Vertikali ir horizontali analizė. Diu Ponto akcinio kapitalo analizės metodas. Įmonės "N" pelningumo rodiklių analizė. Įmonės "N" pelningumo rodiklių apskaičiavimas. Veiksnių įtaka akcinio kapitalo pelningumui pagal Diu Ponto modelį. Pardavimų pelningumo rodiklis. Bendrojo bei grynojo pardavimų pelningumo rodiklių įvertinimas. Turto pelningumo rodiklio analizė. Kapitalo pelningumo rodiklio analizė. Įmonės "N" pelningumo tobulinimo kryptys. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-03-04
 • Įmonės pelno analizė: virtuvės langų gamyba UAB "Jurguva"

  Įvadas. Pelno reikšmė įmonei. Pelno funkcijos. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Pelno analizės kryptys. UAB "Jurguva" bendrojo pelno veiksnių analizė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-14
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai"

  Įvadas. 1 lentelė. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. 2 lentelė. Gamybos programos darbo imlumas. 3 lentelė. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. 4 lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius. 5 lentelė. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. 6 lentelė. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. 7 lentelė. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. 8 lentelė. Vienetiniai įkainiai. 9 lentelė. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 10 lentelė. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. 11 lentelė. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 12 lentelė. Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. 13 lentelė. Gamybinių patalpų plotas. 14 lentelė. Medžiagų sandėlio plotas. 15 lentelė. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. 17 lentelė. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. 18 lentelė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. 19 lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos. 20 lentelė. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. 21 lentelė. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. 23 lentelė. Vieno gaminio komercinė savikaina. 24 lentelė. Gaminių pelningumas. 25 lentelė. Planuojamos pardavimo pajamos. 26 lentelė. Bendrasis ir grynasis pelnas. 27 lentelė. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. 28 lentelė. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-04-12
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai" (2)

  Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybos programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-05-25
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Metalo dirbiniai" (3)

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gatavų gaminių skaičius. Gamybos programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai gaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai gaminti. Einamosios (maksimalios) ir draustinės medžiagų atsargos. Vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Bendrojo ir administracijos personalo darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai.
  Finansai, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-11-23
 • Įmonės rodiklių įvertinimas investuotojo požiūriu: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" veiklos pristatymas. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Analizė ir išvados,
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-03-26
 • Įmonės sampratos raida

  Įvadas. Ūkio istorijos svarba. Nuo natūrinio ūkio prie didelio masto individualios gamybos. Įmonių nuosavybės tipų kitimas. Įmonių jungimas. Įmonės tikslinėse teritorijose. Fiktyvios įmonės. Lietuvos įmonių rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2010-11-19
 • Įmonės santykiai su draudimo organizacijomis

  Įvadas. Gyvybės draudimas. Įmonės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas. Krovinių draudimas. Turto draudimas. Elektroninės įrangos draudimas. Verslininkams aktualiausios draudimo rūšys, kurias siūlo draudimo įmonės Lietuvoje. Statybos darbų draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-11-06
 • Įmonės santykiai su draudimo organizacijomis (2)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. įmonės santykiai su draudimo bendrovėmis. Įmonių turto draudimas nuo ugnies ir kitų rizikų. Draudimo įmokos. Verslo pertraukimo (finansinių nuostolių) draudimo esmė. Transporto priemonių draudimas. Sutarties šalių teisės ir pareigos. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Civilinė atsakomybė. Kreditų draudimas. Gyvybės draudimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (14).
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Įmonės santykiai su SoDra ir sveikatos draudimu

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės santykiai su SODRA ir sveikatos draudimu. Įmonės santykiai su SODRA. Įmonės santykiai su sveikatos draudimu. Išvados ir pasiūlymai. Išnašos.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-03-15
 • Įmonės steigimas ir aplinkos analizė: žaislų ir karnavalinių kostiumų gamyba UAB "Pūkas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Pūkas" tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominių įmonės tikslų sistema. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslo ir technikos pažangos aplinka. Gamtinė aplinka. UAB privalumai ir trūkumai. Konkurentai. Įmonės personalas. Rizika įmonės veiklai. UAB steigimo tvarka. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2011-11-28
 • Įmonės strateginis finansų valdymas

  Įvadas. "N" UAB biudžeto sudarymo politika. Finansinių rodiklių analizė "N" UAB finansinei būklei įvertinti. Likvidumo rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Paskolos aptarnavimo (saugumo) rodikliai. Bendrosios rizikos valdymo politika įmonėje. Įmonės rizikos profilis. Adekvačių kompetencijų sistema. Nuostolių įtakos mažinimas. Strateginių alternatyvų parinkimas. Rizikos faktoriai ir krizinių situacijų valdymas bei verslo tęstinumo planavimas. Išvados.
  Finansai, analizė(18 puslapių)
  2006-03-08
Puslapyje rodyti po