Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Finansai

Finansai (1957 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lizingas

  Kas yra lizingas? Lizingas – savita finansavimo forma, Lizingo procesas, Lizingo ir kredito linijos skirtumai, Ką rinktis: lizingą ar paskolą?, Administracinis mokestis ir metinis pabrangimas, stambiausios lizingo bendrovės, UAB "Hansa lizingas", Ką reikia padaryti prieš pasirašant lizingo sutartį?, Kaip pasirašoma lizingo sutartis? UAB "VB lizingas", Lizingo privalumai, Kodėl VB lizingas? dokumentai, reikalingi kreipiantis dėl lizingo, Dažniausiai pateikiami klausimai apie lizingą. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2005-04-28
 • Lizingas (10)

  Įvadas. Trumpa lizingo istorija. Lizingo samprata. Naudojamos lizingo sąvokos. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo teisinis reglamentavimas. Lizingo sutarties nutraukimas. Lizingo rūšys. Lizingo tipai. Lizingo rinkos apžvalga. Išvados. Priedai (3).
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2008-05-13
 • Lizingas (2)

  Įvadas. Finansinė nuoma (lizingas) - kas tai. Finansinės nuomos privalumai. Kokį lizingo būdą pasirinkti. Lizingo būdu galima įsigyti net nekilnojamąjį turtą. Kokių dokumentų reikalauja lizingo bendrovė. Kaip vyksta lizingo procesas. Kaip apmokama. Lizingo kaina, arba Koks ryšys tarp palūkanų ir prekės pabrangimo. Internetas pravers ir perkant lizingo būdu. Kas gresia, jei negalite išsimokėti. Pirkimas išsimokėtinai - dar viena galimybė turėti jau šiandien. UAB Hanza Lizingas. Pagrindinės siūlomos paslaugos. Misija. UAB VB lizingas. SAMPO banko lizingas. Bendrovės augimas. Bendrovės rinkos dalis ir portfeliai 2004 m. pradžioje. Bendrovės teikiamos paslaugos. UAB "NORD/LB lizingas". Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-06-04
 • Lizingas (3)

  Įvadas. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Priedai. Diagramos. Žemėlapis. Europos lizingo rinkos lyderės. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Lizingas (4)

  Lizingas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo rinka 2004 m. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį. Išvados.
  Finansai, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lizingas (5)

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai. Darbo struktūra. Darbo metodai. Lizingo samprata. Lizingo veikla Lietuvoje. Lizingo bendrovių veikla. UAB "Snoro lizingo" veikla. UAB "Ūkio banko lizingo" veikla. Išvados. Priedai. Grafikai ir lentelės.
  Finansai, referatas(20 puslapių)
  2005-12-04
 • Lizingas (6)

  Teoriniai sprendimai. Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo procedūros organizavimo etapai, sandėrio rizika. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo potencialiosios naudos įvertinimo metodai. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo IRR metodas. Dualios pelningumo normos DRR metodas. Išvados. Tyrimai ir rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-01-11
 • Lizingas (7)

  Įvadas. Lizingo samprata. Lizingo objektai ir subjektai. Lizingo dalyviai. Lizingas kaip ekonominė-finansinė kategorija. Lizingas juridiniu aspektu. Lizingo dalyvių tarpusavio santykiai. Lizingo privalumai. Lizingo nauda lizingo gavėjui. Lizingo nauda lizingo davėjui. Lizingo nauda lizingo objekto tiekėjui. Lizingo trūkumai. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-05-24
 • Lizingas (8)

  Lizingas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Kapitalo lizingas. Visiško apmokėjimo lizingas. Grįžtamasis lizingas. Finansinis lizingas be galimybės išsipirkti turtą arba be teisės atnaujinti lizingą. Finansinis lizingas mokant dalį įmokų avansu ir numatant galimybę nusipirkti turtą už simbolinę arba kainą, mažesnę negu rinkos. Finansinis lizingas suteikiant galimybę nusipirkti turtą už iš anksto aptartą kainą. Finansinis lizingas su avansiniu lizingo įmokų mokėjimu ir pirkimu už iš anksto aptartą kainą. Finansinis lizingas, kai susitariama pasidalinti pelną, gaunamą iš likutinės vertės. Finansinis lizingas su didėjančiomis lizingo įmokomis. Finansinis lizingas su garantiniu depozitu ir iš anksto aptarta pirkimo kaina. Veiklos lizingas. Lizingas su skolintu kapitalu. Vieno investuotojo lizingas. Grynasis finansinis lizingas. Lizingas su papildomomis paslaugomis. Tarptautinis lizingas. Lizingo mokėjimų rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-09
 • Lizingas (9)

  Įvadas. Lizingo sutarties samprata ir sudarymo bei vykdymo ypatumai. Lizingo sutarties objektai. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo sutarties šalys. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo rinka 2004 m. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-07-31
 • Lizingas (tarptautinės ilgalaikės nuomos operacijos)

  Lizingas ir jo vaidmuo ekonomikoje. Lizingo objektas ir subjektas. Bankų vaidmuo lizingo rinkoje. Lizingo rūšys. Lizingo procedūros organizavimo etapai. Lizingo mokėjimų rūšys. Už objekto lizingą dažniausiai atsiskaitoma pinigine forma. Lizingo raida ir perspektyvos Lietuvoje. Pirkimo išsimokėtinai Ego kortelių turėtojų skaičius viršijo 10 tūkst. UAB "Hanza lizingas" sparčiai didina finansinį portfelį. VB Lizingas – pirmoji lizingo bendrovė Lietuvoje.
  Finansai, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-23
 • Lizingas ir jo svarbiausių rūšių taikymo ypatumai: UAB "Hanza Lizingas"

  Įvadas. Lizingo rūšys ir jų taikymo ypatumai. Lizingo samprata ir pagrindinės charakteristikos. Lizingo vystymosi ypatybės Lietuvoje. Lizingo rūšys. Būdingiausi lizingo tipai ir jų taikymo ypatumai. Lizingo taikymo rizika. Lizingo privalumai ir trūkumai. UAB "Hanza Lizingas" ir jo taikymo ypatumai. UAB "Hanza Lizingo" veiklos apžvalga. UAB "Hanza Lizingo" veiklos įvertinimas. UAB "Hanza Lizingas" taikymo perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai.
  Finansai, referatas(34 puslapiai)
  2007-01-30
 • Lizingas, faktoringas ir forfeitingas

  Planas. Įvadas. Lizingas. Lizingo istorija. Lizingas rūšys. Taikymas. Lizingo veikla. Lizingo privalumai ir trūkumai. Faktoringas. Forfeitingas. Forfeitingo operacijos. Forfeitingo privalumai ir trūkumai. Faktoringo ir forfeitingo palyginimas. Išvados.
  Finansai, referatas(18 puslapių)
  2006-06-14
 • Lizingas, faktoringas, forfeitingas

  Įvadas. Lizingas, faktoringas, forfeitingas. Faktoringas. Forfeitingas. Problematiška rasti banką, norintį dalyvauti forfeitingo operacijoje. Lizingas. Lizingas. Lizingo samprata. Lizingas Lietuvoje. Lizingo įtaka. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2006-12-05
 • Lizingas, jo taikymo Lietuvoje plėtra

  Įvadas. Lizingo samprata. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas (arba išperkamoji nuoma). Veiklos lizingas. Veiklos nuomos privalumai, palyginus su finansiniu lizingu. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai jo gavėjui. Lizingo privalumai jo davėjui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Reikalavimai lizingo gavėjui. Lizingo raida Lietuvoje. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį 2004-12-31. Lietuvos lizingo rinkos pasiskirstymas pagal portfelį 2005 06 30. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-09
 • Lizingas: lizingo aplinka ir veiklos galimybės Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas - remiantis išstudijuota teorine bei praktine medžiaga apibūdinti lizingo aplinką, įvardinti jo privalumus ir trūkumus, atskleisti pagrindines problemas, o taip pat išryškinti jo veiklos galimybes Lietuvoje. Lizingas ir jo veiklos aplinka. Lizingas bei jo klasifikacija. Lizingo veiklos aplinka. Lizingo kainodara. Kainos dimensija. Lizingo rinka Lietuvoje. Informuotumas apie lizingo paslaugą. Lietuvos lizingo rinkoje veikiančios kompanijos ir jų veiklos rezultatai. Lizingo veiklą reglamentuojantys teisiniai aktai. Lizingo procedūra. Specialieji ir bendrieji atidėjimai. Abejotinų aktyvų grupavimo ir atidėjimų poreikio nustatymo tvarka. Specialiųjų atidėjimų apskaičiavimas galiojančioms lizingo sutartims. Bendrųjų atidėjimų apskaičiavimas. Blogų paskolų portfelio valdymas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Finansai, kursinis darbas(50 puslapių)
  2010-11-30
 • Lizingas. Lizingo atsiradimo istorija ir vaidmuo

  Lizingo atsiradimo istorija ir vaidmuo ekonomikoje. Lizingo procesas. Lizingo objektas ir subjektas. Santrauka. Lizingo ir kredito linijos skirtumai. UAB "Hanza lizingas" paslaugų plėtojimas Lietuvoje. Autolizingas. Būsto lizingas. Išvados. Lizingo sandorio schema.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-09-29
 • Lizingo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Lizingo atsiradimas Lietuvoje. Lizingas ir lizingo procesas. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo sandorio schema. Lizingo privalumai. Lietuvos lizingo bendrovių veiklą reglamentuojantys įstatymai. Lizingo analizė Lietuvoje. 2009 metų lizingo prognozės. 2009 metų "DnB NORD" banko lizingo analizė. 2009 metų "Swedbank" lizingo analizė. Trumpa lizingo analizė tarp baltijos šalių. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2010-03-31
 • Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

  Magistro darbo tezės. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Trumpa investicijų finansavimo metodų apžvalga. Lizingo samprata, atsiradimo prielaidos, pagrindinės charakteristikos. Lizingo patrauklumas. Lizingo privalumai nuomininkui. Lizingo privalumai nuomotojui. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lizingo trūkumai. Lizingo įmokų skaičiavimo metodika. A metodas. B metodas. Lizingo potencialios naudos nuomininkui įvertinimo metodai. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas. Lizingo potencialios naudos nuomotojui įvertinimo metodai. Vidinio pelningumo (IRR) metodas. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas. Padėtis pasaulinėje lizingo rinkoje. Lizingo atsiradimo istorija. Lizingo ypatybės atskirose šalyse. Tyrimai ir jų rezultatai. Lizingo rinkos Lietuvoje analizė. Alternatyvių finansavimo šaltinių Lietuvoje įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Finansai, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2007-02-19
 • Lizingo naudojimas Žemės ūkio įmonėse

  Lizingo vaidmuo. Lizingo vaidmuo. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo subjektai. Lizingo rūšys. Lizingas Lietuvoje. Žemės ūkio technikos lizingas. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-18
Puslapyje rodyti po